Regionalna III liga

1. EMDEK Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. D.Ziółkowski		2152	1 1 0 1 1 = 1 1 0 1	7.5 10
2. M.Urbanek		2076 1 = 1 1 0 1 0 0 1 0 1	6.5 11
3. P.Jaroch		2000 0 = 1 1 = 1 = 0 1 0 1	6.5 11
4. D.Roubo		2000 0 1 0 = 0 0 0 0 1 1 1	4.5 11
5. K.Rzóska		1800 = 1 1 1 1 1 = 1 = 1 1	9.5 11
  A.Karpiński		2000 1				1.0  1
6. An.Tadych		1800 0 1 1 1 1 +  = = + 1	8.0 10
  Ag.Tadych		2066		 1		1.0  1
2. MLKS Solec Kuj.	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. R.Borgula		2272 1 0 1 1 0 = 1 1 = 1 =	7.5 11
2. G.Chrapkowski	2227 1 = 1 = 0 0 1 1 1 1 1	8.0 11
3. D.Łunkiewicz		2206 1 = 1 = 1 = 1 0 1 0 1	7.5 11
4. S.Jakubik		2100 1 0 1 0 = 1 1 = 1 1 =	7.5 11
5. K.Osielski		1600 1   0  0  0  0	1.0  5
  P.Kowalewski		1800	0 1  0  0  0  0	1.0  6
6. W.Pacuszka		1800 1 0 = = 1 1 + 1 = = +	8.0 11
3. ZRYW Włocławek	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. P.Grochowalski	2000 1  0 0 = = 1 1 1 + =	6.5 10
2. K.Cichocki		2116 = 0 0 = 1 1 0 1 =  =	5.0 10
3. K.Jaskólski		2062  =  = 0 1 = 1		3.5  6
4. M.Szubski		2000	 0  0 0   0 0	0.0  5
5. J.Augustowski	2000 1 =  1  1  1 0 + 0	5.5  8
  B.Lubicki		1800 1 = 1 1 1  0 0  0 0	4.5  9
  A.Orylski		1800 0 1 0	   1 0 0	2.0  6
  Ko.Domowicz		1800		 0		0.0  1
6. Kl.Domowicz		1800 0 0  =  0 0 +  0 0	1.5  8
  M.Frąckowiak		1600	 0  0    1		1.0  3
4. APATOR-ADRIANA Toruń	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. T.Trabszys		2281 1 0  1 1 = 0	0 0	3.5  8
2. B.Katkowski		2142 0 0 0 0 1 0  1 =  1	3.5  9
3. M.Kubicki		2100 = 1 1 0 0 0 0 1 0 + 0	4.5 11
4. P.Pawłowski		2100 0 = 1 = = 1 0 1 1 1	6.5 10
5. W.Strzemkowski	2200 0 = =  1 0 0  1 0	3.0  8
  T.Masłowski		2280		  1		1.0  1
  A.Borchardt		2041		  1	+	2.0  2
  J.Jabłoński		2200	 0 0			0.0  2
  J.Jankiewicz		2000			 1	1.0  1
  M.Wodzyński		1800			 0	0.0  1
  A.Stuczyński		1800		 1		1.0  1
  E.Lewandowska	1800		   1		1.0  1
6. I.Kubicka		1600 0 1 1 0 0 1 = = 1 0 0	5.0 11
5. BASZTA Żnin		   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. A.Kraiński		2279 1 0 0 = 0 = 0 0 1  1	4.0 10
2. A.Karbowiak		2233 = = 0 1 1 1 1 0 1 1 1	8.0 11
3. Ł.Bugalski		2031	0 1 1 = = = 0 1 1 1	6.5 10
4. M.Ściborowski	2216 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1	6.0 10
5. W.Jagodziński	2233 =  0 1 0 1 1 0 1  1	5.5  9
  B.Grylewicz		2000 0 =			0.5  2
  J.Marciniak		1800			=	0.5  1
  D.Majdan		1800			=	0.5  1
  P.Konieczyński	1800			 1	1.0  1
6. M.Wiśniewska		1600 + 1 = 0 0 0 1 = 0 1 1	6.0 11
6. GAMBIT II Świecie	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. A.Stolarczyk		2122 1 0 0 0 1 0 0 0 = 0 1	3.5 11
2. A.Fiałkowski		2000 0 0 = 0 0 0 0 0 1 0 0	1.5 11
3. L.Bultrowicz		1800 = 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	1.5 11
4. M.Gaszkowski		1800 0 0 0 0 1 1 0 0 0 = 0	2.5 11
5. J.Urban		1800 1 0 0 1 1 0 1 1 0 = 0	5.5 11
6. M.Gdaniec		1400 1 0 - - 0 - - -  0	1.0  9
  M.Klein		1000		   0  0	0.0  2
7. ZRYW Dąbrówka	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. J.Myzyk		2171 0 1 1 0 1 1 = 0 0 1 0	5.5 11
2. L.Górski		2184 1 - 1 0 = 1 1 0 = - 0	5.0 11
3. T.Studziński		2000 = 0 1 0 0 1 = 1 1 0 0	5.0 11
4. M.Windorpski		2000 1 0 0  = = 1 = 1 1 0	5.5 10
  J.Bajerowski		1600 wycofany
5. S.Gwarny		1800	  =  1 = 1  - 0	3.0  6
  M.Harmata		1800 0 0			0.0  2
  M.Borowiak		1400	 0 - 0			0.0  3
  G.Pawlak		1400		   0		0.0  1
  J.Adamczyk		1000 0 0 - wycofana 		0.0  3
6. B.Pastwik		1600	  0 0 0  0 0 1 0	1.0  7
  A.Dysput		1250		 0		0.0  1
8. CENTRUM II Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. S.Kraiński		2214 0 1 0 0 0 = 1 0 = - 1	4.0 11
2. P.Kukuła		2229 = 1 0 1 1 1 = 1 0 - 0	6.0 11
3. M.Stoppel		2169 1 1 0  1 0 1 1 0 1 1	7.0 10
4. P.Skowroński		2104 = 1 1 = 1 1 1 1 0 1 0	8.0 11
5. Ł.Schreiber		2072 1 1 1 1 = 0 1 0 1  1	7.5 10
  J.Tabaczka		1800	  1		1	2.0  2
6. G.Gwóźdź		1800 - 1 + = = 0 1 = = 1 1	7.0 11
9. AZS AB Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. B.Siwiec		2205 0 1 1 1 1 = = = 0 0 =	6.0 11
2. Ł.Jabłoński		2161	= = 1 0 = =  0 0 =	3.5  9
3. W.Krużyński		2160 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1	8.0 11
4. P.Sworowski		2000 = 0 1 = 0 0 0 1 0 0 1	4.0 11
5. A.Maliszewski	2000 1 = 1 + = 1 1 1 = 1 1	9.5 11
  P.Szybowicz		1800 1		  1		2.0  2
6. J.Miśko		1800 1 0 + 1 = 0 + 1 = = 1	7.5 11
10. TORFARM-64 Toruń	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. K.Żołnierowicz	2298 0 1 1 1	 = 1 1 1 =	7.0  9
2. J.Gryniaków		2238 = 1 1 1  = = 1 1		6.5  8
3. Ro.Bieluszewski	2174 0 0 0 1 0 0		1.0  6
4. J.Paprocki		2038 0 = 1 1 = 1  1 1  0	6.0  9
5. A.Witkowski		2000 1 = 1 0 1 0 0  1 1 0	5.5 10
  M.Jabłoński		1800			1	1.0  1
  M.Lewandowski	2000		  1   =	1.5  2
  A.Cybulak		2208		 1		1.0  1
  D.Sikorski		2000		 0 = 1  1	2.5  4
  T.Kuryłowicz		1800	   = 1	0	1.5  3
  E.Piórek		1800	   1		0	1.0  2
6. H.Flig		1800 1 0 = + 1 1 - 0 = - -	5.0 11
11. MKSzach Toruń	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. M.Michalska		1900 0 1 1 = 0 0 0 = 0		3.0  9
2. R.Dybowski		2000 0 = 0 0 1 0 = 0 0  0	2.0 10
3. M.Smykowski		1800 0 = 0 0 0   0 0 0 0	0.5  9
4. Maria Markiewicz	1800 0 = = 0 0 0 0 0 0 0 0	1.0 11
5. R.Wojciechowski	1800 0 0 1 0 0 = 0 0 0 0 0	1.5 11
  A.Michalski		1800			1	1.0  1
  F.Romanowski		1800			0 0	0.0  2
6. B.Wojciechowska	1600 0 1 0 1 1 0 0 0 = 0 0	3.5 11
  L.Gerc		1800		1 0		1.0  2
12. MDK Nr 1 Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1. W.Błasik		2178 0 0 0 1  = 1 0 0 1 0	3.5 10
2. M.Woźniak		2066  + 0 0 = = 1 0 0 1 1	5.0 10
3. R.Gawłowski		2000 1 1 0 = 0 1 1 0 0 1 1	6.5 11
4. R.Hetman		2000 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1	6.0 11
5. P.Kulczyk		2065 =  0 0 1 0 0 = 0 1 1	4.0 10
  P.Miziuła		1800	1   0			1.0  2
  M.Wesołowska		1800 0				0.0  1
6. M.Zając		2069 1 1 = = 1 1 = 1 1 1 1	9.5 11
  

  Liga okręgowa

2. APATOR-ADRIANA II Toruń  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. R.Jankiewicz		2000 1   1	  1 1 1  1 0		6.0  7
2. A.Stuczyński		1800 1   1 1 1   1 1 1  0		7.0  8
3. P.Czechowski		1800 1   1 = 1 = 1 0 1 0 = 1		7.5 11
4. A.Sowiński		1800 0	   1 0 1  0 = = 0 1		4.0  9
5. Ł.Gajtkowski		1800 0	   = =	1  1		3.0  5
  J.Jabłoński		2200	   1 1  1 0			3.0  4
  A.Borchardt		2041		 +			1.0  1
  B.Fladrowski		2087		 1			1.0  1
  P.Błaszczyk		1800	  0	  1			1.0  2
  A.Mackiewicz		1800	  1   -			1.0  2
  J.Mazurek		1600		  0			0.0  1
  T.Tokarski		1600			 0 =		0.5  2
  S.Tymoszuk		1400			 =  1		1.5  2
6. A.Kotlarz		1600 =	   0 +  = 1			3.0  5
  E.Lewandowska	1800	  1	 1	1 1 1 1		6.0  6
3. MERKURY Brodnica	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. W.Plecyng		1800 0 0  0	0 0 0 0 = 0 1 0		1.5 11
2. J.Wojtarowicz	1800 = =  0	0 0 = 0 1 = 1 0		4.0 11
3. K.Gdula		1800 1 0  0	0 0 1 0 1 = 0 =		4.0 11
4. A.Sędłak		2000 0 0  1	 1 0 1 = 1 0 1		5.5 10
  B.Rydzewski		1600		0  0 0 wycofany	0.0  3
5. M.Kaniecki		1600 0 0  0	1 =	 0 0		1.5  7
  G.Grochowiak		2000			   0		0.0  1
  M.Matusik		1600			0		0.0  1
6. G.Kaniecka		1400 1 1  0	= 1 = 0 1 1 = 1		7.5 11
4. WISŁA Nowe		   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. H.Bieluszewski	2000 0 1 0  0 1  0 0 1 1 = =		5.0 11
2. T.Malinowski		2000 1 = 0  = 1  0 + 1 1 1 =		7.5 11
3. M.Chyła		2000 1 0 0  0 1  = 0 0 1 1 0		4.5 11
4. A.Kłoss		1800 = = 0  = 1  = 0 =  0 0		3.5 10
5. F.Luchowski		1600 = 0   0 0  0 0 0 = 1 0		2.0 10
  S.Rogowski		1400	 0		 0		0.0  2
6. A.Mrozińska		1800 1 1 1  1 =  1	= 1 1 1		9.0 10
  J.Zielaskowska	1100		   0			0.0  1
5. MYŚLIWIEC Gostycyn	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. J.Żółkiewicz		2100 1 1 1 =	 1 1	1 1 1 0		8.5 10
2. W.Wruck		1800 0 0 1 1	0 1 1	1 1 = 0		6.5 11
3. M.Myk		1800 1 0 1 0	0 1 =	1 0 0 =		5.0 11
4. R.Skałecki		1800 0 1 0	1 0 =	0 1 1 1		5.5 10
5. P.Broszkiewicz	1800 0  1 =	= =	0  0		2.5  7
  L.Nurczyński		1600	1  1	0  1   =  1		4.5  6
6. E.Myk		1600 - 1 0 -	- 0 0	- 0 0 1		2.0 11
6. UNIA Gniewkowo	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. P.Hałas		2133 1 = 1 0 0  = 1 1 0  0 1		6.0 11
2. T.Palacz		1800   0  =  0 = -			1.0  5
3. Z.Karczewski		2000 1 1 1 0   -	0  1 1		5.0  8
4. J.Grzelak		1600	= 1 0 =  0 0 1 0  = 1		4.5 10
5. M.Dahm		1600 1 0 1 0 0   1 1 1  1 1		7.0 10
  M.Grzelak		1600 1	   0  + 1 1 1  1 1		7.0  8
  P.Baranowski		1800 1 0				1.0  2
  J.Pilichowski	1600	  0				0.0  1
6. L.Budkiewicz		1600 1 = 1 1 1  0 = 1 +  0 0		7.0 11
7. MCK Aleksandrów Kuj.	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. P.Krajewicz		2072 1   1 0   0	0  1		3.0  6
2. M.Molenda		1800 1 1 1 1 0 1  0 1 0 0 0		6.0 11
3. S.Kisielewski	1800 1 1 = 1 = =  0 1 1 0 =		7.0 11
  Z.Urbański		1800 wycofany
4. M.Lewandowski	1800 0 1 1 1 1 1  1 1 = 1 0		8.5 11
5. M.Rakusiewicz	1800 1 1 0 = 1 0  0 0  0 0		3.5 10
  B.Walczak		2000		1   1 1 =		3.5  4
  W.Dobrowolski	1800   0				0.0  1
  K.Rakusiewicz	1400	1				1.0  1
6. A.Urbańska		1600 1 0 = 1 0 =  = 1 = 1 1		7.0 11
8. KRAJNA Sępólno Kraj.	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. T.Gęza		2000 0  1 0 = 0 =  0 = 0 0 0		2.5 11
2. D.Operman		1800 0  0 0 0 = 0  0 0 0 = 0		1.0 11
3. W.Wesołowski		2000 0  0 = 0 0 =  1 0 0 1 0		3.0 11
4. T.Theuss		2000 1  1 0 + 1 1  1 = = 0 0		7.0 11
5. M.Tarnowski		2000 0  1  1 0 =  1 1 1 1 0		6.5 10
  R.Dziendziela	1200	  0				0.0  1
6. K.Strama		1250 0  0 0 + 0 0	 0 1 1		3.0  9
  J.Wójcicka		1000		   0			0.0  1
  K.Wójcicka		1000			0		0.0  1
9. KOPERNIK Grudziądz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. G.Sankiewicz		2000 0 0 0  = 0 = =  0 1 = 1		4.0 11
2. K.Zwolakiewicz	1800 0 0 1  = = 0 1	0 = 0 1		4.5 11
3. Ł.Zwolakiewicz	1800 0 0 1  0 1 0 =	0 = 0 =		3.5 11
4. B.Totleben		1600 0 0 0  0 1 0 0	= 0 1 0		2.5 11
5. P.Radoszewski	1600 0 0 0  0 0	0   0		0.0  7
  R.Siuda		2000		 1 0   1 0		2.0  4
6. M.Sankiewicz		1600 0 1 1  0 1	0 0 0 0		3.0  9
  A.Wtorek		1250		 0 0			0.0  2
10. ŁUCZNIK Żołędowo	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. A.Wiśniewski		2092 0 = 0  =  1 0 =  0  =		3.0  9
2. K.Ziętak		1800 1 0  1 =  0 1 =  1 0		5.0  9
3. P.Deżakowski		2000	 = 1   0 1 =	   =		3.5  6
4. P.Jahr		1800 0 = 0  1  1	  0		2.5  6
5. C.Pelc		2000 1 1  = 1  1 = =  = 1 1		8.0 10
  U.Jahr		2000	1 1 1		 1 1 1		6.0  6
  W.Hetmański		2000 1  1 1 1   1 1  = 1 1		8.5  9
6. D.Urbańska		1600 + = = 1	  0 +   =		4.5  7
  M.Kmieciak		1600	   1  +    0  0		2.0  4
11. OSiR Golub-Dobrzyń    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. J.Klugiewicz		2000 1 0 0 0 = 1 0  = 1  0 1		5.0 11
2. R.Bieganowski	1800 0 1 1 0 1 = 1  0 1  = 1		7.0 11
3. S.Przybyło		1000 0 1 0 0 1 0 1  0 1  1 =		5.5 11
4. M.Grześlak		1600 = 0 0 0 -  0  1			1.5  7
5. P.Grześlak		1600 = 0 0 = 0  0  +			2.0  7
  W.Filipowicz		1400			0  0		0.0  2
  Z.Kujawa		1800		0			0.0  1
  W.Dąbek		1800		1	=   1		2.5  3
  M.Różański		1400			  = 0		0.5  2
6. K.Orzechowska	1000 0 0 0 0 -  -			0.0  6
  A.Różańska		1250		0   = +  0 0		1.5  5
12. CENTRUM III Bydgoszcz   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1. K.Lewandowski	2000 1 0  1 1 1  1   1  1		7.0  8
2. K.Schreiber		2000 = = 0 1  = = 0 =  0		3.5  9
3. M.Paliwoda		2000 0  0   1 1 0			2.0  5
4. J.Tabaczka		1800 1 1 0  1 0   1  0  1		5.0  8
5. M.Heise		2089 1 = 1 1 = 1 1 = 1  1		8.5 10
  J.Andrzejewski	1800	1		   0		1.0  2
  J.Witkowski		2000			   0		0.0  1
  W.Dygajtis		1800			 0  0		0.0  2
  G.Sobczyk		1400	 0				0.0  1
  M.Darowicki		1600		 1 0 -			1.0  3
  G.Schreiber		1600	  1 0  0  0			1.0  4
  J.Cemel		1000	  1 0				1.0  2
6. K.Tumolewska		1600 0 0 1 0 1 1 1 1 =  1  0		6.5 11
13. TORFARM-64 II Toruń    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
  M.Grabowski		2000 0 wycofany			0.0  1
1. M.Lewandowski	2000 0 1 1 = 1 0 =  = 0		4.5  9
2. M.Jabłoński		1800 0 = 1 0 =   = =  0		3.0  8
3. S.Wierzbicki		1800 1 1 1 1 =   0 = 0		5.0  8
4. R.Politowski		1800 1 1 1 = 1 = 1 = = 0 1		8.0 11
5. S.Branicki		1800	1 1 0 1 0 = 1 0  1		5.5  9
  J.Kłosowski		2000		1  1			2.0  2
  W.Jankowski		1800		0	1 0		1.0  3
  E.Piórek		1800		 0			0.0  1
  M.Leszczyński	1800		 =	= 1		2.0  3
6. A.Żuchelkowska	1400 = 0  +  = 1 1 - - 0		4.0  9
  B.Spychalska		1600	 0  0				0.0  2
  

  A-klasa

1. LESZCZYŃSKI Włocławek   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. S.Pawłowski		2137 1 1  1 1 1 1 1 1 =	8.5  9
2. S.Kuliński		2100 1 1 0 1 1  1 1 1 0	7.0  9
3. K.Leszczyński	2270 1 1 1  1 0 1 0 1 1	7.0  9
  M.Głowacki		1800 wycofany
4. M.Leszczyński	1400 1 = 0 0 0 0 = 0 = 0	2.5 10
5. T.Dąbrowski		1600 0 = 0 1 0 0		1.5  6
  S.Korpalski		1600	 0 =	0 1 0		1.5  5
  L.Rojek		2000		   0		0.0  1
  J.Jeziorny		2000			1	1.0  1
6. J.Leszczyńska	2125 - - 1 - - 1 1 1 0 0	4.0 10
2. GRYF Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. A.Sargalski		2007 = 1 0 = = 1 0  1		4.5  8
2. B.Olejnik		2000 1 1 = 0 0 1 0 0 1		4.5  9
3. J.Wyrzykowski	1800 0 0 0 1 0 0  1 0		2.0  8
4. J.Krzyżaniak		1800	= = 0	1 0  0		2.0  6
5. E.Skiera		1800 = = = = 0 1 = 0 0		3.5  9
  S.Pietrzak		1400 0				0.0  1
  S.Wyrzykowski	1800	   0   =		0.5  2
  M.Wolański		1800		 0 1		1.0  2
6. I.Wójcik		1600 + 1 0 1 1 1 0 1 1		7.0  9
3. CHEMIK II Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. P.Bagiński		1600 1 0 0 0 0 = 0 0 0		1.5  9
2. J.Żurner		1800 1 1 = 0 1 1 1 = 0 1	7.0 10
3. J.Banasiak		1800 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1	9.0 10
4. K.Budnik		1800 0 = 0 1	0		1.5  5
5. R.Szymwelski		1800 1 0 0  1   0 =		2.5  6
  P.Gralka		2257		   1 1	2.0  2
  M.Szeląg		1600	  = = 0 0   1	2.0  5
  A.Zacniewski		1800		 1 0  1	2.0  3
6. R.Bursa		2034 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1	9.5 10
4. KOPERNIK Inowrocław	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. P.Doliński		2000 1 1 0 = 0 = 0 1 1 =	5.5 10
  C.Bartuszyński	1800 0 0 wycofany		0.0  2
2. P.Czarnolewski	1800 1 0 1  0 = 1 1 0 =	5.0  9
3. S.Napierała		1800 1  0 = 0 1 0 1 0 1	4.5  9
4. E.Ozorowski		2000 1 = 0 = 1 = 0		3.5  7
5. J.Białecki		1800   1 = 1 1 0 1 = 1	6.0  8
  M.Kubicki		1800		   1		1.0  1
  J.Woroński		1800	1  1	  1		3.0  3
  B.Tadzik		1800			0	0.0  1
  M.Bigos		1400 0 wycofana		0.0  1
6. M.Bauza		2000	 1 1 + 0 1 0 1 1	6.0  8
  P.Przybylska		1400	0			0.0  1
5. WIEŻA Więcbork	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. A.Tomaszewski	1800 = = 0 0 - 0  1  0	2.0  8
2. P.Kazaniecki		1800 = 0 1 - = - 0 1  0	3.0  9
3. S.Mazur		2000 = - 0 1 1 = 0 1  =	4.5  9
4. T.Stasiak		1800	1 1 = 1 0 1 1  0	5.5  8
5. J.Białkowski		1800 = 0 1 1 1 + 0 1  0	5.5  9
  J.Wojciechowski	1600 0		 0		0.0  2
6. P.Kazaniecka		1600 1 1  1 0 1 0 1  =	5.5  8
  A.Strama		1100	 0			0.0  1
6. CENTRUM IV Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. J.Andrzejewski	1800 1  1 = 1 = = 0 0 1	5.5  9
2. J.Witkowski		2000 = = 0 1 0 0 1 0 1 1	5.0 10
3. W.Dygajtis		1800 1 0 1 1 = 0 1 = 1 =	6.5 10
4. R.Sarnecki		1800 0 1  = - 1 1   1	4.5  7
5. W.Starzyński		1800 =   1 = 1 0 = = 1	5.0  8
  G.Schreiber		1600		  1		1.0  1
  G.Sobczyk		1400	1			1.0  1
  J.Cemel		1000	1	   0		1.0  2
  J.Musiał		1000	 1			1.0  1
  M.Darowicki		1600	 1			1.0  1
6. K.Lewandowska	1600 1 1 0 0 1 0 1 1 0 =	5.5 10
7. EMDEK II Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. A.Łętocha		2000 1 = 1 = 1 0 1 1 1 =	7.5 10
2. P.Szmidt		1800 0 1 = 0 0 0 0 = 1 1	4.0 10
3. M.Popiołek		1800 1 0 1 0 = 1 1 0 = 0	5.0 10
4. D.Domżalski		1800 = = = = = 1 0 1 = 1	6.0 10
5. M.Pomianowski	1600 = 1 = 0 0 0 = 1 0 0	3.5 10
6. A.Stypczyńska	1600 1   1 1  1 0 1		5.0  6
  Ag.Tadych		2066	1 1		1	3.0  3
  P.Lewandowska	1800		1		1.0  1
8. BASZTA III Żnin	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. J.Śniadecki		2000 0 = 1 1 0 1 0 0  =	4.0  9
2. M.Szary		1800 0 1 = 1 1 1 1 0 0 =	6.0 10
3. R.Wiśniewski		1800 + + 0 1 = 0 0 1 1 0	5.5 10
4. D.Majdan		1800 1 0 1 1 + = 1 1 1		7.5  9
5. M.Dobosz		1600 1 1 1 1 = 0 =  0		5.0  8
  B.Grylewicz		2000		   0 0	0.0  2
  P.Konieczyński	1800		  1  1	2.0  2
6. A.Adamska		1400 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0	3.0 10
9. APATOR-ADRIANA III Toruń  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. K.Janiszewski	1800 1 0 0 1 1 = 1 0 0 0	4.5 10
2. M.Walentynowicz	1600 0 0 0 0 1			1.0  5
3. B.Tokarski		1800 = 1 0 0 1	 1 0 0 =	4.0  9
4. Ł.Tokarski		1800 1 = 0 1 +	 0 1 = 0	5.0  9
5. M.Wodzyński		1800 0 = 0 1 +	 1 1 = 1	6.0  9
  J.Mazurek		1600		=		0.5  1
  T.Tokarski		1600		0		0.0  1
  S.Tymoszuk		1400		=		0.5  1
  M.Ciosmak		1600		0 1 0 1 0	2.0  5
6. L.Bryła		1600	0 0 1 1  1 1  1	5.0  7
  E.Lewandowska	1800 1		1		2.0  2
  Z.Wodzyńska		1100		   0		0.0  1
10. MGOK Mrocza		   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. J.Jesse		1800 1 = 0 0 + 1 = 1 1 0	6.0 10
2. T.Radziejewski	1800 1 0 1 0 = 1 = 1 0 0	5.0 10
3. Z.Łopiński		2000 = 1 0 1 0 = 1 = 1 0	5.5 10
4. K.Rosiński		1600 1   0 0 = 1 = 1 0	4.0  8
5. M.Kozielski		1600 1 = 1 =  1 = 0 0 0	4.5  9
  E.Kulski		1800	0 1			1.0  2
  W.Maliński		1400	   0			0.0  1
6. K.Kotulska		1400 1 0 0 + 1 0 1 0 1 0	5.0 10
11. AZS AB II Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. P.Szybowicz		1800	= 1 + 1 1 =  1 =	6.5  8
2. W.Jastrzębski	1800 = 1 0 1 0 + = 0 0 1	5.0 10
3. Z.Biegański		1800 1   1 0 = 0 1 1 1	5.5  8
4. A.Gołąbiewski	1800 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0	4.0 10
5. M.Jakubik		1800 1 0 1 = = - = 1  =	5.0  9
  L.Dybkowski		1800		  1		1.0  1
  F.Gałązka		1400 1 0 1	   1		3.0  4
6. A.Szybowicz		1000 0 0 = 1 0 0 0 + 0 0	2.5 10
12. BDK Brodnica	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. M.Kołodziejski	1800 0 1 0 = 0 0		1.5  6
2. H.Milewski		1800 0  1 = 0  0  0		1.5  6
3. P.Faderewski		1800 0 0 1 = 1 = 0 0 1 1	5.0 10
4. Kar.Marchlewicz	1600 0 1  = = 1 1 1 0 =	5.5  9
5. Kam.Marchlewicz	1600 1 =  0  1 1 0  1	4.5  7
  D.Marchlewicz	1600	0 1  1  1 1 0 0	4.0  7
  Z.Brzeziński		1400		0		0.0  1
6. I.Marchlewicz	1600	= = 0  + + 1 1 1	6.0  8
  M.Brzezińska		1400 +  1  0	  0 0 0	2.0  6
13. ALMASERV Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. T.Olędzki		1800 0 0 1 1 0 0 =  0 =	3.0  9
2. A.Olędzki		1800 0 0 1 1 1 0 0 = = 1	5.0 10
3. K.Jaroch		1800 1 0 1 0 = 1 0 0 =		4.0  9
4. R.Olędzki		1600 1 = 1 0    0		2.5  5
5. P.Grzenkowicz	1600 1 = 1 = = = 0 1  +	6.0  9
  M.Tarkowski		1800	   1 1 1 1 1 =	5.5  6
  J.Jóźwicki		1800			1	1.0  1
  J.Walerych		1600		   1		1.0  1
6. A.Wesołowska		1250 1 + 1 0 0 0 0 1 - +	5.0 10
14. KASZTELAN Barcin	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. M.Popielarz		2000	1 = 1 1 - 1 1 = =	6.5  9
2. R.Nowicki		1600 0 0 = + + 1 1 0 1 1	6.5 10
3. M.Błażejczak		1600 1 0 1 0 0 1 0 0 = 1	4.5 10
4. J.Juniewicz		1600 0  1 = 1 1 0 0 1 =	5.0  9
5. J.Kowalczyk		1600 0 0 1 0 1 0  0  1	3.0  8
  T.Pytel		1800		 0  1		1.0  2
  T.Dembski		1600 0 1			1.0  2
6. A.Kalińska		1250 1 = - 0 0 - - - - 0	1.5 10
15. MKSzach II Toruń	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. A.Michalski		1800 0 1 1 0 1 + 1 0 0		5.0  9
2. F.Romanowski		1800 0 1 0 1 1 0 1 0 1		5.0  9
3. R.Lewandowski	1600 0 = 1 1 0 0 0 0 0 =	3.0 10
4. P.Małłek		1600 1 0 0 1 = 0 0  = =	3.5  9
5. Ł.Jacher		1600 0 0 0	  0 0 -	0.0  6
  K.Małłek		1600	  0 0		0	0.0  3
  O.Górniewicz		1600		1 = 0  0	1.5  4
6. P.Jacher		1400 0 1 1 = 1 + 1 1 0 1	7.5 10
16. KOPERNIK II Inowrocław  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. J.Woroński		1800 =  0  0 1 0  1 0	2.5  7
2. A.Borzęcki		1600	= 1 - - =  1		3.0  6
3. W.Majewski		1800 0 1 1 0 1   1 1 =	5.5  8
4. K.Osiński		1600 1 0 1 0 0 0 0  1 1	4.0  9
5. J.Bassa		1600 = 0 1 1  0 1 1 1 1	6.5  9
  M.Kubicki		1800		 1 -		1.0  2
  M.Sobczak		1000 1 0  = 0 1 = = = =	4.5  9
  W.Grzybek		1000 - - wycofana		0.0  2
6. P.Przybylska		1400   + 0 1 - 0 - + -	3.0  8
17. BASZTA II Żnin	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. Z.Majdan		1800 = = 1 0 = 0  = 0 =	3.5  9
2. D.Jankowski		1600 = 0 0 0 1 1 1 1 1 =	6.0 10
3. P.Rynarzewski	1600 = 1 1 0 1 1 0 1 0 1	6.5 10
4. J.Marciniak		1800	1  0 1 1  0		3.0  5
  W.Janowski		1200 wycofany
5. P.Szymczak		1600 1 1   1 1 0 0 0		4.0  7
  B.Grylewicz		2000		 1		1.0  1
  P.Konieczyński	1800 =  1	 0  1		2.5  4
  B.Zbytniewski	1600	 0 0			0.0  2
  M.Dobosz		1600			1	1.0  1
6. M.Majdan		1400 0 + 0 1 0 0 = 0  1	3.5  9
  E.Chromińska		1000		   0 0	0.0  2
18. NOK Nakło		   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. D.Wargulec		1800 0 0 1 = 1 1 1 1 1 =	7.0 10
2. K.Kwaśniewski	1600	0 0 1	 0  0		1.0  5
3. K.Janik		1600 = = 1 0 1 1 1 1 0 0	6.0 10
4. G.Rydzyński		1400 0  1 1 + 0		3.0  5
5. J.Woźniak		1600 1 1 1 = 1 0 1 0  0	5.5  9
  J.Wiśniewski		1600 = 1	  0 1 1	3.5  5
  T.Janik		1400	   = 1 1 1 1 =	5.0  6
6. A.Nawrocka		1400 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1	2.0 10
19. ZRYW Jeżewo		   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. Ra.Bieluszewski	1600 0 = 0 0 0 1 0 1		2.5  8
2. Ł.Zieliński		1600 1 = 1 0 - 1 1 1		5.5  8
3. A.Opolski		1600 0 1 1 0 0 1 1 1		5.0  8
4. M.Szubarga		1600 = 0   0	  0		0.5  4
5. K.Szubarga		1600 = 1 0  =			2.0  4
  J.Strysik		1400	 0 1	- 0		1.0  4
  G.Olszewski		1800	  +  =  1		2.5  3
6. A.Wardacka		1100	 = 1	 0 0		1.5  4
  I.Szymańska		1600 0 1	 =		1.5  3
  M.Grzegowska		1100	   0	0		0.0  2
20. ŁUCZNIK II Żołędowo	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. T.Walczak		1800 0 1 1 1 0 0 1 1 1 =	6.5 10
2. S.Piechota		1600 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0	4.0 10
3. M.Staśkowski		1400	-  1	 1  1 -	3.0  5
4. J.Konopczyński	1600 =  0	  1 = =	2.5  5
5. A.Chmielewski	1400 0  0 = 0 0 0 = 1 0	2.0  9
  U.Jahr		2000 1		=		1.5  2
  W.Hetmański		2000	1			1.0  1
  Z.Barski		1400	0 0 0 1 + 1 0		3.0  7
  M.Konopczyński	1600	   0			0.0  1
  M.Walczak		1100	 - wycofana		0.0  1
6. O.Malak		1000 0 0  0	 - 0  -	0.0  6
  D.Malak		1000	   0		 	0.0  1
  M.Kmieciak		1600		1   1		2.0  2
21. WIATRAK Bydgoszcz	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. K.Ciemniak		2000 = 0 1 1 1 0 1 1 1		6.5  9
2. D.Szwed		1600 0 1 0 0 1 0 0 0 = 1	3.5 10
3. B.Żmijewski		1400 0 1 1 0	= 0 1 = =	4.5  9
4. J.Rogalla		1400 0 1 0 0 1 =	0	2.5  7
  M.Rudowski		1000 0 0   0 wycofany	0.0  3
5. L.Pawlak		1000	  1   1 0 0 0	2.0  5
  R.Mrówka		1000	   1 0 = 0 0 =	2.0  6
  M.Tomaszewski	1400	 0			0.0  1
6. K.Głowacka		1250 1 = 1 = 1 1 1 1 + +	9.0 10
22. ZRYW II Dąbrówka	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  M.Harmata		1800 0  0 0 wycofany		0.0  3
1. M.Borchardt		1000 0 = 1 1 = = 0 0 0 =	4.0 10
2. C.Gołuński		1600 = = 0 1 0 1 0 0 0 0	3.0 10
3. A.Trzebiatowski	1400 0 0 0 0 = 0 0 0 1 0	1.5 10
4. G.Gołuński		1400 0 1 0 0 0 =   1		2.5  7
5. L.Glaza		1400	   1 0 1 = 1 =	4.0  6
  G.Pawlak		1400		 0 +  0	1.0  3
  M.Borowiak		1400	0			0.0  1
6. A.Gołuńska		1400 0 0 1 0 1 0 + + 0 1	5.0 10
23. ZS Nr 8 Chojnice	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. A.Grajczak		1600 1  = 0 = 0 1 0 0 =	3.5  9
2. P.Paluszkiewicz	1600 1 0 =  1 0 0 0 0 =	3.0  9
3. A.Skobiej		1400 0 1 0 0 = 1 1 0 0 0	3.5 10
4. M.Bajerowski		1400 0 0  0 1 0 =		1.5  6
5. W.Pawlak		1200 0 = 0 = 0 0  1 0 1	3.0  9
  K.Labun		1600	1 0 1	 1 0 = 0	3.5  7
6. K.Pawlak		1250 0 = + 1 0 0 =		3.0  7
  P.Małek		1250		  1 - 0	1.0  3
24. CENTRUM V Bydgoszcz    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. G.Sobczyk		1400 1   1 0 = 0 0 =		3.0  7
2. M.Musiał		1600 1 0 1 1 0 0  0 0 =	3.5  9
3. M.Chyrek		1400 0   	1 1 0 = =	3.0  6
4. M.Brzeziński		1400 0 0 0  - =		0.5  5
5. P.Chyrek		1200   0  -  0  0 +	1.0  5
  J.Cemel		1000 -				0.0  1
  M.Darowicki		1600	+  1 0 1	1	4.0  5
  K.Wiktorski		1200	0			0.0  1
  J.Musiał		1000	1  0	 = 0 0		1.5  5
  G.Schreiber		1600	 =		1	1.5  2
  P.Brzeziński		1000	 0 -			0.0  2
  M.Kawczyński		1000		 0 0		0.0  2
6. J.Kapała		1250 0 1 0 0 0 1 = 0 + 0	3.5 10