8. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz 21.11.08

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL. Zebranie odbyło się wieczorem, w Klubie SKALNY na Osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy, ul. Klimka Bachledy 5.

Program posiedzenia:

1. Aktualny stan organizacyjny rozgrywek ligowych.
2. Aktualny stan licencji sportowych w KPZSzach.
3. Szkolenie internetowe.
4. Kadra wojewódzka na rok 2009.
5. Kalendarz imprez KPZSzach na 2009 r.
6. Podsumowanie kursu sędziów szachowych.
7. Stan przygotowań do meczu Bydgoszcz - Toruń.
8. Budżet Związku.
9. Sprawy bieżące.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty.

Ad 1 Rozgrywki drużynowe referował Ulrich JAHR, który przekazał, że rozgrywki rozpoczęły się zgodnie z programem. Odbyły się wszystkie zaplanowane mecze, łącznie z meczem przełożonym. Sędzia otrzymał wszystkie protokoły i zapisy partii w terminie. Jedna drużyna zgłosiła się po terminie i została dopuszczona od II rundy pod warunkiem załatwienia wszystkich spraw ewidencyjnych i finansowych (zwiększone wpisowe i licencje). Prezes i skarbnik udzielili sędziemu ostrzeżenia za samowolną zmianę terminów opłat klasyfikacyjno-rankingowych zawodników rezerwowych, wstawianych do składu na kolejny mecz. Zarząd po dyskusji zatwierdził jednak decyzję sędziego.

Ad 2 Skarbnik Tomasz WODZYŃSKI referował, zawodnicy KPZSzach posiadają już ponad 500 licencji. Poziom zdyscyplinowania klubów w tym zakresie jest zadowalający. Wciąż jeszcze kluby nadsyłają wnioski licencyjne dla pojedynczych zawodników, którzy mają startować jako rezerwowi w DMR. Również wszystkie aktywne kluby KPZSzach posiadają licencje klubowe (łącznie 39 klubów zarejestrowanych w KPZSzach). UKS Ósemka Chojnice jest już wyrejestrowana z KPZSzach i zarejestrowana w Pomorskim Związku Szachowym. Nie zmienia to jednak możliwości startu tego klubu w rozgrywkach KPZSzach, dopóki ten klub będzie miał chęć startować w naszych rozgrywkach.

Ad 3 Temat szkolenia internetowego omawiał Andrzej MICHALSKI. KPZSzach otrzymał 3000 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie systemu szkolenia w Internecie. Z tej dotacji wykorzystano kwotę 2500 zł, z tego fundusz bezosobowy brutto 1800 zł. Prezes odczytał pismo Sławomira WIERZBICKIEGO, który opracował w 2007 r. projekt systemu szkolenia na zlecenie KPZSzach. Praca ta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych szkoleniem. Pismo Sławomira WIERZBICKIEGO znajduje się w aktach KPZSzach w Toruniu. Obecnie w Urzędzie Miasta Toruń jest przygotowywana umowa z KPZSzach. Ta umowa będzie wzorem do zawierania porozumień z poszczególnymi gminami, które mają wpłacać kwoty po 500 zł rocznie za korzystanie z systemu szkolenia. Aby uruchomić szkolenie konieczne będą wpłaty z gmin, co zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Ad 4 Sprawy kadry wojewódzkiej referował Andrzej KARPIŃSKI. Przyznaną kwotę 3000 zł wykorzystano tylko w części. Były planowane trzy zgrupowania kadry z których odbyło się tylko jedno w Żninie (koszt 750 zł). W Kowalewie zgłosiło się tylko troje spośród minimum sześciu uprawnionych, co jest minimum potrzebne do rozliczenia dotacji. Podobnie było na zawodach szkoleniowych w Chojnicach. Rodzice w części rezygnują z delegowania swoich dzieci, ponieważ dotacje są zbyt małe i trzeba dopłacać znaczne kwoty aby pokryć wszystkie koszty związane z pobytem szachistów kadry na szkoleniu. Zarząd zdecydował, że po ustaleniu imiennej kadry odbędą się rozmowy z rodzicami, w celu zapewnienia udziału w zgrupowaniach czy startach kontrolnych wytypowanych zawodników. W przypadku negatywnego stanowiska zawodnik będzie wymieniony na innego. Akcja szkoleniowa kadry musi mieć charakter grupowy (minimum sześć osób), nie ma możliwości finansowania pojedynczych startów kontrolnych czy udziału w zgrupowaniach. Do udziału w kadrze wojewódzkiej mogą kandydować tylko zawodnicy, którzy w finałach MP juniorów zdobędą przynajmniej 50 % punktów. Proponowany skład kadry wojewódzkiej juniorów będzie zatwierdzany na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

Ad 5 Projekt kalendarza sportowego KPZSzach referował Paweł JAROCH. Projekt został złożony i obejmuje terminy wszystkich rozgrywek mistrzowskich w 2009 r. ale jeszcze bez organizatorów tych zawodów. Termin zgłoszeń minął 15 listopada br. KPZSzach jednak nie otrzymał żadnego zgłoszenia. Jedynie BTSz Centrum Bydgoszcz zgłosił projekt organizacji Błyskawicznych Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 30-31 maja 2009 r. Zarząd nadal oczekuje zgłoszeń organizatorów zawodów mistrzowskich w I kwartale (Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach, Mistrzostwa OldBoy, Mistrzostwa w szachach szybkich).

Ad 6 Kurs sędziowski odbył się w dniach 15-16 listopada 2008 r. Zgłosiło się siedmioro kandydatów z których sześcioro zaliczyło egzamin kontrolny z wynikiem pozytywnym. Nowymi sędziami II klasy zostali: Grażyna TURZYŃSKA, Adam BOLIBOK, Arkadiusz GAŁAT, Paweł GROCHOWALSKI, Przemysław JAHR i Rafał LISIAK. Wykładowcami na kursie byli Andrzej i Maria MICHALSCY oraz Ulrich JAHR. Na ogólnopolską konferencję sędziowską do Krakowa wybiera się kilku sędziów naszego Związku. KPZSzach sfinansuje wyjazd dwóch sędziów: Marii MICHALSKIEJ i Sławomira WIERZBICKIEGO. Wojewódzka konferencja sędziowska, podczas której nastąpią wybory nowego Kolegium Sędziów odbędzie się w dniu 10 stycznia 2009 r. w Toruniu. Komunikat organizacyjny tej konferencji wyda ustępująca przewodnicząca Maria MICHALSKA.

Ad 7 Mecz szachowy Bydgoszczy z Toruniem odbędzie się w dniu 14 grudnia 2008 r. Kapitanem drużyny bydgoskiej będzie Andrzej KARPIŃSKI, a toruńskiego kapitana jeszcze nie wyłoniono. Mecz odbędzie się w sali konferencyjnej stadionu miejskiego przy ul. Gdańskiej 152 w Bydgoszczy. Początek o godz. 11. Komunikat organizacyjny meczu wyda Paweł JAROCH.

Ad 8 Na dzień 21 listopada br. rozrachunki KPZSzach z dostawcami i odbiorcami wyniosły kwotę 899 zł. ZUS i US - 1529 zl. Koszty administracji - wynagrodzenia 2784 zł. Czynsz i energia - 574 zl, delegacje 638 zł,, prowizje bankowe 224 zl, porto pocztowe - 362 zł, artykuły biurowe - 1371 zł, inne zakupy - 1767 zł. Rejestracja w sądzie - 100 zł, składki do PZSzach 6115 zł, opłaty klasyfikacyjno-rankingowe do PZSzach - 1070 zł, licencje odprowadzone do PZSzach - 170 zł, ryczałty sędziowskie 3594 zł, nagrody i puchary dla zwycięzców - 12490 zł, inne nagrody - 324 zł, wyżywienie i noclegi opiekunów - 1740, wynagrodzenie osobowe opiekunów - 1056 zł. Przychody z działalności statutowej: składki roczne klubów 9075 zł, wpisowe z turniejów - 23873 zł, inne dochody - 10103, opłaty za licencje zawodnicze - 4456 zł, licencje trenerskie i sędziowskie 1777 zł, licencje klubowe - 215 zł, dochody od sponsorów 6710 zł.

Ad 9 W sprawach innych omawiano pismo Sławomira WIERZBICKIEGO, który zrezygnował z pracy w Zarządzie. Zebrani postanowili skontaktować się z sekretarzem w celu przekonania go o celowości dalszej pracy w Zarządzie. Na tym protokół zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR