7. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń 15.10.08

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Sławomir WIERZBICKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL. Gościem posiedzenia był również Robert GAWŁOWSKI. Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu, gdzie w tym czasie były rozgrywane zawody makroregionalne juniorów.

Program posiedzenia:

 1. Omówienie mistrzostw województwa juniorów.
 2. Omówienie występu zawodników w mistrzostwach makroregionalnych młodzików.
 3. Omówienie przygotowań do Walnego Zjazdu PZSzach.
 4. Omówienie przygotowań do Walnego Zebrania Kolegium Sędziów PZSzach.
 5. Omówienie przygotowań do rozgrywek drużynowych edycji 2008/09 r.
 6. Organizacja kursu sędziowskiego na klasy okręgowe.
 7. Organizacja zawodów makroregionu kujawsko-pomorskiego juniorów.
 8. Omówienie spraw finansowych Związku.
 9. Aktualny wykaz licencji klubowych, zawodniczych, sędziowskich i instruktorskich.
10. Rozpatrzenie wniosku o nadanie honorowych odznak PZSzach.
11. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty. Na początku posiedzenia Sławomir WIERZBICKI zaproponował wystąpienie Roberta GAWŁOWSKIEGO, co zostało przyjęte. Zaproponował on zorganizowanie turnieju o Grand Prix Toruń - Pampeluna (jeden z głównych ośrodków szachowych Hiszpanii). Ze swojej strony chciałby się włączyć w organizację tych imprez. Wprawdzie jest bydgoszczaninem, ale kończy studia w Toruniu i tutaj działa społecznie. W tej sprawie została powołana grupa inicjatywna w składzie Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI i Robert GAWŁOWSKI.

Ad 1 Mistrzostwa Województwa Juniorów referował Andrzej KARPIŃSKI. Startowało 78 zawodników w trzech grupach chłopców i jednej dziewcząt. Do rozgrywek makroregionalnych awansowali po 12 w poszczególnych kategoriach wiekowych. Sala dobrze przygotowana z bufetem dla zawodników. Zawody sędziowali Andrzej KARPIŃSKI, Mariusz MAZALON i Adam ŁĘTOCHA. Podczas zawodów skarbnik Tomasz WODZYŃSKI załatwiał sprawy licencji i zmian barw klubowych. Spowodowało to zwiększenie porządku podczas rozpoczęcia zawodów.

Ad 2 Zawody międzyregionalne młodzików, które odbyły się w Łapinie (pow. gdański) referował Paweł JAROCH. Z KPZSzach wystartowało zaledwie pięciu zawodników (łącznie też niewiele - 23 szachistów do 9-10 lat).

Ad 3 Andrzej MICHALSKI poinformował o przygotowaniach do Walnego Zjazdu PZSZach. Otrzymujemy komunikaty z których wynika, że KPZSzach ma pięć mandatów. Cztery osoby zostały wybrane na Walnym Zebraniu Związku, piąty mandat otrzymał przedstawiciel Zarządu. Mandaty KPZSzach otrzymali Leszek BULTROWICZ, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Andrzej MICHALSKI oraz z Zarządu - Paweł JAROCH. Walny Zjazd PZSzach odbędzie się 29 listopada br. w Warszawie.

Ad 4 Ogólnopolska konferencja sędziowska odbędzie się w dniu 13 grudnia br. w Krakowie. Zarząd deleguje na to zebranie dwóch sędziów, ale życzyłby sobie aby pojechała większa grupa. W związku z szansą organizacji zbiorowego transportu (mikrobus) zgłoszenia przyjmuje Sławomir WIERZBICKI do końca października br.

Ad 5 Organizację rozgrywek drużynowych KPZSzach edycji 2008/09 referował Ulrich JAHR. W III Lidze udział potwierdziły wszystkie zespoły, w Lidze Okręgowej potwierdzenia są z 10 uprawnionych zespołów (bez MCK Aleksandrowa i Włocławka). Do A-Klasy zgłosiły się 23 zespoły. Paweł JAROCH udostępnił aktualną bazę zawodników, a Tomasz WODZYŃSKI - aktualny wykaz licencji zawodniczych. Problemem obecnie jest zlikwidowanie witryny KPZSzach, wobec czego sędzia nie ma możliwości rzetelnego prowadzenia rozgrywek. Ulrich JAHR, podał trzydniowy termin reaktywowania witryny KPZSzach, w przeciwnym razie zrezygnuje z sędziowania tych rozgrywek, ponieważ nie ma możliwości wydawania komunikatów. Zarząd KPZSzach zatwierdził 10-drużynowy skład Ligi Okręgowej z utrzymaniem kojarzenia I rundy, jedynie zmieni się numeracja (wszystkie zespoły awansują o jeden numer na liście startowej). Liga Okręgowa będzie rozgrywana na dystansie 9 rund.

Zarząd ustalił terminy rund w 2009 r.:

V runda - 11 stycznia, VI runda - 25 stycznia, VII runda - 8 lutego, VIII runda - 15 lutego, IX runda - 1 marca, X runda - 15 marca, XI runda - 29 marca lub 5 kwietnia 2009 r.

Ad 6 Zmiany ewidencyjne referował Paweł JAROCH. Niektórzy zawodnicy mają nieaktualne karty ewidencyjne, które muszą być natychmiast uaktualnione (do końca listopada br.), pod rygorem wykreślenia ich z ewidencji KPZSzach.

Ad 7 Są problemy z organizacją kursu sędziowskiego, który nie powinien odbywać się w terminach rozgrywek drużynowych, a ponadto odbywać będą się zjazdy centralne, na które pojadą działacze i sędziowie. Zarząd ustalił termin kursu sędziowskiego na 15 - 16 listopada w Toruniu. Maria MICHALSKA przygotuje komunikaty i zaproszenia kandydatów na sędziów klas okręgowych (wstępnie zgłosiło się siedem osób).

Ad 8 Zawody makroregionalne odbywają się w szkole podstawowej Nr 5 w Toruniu. Problemem są tutaj zmiany lokalizacji sali gier, co wiąże się z częstym przenoszeniem sprzętu. Zmiany sali gier są spowodowane organizacją wojewódzkich i szkolnych imprez z okazji Dnia Nauczyciela. Startuje 113 zawodników, w tym większość z KPZSzach. Staraniem KPZSzach wydrukowano bloki samo kopiujących zapisów partii. Paweł JAROCH podał, że dopiero w trakcie turnieju są uzupełniane dane zawodników (daty urodzenia, licencje, kategorie i rankingi). Pomorski Związek Szachowy wystosował protest w sprawie zmiany barw klubowych niektórych zawodników w trakcie rozgrywania zawodów.

Ad 9 Tomasz WODZYŃSKI podał, że wzrosły ceny druków. Legitymacja szachowa z wkładką na licencje kosztuje obecnie 6 zł, karta ewidencyjna - 2,20 zł. Na koncie KPZSzach znajduje się kwota 2377 zł, a w kasie dodatkowo 1681 zł (stan 30 września br.). Obroty Związku za trzy kwartały 2008 r. wyniosły 30998 zł, w tym na nagrody 10172 zł (ok. 35 %). Przychody wyniosły 28531 zł.

Ad 10 Tomasz WODZYŃSKI zreferował aktualny stan licencji w KPZSzach. W ostatnich dniach licencję zawodniczą uzyskało ponad 30 szachistów, zainteresowanie pozyskaniem licencji jest duże ze względu na zbliżający się termin rozpoczęcia rozgrywek drużynowych.

Ad 11 Sławomir WIERZBICKI zaproponował przyznanie brązowej odznaki honorowej dla burmistrza Chełmży Jerzego CZERWIŃSKIEGO, który przyczynił się do reaktywowania szachów w Chełmży i zamierza organizować kolejne zawody szachowe w tym mieście. Zarząd KPZSzach jednogłośnie zatwierdził przyznanie brązowej odznaki.

Ad 12 Andrzej KARPIŃSKI zapowiedział, że w organizacji meczu Bydgoszcz - Toruń może zapewnić salę gier i sprzęt szachowy. Nie włączy się jednak do rozmów z Urzędem Miasta. Mecz powinien być rozegrany w dniu 30 listopada br. Kolejne posiedzenie Zarządu wyznaczono na dzień 16 listopada, w godzinach popołudniowych (po egzaminach kursu sędziowskiego). W styczniu 2009 r odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach. Na następne posiedzenie Zarządu Paweł JAROCH powinien przygotować kolejną wersję kalendarza sportowego KPZSzach na 2009 r. Oferty organizacji zawodów mistrzowskich kluby muszą złożyć do dnia 15 listopada br. na adres e-mail Pawła JAROCHA pjaroch@o2.pl . Paweł JAROCH zaproponował aby opłatę za nadanie kategorii okręgowej pobierać przy wpisie do legitymacji szachowej. Wniosek nie został przyjęty. Na tym protokół zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR