5. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 27.10.99

W dniu 27 października br w Toruniu odbyło się piąte, w bieżącej kadencji, posiedzenie Zarządu KPZSzach. Zebranie odbyło się w siedzibie Klubu TORFARM-64, którego kierownikiem jest wiceprezes Związku Cezary KOZŁOWSKI. Na posiedzenie przybyli wszyscy członkowie Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Mirosław LUBICKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Bogdan WODYŃSKI, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ, Zbigniew KUBICKI i Jerzy ŚNIADECKI; nie było przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Ryszard RYNKOWSKI, Stefan HAŁAS, Sławomir WIERZBICKI, Edward TURCZYNOWICZ, Andrzej MICHALSKI, Włodzimierz STRZEMKOWSKI, Paweł PAWŁOWSKI i Tomasz PACUSZKA.

Porządek posiedzenia przewidywał (oprócz przedstawienia klubu TORFARM) omówienie następujących tematów: podsumowanie rozgrywek ligowych i makroregionalnych, informacja finansowa, organizacja kursu sędziów szachowych, uzupełnienie kalendarza sportowego KPZSzach, regulamin i organizacja meczu Toruń - Bydgoszcz, informacja o organizacji mistrzostw Zrzeszenia LZS w Solcu Kujawskim oraz planowanych Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostwach Polski w Żninie, organizacja Walnego Zjazdu Sprawozdawczego KPZSzach i związane z tym wydarzeniem honorowe wyróżnienia dla działaczy szachowych Regionu, wreszcie informacja o uzupełnieniu ewidencji zawodników.

Informację o działalności i osiągnięciach klubu TORFARM-64 w Toruniu przedstawił Cezary KOZŁOWSKI. Klub w obecnej formie organizacyjnej działa od roku, kiedy to istniejąca od 1996 r sekcja szachowa “64” przy X Liceum Ogólnokształcącym została przejęta przez sponsora strategicznego - firmę farmaceutyczną TORFARM S.A. w Toruniu. Na podstawie rezultatów ubiegłorocznych drużynowych mistrzostw byłego województwa toruńskiego klub awansował do II ligi szachowej seniorów i utrzymał się w tej klasie rozgrywek, zajmując 15-te miejsce. Aktualnie klub zrzesza 34 członków rzeczywistych i 2 wspierających, wśród nich kilku zawodników posiadających ranking FIDE. W 1999 r rozwój sekcji szachowej TORFARM-64 był znaczący. Szachiści tego klubu uczestniczyli w wielu rozgrywkach indywidualnych w Regionie i krajowych, podnosząc swoje umiejętności i przygotowując się do nowych batalii w następnych latach. Działacze klubu czynnie włączają się do organizacji szeregu zawodów szachowych na terenie Torunia. Ambicją zawodników i działaczy jest stworzenie silnej drużyny w czołówce II ligi seniorów oraz utworzenie grupy juniorów, zdolnej do walczenia o tytuły w mistrzostwach województwa.

Podsumowania rozgrywek ligowych dokonał Andrzej KARPIŃSKI. Zespoły juniorów zagrały na swoim poziomie, zajmując wśród wszystkich klubów w Polsce miejsca w trzeciej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Zespół beniaminka MKSz Toruń nie miał jeszcze składu zdolnego do utrzymania II ligi i po krótkim okresie musiał opuścić szeregi ligowców. Wśród seniorów sukcesem jest udział w rozgrywkach II ligi wszystkich uprawnionych zespołów naszego Regionu (trzeba zaznaczyć, że w tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło zaledwie 53 spośród 100 uprawnionych do startu zespołów). Wszystkie drużyny utrzymały się w szeregach ligi państwowej, choć Gambit Świecie (zajmujący na rundę przed zakończeniem rozgrywek najwyższe miejsce) został utrzymany tylko decyzją PZSzach. Z doświadczeń tegorocznego sezonu ligowego wynika, że w przyszłym roku kwalifikacje zawodników do II ligi seniorów muszą być nieco wyższe.

Hieronim DYRKA zreferował sytuację finansową Związku, która w ostatnim czasie uległa poprawie. Wpłynęły spóźnione refundacje kosztów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy, Związek sprzedał kilka programów komputerowych oraz zamieścił kilka reklam w swoim biuletynie informacyjnym. Największym sponsorem Związku jest Spółka “Ma-Ga” w Bydgoszczy, która umożliwia korzystanie z możliwości biura (ksero, telefony, faksy, komputery, materiały biurowe itp.). Dzięki temu Związek w ogóle nie opłaca rachunków za usługi pocztowo-telekomunikacyjne i kserograficzne. Pozwoliło to na prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej i wydawniczej. Drugim sponsorem jest firma komputerowa LOGONET, która umożliwia nam bezpłatne korzystanie z internetu, dzięki czemu Związek staje się znany nie tylko w kraju, ale i na świecie, o czym świadczy licznie odwiedzana strona w sieci internetowej. Trzecim sponsorem jest firma Swiss-Perfect International z Australii, która umożliwiła sprzedaż (na konto naszego Związku) programu komputerowego SP97 i SP98, testowanego kilka lat przez U.Jahra. Na konto Związku wpływają obecnie wpłaty wpisowego do rozgrywek drużynowych. Niektóre kluby zalegają jeszcze z opłatami wpisowego, pomimo upływu terminu. Są to: Gambit Świecie, Chemik Bydgoszcz, Gopło Kruszwica, MDK Nr 1 Bydgoszcz, MKSz Toruń, Centrum Bydgoszcz, Wieża Więcbork, Myśliwiec Gostycyn, UKS LZS Kruszwica, MLKS Solec Kuj., Dąb Barcin i Łucznik Żołędowo. Ponadto wiele klubów zalega jeszcze z drobnymi opłatami za pobrane karty ewidencyjne i legitymacje szachowe.

Trzy kluby, zrzeszone w Kujawsko-Pomorskim Związku Szachowym, nie przejawiają nawet śladów działalności. Są to Pionek Chełmno, Magnus Włocławek i Stal Grudziądz. Magnus Włocławek nie opłacił składki członkowskiej za 1999 r i został skreślony z listy klubów naszego Regionu, sekcja Pionka Chełmno została zlikwidowana; jeśli nie będzie odzewu na ten komunikat, sekcja zostanie skreślona z ewidencji KPZSzach z dniem 31 grudnia br, przedstawiciel Stali Grudziądz (obecny na zebraniu) obiecał, że do końca roku zostanie uzupełniona ewidencja i w przyszłym roku klub rozpocznie działalność.

Sprawy szkolenia sędziów szachowych omówił Bogdan WODYŃSKI. Próba organizacji kursu centralnego (na zlecenie PZSzach) nie powiodła się, gdyż napłynęły tylko cztery zgłoszenia. W tym układzie planujemy organizację kursu tylko na klasy okręgowe. Zebrani przyjęli datę 10 - 12 marca 2000, jako termin przeprowadzenia kursu sędziowskiego. Do organizacji tego kursu kandydują trzy ośrodki w Sępólnie Kraj., Toruniu i Żninie. Uzgodniono, że zainteresowani działacze przedstawią oferty organizacji kursu, które zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd dokonał uzupełnienia kalendarza sportowego KPZSzach na 2000 r. Powstaje więc druga wersja tego opracowania. Ostateczna wersja będzie zatwierdzona po zapoznaniu się z kalendarzem Polskiego Związku Szachowego. W drugiej wersji kalendarza KPZSzach zostaje umieszczona organizacja Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostw Polski w Żninie, w dniach 25-28 maja 2000. Druga wersja kalendarza jest załączona do komunikatu.

Organizację i propozycje regulaminu meczu propagandowego Toruń — Bydgoszcz omówił Cezary KOZŁOWSKI. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Torunia, a mecz odbędzie się w sali mieszczańskiej Muzeum Okręgowego przy Rynku Staromiejskim w Toruniu (historyczny ratusz). Organizatorem meczu, na zlecenie KPZSzach, są kluby szachowe Torunia: Torfarm-64, Apator i MKSz. Kierownikiem zawodów będzie Cezary KOZŁOWSKI, sędzią głównym Janusz AUGUSTOWSKI z Włocławka, kapitanami zespołów - Andrzej KARPIŃSKI i Włodzimierz STRZEMKOWSKI. Mecz odbędzie się na 40 szachownicach, w tym 25 seniorów, 5 kobiet i 10 juniorów (po jednym w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt). Zawodniczy muszą być mieszkańcami Bydgoszczy i Torunia. Tempo gry jak w rozgrywkach DMR; 23 pos/h + 1h. Koszty delegacji i sędziowskie pokryje KPZSzach.

Przygotowania do mistrzostw Zrzeszenia LZS zreferował Bogdan WODYŃSKI. Zrzeszenie LZS wysłało komunikat organizacyjny do wszystkich gmin w województwie. Zawody odbędą się w dniu 14 listopada br w Solcu Kujawskim. Organizatorem jest miejscowy MLKS. Przewiduje się start około 60 zawodników. Po czterech najlepszych w grupie mężczyzn i kobiet awansuje do finału Olimpiady Sportowców Wiejskich, która odbędzie się w czerwcu 2000 w Świeciu.

Ulrich JAHR omówił wstępne przygotowania do organizacji Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostw Polski w maju 2000 r, w Żninie. Impreza nie może jeszcze nabrać rozmachu organizacyjnego, ponieważ PZSzach zwleka z przydzieleniem tych zawodów naszemu Związkowi (pomimo braku innych oferentów i upływu terminu składania ofert). Powstaje już komitet honorowy i organizacyjny mistrzostw, są rozeznane warunki hotelowe i koszty pobytu w Żninie oraz dokonane wstępne rezerwacje. Mistrzostwa mają odbyć się w hali sportowej o powierzchni ok. 1000 m2, pokrytej tartanem i dobrze oświetlonej. Przewiduje się start przynajmniej 300 zawodników, a organizatorzy są przygotowani do przyjęcia do 500 uczestników. Koszty pobytu będą bardzo niskie. Związek nie zamierza zdobywać pieniędzy kosztem uczestników mistrzostw, którzy należność za noclegi i wyżywienie będą opłacać bezpośrednio w hotelach. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZSzach, w dniu 6.11.br, ma się rozstrzygnąć sprawa przydzielenia organizacji tych mistrzostw naszemu Związkowi. Potem już najważniejsze będzie znalezienie sponsorów.

Na posiedzeniu omawiano również organizację Walnego Zjazdu Sprawozdawczego KPZSzach, w dniu 16 stycznia 2000. Porządek obrad jest standardowy dla tego rodzaju zebrań. Zarząd KPZSzach zatwierdził (przy jednym głosie wstrzymującym) rozdzielnik mandatów dla klubów zrzeszonych w Związku:

- po jednym mandacie otrzymają wszystkie kluby i sekcje szachowe województwa, posiadające uzupełnioną ewidencje zawodniczą na dzień 1 stycznia 2000,

- dodatkowy mandat otrzymają kluby posiadające zespoły w ligach państwowych (Chemik, Apator, Torfarm-64, Wisła, MLKS Solec, Gambit, EMDEK i MDK Nr 1),

- dodatkowy mandat otrzymają kluby, które w rozgrywkach 1999/2000 będą posiadać drugą drużynę (Chemik, Apator, Torfarm-64, Wisła, Gambit, EMDEK, MLKS Solec, MOS Żnin, Unia Gniewkowo, Centrum, MDK Nr 1 i Łucznik Żołędowo).

Ogółem na Zjeździe będzie 38 mandatów statutowych, 8 mandatów ligowych i 12 mandatów za DMR (łącznie 58 mandatów). Członkowie Zarządu KPZSzach nie otrzymają mandatów z urzędu Jeśli tychże nie otrzymają z klubów, będą zaproszeni na Zjazd bez prawa głosu stanowiącego, podobnie jak zaproszeni goście. Koszty delegacji pokrywają kluby macierzyste, koszty organizacji Zjazdu pokryje KPZSzach. Komunikat organizacyjny Walnego Zjazdu Sprawozdawczego będzie załączony do następnego komunikatu.

Zarząd KPZSzach postanowił wystąpić do Polskiego Związku Szachowego o nadanie trzech złotych odznak honorowych dla Marka CHYŁY, Jana SZYMCZUKA i Cezarego KOZŁOWSKIEGO, sześciu srebrnych oraz nadać 10 odznak brązowych dla kolejnych działaczy Związku. Imienny wniosek przygotowuje Komisja Dyscypliny i Wyróżnień. Ponadto kilka osób otrzyma dyplomy uznania.

Ulrich JAHR zreferował stan porządkowania ewidencji zawodniczej. Na posiedzenie działacze przywieźli jeszcze ostatnie karty zawodnicze i teraz można już powiedzieć, że porządkowanie ewidencji zostało zakończone. Szczególną rolę w tej pracy odegrał Ryszard RYNKOWSKI, który, nie będąc członkiem Zarządu KPZSzach, stworzył bazę komputerową i zaewidencjonował wszystkich zawodników Związku. Na wniosek prezesa Zarząd uchwalił nagrodę pieniężną dla Ryszarda RYNKOWSKIEGO w wysokości 500 zł.

Termin następnego posiedzenia nie został ustalony. Odbędzie się ono w Bydgoszczy lub Żninie, w ostatniej dekadzie listopada br. Na następnym posiedzeniu poszczególne komisje Zarządu Związku powinny złożyć sprawozdania z działalności w 1999 r, będzie również uściślany kalendarz sportowy na 2000 r, zatwierdzone zostaną wytyczne organizacyjne Błyskawicznych i Szybkich MP w Żninie, meczu Toruń - Bydgoszcz oraz najbliższych zawodów szachowych w województwie i kursu sędziów szachowych. Przewiduje się również powołanie kadry juniorów na 2000 r oraz organizację pobierania należności za licencje zawodnicze w 2000 r.