2. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 18.04.99

Na zebranie, które odbyło się w siedzibie zakładu patronackiego “Ma-Ga” w Bydgoszczy, przybyli wszyscy członkowie Zarządu KPZSzach, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni: Kazimierz BUDNIK (Chemik), Jerzy JABŁOŃSKI (gra korespondencyjna), Ryszard RYNKOWSKI (ewidencja i klasyfikacja), Piotr SWOROWSKI (Gambit) i Edward TURCZYNOWICZ (honorowy prezes) – łącznie 17 osób.

Porządek posiedzenia przewidywał zreferowanie obrad Walnego Zjazdu PZSzach, stan finansów Związku i rejestracja w sądzie, zatwierdzenie regulaminów mistrzostw Regionu, porządkowanie ewidencji klubów i zawodników, organizacja rozgrywek młodzieżowych, próba powołania Komisji Gry Korespondencyjnej oraz inne sprawy organizacyjne.

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu PZSzach znajduje się w czołówce komunikatu. Ogólny wniosek, jaki się nasuwa, to znaczne zaległości całego Regionu w poziomie sportowym czołówki zawodników, w stosunku do umiejętności szachistów innych województw. Szachom potrzebni są sponsorzy, ale aby ich pozyskać najpierw trzeba uzyskać znaczące rezultaty sportowe.

Do dnia posiedzenia Związek nie otrzymał dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Obiecana dotacja w wysokości 4000 zł jest za mała i nawet w części nie pokryje kosztów realizacji kalendarza sportowego. Do chwili obecnej Związek utrzymuje swoja działalność głównie z wpływów z licencji. Do dnia posiedzenia składkę członkowską za 1999 rok uregulowało zaledwie kilkanaście klubów i sekcji Regionu. Zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach, po 1 maja składka roczna wzrasta o 50 %.

Zebrani na posiedzeniu wnieśli kilka poprawek do projektów regulaminów rozgrywek drużynowych seniorów i juniorów, po czym regulaminy te zostały zatwierdzone i mają numerację 4, 5 i 6. Najważniejsza poprawka dotyczy kary za oddanie walkoweru meczowego, którą ustalono na 200 zł. Zatwierdzone regulaminy są załączone do komunikatu. Nie został zatwierdzony regulamin mistrzostw dzieci i młodzieży, który skierowano do przepracowania. Zarząd zrezygnował z przeprowadzania eliminacji klubowych i rejonowych juniorów. W dniach 11 – 19 września br w Grudziądzu zostanie rozegrany finał wojewódzki w kategoriach wiekowych do 10, 12, 14, 16 i 18 lat dla dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia ilościowe uczestników tych zawodów kluby mają przesłać na adres KPZSzach do dnia 20 czerwca br. Koszty osobodnia w Grudziądzu będą się kształtować w granicach 30 zł.

Trwa porządkowanie ewidencji zawodników i klubów Regionu. Sprawę referowali Maria MICHALSKA i Ryszard RYNKOWSKI. Z dotychczasowych analiz wynika, że niektórzy zawodnicy figurują w dwóch klubach. Kilka klubów nie ma jeszcze wypełnionych kart ewidencyjnych. W niedługim czasie kluby otrzymają zestawienia zawodników, które należy uzupełnić i odesłać na adres Komisji Ewidencji i Klasyfikacji do Włocławka. Komunikat ewidencyjny znajduje się w dalszej części komunikatu.

Działalność Komisji Młodzieżowej referowali Andrzej KARPIŃSKI i Grzegorz SANKIEWICZ. W dniach 28 – 30 maja br odbędzie się w Żninie pierwsza konsultacja kadry juniorów. Komisja wnioskuje o szerszy kontakt przede wszystkim małych klubów i informowanie o prowadzonych szkoleniach oraz występujących problemach. Proponuje się powołanie kadry A i B juniorów w poszczególnych kategoriach wiekowych, zachęcanie do organizacji zawodów z udziałem młodzieży, szukanie kontaktów z innymi województwami oraz organizowanie turniejów klasyfikacyjnych. W przyszłości Komisja Młodzieżowa będzie mieć decydujący wpływ na przydział organizacji rozgrywek młodzieżowych w Regionie.

Możliwość utworzenia Komisji Gry Korespondencyjnej referowali Mirosław LUBICKI i Jerzy JABŁOŃSKI. Działalność korespondentów w ostatnim czasie uległa znacznemu zmniejszeniu na skutek opanowania szachów przez komputery oraz wzrost kosztów przesyłek pocztowych. Jednak istnieje potrzeba powołania mistrzostw korespondencyjnych Regionu z udziałem głównie szachistów z małych ośrodków, którzy nie mają częstych kontaktów szachowych. Ustalono, że pan Jerzy JABŁOŃSKI – znany działacz i zawodnik korespondencyjny – rozpisze komunikat organizacyjny tych zawodów.

W innych sprawach Zarząd dookoptował do Komisji Odznaczeń i Dyscypliny Kazimierza BUDNIKA (Bydgoszcz) oraz Waldemara JAGODZIŃSKIEGO (Bydgoszcz). Przewodniczącym tej komisji jest Jerzy ŚNIADECKI (Żnin), który na zebraniu otrzymał zaległą srebrną odznakę PZSzach, przyznaną w 1998 r.

Drużynowe mistrzostwa byłego województwa bydgoskiego zakończyły się przykrym zgrzytem. Na ostatni mecz do Żnina nie pojechał zespół LZS Kruszwica, oddając walkower meczowy i wprowadzając zamieszanie w tabeli końcowej rozgrywek, w wyniku czego Gambit Świecie spadł na czwarte miejsce. Zarząd postanowił ukarać LZS Kruszwica grzywną 100 zł, płatną w terminie do 30 maja br na konto KPZSzach. W przypadku nie uregulowania kary, zespół LZS Kruszwica zostanie zdegradowany do A-klasy, a w jego miejsce wejdzie zwycięzca meczu barażowego Myśliwiec Gostycyn – Kopernik Inowrocław.