L.Nisipeanu V.Babula
2670 2584
Warszawa, 2005
Obrona sycylijska (B82)
Komentuje am I.Balinov

Partia pochodzi z serwisu Wiener-Zeitung
  

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 c:d4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 e6 Z powodu ataku Keresa 6.g4 klasyczny wariant schevenigen wyszedł z mody. Czeski arcymistrz najczęściej grywa wariant Najdorfa 5...a6.
6.f4 Sc6 7.Ge3 a6 Dobrą alternatywą jest tutaj 7...e5. Aktualna partia:
[7...e5 8.Sf3
(8.f:e5 Sg4)
8...Sg4 9.Hd2 S:e3 10.H:e3 e:f4 11.H:f4 Ge7 12.Sd5 Ge6 13.O-O-O O-O 14.Kb1 Wc8 15.g4 We8 16.h4 Gf6?
(16...Ha5 17.Wh2 Gd8 i czarne mają dobrą grę)
17.S:f6+ H:f6 18.H:f6 g:f6 19.W:d6 Sb4 20.Gb5 z przewagą białych, Areshchenko-Timofeev, Moskwa 2005]
8.Hf3 Gd7 Grywano również 8...Ge7
9.Gd3 Ten naturalny ruch bardzo rzadko pojawia się w praktyce, częściej grywa się 9.0-0-0 Hc7
9...Ge7 10.g4 Nowe i obosieczne posunięcie! Do tej pory grywano 10.0-0
10...S:d4 11.G:d4 e5 Jest to normalna reakcja w obronie sycylijskiej (czasami również z d6-d5), zgodnie z ogólną zasadą: przy ataku na skrzydle, kontrakcja w centrum.
12.f:e5 12...G:g4!? wygląda skomplikowanie, ale byłoby bardzo obiecujące dla czarnych:
12...d:e5
[12...G:g4!? 13.Hg2
(Słabsze byłoby
13.Hg3 d:e5 14.H:e5 (14.G:e5 Sd7) 14...Hd7)
13...d:e5 14.G:e5 Sd7! 15.Gd4
(15.G:g7 Gh4+ 16.Kf1 Hg5)
15...Gh4+ 16.Kf1 Sf6]
13.G:e5 S:g4 13...G:g4!? ponownie było możliwe i prowadziło do cytowanego wyżej wariantu.
14.Gg3
[14.G:g7 Gh4+ 15.Kf1 Hb8 16.e5 Wg8 i czarne przejmują inicjatywę]
14...Ha5
[14...Hb6 15.Sd5 H:b2 16.O-O Gc5+ 17.Kh1 O-O 18.Wab1 Hd4
(18...H:a2 19.h3)
19.W:b7 z silną inicjatywą białych]
15.O-O O-O Czarne miały teraz dobrą możliwość rozpoczęcia walki o ważne pole e5:
[15...Ge6 16.Sd5 Hc5+ 17.Kh1 Gd6]
16.Sd5 Wae8 Na uwagę zasługiwało:
[16...Gc5+ 17.Kh1 f6]
17.Kh1 Hc5 18.Wg1 Gg5 19.Wae1 f5 Bardzo ambitne, ale niebezpieczne. 9...f6 było z pewnością bezpieczniejsze.
20.e:f5 Se3 Posunięcie 20...Gc6 nie rozwiązywało problemów:
[20...Gc6 21.c4 Ge3
(21...Se3 22.Gf2 tak jak w partii)
22.H:g4 G:d5+ 23.c:d5 H:d5+
(23...G:g1 24.W:e8 W:e8 25.f6 H:d5+ 26.K:g1)
24.Wg2 H:d3 25.Ge5 Wf7 26.G:g7 We4 27.Hg3 Gf4 28.H:d3 W:e1+ 29.Wg1 W:g1+ 30.K:g1 W:g7+ 31.Kh1 z wygraną białych]
21.Gf2 Gc6? Niedokładność, która kosztuje partię! Czarne powinny kontynuować w następujący sposób:
[21...H:d5 22.H:d5+ S:d5 23.W:e8
(23.W:g5 W:e1+ 24.G:e1 h6 25.Wg3 G:f5)
23...W:e8 24.W:g5 Sf4 25.Gc4+
(25.h4 S:d3 26.c:d3 h6 27.Wg3 G:f5 i czarne nie stoją gorzej)
(25.Gf1 h6)
25...Kh8 26.h4 Sh3 27.Wg2 Gc6 28.Gd4 G:g2+ 29.K:g2 b5
(29...We4? 30.c3 W:h4 31.Kg3)
30.Gb3 Sf4+ 31.Kf3 Sh5 z równymi szansami]
22.c4 Hd4? Konieczne było
[22...Gh6 23.Wg3 S:d5 24.W:e8 W:e8 25.G:c5 Sf4 26.H:c6 b:c6 z gorszą, ale możliwą do obrony końcówką]
23.W:g5 H:d3 24.G:e3 H:c4 25.f6! We6 26.W:g7+ Kh8 27.W:h7+!
[27.W:h7+! K:h7 28.Hh5+ Kg8 29.Wg1+]

1-0

Tłumaczenie z j.niemieckiego: Dorota Kasprowicz

Created with PGNtoJS