3. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 24.05.03

W dniu 24 maja w siedzibie KPZSzach przy ul. Babia Wieś 3, w Bydgoszczy odbyło się zebranie Zarządu KPZSzach w którym udział wzięli: Edward TURCZYNOWICZ, Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Kazimierz BUDNIK, Hieronim DYRKA, Andrzej KARPIŃSKI, Przemysław JAHR, Tomasz TOKARSKI i Grzegorz SANKIEWICZ oraz zaproszeni: Włodzimierz JASTRZĘBSKI, Waldemar JAGODZIŃSKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Jan BOCHAT i Andrzej SZCZEŚNIAK.

Na początku posiedzenia prezes Edward TURCZYNOWICZ wręczył puchary za zdobycie mistrzostwa lig wojewódzkich przedstawicielowi AZS Akademii Bydgoskiej Włodzimierzowi JASTRZĘBSKIEMU oraz kierownikowi BKS Chemik Bydgoszcz Kazimierzowi BUDNIKOWI. Na zebranie nie przyjechał Krzysztof LESZCZYŃSKI z Włocławka, którego drużyna zdobyła mistrzostwo A-Klasy.

Włodzimierz JASTRZĘBSKI wskazał na trudności związane z finansowaniem sekcji AZS AB, ale po zdobyciu mistrzostwa III ligi obiecał wystartować w II lidze seniorów. Przy okazji przypomniał o monografii szachów w regionie Kujawsko-Pomorskim, którą opracowuje zespół pod kierownictwem Piotra SZYBOWICZA.

Ulrich JAHR zreferował propozycję regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu w edycji 2003/04. Omówił propozycje zmian w stosunku do poprzedniego regulaminu. Regulamin z niewielkimi poprawkami został zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach i jest załączony do komunikatu oraz opublikowany w internecie.

Jan BOCHAT przedstawił organizację Indywidualnych Mistrzostw Regionu w dniach 22 - 29 czerwca w Solcu Kuj. Zegary szachowe wypożyczy MKSzach Toruń, uzupełniający sprzęt do gry dostarczy Hieronim DYRKA. Koszty noclegów wynoszą 25 zł (w Ośrodku Sportu (hala sportowa) lub 15 zł w Harcówce. Koszt całodziennego wyżywienia 29 zł, w tym obiad 15 zł. Oprócz turniejów głównych kobiet i mężczyzn, rozgrywany będzie turniej klasyfikacyjny dla zawodników z rankingiem poniżej 1800. Sędzią głównym będzie Andrzej MICHALSKI (klasa państwowa) z Torunia.

Tomasz TOKARSKI zreferował organizację Mistrzostw Regionu Juniorów w szachach szybkich, które odbędą się w dniu 8 czerwca w Toruniu. Zarząd ustalił, że zawody odbędą się w dwóch grupach, odrębnie dla juniorów i juniorek.

Grzegorz SANKIEWICZ zreferował organizację Międzynarodowego Turnieju Juniorów w dniach 18 - 23 czerwca w Grudziądzu. Zebrani zwrócili uwagę, że w tych zawodach należy sprawdzać licencje zawodników, w przeciwnym razie turniej ponownie nie będzie klasyfikowany.

Andrzej SZCZEŚNIAK omówił organizację turnieju szachów szybkich w dniu 21 czerwca w Grudziądzu. Zawody odbędą się pod patronatem starosty powiatu, w ramach obchodów Dni Grudziądza.

Waldemar JAGODZIŃSKI omówił przebieg i wyniki turniejów szachowych w ramach IX Olimpiady Młodzieży w Brodach Iłżeckich. Pojechał tam jako trener i opiekun pięcioosobowej ekipy naszego Regionu. Organizacja zawodów bardzo dobra, wysoki poziom sportowy uczestników. Reprezentanci naszego województwa nie osiągnęli znaczących rezultatów. Troje z uczestników (Martyna BRZEZIŃSKA, Janusz KUDEŁKA i Michał TARKOWSKI) zakwalifikowali się do mistrzostw makroregionu juniorów w 2003 r. Trener stwierdził, że w czołowych klubach Regionu nie prowadzi się szkolenia indywidualnego, przygotowującego utalentowanych juniorów do startu w turniejach wysokiej rangi. Brakuje też materiałów szkoleniowych. Zachowanie podopiecznych podczas turnieju w Brodach budziło zastrzeżenia (nieposłuszeństwo, brak chęci do pracy przygotowawczej).

Edward TURCZYNOWICZ zaproponował zorganizowanie zebrania Kolegium Trenerów KPZSzach w celu podsumowania działalności i ewentualnego wyboru nowych władz. Na szkolenie kadry juniorów w 2003 r Stowarzyszenie Związków Sportowych zarezerwowało kwotę 8400 zł przy 26 dniach szkoleniowych.

Ulrich JAHR, który będzie sędziować Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich w Toruniu zapowiedział posiedzenie Kolegium Sędziów w dniu 8 czerwca w Toruniu (po tych zawodach). Kolegium Sędziów otrzymało 10 kodeksów szachowych w cenie po 30 zł, do rozprowadzenia wśród sędziów, działaczy i zawodników.

Zebrani ustalali projekt kalendarza sportowego na drugie półrocze 2003 r. Projekt zawodów jest załączony do komunikatu. Ostateczna wersja kalendarza zatwierdzona będzie na następnym posiedzeniu Zarządu w dniu 27 czerwca br. o godz. 1930, w Solcu Kuj. (po zakończeniu rundy Mistrzostw Regionu).

Hieronim DYRKA przedstawił sytuację finansową Związku na dzień 31 marca br. Saldo na początek roku wynosiło 12 164,64 zł. W I kwartale wpłynęło 17 658,97 zł, wydatkowano 15976 zł, saldo na koniec I kwartału wynosiło 13 847,61 zł. Dotacja dla KPZSzach na 2003 r została ustalona w wysokości 6000 zł.

Edward TURCZYNOWICZ zapowiedział uruchomienie telefonu i faksu dla KPZSzach. Związek będzie osiągalny pod numerem 371-26-60.

Andrzej MICHALSKI był delegowany na posiedzenie Zarządu PZSzach w Warszawie. Omawiano tam odwołanie w sprawie dyskwalifikacji trzech juniorów za wykroczenie na Mistrzostwach Polski Juniorów. Odwołanie odrzucono z przyczyn formalnych ponieważ odwołał się klub, a nie zawodnik. Ponadto regulamin dyscyplinarny PZSzach nie przewiduje możliwości instancji odwoławczej. Edward TURCZYNOWICZ wystąpi do PZSzach z pytaniami w tej sprawie.

Edward TURCZYNOWICZ zaproponował, aby po zawodach mistrzowskich podawać klasy sportowe osiągane przez zawodników w turniejach. Przemysław JAHR zgłosił możliwość takiego opracowania.

Do dnia posiedzenia nie jest załatwiona rejestracja KPZSzach w sądzie, polegająca na zmianie adresu i składu Zarządu. Prezes TURCZYNOWICZ zobowiązał się załatwić to niezwłocznie.