4. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 27.06.03

W dniu 27 czerwca podczas trwania Mistrzostw Regionu, odbyło się w Solcu Kuj. kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach, w którym uczestniczyli: prezes Edward TURCZYNOWICZ gospodarz Jan BOCHAT oraz Kazimierz BUDNIK, Przemysław JAHR, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Andrzej MICHALSKI i Grzegorz SANKIEWICZ.

Ulrich JAHR poinformował obecnych, że drużynowy mistrz województwa, zespół AZS Akademii Bydgoskiej, może nie być dopuszczony do rozgrywek centralnych, ponieważ klub nie posiada osobowości prawnej. Rozmawiał w tej sprawie z kierownictwem AZS, które zobowiązało się do niezwłocznego załatwienia tej sprawy.

Następnie zebrani zatwierdzili kalendarz sportowy KPZSzach na II półrocze br, wprowadzając jedynie uzupełnienie pozycję turnieju szachów szybkich w dniu 30 sierpnia w Solcu.

Na wniosek Ulricha JAHRA, który zreferował system losowania numerów startowych w nowej edycji Drużynowych Mistrzostw Regionu, przeprowadzono losowanie uwzględniające zminimalizowanie kosztów dojazdu drużyn mających swoje siedziby na obrzeżu województwa.

Podsumowania Mistrzostw Regionu Juniorów w szachach szybkich dokonali Ulrich JAHR i Andrzej KARPIŃSKI. Następnie omawiano sprawy szkoleniowe, które były głównym tematem posiedzenia. Sprawy te poruszył w swoim piśmie Tomasz TOKARSKI, referował Andrzej KARPIŃSKI. Najważniejszymi kryteriami w doborze kadry juniorów do 14 lat są w kolejności: rezultaty w finałach Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski do 12 i 10 lat, następnie starty w mistrzostwach województwa juniorów, lista rankingowa FIDE i kategorie centralne PZSzach oraz rezultaty rankingowe w rozgrywkach III Ligi i Ligi Okręgowej. Wśród rezerwowych decyduje jeszcze posiadany ranking oraz rezultaty w Mistrzostwach Polski i makroregionie, a następnie w mistrzostwach województwa.

W siedmioosobowej kadrze juniorów na 2003 r znaleźli się: Janusz KUDEŁKA, Michał TARKOWSKI, Martyna BRZEZIŃSKA, Katarzyna KOTULSKA, Agnieszka MROZIŃSKA, Bartosz TOKARSKI i Łukasz TOKARSKI.

Lista rezerwowych obejmuje kilkanaście kolejnych zawodników, którymi są: Lidia BRYŁA, Michał WODZYŃSKI, Kamil MARCHLEWICZ, Damian MARCHLEWICZ, Leszek ORCIUCH, Michał BASIŃSKI, Paulina MUSIAŁOWSKA, Przemysław BOKIEJ, Izabela SIERGIEJ, Zuzanna LEDWOROWSKA, Monika TARCZYKOWSKA i Michał MAJDZIŃSKI.

Ożywiona dyskusja toczyła się wokół organizacji szkolenia kadry juniorów. Obóz kadry ustalony został na okres 8 - 12 października br (tuż przed makroregionem). Wykładowcami mają być najlepsi dostępni trenerzy. Jan BOCHAT zgłosił pomoc przy opracowaniu preliminarza kosztów i planu szkolenia kadry, na bazie swoich doświadczeń klubowych.

Zebrani ustalili, że Mistrzostwa Regionu Juniorów do 14 lat odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem będzie Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42. Na wniosek przewodniczącego Kolegium Sędziów KPZSzach zawody, które odbędą się w dniach 26 - 29 września br., będzie sędziować Andrzej KARPIŃSKI (klasa państwowa). Tempo gry 30 posunięć na 1,5 godziny i pół godziny na dokończenie partii, wpisowe do zawodów 15 zł od zawodnika. Zgłoszenia należy kierować na adres organizatora najdalej do 15 września br. Rezerwację noclegów i wyżywienia do 10 września. Turnieje odbędą się w dwóch grupach dziewcząt i chłopców, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

W sprawach różnych Przemysław JAHR poruszył skargę Pawła KUKUŁY, który chce zwolnić się z BTSz Centrum Bydgoszcz, ale nie może uzyskać odcinka zwolnienia karty ewidencyjnej. Zebrani poradzili, aby zawodnik napisał list polecony na adres klubu albo bezpośrednio skontaktował się z prezesem. Jeśli klub nie wyda w terminie miesiąca odcinka karty zwolnienia, zawodnik znajduje się automatycznie w okresie karencji.

Następne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w niedzielę 14 września o godz. 10 w siedzibie Związku w Bydgoszczy, ul. Babia Wieś 3.