W.Topałow V.Anand
2778 2785
Sofia, 2005
Obrona hetmańsko-indyjska (E15)
Komentuje am I.Balinov

Partia pochodzi z serwisu Wiener-Zeitung
  

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Ga6 Klasyczne 4.Gb7 to stary wariant, dający białym małą, ale trwałą przewagą.
5.b3 Ważne wtrącone posunięcie: białe muszą postawić figurę na d2.
5...Gb4+ 6.Gd2 Ge7 Teraz goniec na d2 stoi niezbyt fortunnie.
7.Sc3 Częściej grywa się 7.Gg2 c6
7...c6 Przygotowuje d7-d5. Przy pionku na c6 czarne mogą odpierać ataki albo przejść do kontrataku (po wymianie na d5). Po natychmiastowym 7...d5 nastąpi:
[7...d5 8.c:d5 e:d5 9.Gg2]
8.e4 d5 9.Hc2 d:e4 10.S:e4 Gb7 11.Sg5 Nowa interesująca idea! Niedawno Bułgar grał:
[11.Gg2 c5 12.Sg5 Sc6 13.d:c5 b:c5 14.Gc3 Sd4 15.G:d4 c:d4 16.O-O O-O 17.Se5 G:g2 18.K:g2 Gd6?
(Lepsze było
18...Hc7)
19.Sg4 z lepszą pozycją białych, Topałow-Leko, Amber-blind 2005]
11...c5 Inną możliwością było:
[11...h6 12.S:f7 K:f7 13.Se5+ Kg8 14.Hg6 He8
(14...Hf8 15.Gh3 Gc8 16.O-O z rekompensatą)
15.Gh3 H:g6 16.S:g6 c5 17.d5!
(17.O-O Kh7 18.S:h8 K:h8 19.d:c5 G:c5 20.G:e6 Sc6 byłoby korzystne dla czarnych)
17...e:d5 18.S:e7+ Kf7 19.Sf5 z dynamiczną pozycją]
12.d5! 12.Gg2 prowadzi to partii Topałow-Leko.
12...e:d5 13.c:d5 h6 Naturalny ruch 13...0-0 również wiązał się z ryzykiem:
[13...O-O 14.Gc3 g6 15.O-O-O S:d5 16.h4 Sc6
(16...Sd7 17.Gh3 Wc8 18.Se6)
17.S:h7 K:h7 18.h5]
14.S:f7 K:f7 15.O-O-O Topałow wykorzystał do tej pory tylko kilka minut!
15...Gd6 Anand słusznie trzyma się z daleka od pionka d5:
[15...G:d5? 16.Gc3 Sd7 17.W:d5 S:d5 18.Hf5+ Sf6 19.Gc4+ Kf8 20.Sh4 z wygraną]
16.Sh4 Gc8 Bierze pole f5 pod kontrolę.
17.We1 Trudny ruch, prawdopodobnie znaleziony w domowej analizie. Po
[17.Hg6+ Kg8 18.Gc3 Gd7 19.Sf5 G:f5 20.H:f5 a6 z kolejnym Wa7 i czarne się bronią]
17...Sa6
[17...We8 18.Hg6+ Kf8 19.Gd3 i decyduje słabość pola h6]
18.We6!! Dwa wykrzykniki za odwagę! Czarne stoją dobrze po:
[18.Hg6+ Kg8 19.G:a6 G:a6 20.Sf5 Gf8 21.G:h6 Wh7]
18...Sb4 Bicie na e6 byłoby złe:
[18...G:e6 19.d:e6+ Kg8 20.G:a6 z dostateczną rekompensata za jakość. Dobrą alternatywą było:]
[18...Sc7 19.Hg6+ Kg8 20.Sf5 Gf8 21.Gc4 b5 22.Se7+ G:e7 23.W:e7 H:e7
(23...Hf8)
24.d6+ b:c4 25.d:e7 Gb7 26.We1 c:b3 27.a:b3 Gd5 28.Gc3 Gf7 ze skomplikowaną grą]
19.G:b4 c:b4 20.Gc4 b5! 21.G:b5 Ge7? Anand nie wytrzymuje napięcia. Poprawne było 21...Kg8 z niejasną pozycją.
22.Sg6! S:d5
[22...G:e6 23.d:e6+ Kg8 24.Wd1 Sd5 25.Gc4]
23.W:e7+!? Nie jest to najlepsze rozwiązanie: 23.We5! mogło o wiele łatwiej doprowadzić do zwycięstwa. Natomiast 23.Sxh8+!? nie wygląda dobrze, gdyż czarne dysponują niewiarygodnymi możliwościami:
[23.S:h8+!? Kg8!
(23...K:e6 24.We1+)
(23...H:h8 24.Hg6+ Kg8 25.W:e7)
24.We5 K:h8 25.Gc6 Gg5+ 26.f4 S:f4 27.Kb1 Ga6 28.Wd1 Gd3 29.We8+ H:e8 30.W:d3 Hf8 31.g:f4 Wd8 32.W:d8 G:d8 z wyrównaniem]
23...S:e7 24.Gc4+ Kf6 Końcówka po
[24...Ge6 25.G:e6+ K:e6 26.We1+ Kf6 27.S:e7 Wc8 28.S:c8 H:c8 29.We4 jest oczywiście wygrana dla białych]
25.S:h8 Hd4
[25...H:h8 26.Wd1 Sf5 27.He4 z wygraną]
26.Wd1 Ha1+ 27.Kd2 Hd4+ 28.Ke1 He5+ 29.He2 H:e2+ 30.K:e2 Sf5 Końcówka po
[30...Gg4+ 31.f3 W:h8 32.f:g4 Sc8 33.Wd5 We8+ 34.Kd3 We5 35.Kd4 W:d5+ 36.K:d5 byłaby dla białych łatwo wygrana]
31.Sf7 a5 32.g4 Sh4
[32...Ga6 33.Sd6 G:c4+ 34.S:c4 Sh4 35.Wd6+ Kg5 36.h3 z dużą przewagą]
33.h3 Dokładniejsze było prawdopodobnie:
[33.Wd6+ Ke7 34.h3]
33...Wa7 Lepsze było
[33...Ge6 34.Sd6 g5]
34.Wd6+ Ke7 35.Wb6 Wc7 36.Se5 Białe mają pionka więcej i dominującą pozycję.
36...Sg2? 37.Sg6+ Kd8 38.Kf1 Gb7 39.W:b7 W:b7 40.K:g2 Reszta to kwestia techniki.
40...Wd7 41.Sf8 Wd2 42.Se6+ Ke7 43.S:g7 W:a2 44.Sf5+ Kf6 45.S:h6 Wc2 46.Gf7 Wc3 47.f4 a4 48.b:a4 b3 49.g5+ Kg7 50.f5 b2 51.f6+ Kh7 52.Sf5!


1-0

Tłumaczenie z j.niemieckiego: Dorota Kasprowicz

Created with PGNtoJS