8. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 03.05.00

W dniu 3 maja, w klubie JANTAR w Toruniu, gdzie był rozgrywany Międzynarodowy Turniej Dzieci, odbyło się ósme, w bieżącej kadencji, posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli członkowie Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ i Zbigniew KUBICKI oraz zaproszeni goście: Andrzej MICHALSKI, Włodzimierz STRZEMKOWSKI, Paweł PAWŁOWSKI, Tomasz PACUSZKA, Sławomir WIERZBICKI i Henryk MILEWSKI. Zebranych powitał gospodarz Andrzej MICHALSKI, który przedstawił działalność Międzyszkolnego Klubu Szachowego w Toruniu. Ten jednosekcyjny klub działa od pięciu lat i zrzesza głównie młodzież w wieku juniora, z terenu Torunia. Obecnie w klubie gra w szachy około 60 zawodników. Prezesem Zarządu klubu jest Maria MICHALSKA, wiceprezesami Michał BORUTA i Elżbieta WOJCIECHOWSKA, sekretarzem - Lidia GERC, komisję rewizyjną objął Andrzej MICHALSKI, który jednocześnie jest trenerem. Klub organizuje stałe imprezy szachowe dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Torunia. Wysoki wyczyn nie jest ostatecznym celem szkoleniowym. Większy nacisk kładzie się na sprawy wychowawcze, kształtowanie osobowości młodzieży i pomoc w znalezieniu właściwej drogi życiowej. W bieżącym roku klub wznowił organizację Międzynarodowego Turnieju dla dzieci. Klub finansuje Wydział Oświaty i Zarząd Miasta Torunia, ponadto kierownictwo klubu podpisuje umowy o sponsorowanie z kilkoma firmami, które pomagają w prowadzeniu działalności klubowej.

Na posiedzeniu Zarządu zostały omówione sprawy finansowe Związku, przygotowania do organizacji Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostw Polski w Żninie, korekta regulaminu powoływania kadry juniorów, sprawy ewidencji i klasyfikacji KPZSzach, regulaminy rozgrywek indywidualnych seniorów i drużynowych juniorów na 2000 r oraz wytyczne do regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2000 i przygotowania drużyn do rozgrywek II ligi juniorów i seniorów.

Sprawy finansowe przedstawił Ulrich JAHR. Nadal nie zostały uregulowane należności z tytułu obiecanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Związek wyłożył kwotę około 9000 zł na wysłanie juniorów do Kołobrzegu i Wisły oraz organizację mistrzostw Regionu (z czego około połowa to należności dla klubów). Odprowadziliśmy już do PZSzach obowiązkowe opłaty z tytułu składek rocznych klubów i licencji zawodniczych. Ogółem do PZSzach przekazaliśmy w 2000 r kwotę 5597.50 zł (w tym 1997.50 za składki klubów, 3400 z tytułu opłat za licencje zawodnicze i 200 zł za licencje sędziowskie klasy okręgowej). Opłat licencyjnych nie uregulowały jeszcze następujące sekcje szachowe z naszego województwa: Forteca Pakość, Wiatrak Bydgoszcz i Zagople Kruszwica. Zarząd KPZSzach podjął uchwałę na mocy której zawodnicy tych sekcji nie będą (do chwili uregulowania zaległych opłat) dopuszczani do rozgrywek organizowanych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wymienione sekcje zostają więc zawieszone w działalności. Składek rocznych nie opłaciły ponadto AZS WSP Bydgoszcz, Merkury Brodnica, Nakielski Ośrodek Kultury, Promień Kowalewo Pom. Dąb Barcin i Tor Laskowice Pom.

Odnośnie organizacji Mistrzostw Polski w Żninie pojawiły się trudności finansowe. Umowa ze sponsorem strategicznym, którym są Browary Bydgoskie, nie została jeszcze podpisana, podobnie jak umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Do dnia 3 maja wpłynęło niewiele zgłoszeń na mistrzostwa (zaledwie około 60 zawodników). Do pokrycia kosztów organizacji i regulaminowych nagród potrzeba udziału przynajmniej 200 zawodników w każdym dniu zawodów. Prezes wyraził nadzieję, że planowane umowy zostaną podpisane w najbliższych dniach oraz wpłyną dalsze zgłoszenia udziału w mistrzostwach. Jeśli zgłoszenia nie wpłyną do 10 maja, trzeba będzie odwołać rezerwacje hotelowe, co wiąże się z wycofaniem hoteli ze sponsorowania mistrzostw. Polski Związek Szachowy, który przysłał do podpisu umowę na odprowadzenie 50 % wpływów z wpisowego, nie zrobił nic w kierunku spopularyzowania zawodów i spowodowania napływu zgłoszeń. Umowa została odesłana bez akceptacji KPZSzach.

Zarząd zatwierdził nowelizację regulaminu powoływania kadry wojewódzkiej juniorów do 14 lat. Zmodyfikowany regulamin jest załączony do komunikatu.

Pewne zaległości w bieżącym załatwianiu spraw ewidencyjnych i klasyfikacyjnych wystąpiły w pracy Ryszarda RYNKOWSKIEGO, który ma do wykonania pilną pracę związaną z uruchomieniem linii produkcyjnej w swoim zakładzie pracy. Ponieważ sprawy naszej komisji nie mogą być odłożone, Ryszard RYNKOWSKI przywiózł na posiedzenie całość spraw komisji i zrezygnował z dalszej pracy dla naszego Związku. Zarząd postanowił przekazać prowadzenie spraw ewidencyjnych i klasyfikacyjnych KPZSzach Przemysławowi JAHROWI, który zgłosił chęć pracy w komisji. W związku z tym korespondencji nie należy kierować już do Włocławka, lecz na adres KPZSzach do Bydgoszczy. Największa zaległość powstała na odcinku wypełniania nowych deklaracji klubowych do PZSzach. Dopiero w przeddzień posiedzenia pan RYNKOWSKI wysłał do Warszawy kilkanaście deklaracji, pozostałe zostaną wysłane w dniu 4 maja, już z biura KPZSzach w Bydgoszczy.

Zarząd zatwierdził regulaminy najbliższych imprez o mistrzostwo Regionu (drużynowe mistrzostwa juniorów i indywidualne mistrzostwa seniorów w Sępólnie Kraj.). Regulaminy są załączone do komunikatu.

Następnie omawiano przewidywane zmiany w regulaminie Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2000/2001 r. Ustalono, że nie będzie obowiązku utrzymywania kolejności wśród zawodników rezerwowych, którzy jednak zawsze muszą występować za zawodnikami składu podstawowego. W składzie podstawowym (zgłoszonym obowiązkowo przed rozpoczęciem mistrzostw) muszą znajdować się wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w danym klubie. Zespół, który w trakcie trwania rozgrywek wycofa się z III Ligi, zostanie zdegradowany aż do A-Klasy. Karne opłaty za oddanie walkoweru meczowego nie zostały uregulowane przez kluby, więc ten przepis nie znalazł zastosowania. Zebrani będą jeszcze zastanawiać się nad sankcjami dla zespołu oddającego walkower meczowy. Poruszona została również sprawa sędziowania meczów III Ligi. Tylko nieliczne kluby angażowały sędziów na mecze. Ustalono, że w następnej edycji mistrzostw zostanie ustalona lista sędziów mających uprawnienia do sędziowania meczów III Ligi. Równocześnie z terminarzem gier, do każdego meczu zostanie przydzielony sędzia z tej listy, któremu koszty za sędziowanie pokryje gospodarz danego spotkania. Zebrani zalecili aby nie rozgrywać baraży w A-Klasie, ale ta sprawa będzie jeszcze omawiana na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po przedstawieniu sprawozdania sędziego głównego mistrzostw drużynowych Bogdana WODYŃSKIEGO.

Mistrz wojewódzkiej III Ligi szachowej, zespół MDK Nr 1 Bydgoszcz będzie zgłoszony do rozgrywek II Ligi w sezonie 2000 r. W tym roku w rozgrywkach centralnych juniorów wystąpią trzy zespoły z naszego Regionu. Są to Apator Toruń, MDK Nr 1 Bydgoszcz oraz MKS EMDEK Bydgoszcz. Ponadto uprawnienia startu w lidze juniorów nabędzie drużynowy mistrz województwa juniorów. W lidze seniorów wystartuje sześć zespołów z naszego województwa. Są to Apator i Torfarm Toruń, Chemik i MDK Nr 1 Bydgoszcz, Gambit Świecie oraz MLKS Solec Kuj. KPZSzach jest żywotnie zainteresowany w utrzymaniu tych sekcji w rozgrywkach centralnych.

W sprawach różnych Tomasz PACUSZKA przedstawił wniosek o wprowadzenie do III Ligi wojewódzkiej zespołu Stali Grudziądz, posiadającego sponsora gotowego finansować ten klub w walce o II Ligę. Zdania w tej kwestii są podzielone wśród członków Zarządu. Prezes JAHR wskazał na brak precedensu pozwalającego na umożliwienie bezpośredniej gry zespołu w najwyższej klasie wojewódzkiej, bez koniecznych eliminacji w niższych klasach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby klub Stal Grudziądz uregulował do PZSzach odpowiednią kwotę i wykupił sobie miejsce od razu w II lidze szachowej. Wymaga to jednak uregulowania spraw ewidencyjnych przyszłych zawodników klubu, mającego aspiracje uczestniczenia w rozgrywkach centralnych.