7. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 01.04.00

W dniu 1 kwietnia, w spółce Ma-Ga w Bydgoszczy, odbyło się siódme zebranie Zarządu KPZSzach na które przybyli członkowie Zarządu: Hieronim DYRKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Maria MICHALSKA, Jerzy ŚNIADECKI, Lidia TURCZYNOWICZ i Bogdan WODYŃSKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni: Kazimierz BUDNIK (Chemik), Witold DYGAJTIS (Centrum), Edward SKIERA (Gryf) i Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK (Centrum).

Porządek posiedzenia obejmował sprawy finansowe, organizację Mistrzostw Polski w Żninie i Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy, omówienie realizacji uchwał Walnego Zjazdu Sprawozdawczego, podsumowanie Mistrzostw Polski Juniorów, przygotowania do Olimpiady Młodzieży, korekty kalendarza sportowego na 2000 r, sprawy sędziowskie i sprawy wynikłe podczas drużynowych mistrzostw Regionu.

Na wstępie prezes U.JAHR przedstawił zebranym panią Małgorzatę WIESE-JÓŹWIAK, która otrzymała nominację na dyrektora Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy, drugą nominację na dyrektora Mistrzostw Polski w Żninie otrzymał Jerzy ŚNIADECKI. Wymienieni działacze otrzymali pełne pełnomocnictwa do reprezentowania Związku przy załatwianiu spraw związanych z organizacją tych zawodów. Festiwal bydgoski ma już założone specjalne subkonto, do celów rozliczenia finansowego tej imprezy. Za sprawy finansowe festiwalu odpowiedzialne są cztery osoby: Ulrich JAHR, Jerzy TABACZKA, Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK i Witold DYGAJTIS.

Związek ma obecnie poważne trudności finansowe w związku z wyłożeniem kwoty około 9000 zł na finansowanie wyjazdu juniorów i opiekunów na Mistrzostwa Polski w Kołobrzegu i Wiśle. Na polecenie prezesa, skarbnik pobrał z kasy Związku dwie zaliczki, których nie możemy rozliczyć z powodu całkowitego braku finansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Złożone preliminarze zostały milcząco przyjęte, ale nie są realizowane. W zamian już czwarty raz trzeba było wypełniać wciąż te same druki wniosków o dotacje wyrównawcze (tylko z nieco innymi rubrykami).

Stopień realizacji uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach omówił Ulrich JAHR. Do realizacji uchwały pozostały sprawy organizacji konsultacji szkoleniowych dla kadry juniorów oraz zapewnienie planowanych dotacji wyrównawczych z Urzędu Marszałkowskiego. Związek prowadzi bardzo oszczędną gospodarkę finansową, pomimo zupełnego braku dotacji.

Jerzy ŚNIADECKI i Ulrich JAHR omówili stopień przygotowania do Mistrzostw Polski w Żninie. Powstał już Komitet Organizacyjny zawodów, każdy z jego członków ma sprecyzowane zadania do realizacji. Aby dobrze przygotować zawody trzeba zdobyć przynajmniej 30 tysięcy złotych na nagrody pieniężne oraz wykonać szereg czynności zapewniających prawidłowy przebieg imprezy. Został już przygotowany drugi komunikat organizacyjny, precyzujący szczegóły przygotowań. Komunikat ten będzie rozesłany w najbliższych dniach do wszystkich wojewódzkich związków szachowych oraz klubów naszego Regionu. Organizatorzy apelują do klubów, aby zgłosiły uczestnictwo najdalej do końca kwietnia br. Z naszego Regionu liczymy na zgłoszenie przynajmniej 14 zespołów z klubów Chemik, AZS WSP, Centrum, MDK Nr 1, EMDEK Bydgoszcz, Apator i Torfarm Toruń, MLKS Solec Kuj. Gambit Świecie, Wisła Nowe, Zryw Włocławek, Zryw Dąbrówka, Unia Gniewkowo i MOS Żnin oraz pojedynczych szachistów z innych klubów. Zarząd zatwierdził stawki sędziowskie na Mistrzostwa Polski. Sędziowie sektorów otrzymają po 130 zł brutto za każdy dzień sędziowania tych zawodów.

Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK omówiła stopień przygotowania do festiwalu bydgoskiego. Wpływają już pierwsze zgłoszenia arcymistrzów do turnieju głównego, w którym będą uczestniczyć szachiści z rankingiem FIDE powyżej 2100 pkt. Zawody rozpoczną się natychmiast po zakończeniu Mistrzostw Polski w Żninie w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. Rundy będą rozgrywane w godzinach 1500 do 2100. W trakcie zawierania są umowy ze sponsorami. Festiwal nie obciąży konta KPZSzach, będzie finansowany głównie ze środków sponsorów.

Andrzej KARPIŃSKI dokonał podsumowania Mistrzostw Polski Juniorów w Kołobrzegu i Wiśle. Pomimo uzyskania kilku dobrych rezultatów i wypełnieniu norm na wyższe kategorie szachowe Związek nie notuje od kilku lat znaczących sukcesów. Elementy tego podsumowania są zawarte w artykule “Czekając na medal” w dalszej części komunikatu. Za kilkanaście dni na kolejne mistrzostwa do 14 lat wyjeżdża ostatnia ekipa juniorów. Zarząd przyznał nominację trenera tej ekipy Mariuszowi MAZALONOWI. Jako kierownik pojedzie drugi trener Janusz AUGUSTOWSKI (na Olimpiadzie Młodzieży ekipa ponad 5 osób może mieć dwóch opiekunów). Finansowanie ekipy całkowicie ze środków centralnych.

Zarząd KPZSzach zalecił Andrzejowi KARPIŃSKIEMU przygotowanie listy trenerów, instruktorów i szkoleniowców naszego województwa. Po sporządzeniu takiej listy będzie zwołane zebranie szkoleniowców w celu powołania Kolegium Trenerów KPZSzach i opracowania planu pracy trenerskiej w Regionie.

W związku z organizacją Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy muszą ulec zmianie terminy niektórych zawodów regionalnych. Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich zostały przesunięte na dzień 10 września w Toruniu. Organizatorzy prawdopodobnie przesuną również termin Memoriału H.Drata. Nowy termin poda Andrzej SARGALSKI. Ponadto mistrzostwa województwa seniorów odbędą się w dniach 24 - 30 czerwca w Sępólnie Kraj., a mistrzostwa województwa przedszkolaków zostały przesunięte na dzień 1 maja w Bydgoszczy. Zmianie ulegnie również termin Mistrzostw Regionu Szkół Podstawowych i Gimnazjów (nowy termin poda Szkolny Związek Sportowy). Propozycja organizacji tej imprezy - w Toruniu. W dniu 9 grudnia odbędzie się we Włocławku turniej szachów szybkich o puchar MKS Zryw, a w dniu 30 kwietnia w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja GRAND PRIX Pomorza (komunikat organizacyjny w dalszej części komunikatu).

Sprawy sędziowskie omówił przewodniczący Kolegium Sędziów Bogdan WODYŃSKI. Podsumowanie kursu sędziów (w marcu br, w Sępólnie Kraj.) wypadło dobrze. Kursy sędziowskie powinny być organizowane corocznie pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 10 słuchaczy. Została uzupełniona ewidencja sędziów, przedstawiona w dalszej części komunikatu. Jako sędzia główny Drużynowych Mistrzostw Regionu Bogdan WODYŃSKI przedstawił kilka spraw wymagających zmiany w następnej edycji rozgrywek (np. zasada wstawiania do składu zawodników rezerwowych). Janusz AUGUSTOWSKI skrytykował nietypowe tempo gry, które powinno wynosić 20 posunięć na godzinę i po godzinie na dokończenie partii. Ulrich JAHR skrytykował przełożenie na późniejszy termin meczu ligi okręgowej MKSz Toruń - Unia Gniewkowo, który może spowodować problemy podczas rozgrywania baraży.

Przy omawianiu Drużynowych Mistrzostw Regionu Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu z następnych rozgrywek drużyn, które mają zaległości w regulowaniu należności za wpisowe i licencje zawodnicze. Dotyczy to sześciu klubów: MLKS Gopło Kruszwica, TKKF Merkury Brodnica, Dąb Barcin, Forteca Pakość, CKK Wiatrak Bydgoszcz i Zagople Kruszwica. Jeśli kluby te nie uregulują swoich zaległości finansowych, nie będą uczestniczyć w kolejnej edycji DMR. Do tych spraw Zarząd podejdzie jeszcze po całkowitym zakończeniu rozgrywek drużynowych.

Drugoligowy zespół Wisły Nowe został zdekompletowany, a klub pisemnie zrezygnował z uczestnictwa w tegorocznych rozgrywkach II ligi seniorów. Większość członków pierwszej drużyny Wisły Nowe odeszła już z klubu i gra w innych zespołach. W związku z taką sytuacją Zarząd KPZSzach podjął decyzję, że MLKS Wisła Nowe nie będzie uczestniczyć automatycznie w rozgrywkach III ligi regionalnej chyba, że rezerwa tego klubu wygra swoją grupę Ligi Okręgowej.

Posiedzenie Zarządu KPZSzach trwało 5 godzin.