8. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 01.02.04

W dniu 1 lutego, w siedzibie KS Łączność w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach, w którym uczestniczyli: Edward TURCZYNOWICZ, Kazimierz BUDNIK, Hieronim DYRKA, Andrzej KARPIŃSKI, Grzegorz SANKIEWICZ i Ulrich JAHR (spóźniony) oraz zaproszeni Michał BOROCH i Janusz ROGALLA. Tematem posiedzenia była realizacja kalendarza sportowego KPZSzach, powołanie Komisji Dyscyplinarnej, wnioski o nadanie honorowych odznak oraz przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach.

Janusz ROGALLA wnioskował o rozgrywanie A-Klasy w grupach, ze względu na dalekie wyjazdy. Wniosek nie przeszedł – zespoły z Bydgoszczy (których w A-Klasie jest najwięcej) i tak są w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż kilka meczów rozgrywają w mieście lub bardzo blisko Bydgoszczy.

Na wniosek U.JAHRA Zarząd powołał Komisję Dyscyplinarną i Odznaczeń, w skład której weszli: Janusz ROGALLA (Wiatrak Bydgoszcz) – przewodniczący, Michał BOROCH (Gambit Świecie) i Paweł PAWŁOWSKI (UKS OPP Toruń). Komisja ma rozpatrzyć dwie sprawy dyscyplinarne sędziego Cezarego KOZŁOWSKIEGO, który dwukrotnie dopuścił zdyskwalifikowanego zawodnika do rozgrywek okręgowych oraz skargę klubu AZS UMK Toruń, na sędziego Ulricha JAHRA, w sprawie incydentu podczas zawodów błyskawicznych w Bydgoszczy, podczas których doszło do rękoczynów pomiędzy Pawłem KUKUŁĄ i Markiem OLSZEWSKIM.

Podczas posiedzenia rozpatrzono kilka wniosków na wyróżnienie działaczy naszego Regionu honorowymi odznakami. Wnioski będą skierowane do PZSzach. Również tam zostanie skierowany wniosek o przyznanie odznaki dla KSz Gambit Świecie za zajęcie 10 miejsca w rozgrywkach I ligi seniorów.

Andrzej KARPIŃSKI złożył relację z regionalnej konferencji trenerów, podczas której zrezygnował z przewodnictwa Kolegium Trenerów KPZSzach. Ponieważ Kolegium zostało zdekompletowane i bez przewodniczącego, postanowiono, że członek Zarządu KPZSzach Grzegorz SANKIEWICZ (który jest członkiem Kolegium Trenerów) będzie tymczasowo pełnić obowiązki przewodniczącego i doprowadzi do zwołania wyborczej konferencji, podczas której zostanie wybrany nowy przewodniczący Kolegium Trenerów KPZSzach.

Ze względu na brak sali gier w Solcu Kujawskim, w przewidzianym terminie 29 lutego, mistrzostwa szachów szybkich (po uzgodnieniu z Jerzym ŚNIADECKIM) odbędą się w tym dniu w Żninie. Ulrich JAHR przygotuje komunikat organizacyjny i regulamin tych zawodów. Do KPZSzach wpłynęły cztery wnioski na organizację mistrzostw Regionu Seniorów. Trzy wnioski nadesłał KU AZS UMK Toruń na organizację mistrzostw w Toruniu, Ciechocinku lub Bachotku k/ Brodnicy. Czwarty wniosek jest z ŻTMS Baszta Żnin, na organizację zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie.

Prezes KPZSzach nie otrzymał do tej pory sprawozdania finansowego za 2003 r oraz sprawozdania Kolegium Trenerów za mijającą kadencję. Brak również protokołu badania z Komisji Rewizyjnej KPZSzach. Dlatego Zebranie Sprawozdawcze może zostać przesunięte na późniejszy termin, a ze względu na rezygnację dwóch członków Zarządu, odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu KPZSzach. Termin Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach zostanie ustalony w poniedziałek 9 lutego br.

W wolnych wnioskach Ulrich JAHR zapoznał zebranych w protestem Wielkopolskiego Związku Szachowego, dotyczącym trybu wprowadzania komunikatu finansowego PZSzach oraz regulaminu przyznawania licencji zawodniczych w 2004 r.