4. zebranie Zarządu KPZSzach
Grudziądz 12.09.99

Na czwartym w obecnej kadencji zebrał się Zarząd KPZSzach. Posiedzenie odbyło się w dniu 12 września w Grudziądzu, podczas trwania Mistrzostw Regionu Juniorów. Obecni: Ulrich JAHR, Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Hieronim DYRKA, Lidia TURCZYNOWICZ, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI i zaproszeni przedstawiciele klubów Edward KULSKI (Mrocza) oraz Henryk TRZEBIATOWSKI (Dąbrówka).

Omawiano stan finansów Związku, aktualizację ewidencji zawodniczej, wnioski z organizacji Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy, przygotowania do mistrzostw makroregionu juniorów i meczu Toruń - Bydgoszcz oraz wnioski dotyczące organizacji zawodów centralnych w 2000 roku.

Na początku posiedzenia Grzegorz SANKIEWICZ przedstawił działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego KOPERNIK w Grudziądzu. Szachowa sekcja młodzieżowa w Grudziądzu została zorganizowana już w latach 70-tych, w obecnym układzie organizacyjnym (przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej) pracuje od półtora roku. Szachy Grudziądzkie mają piękną tradycję. Tu mieszkała i wyszkoliła się jedna z największych sław kobiecych szachów polskich Henryka KONARKOWSKA (pretendentka do tytułu mistrzyni świata), potem (w latach 80-tych) Grzegorz SANKIEWICZ wyszkolił kilku wybijających się juniorów, z których największe sukcesy odniosła Hanna JABŁOŃSKA, zdobywając wicemistrzostwo świata do 18 lat w 1989 r. Obecnie tym śladem podąża kolejna wychowanka tego trenera Monika ZEMBRZUSKA, a wśród chłopców Łukasz SMĘTKOWSKI. UKS KOPERNIK w Grudziądzu boryka się jednak z trudnościami finansowymi, mimo tego zorganizował w tym roku kolejny Międzynarodowy Turniej Młodzieży, który odbył się w czerwcu 1999. Należy życzyć zawodnikom klubu i ich trenerowi dalszej owocnej pracy nad podnoszeniem swoich kwalifikacji szachowych oraz życzliwego spojrzenia sponsorów.

Stan finansów Związku zreferował skarbnik Hieronim DYRKA. Na koncie KPZSzach znajduje się obecnie kwota około 400 zł. Spodziewane są jeszcze wpływy reszty niewielkiej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (około 1000 zł), zaległa dotacja wyrównawcza z Urzędu Miasta Bydgoszczy (około 2000 zł) oraz wpisowe do rozgrywek drużynowych o mistrzostwo regionu z klubów. Pieniądze te powinny starczyć do końca roku oraz na organizację Walnego Zjazdu Sprawozdawczego w styczniu 2000. Do wypłaty są jeszcze należności za wynajem sali gier na mistrzostwa Bydgoszczy (po wpływie dotacji wyrównawczej) oraz za sędziowanie mistrzostw regionu juniorów w Grudziądzu. Związek otrzymał w 1999 r minimalną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2800 zł (w 1998 r datacja tylko dla woj. bydgoskiego wyniosła 11500 zł), pozostałe wpływy pochodzą od sponsorów (Spółka Ma-Ga Bydgoszcz umożliwia nieodpłatne korzystanie z komputerów, telefonu, faxu, ksera i materiałów biurowych, Spółka LOGONET w Bydgoszczy udostępnia nieodpłatnie korzystanie z internetu, firma SwissPerfect International z Australii zezwoliła na sprzedaż programu komputerowego z przeznaczeniem dochodów na dobro naszego Związku). Ponadto Związek wydatnie korzysta z pracy dwóch osób pracujących społecznie poza Zarządem. Są to Ryszard RYNKOWSKI z Włocławka, prowadzący bezinteresownie ewidencję i klasyfikację oraz Przemysław JAHR (Bydgoszcz) projektujący i obsługujący naszą stronę w internecie. Łączna wartość usług wykonanych w 1999 r przez wymienionych sponsorów i osób pracujących społecznie wyniosła ponad 10 tys. zł. Oprócz powyższego na konto Związku wpłynęły dochody z reklam w komunikatach sportowych (ponad 1000 zł). Wszystko to spowodowało, że mimo braku środków z dotacji państwowych, Związek prowadzi swoją działalność w sposób ciągły. Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną kontrola wydatków nie stwierdziła nieprawidłowości w księgowości.

Komisja Ewidencji i Klasyfikacji w zasadzie zakończyła już pracę nad aktualizacją ewidencji zawodników Regionu. Z uzupełnieniem ewidencji zwlekają jeszcze kluby Merkury Brodnica, Gopło Kruszwica, LZS Kruszwica, Pionek Chełmno i Magnus Włocławek. Niewielkie uzupełnienia występują w klubach: Apator Toruń, EMDEK Bydgoszcz, MDK Nr 1 Bydgoszcz, Kopernik Grudziądz, Krajna Sępólno, Łucznik Żołędowo i LZS MOS Żnin. Komisja będzie oczekiwać na te uzupełnienia do następnego posiedzenia Zarządu KPZSzach (druga połowa października br) po czym wszyscy nie zgłoszeni zawodnicy zostaną potraktowani jako szachiści bez przynależności klubowej, którzy nie będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych o mistrzostwo regionu i co do których kluby nie będą mogły rościć żądań finansowych czy rzeczowych. Takie stwierdzenie jest konieczne ze względu na rozpoczęcie w listopadzie Drużynowych Mistrzostw Regionu.

Zarząd KPZSzach omówił wnioski z Festiwalu Szachowego organizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy. W Przeglądzie Szachowym (Miesięcznik redagowany przez Fundację), ukazał się artykuł w którym napisano m.in., że nasz Związek nie włączył się do organizacji tego festiwalu mimo prowadzonych rozmów. Prezes Jahr stwierdził, że rozmowy wstępne, owszem, odbyły się w styczniu (przed wyborami władz KPZSzach) oraz na początku lutego. Jednak potem Fundacja nie nawiązywała do wstępnych ustaleń i nie kontaktowała się ze Związkiem. W szczególności nie tylko nie przeprowadzono dalszych rozmów, ale nawet nie zawiadomiono w jakiejkolwiek innej formie Związku o szczegółach dotyczących organizacji festiwalu. Doszło do tego, że na posiedzeniu KPZSzach w końcu czerwca (na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem zawodów) Zarząd Związku podjął uchwałę o nie włączaniu się do festiwalu, nie mając informacji o tych zawodach. O artykule tym Związek nie został poinformowany przez Fundację, treść przekazali jedynie prenumeratorzy pisma. Stwierdzenie w ogólnopolskim miesięczniku jest dla KPZSzach tym bardziej przykre, że prezes Fundacji, pan Mirosław Sośnicki, już podczas trwania festiwalu w Bydgoszczy wielokrotnie wskazywał swoje błędy w stosunku do KPZSzach, przepraszał osobiście prezesa Jahra i obiecywał poprawę w roku przyszłym.

Zarząd KPZSzach zobowiązał prezesa do podjęcia jeszcze w tym roku rozmów z Fundacją w Świdnicy, aby godne ubolewania fakty nie miały już miejsca w roku przyszłym, w szczególności:

1) Fundacja ma obowiązek uzgodnić z KPZSzach obsadę sędziowską zawodów.

2) Jeden z turniejów młodzieżowych w ramach festiwalu powinien być w całości organizowany przez KPZSzach.

3) Wszystkie ustalenia z Fundacją powinny być dokonywane na piśmie.

4) Termin organizacji festiwalu powinien być uzgodniony z KPZSzach i nie może kolidować z innymi zawodami w regionie.

5) Po spełnieniu powyższych warunków Związek rozpocznie negocjacje w sprawie przyjęcia warunków Fundacji odnośnie włączenia KPZSzach do organizacji zawodów w 2000 r.

Zarząd KPZSzach stwierdził, że w 1999 r podjął wiele inicjatyw organizacyjnych i sportowych na terenie nowego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tylko w 1999 r na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się trzy turnieje międzynarodowe w Bydgoszczy (Turniej Młodzików do 16 lat), Grudziądzu (Turniej Juniorów) oraz Kowalewie Pomorskim. Fundacja ze Świdnicy, która ma w swojej nazwie wspieranie inicjatyw regionalnych, nie pomogła w organizacji tych zawodów, które od początku były w kalendarzu sportowym KPZSzach. Wręcz przeciwnie, termin festiwalu w Bydgoszczy kolidował z zawodami w Kowalewie Pom., w rezultacie czego znaczna część zdezorientowanych zawodników z Bydgoszczy nie wzięła udziału w turniejach festiwalowych, zgłaszając się do zawodów w Kowalewie.

Pomimo upływu dwóch miesięcy od zakończenia festiwalu w Bydgoszczy, Fundacja do dnia posiedzenia nie przesłała jeszcze kopii sprawozdania sędziowskiego z tych zawodów (KKiE KPZSzach nie może nadać zdobytych kategorii szachowych i klas sportowych) oraz nie poinformowała naszego Związku o planowanych i osiągniętych celach jakie stawiano sobie organizując te zawody. Nie wspominamy już o konieczności wyciągnięcia wniosków na drugą edycję festiwalu, choć takie obietnice również były.

Trwają szachowe mistrzostwa województwa juniorów, które wyłonią mistrzów regionu oraz zawodników kwalifikujących się do mistrzostw makroregionu (17 - 24 października we Wieżycy). Zarząd KPZSzach skorzystał ze swoich uprawnień i wytypował listę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy będą mogli grać w mistrzostwach makroregionu, bez eliminacji wojewódzkich. Są to:

Do 18 lat (rocznik 1982-83): Marcin URBANEK EMDEK Bydgoszcz, Łukasz SMĘTKOWSKI Apator Toruń, Monika ZEMBRZUSKA Apator Toruń i Renata BURSA MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Do 16 lat (rocznik 1984-85): Marcin WOŹNIAK MDK Nr 1 Bydgoszcz, Wojciech BŁASIK (MDK Nr 1 Bydgoszcz, Tomasz TRABSZYS Apator Toruń, Agnieszka TADYCH EMDEK Bydgoszcz, Magdalena ZAJĄC MDK Nr 1 Bydgoszcz oraz Anika TADYCH EMDEK Bydgoszcz.

Do 14 lat (rocznik 1986-87): Marek KUBICKI Apator Toruń, Bartosz LUBICKI Zryw Włocławek, Andrzej STUCZYŃSKI Apator Toruń, Paulina LEWANDOWSKA EMDEK Bydgoszcz i Magdalena WESOŁOWSKA MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Do 12 lat (rocznik 1988-89): Kamil SCHREIBER Centrum Bydgoszcz, Konrad DOMOWICZ Zryw Włocławek, Edyta WESOŁOWSKA MDK Nr 1 Bydgoszcz i Paulina PRZYBYLSKA LZS Kruszwica.

Do 10 lat (rocznik 1990 i młodsi): Janusz KUDEŁKA MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Bezpośrednio w finałach MP Juniorów w 2000 r prawo gry mają: Klaudia DOMOWICZ Zryw Włocławek, Dawid ZIÓŁKOWSKI EMDEK Bydgoszcz i Łukasz SCHREIBER Centrum Bydgoszcz.

Opiekunami ekipy, która wyjedzie na mistrzostwa makroregionalne, będą: Grzegorz SANKIEWICZ (Grudziądz) oraz Julian GRALKA i Andrzej KARPIŃSKI (Bydgoszcz). Wymienieni opiekunowie i trenerzy wyjadą na koszt naszego Związku.

Zarząd KPZSzach omawiał organizację propagandowego meczu TORUŃ - BYDGOSZCZ w dniu 12 grudnia br w Toruniu. Ustalono, że mecz będzie rozgrywany na 30 szachownicach (w tym 10 juniorów i juniorek) z tempem 30 posunięć na 1.5 godz. i po godzinie na dokończenie partii. W obu reprezentacjach będą mogli uczestniczyć również zawodnicy powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz dodatkowo golubsko-dobrzyńskiego. Sędzią meczu będzie Janusz AUGUSTOWSKI z Włocławka. Organizacją meczu zajmie się wiceprezes Cezary KOZŁOWSKI przy pomocy działaczy toruńskich. Związek występuje do prezydenta miasta Torunia o honorowy patronat nad imprezą z propozycją rozszerzenia zawodów i działaczy samorządowych obu miast.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy wystąpił do PZSzach o przyznanie w 2000 roku organizacji Mistrzostw Polski w szachach szybkich i błyskawicznych w Żninie. Obie te imprezy mają być połączone, jako zawody czterodniowe, w dniach 30 kwietnia do 3 maja 2000. Organizacji mistrzostw, pod nadzorem KPZSzach, podejmuje się LSZ MOS Żnin. Przeprowadzone rozeznanie lokalne potwierdziło możliwość przeprowadzenia zawodów w hali sportowej o powierzchni 900 m2, miasto posiada bazę hotelową na ponad 400 osób (łącznie z pobliską Wenecją) oraz doświadczonych działaczy sportowych, organizujących coroczne zawody motorowodne z cyklu mistrzostw świata na jeziorze Żnińskim. Związek rozważa jeszcze możliwość wystąpienia o organizację II ligi juniorów (grupy północnej) w lipcu 2000 - w Toruniu. Potrzebny jest tu wniosek działaczy toruńskich.

W sprawach różnych wstępnie omawiano sposób wyłaniania zasłużonych dla regionu działaczy szachowych, kandydujących do otrzymania odznak Polskiego Związku Szachowego. Związek nie ma pełnego rozeznania co do ewidencji otrzymanych odznak z byłych województw toruńskiego i włocławskiego. Janusz AUGUSTOWSKI i Maria MICHALSKA zobowiązali się do rozeznania sytuacji w tym zakresie. Związek prosi kluby zarejestrowane w województwie o nadsyłanie umotywowanych wniosków o przyznanie odznak honorowych Polskiego Związku Szachowego, do połowy listopada br. Jest to najdalszy termin umożliwiający przyznanie odznak na Walnym Zgromadzeniu KPZSzach w styczniu 2000.

Zebrani na posiedzeniu działacze wizytowali przebieg rozgrywek juniorów o mistrzostwo województwa na 1999 r. Ustalono termin następnego posiedzenia Zarządu Związku, które odbędzie się w dniu 27 października br (środa) o godz. 1700 w Toruniu. Organizatorem tego posiedzenia będzie KS Torfarm-64.