1. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 07.02.99

Zebranie odbyło się w sali MDK Nr 1 w Bydgoszczy, podczas Międzynarodowego turnieju Młodzików. Przybyli: Ulrich Jahr, Cezary Kozłowski, Andrzej Karpiński, Bogdan Wodyński, Hieronim Dyrka, Maria Michalska, Zbigniew Kubicki, Jerzy Śniadecki, Janusz Augustowski (Komisja Rewizyjna) oraz zaproszony Andrzej Michalski. Pod koniec posiedzenia zebranie odwiedził poseł na sejm RP Grzegorz Schreiber, który deklaruje wolę wsparcia organizacyjnego w załatwianiu problemów Związku.

W ciągu kilku dni zostały skompletowane protokoły Walnego Zebrania oraz napisany nowelizowany statut Związku, który został już złożony w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Związek uzyskał sponsora, Spółkę Ma-Ga w Bydgoszczy, która wyraziła zgodę na korzystanie z telefonu, faksu, teleksu, skrytki pocztowej i biura przy ul. Kujawskiej 136, gdzie będą mogły odbywać się również posiedzenia Związku.

Do chwili zarejestrowania statutu w Sądzie Wojewódzkim nie ma możliwości zmiany nazwy konta bankowego Związku. Do odwołania wszelkie wpłaty na rzecz KPZSzach prosimy kierować na stare konto BOZSzach w Bydgoszczy:

Bydgoski Okręgowy Związek Szachowy, Bank Spółdzielczy Bydgoszcz,
81420007 – 3405 – 27006 – 3 – 0/0

Wiceprezes Cezary Kozłowski był kilkakrotnie w Sejmiku Wojewódzkim, gdzie rozmawiał z kompetentnymi urzędnikami. Sejmik nie ma jeszcze budżetu dla województwa i sam jest w stadium organizacji. Konieczne jest szybkie złożenie preliminarza budżetowego dla KPZSzach, obejmującego imprezy, szkolenie juniorów, obozy i kursy. Na administrację Związek nie otrzyma dotacji. W Toruniu i Bydgoszczy powstają stowarzyszenia związków kultury fizycznej z których prawdopodobnie będzie napływać dotacja dla Związków. Sytuacja niepewności, związana z reformą państwa, może potrwać kilka miesięcy.

Zarząd zaakceptował konieczność sprzedawania licencji zawodniczych na wszystkich zawodach okręgowych. Każdy zawodnik ma obowiązek wykupić znaczek licencyjny, który w 1999 r kosztuje 9 zł dla juniorów i osób pow. 60 lat (do II kat. włącznie), 14 zł dla pozostałych zawodników z kategoriami okręgowymi, 18 zł dla wszystkich zawodników z kategoriami centralnymi (bez rankingu FIDE) i 22 zł dla posiadaczy rankingu FIDE. Bez posiadania znaczka licencji zawodniczej nie ma możliwości brania udziału w zawodach na terenie okręgu. Sędziowie klas okręgowych są zobowiązani wykupić licencję na 1999 r (20 zł na konto KPZSzach). Sędziowie klas centralnych, aby otrzymać licencję roczną, wpłacają 25 zł na konto PZSzach.

Ustalono wielkość wpisowego do MO w szachach szybkich na 15 zł (juniorzy i pow. 60 lat – 10 zł). Składka roczna klubów I i II ligi wynosi w tym roku 150 zł, dla wszystkich pozostałych klubów – 110 zł (tylko UKS płacą 80 zł). Klub (sekcja) ma obowiązek wpłacenia 50 % tej kwoty na konto PZSzach PKO XV O/Warszawa 10201156-8468-270-1-111, a drugą połowę składki na konto KPZSzach w terminie do 30 kwietnia 1999. Po tym terminie składka ulega podwojeniu, a do chwili uregulowania klub nie będzie dopuszczany do rozgrywek okręgowych.

Na posiedzeniu Zarządu ustalone zostały zakresy czynności poszczególnych Komisji, powołano również nowe komisje Związku:

Przewodniczącym Komisji Sportowej został Bogdan Wodyński (Sępólno Kraj.), a członkami tej Komisji Ulrich Jahr, Cezary Kozłowski i Jerzy Śniadecki.

Przewodniczącym Komisji Wyróżnień i Dyscypliny został Jerzy Śniadecki (Żnin), członkiem tej Komisji został Waldemar Jagodziński.

W skład Kolegium Sędziów KPZSzach weszli Bogdan Wodyński (przewodniczący), Andrzej Michalski i Janusz Augustowski.

Komisję Klasyfikacji i Ewidencji tworzą: Maria Michalska (przewodnicząca), Cezary Kozłowski oraz Ryszard Rynkowski (Włocławek). Komisja ta będzie stopniowo przejmować sprawy najpierw z Torunia i Włocławka, na końcu z Bydgoszczy, gdzie do chwili przekazania ewidencję i klasyfikację będzie jeszcze prowadzić Andrzej Karpiński. Klub z Nowego Miasta został już przekazany do woj. warmińsko-mazurskiego, klub z Trzemeszna będzie przekazany do woj. wielkopolskiego po zakończeniu rozgrywek A-klasy (kwiecień 99).

Trenerem-koordynatorem okręgowym dla kadry juniorów został wybrany Andrzej Karpiński, funkcję kapitana sportowego otrzymał Janusz Augustowski.

Następnie Andrzej Karpiński omówił kalendarz sportowy KPZSzach na 1999 r. Indywidualne MO w szachach szybkich (P20`) odbędą się w Żninie, taki sam turniej, ale dla juniorów zostanie rozegrany w Toruniu, drużynowe MO juniorów – w Sępólnie. Najwięcej dyskusji wywołała lokalizacja IMO seniorów, do której kandydowało dwóch równorzędnych organizatorów w Sępólnie i Świeciu. Zarząd siedmioma głosami zadecydował o przyznaniu tych zawodów klubowi w Sępólnie.

Pierwsza wersja kalendarza sportowego jest załączona do komunikatu. Zwraca uwagę pozycja festiwalu szachowego z cyklu Grand Prix Polski, w dniach 9 – 21 lipca w Bydgoszczy. Organizatorem cyklu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy.

Na zebraniu został ustalony system rozgrywek drużynowych o mistrzostwo Okręgu w 1999/2000 roku. Będzie utworzona III liga szachowa z udziałem 12 zespołów, w tym 7 drużyn z byłego woj. bydgoskiego, 4 zespoły z woj. toruńskiego oraz 1 z woj. włocławskiego. Liga będzie grać systemem dojazdowym w jednym kole. Dwa ostatnie zespoły spadną do ligi okręgowej.

Następną klasą będzie liga okręgowa, w skład której wejdzie kolejnych 12 drużyn: 7 z byłego woj. bydgoskiego i 5 z toruńskiego. Liga ta będzie podzielona na dwie grupy po 6 drużyn, rozgrywające mecze w systemie dwukołowym. Mistrzowie grup awansują do III ligi, zespoły z ostatnich miejsc w grupach spadną do A-klasy.

Wszystkie pozostałe zgłoszone do rozgrywek drużyny (które nie uczestniczyły w rozgrywkach 1998/99 lub zespoły A-klasy nie awansujące do ligi okręgowej w byłym woj. bydgoskim) utworzą dwie grupy terytorialne A-klasy województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mistrzowie grup awansują do ligi okręgowej. System rozgrywek w tej klasie będzie ustalony po zakończeniu zapisów.