6. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 27.11.99

W dniu 27 listopada br w Bydgoszczy odbyło się szóste, w bieżącej kadencji, posiedzenie Zarządu KPZSzach. Zebranie odbyło się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszcz, który był organizatorem Mistrzostw Polski Domów Kultury. Na posiedzenie przybyli wszyscy członkowie Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Bogdan WODYŃSKI, Grzegorz SANKIEWICZ, i Jerzy ŚNIADECKI; przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Ryszard RYNKOWSKI, Edward SKIERA, Andrzej SARGALSKI, Paweł POPIELA, Witold DYGAJTIS, Jan BUDREWICZ, Edward KULSKI, Jan BOCHAT i Wiesław DĄBEK.

Na początku posiedzenia prezes KPZSzach wręczył zaległe honorowe złote odznaki dwom członkom klubu GOPŁO Janowi BUDREWICZOWI i dla Marii BAUZY (nieobecna z powodu niedomagania). Złote odznaki PZSzach zostały nadane już w 1996 r, ale do tej pory nie zostały (z niewiadomych przyczyn) wręczone. Zebrani oklaskami gratulowali wyróżnienia.

Następnie gospodarz posiedzenia, Andrzej KARPIŃSKI, zaprezentował klub MKS EMDEK Bydgoszcz. Kółko szachowe przy Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy powstało z początkiem lat 70-tych, z czasem rozrosło się do wyczynowego klubu i obecnie może być modelem do naśladowania w kraju. Klub zatrudnia trzech instruktorów i trenerów szachowych, którzy prowadzą zajęcia w grupach juniorów oraz w czterech klasach szkół podstawowych. Ponadto w kilku innych szkołach bydgoskich istnieją sekcje zainteresowań pozaszkolnych o tematyce szachowej. Szkoleniem objętych jest jednocześnie około 300 dzieci, z II i III klas szkół podstawowych, które ćwiczą w sześciu grupach szkoleniowych. Do największych sukcesów sportowych MKS EMDEK należy mistrzostwo Polski SP-61 w 1982 r oraz powtórzenie tego wyczynu przez SP-30 w 1990 r. EMDEK wychował wielu znanych szachistów, grających obecnie w klubach ligowych. Wymienić tu wypada Krzysztofa ŻOŁNIEROWICZA, Jacka GĘSICKIEGO, Jarosława JAKUBOWSKIEGO, Bartłomieja SIWCA, Magdalenę GAUZĘ, Wiesława KRUŻYŃSKIEGO, braci BIELUSZEWSKICH i wielu innych. Bartłomiej SIWIEC zdobył brązowy medal na mistrzostwach Polski do 20 lat i 6-te miejsce w MP szachów szybkich w 1992 r. Drużyna zajęła w 1987 r II miejsce w I lidze juniorów, a w 1990 r - III miejsce. Łukasz SCHREIBER w 1997 r został mistrzem Polski do 10 lat i grał w Mistrzostwach Europy i świata. Obecnie klub reprezentuje plejada utalentowanych juniorów z Marcinem URBANKIEM, Dawidem ZIÓŁKOWSKIM, Pauliną LEWANDOWSKĄ i siostrami TADYCH na czele. Klub corocznie organizuje dwie duże imprezy: Mistrzostwa Polski Domów Kultury oraz mistrzostwa Bydgoszczy juniorów, ponadto zawody zlecone jak np. Błyskawiczne Mistrzostwa Regionu w 1999 r.

Zebrani zastanawiali się nad powołaniem kadry juniorów na 2000 r. Po dyskusji postanowiono najpierw opracować regulamin powoływania kadry. Regulamin taki opracuje Grzegorz SANKIEWICZ - przewodniczący Komisji Młodzieżowej KPZSzach.

Ryszard RYNKOWSKI przedstawił stan aktualizacji ewidencji zawodników KPZSzach. Obecnie w bazie danych znajduje się 981 zawodników. Liczba ta ulega stopniowym zmianom, gdyż co tydzień kluby zgłaszają jeszcze pojedynczych zawodników. W rozgrywkach drużynowych grają wyłącznie zawodnicy umieszczeni w ewidencji okręgowej. Sprawozdawca podkreślił, że wiele sprawozdań sędziowskich nie spełnia wymogów klasyfikacyjnych i na ten stan musi zwrócić uwagę Kolegium Sędziów KPZSzach.

Na wniosek Ulricha JAHRA Zarząd KPZSzach zadecydował o zaakceptowaniu zmiany nazwy drużyny Chemik WSP na AZS WSP, po uzyskaniu akceptacji BKS Chemik o przekazaniu wszystkich członków tego zespołu do klubu akademickiego. Od III rundy rozgrywek III-ligowy zespół będzie występować pod nazwą AZS WSP Bydgoszcz. Zawodnicy uzyskali już zwolnienia z BKS Chemik, a nowy klub został zarejestrowany.

Organizację propagandowego meczu Toruń - Bydgoszcz omówił Ulrich JAHR. Komunikat organizacyjny tego meczu znajduje się w dalszej części komunikatu.

Informację finansową przedstawił Hieronim DYRKA. Prezes uzupełnił wypowiedź drugą wersją sprawozdania finansowego. Pomimo znikomej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, na koncie Związku figuruje kwota 7 tys. zł. Świadczy to o dobrej gospodarce finansowej oraz daleko posuniętym oszczędnościom i pozyskaniu funduszy od sponsorów. W zestawieniu kosztów nie ma usług internetowych, telefonów, faksów, kosztów druku ogromnej liczby komunikatów itp. Sprawozdanie roczne, wraz z częścią finansową będzie załączone do grudniowego komunikatu sportowo-organizacyjnego. Sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach oraz Komisji Rewizyjnej będą złożone odrębnie.

Komunikat organizacyjny Walnego Zjazdu Sprawozdawczego KPZSzach, który odbędzie się w dniu 16 stycznia 2000 w Bydgoszczy, jest załączony do komunikatu.

Zebrani omówili i uzupełnili kalendarz sportowy Związku na 2000 rok. Kurs sędziowski na klasy II i III, połączony z organizacją wojewódzkiej konferencji sędziowskiej, odbędzie się w Sępólnie Kraj. w dniach 10-12 marca 2000. Mistrzostwa Regionu w szachach szybkich postanowiono zlecić klubowi Gambit Świecie. Inne zawody mistrzowskie zostały rozdysponowane wcześniej. Trzecia wersja kalendarza sportowego na 200o r jest załączona do komunikatu. Zostanie ona jeszcze uzupełniona o zawody centralne z cyklu Mistrzostw Polski, po opublikowaniu kalendarza PZSzach.

Sprawy sędziowskie zreferował Bogdan WODYŃSKI. W drużynowych mistrzostwach Regionu został zweryfikowany mecz Zrywu Jeżewo z Krajną Sępólno w lidze okręgowej na 4-2 dla Krajny, ponieważ Zryw przestawił zawodników na I i II szachownicy. Obecnie w Regionie jest zarejestrowanych 65 sędziów szachowych, w tym jeden z klasą FIDE, pięciu z klasą państwową, 17 klasy pierwszej, 35 klasy drugiej i 7 klasy trzeciej. Jednak tylko nieliczni wykupili licencje sędziowskie (1 - FIDE, 2 - państwowe, 6 - pierwsze i 3 drugie). Przewodniczący Kolegium podkreślił, że w 2000 r sędzia bez licencji nie będzie mógł pełnić swojej funkcji, a cierpieć na tym będą zawodnicy. Sędziowie klas centralnych licencję załatwiają bezpośrednio w Kolegium Sędziów PZSzach, pozostali w Kolegium Sędziów KPZSzach, po wpłaceniu kwoty 20,- zł na konto bankowe naszego Związku.

Po otrzymaniu zlecenia na organizację Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostw Polski w Żninie, zawiązuje się Komitet Organizacyjny i Honorowy tych zawodów. Został już złożony preliminarz finansowy na kwotę ogólną 52700 zł do Urzędu Marszałkowskiego, w tym wniosek o 15 tys. zł dofinansowania na imprezę centralną z cyklu Mistrzostw Polski.

Na wniosek Komisji Odznaczeń zebrani uchwalili nadanie brązowych honorowych odznak PZSzach 12 działaczom Związku. Są to Zbigniew KUBICKI, Mirosław BRZÓSKA, Aleksander OPOLSKI, Sławomir WIERZBICKI, Jan BOCHAT, Zygmunt MAJDAN, Lidia GERC, Ryszard LEWANDOWSKI, Piotr KANIA, Kazimierz HERBA, Andrzej KŁOS i Andrzej ORYLSKI.

Ulrich Jahr przedstawił projekt nowego zapisu partii na kalce samokopiującej. Cena bloku (100 podwójnych arkuszy) wynosi 14 zł. Janusz AUGUSTOWSKI zobowiązał się do złożenia konkurencyjnej oferty.

Po ukazaniu się komunikatu finansowego PZSzach (załącznik) zebrani podjęli uchwałę o określeniu propozycji wielkości wpisowego do imprez wojewódzkich w 2000 r. Na Walnym Zjeździe Sprawozdawczym KPZSzach zostaną przedstawione następujące wielkości wpisowego:

Błyskawiczne i Szybkie Mistrzostwa Regionu – 20 zł dla seniorów, 15 dla juniorów, Drużynowe Mistrzostwa Błyskawiczne – 60 zł od drużyny, Mistrzostwa Regionu Juniorów – 10 zł, Drużynowe Mistrzostwa Juniorów – 60 zł od zespołu, Mistrzostwa Regionu Seniorów – 40 zł (lub 20 dla juniorów), Mistrzostwa Regionu Oldboyów – 30 zł, Wpisowe do III ligi – 200 zł, do ligi okręgowej – 150 zł, do A-klasy – 100 zł.