6. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz 31.08.08

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Sławomir WIERZBICKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan NOGAL. Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach w Toruniu. Na początku zebrania z przewodnictwa i członka Komisji Rewizyjnej zrezygnował Jan NOGAL, po czym opuścił zebranie.

Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie Mistrzostw Województwa w Bydgoszczy.
3. Organizacja makroregionu juniorów w Toruniu.
4. Przygotowania do rozgrywek drużynowych o mistrzostwo KPZSzach.
5. Sprawy finansowe.
6. Omówienie imprez wakacyjnych.
7. Omówienie stanu licencji szachowych.
8. Organizacja kursu sędziowskiego na klasy okręgowe.
9. Walne zebranie sprawozdawcze PZSzach.
10. Sprawy różne.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty z jedną uwagą, dotyczącą pominięcia nazwiska działacza żnińskiego, nagrodzonego brązową odznaką.

Ad 2. Mistrzostwa województwa juniorów odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy, w dniach 27 - 28 września br. Kierownikiem zawodów będzie Andrzej KARPIŃSKI. Obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Kolegium Sędziów KPZSzach. Pula nagród rzeczowych wynosi 500 zł i może być zwiększona po ustaleniu wpływów z wpisowego. Sprawy noclegów i wyżywienia oraz ubezpieczenia przyjezdni załatwiają we własnym zakresie. Na miejscu zawodów będzie możliwość wyrobienia licencji, po dostarczeniu kompletu niezbędnych dokumentów.

Ad 3. Zawody makroregionalne organizuje KPZSzach. Mistrzostwa odbędą się w dniach 11 - 17 października 2008 r. w Szkole Podstawowej, ul. Żwirki i Wigury 1, w Toruniu. Program rund obejmuje rozgrywanie codziennych rund, a w dniach 12 i 14 października będą rozegrane dwie rundy. Szczegóły będą opublikowane w komunikacie organizacyjnym. Regulamin zawodów, sporządzony przez Kolegium Sędziów KPZSzach, będzie jeszcze opiniowany przez Pomorski Związek Szachowy.

Ad 4. Z rozgrywek Ligi Okręgowej wycofał się zespół MKSzach Toruń, zwalniając miejsce które będzie uzupełnione po zakończeniu centralnych rozgrywek ligowych. Obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach w dniu 8 czerwca 2008 r. i opublikowany w Internecie. Podczas posiedzenia dokonano losowania numerów startowych zespołów uprawnionych do udziału w ligach okręgowych. Paweł JAROCH przekazał, że w rozgrywkach II ligi nie wystartuje zespół UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, który zgodnie z regulaminem spadł o dwie klasy i został rozlosowany w Lidze Okręgowej. Numery startowe są podane poniżej:

III Liga KPZSzach

 1. UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz
 2. ŻTMS Baszta II Żnin
 3. LKS Łucznik Żołędowo
 4. UKS Ósemka Chojnice
 5. UKS Rotmistrz II Grudziądz
 6. OSiR Golub-Dobrzyń
 7. MKS EMDEK Bydgoszcz
 8. PKS Wiatrak Bydgoszcz
 9. rezerwa dla lig centralnych
10. KSz Torfarm-64 Toruń
11. UKS OPP Dom Harcerza Toruń
12. MLKS Solec Kujawski

Liga okręgowa

 1. MCK Aleksandrów Kuj.
 2. KSz Torfarm-64 II Toruń
 3. LKS Łucznik Żołędowo
 4. UKS Ósemka II Chojnice
 5. LZS Szubin
 6. LZS Zryw Jeżewo
 7. UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz
 8. BKS Chemik II Bydgoszcz
 9. UKS Rotmistrz III Grudziądz
10. AZS UKW Bydgoszcz
11. 11. NOK Krajan Nakło
12. Kopernik Inowrocław

Ad 5. Na dzień 31 sierpnia KPZSzach dysponuje około 4200 zł. 1080 zł poniesiono kosztów opłat min. podatków, do ZUS-u. W 2008 r otrzymaliśmy dotację z KP. Fed. Zw. Sportowych w wysokości 3000 zł, w tym o końca roku KPZSzach ma jeszcze do wykorzystania ok. 2000 zł (MW. Jun. 10-14 lat) plus celowa dotacja na organizację zawodów makroregionalnych. Koszty działalności statutowej za osiem miesięcy wynoszą 6214 zł. Do PZSzach przekazano kwotę 6267 zł. Ryczałty sędziowskie wyniosły 2441 zł. Łącznie nagrody z puli KPZSzach 8600 zł plus kwota 3000 zł sponsorowana przez organizatora zawodów w Żninie. Koszty opiekunów i trenerów wyniosły 1512 zł. Wynagrodzenia osobowe trenerów - 1056 zł. Łączne obroty wyniosły 29090 zł. Wpływy ze składek rocznych 8850, wpisowe do turniejów 7703, inne dochody 6910, licencje zawodnicze 430 zł, sędziowskie i trenerskie 1329 zł, licencje klubowe 60 zł. Łączne wpływy KPZSzach wyniosły 29362 zł i bilansują się z kosztami. Dodatkowo KPZSzach otrzymał kwotę 1080 zł od organizatora festiwalu w Kowalewie Pomorskim, tytułem opłat klasyfikacyjno-rankingowych. W związku z tym Zarząd KPZSzach podjął uchwałę o częściowym dofinansowaniu festiwalu w Kowalewie (w zależności od możliwości finansowych) w 2009 r.

Ad 6. W okresie wakacji odbyły się festiwale szachowe w Kowalewie Pomorskim i Chojnicach. W Kowalewie startowało ok. 200 zawodników. Grano w wyremontowanym obiekcie MGOK w dobrych warunkach. Młodzież tradycyjnie rozgrywa partie w tutejszej szkole. W Chojnicach startowało 177 zawodników, rozgrywających partie na wielkiej sali gimnastycznej. Znaczne sukcesy, w swoich grupach wiekowych, odnieśli juniorzy startujący w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych. Kacper DROZDOWSKI zdobył podwójne mistrzostwo w zawodach P15 i P30 oraz wicemistrzostwo w zawodach błyskawicznych. Konrad DROZDOWSKI był drugi w P30 i czwarty w P15 oraz P5. Radosław GAJEK był trzeci w P30. Ponadto szachiści KPZSzach uzyskali jeszcze kilka miejsc w pierwszych dziesiątkach grup wiekowych.

Ad 7. W 2008 r zawodnicy, sędziowie i kluby KPZSzach wyrobili jedynie 14 licencji. Obecnie nowe przepisy PZSzach w tym zakresie wymuszają posiadanie aktualnych licencji przez wszystkich zawodników, startujących w rozgrywkach drużynowych oraz indywidualnych o mistrzostwo województwa. Trzy kluby; Wieża Więcbork, MGOK Mrocza oraz LZS Jeżewo nie posiadają jeszcze licencji klubowych, które ostatecznie muszą załatwić do końca września pod rygorem niedopuszczenia do DMR. Składy podstawowe drużyn uczestniczących w DMR muszą zawierać listy wyłącznie zawodników licencjonowanych. Zawodnicy rezerwowi będą mogli być wstawieni do składu na mecz dopiero po uzyskaniu licencji. Zarząd KPZSzach przypomina, że licencję wyrabia się jednorazowo, dostarczając do KPZSzach w Toruniu wypełnioną i podpisaną przez klub deklarację, dwa zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie lekarskie o możliwości uprawiania dyscypliny szachowej oraz kserokopię opłaty licencyjnej (31 zł) na konto bankowe KPZSzach w Toruniu. Aktualny centralny rejestr licencji jest publikowany w Internecie na witrynie Polskiego Związku Szachowego. Licencje sędziowskie muszą uzupełnić o dokumenty ukończenia kursu sędziowskiego Marcin DOBOSZ, Marek GASZKOWSKI, Jan NOGAL i Anna MROZIŃSKA, której brakuje kompletu dokumentów. Bez załatwienia tych formalności nie będą mogli sędziować meczów ligowych. Natomiast Andrzej SZCZEŚNIAK nie ma dokumentów licencji zawodniczej.

Ad 8. Zarząd KPZSzach zamierza zorganizować kurs sędziowski na klasy okręgowe. Oczekujemy do końca września br. na zgłoszenia kandydatów na kurs. Jeśli będzie przynajmniej pięciu kandydatów, zostanie ogłoszony termin szkolenia jeszcze w 2008 r.

Ad 9. W KPZSzach zarejestrowanych jest 37 klubów posiadających członkostwo zwyczajne PZSzach. Przysługują nam cztery mandaty klubowe i jeden z KPZSzach. Delegaci klubowi zostali już wybrani na Walnym Zebraniu. Są to: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Leszek BULTROWICZ. Zarząd KPZSzach dokooptował przedstawiciela Związku, którym będzie Paweł JAROCH.

Ad 10. Powstał klub UKS ŁOZANIE w Chełmży, który wystąpi w tegorocznych rozgrywkach drużynowych A-Klasy. Klub jest w trakcie załatwiania formalności licencyjnych.

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w Toruniu podczas zawodów makroregionalnych, w dniu 15 października br. o godzinie 17.

Protokołował Ulrich JAHR