2. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz 15.03.08

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Maria MICHALSKA, Andrzej KARPIŃSKI, Sławomir WIERZBICKI, Tomasz WODZYŃSKI, Ulrich JAHR. Mariusz STOPPEL i Paweł JAROCH usprawiedliwieni (wyjazd na MP Juniorów)

* Porządek posiedzenia i przyjęcie protokołu
* Sprawozdanie z Mistrzostw w szachach szybkich w Żninie (2 marca 2008)
* Sprawozdanie z przebiegu DMR
* Sprawy kadry juniorów
* Wnioski o odznaczenia
* Zasady polityki rachunkowości
* Budżet KPZSzach na 2008 r
* Strategia szachów w regionie
* Sprawy bieżące

Protokół z poprzedniego zebrania Zarządu został przyjęty bez zastrzeżeń.

Pochwała dla organizatora rozgrywek w Żninie, za dobrą organizację zawodów. Tomasz WODZYŃSKI podczas turnieju sprzedawał licencje zawodnicze. Nagrody zwiększone (pierwsza 170 zł, dziesięć pieniężnych). Karol JAROCH w roku bieżącym ma już dwa tytuły mistrza KPZSzach.

Przebieg DMR omówił Ulrich JAHR. Rozgrywki przebiegają planowo, wszelkie problemy, wnioski klasyfikacyjne oraz decyzje sędziego są umieszczone w kolejnych komunikatach, których ukazało się 12. Partie z rozgrywek III Ligi i Ligi Okręgowej są również bieżąco umieszczane w Internecie.

Sprawy kadry juniorów omówił Andrzej KARPIŃSKI, który przedstawił obecny skład: Łukasz LICZNERKI, Mateusz MAZALON, Tomasz ŻEBRACKI, Damian ŚLIWICKI, Zofia WODZYŃSKA i Mieszko WODZYŃSKI. Do tego składu powinien dojść Kacper DROZDOWSKI, który znajduje się na czołowym miejscu w finale MP juniorów do 12 lat, a turniej kończy się w dniu 16 marca. W przypadku jego powołania do Akademii Szachowej PZSzach skład przedstawionej kadry pozostanie bez zmian.

Krajna Sępólno Kraj. i Merkury Brodnica zwróciły się o nadanie odznaczeń PZSzach. Zarząd KPZSzach wystąpi do PZSzach o nadanie srebrnej odznaki dla Tomasza THEUSSA. Brązowe odznaki otrzymali Zygmunt KRZEMIŃSKI, Janusz WOJTAROWICZ i Andrzej SĘDŁAK. Zarząd bierze pod uwagę przyznawanie honorowych odznak głównie dla działaczy i sędziów.

Politykę finansową Związku omówili Sławomir WIERZBICKI i Tomasz WODZYŃSKI. Zarząd KPZSzach zatwierdził politykę rachunkowości, wraz z planem kont, na które będą księgowane poszczególne pozycje wpływów i wydatków. Zarząd KPZSzach podjął uchwałę o obowiązkowych opłatach za rejestrację nowego zawodnika w wysokości 10 zł, nadanie i wpisanie do legitymacji kategorii III i II w wysokości 20 zł, kategorii IV i V w wysokości 10 zł oraz odpowiednio za zmiany barw klubowych zawodników kategorii okręgowych (II i III kat - 20 zł, IV i V kat - 10 zł), niezależnie od obowiązku wykupu druków kart ewidencyjnych oraz legitymacji szachowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 i obejmie również Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach.

Budżet KPZSzach na kwotę 42000 zł, po stronie wpływów i wydatków (w tym 10000 zł na nagrody), został zatwierdzony.

Strategię rozwoju szachów Regionu opracował Mariusz STOPPEL, a pod jego nieobecność omówił Andrzej KARPIŃSKI. Opracowanie to jest załączone do protokołu posiedzenia. Andrzej KARPIŃSKI opracuje pismo do Kuratorium w sprawie poparcia władz oświatowych dla idei wprowadzenia do szkół podstawowych przedmiotu SZACHY. Nastąpi to w najbliższym czasie.

Kilka spraw różnych przedstawił Tomasz WODZYŃSKI. Brak opinii Kolegium Sędziów na drukach wniosków licencyjnych. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 19 kwietnia w Toruniu. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wysokości nagród dla trzech pierwszych zawodników, którzy uzyskali najwyższy ranking z przynajmniej ośmiu rozegranych partii w DMR. Nagrody wyniosą odpowiednio 500, 300 i 200 zł. Zarząd KPZSzach postanowił złożyć ofertę do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. Zostanie zorganizowane szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych; istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Imprezę podczas której to szkolenie się odbędzie wybierze Andrzej KARPIŃSKI. Klub Centrum złożył ofertę na organizację Drużynowych Mistrzostw Juniorów w 2008 r. Zarząd oczekuje jeszcze na inne oferty z klubów, do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Zarządu. KPZSzach wymaga od niezrzeszonych zawodników, startujących w turniejach mistrzowskich, wykupienia rocznej składki PZSzach (30 zł w 2008 r.) za starty w turniejach okręgowych. Protokół z posiedzenia (trwającego ponad 4 godziny) był pisany na bieżąco i wyświetlany na rzutniku, dostarczonym przez Tomasza WODZYŃSKIEGO. Protokółował Ulrich JAHR.