9. zebranie Zarządu KPZSzach
Sępólno Kraj. 25.06.00

W niedzielę 25 czerwca, w Sępólnie Kraj., odbyło się dziewiąte posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Hieronim DYRKA, Lidia TURCZYNOWICZ, Bogdan WODYŃSKI (członkowie Zarządu), Janusz AUGUSTOWSKI (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz zaproszeni goście: Andrzej MICHALSKI, Henryk TRZEBIATOWSKI, Kazimierz BUDNIK, Stefan HAŁAS, Paweł PAWŁOWSKI i Jerzy JABŁOŃSKI. Posiedzenie w Sępólnie przypadło na czas rozgrywania mistrzostw województwa seniorów, organizowanych przez MLKS KRAJNA. Tematem zebrania była ocena organizacji i przebiegu MP w Żninie oraz Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy, sprawy finansowe, ewidencja i rejestracja klubów oraz zawodników, zatwierdzenie regulaminów DMR 2000/01 i IMR Juniorów, losowanie numerów startowych lig regionalnych i ustalenie terminów kalendarza sportowego na pierwsze półrocze 2001 r.

Henryk TRZEBIATOWSKI przedstawił sekcję szachową LZS Dąbrówka. Klub działa w niewielkiej, liczącej 450 mieszkańców wsi, położonej na skraju powiatu sępoleńskiego, w gminie Kamień Kraj., graniczącej z województwem pomorskim. Klub Zryw Dąbrówka powstał 1 września 1985 r przy Zakładzie Rolnym w Dąbrówce. W latach 1975-83 działał we wsi klub o nazwie Dąb, ale tylko z sekcją piłki nożnej. Sekcja szachowa Zryw organizuje lokalne zawody, rozgrywane w miejscowym Wiejskim Domu Kultury. Jest to obszerny klub z salą na 60 zawodników. Od 1994 r Zryw Dąbrówka występował w rozgrywkach A-klasy.

W sezonie 1996/97 drużyna awansowała do ligi okręgowej dawnego województwa bydgoskiego. W 1998 r w tych rozgrywkach zajęła miejsce uprawniające do startu w III lidze powstałego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czołowymi zawodnikami drużyny są Jan MYZYK i Leszek GÓRSKI. Klub wychował również juniorów. W 1997 r Aleksander TRZEBIATOWSKI i Daria BIESEK awansowali do rozgrywek makroregionalnych. W zawodach wojewódzkich Złotej Wieży zespół LZS Zryw zajął II miejsce. Jan MYZYK wygrał turniej w Chojnicach, a w Bytowie zajął II miejsce (VI był Leszek GÓRSKI). Aleksander TRZEBIATOWSKI wygrał zawody juniorów o mistrzostwo województwa LZS i w Człuchowie zawody dla dzieci. Ostatnio sukcesy zaczyna odnosić 10-letnia zawodniczka Zrywu Anna GOŁUŃSKA. Aby lepiej poznać możliwości klubu, Henryk TRZEBIATOWSKI zaproponował rozegranie w tym roku mistrzostw województwa LZS w Dąbrówce.

Ocenę organizacji MP w Żninie i rozliczenie finansowe tych zawodów przedstawił Ulrich JAHR. Rozliczenie to zostało już przedstawione w komunikacie nr 19 KPZSzach. Podkreślono ogromną pomoc rzeczową różnych instytucji Żnina, bez których organizacja zawodów byłaby bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa. Motorem organizacyjnym Mistrzostw Polski w Żninie był Jerzy ŚNIADECKI, któremu należą się słowa specjalnego uznania i podziękowania za włożoną pracę. Nie dopisała jedynie frekwencja zawodników. Dość powiedzieć, że wśród startujących jedna trzecia wszystkich zawodników i zespołów reprezentowała województwo Kujawsko-Pomorskie. Szachiści naszego Regionu uratowali więc imprezę od katastrofy finansowej. Rozliczenie końcowe zawodów wykazuje jedynie 988 zł po stronie kosztów KPZSzach. Sprawozdania finansowe i sportowe zostały już złożone do Sejmiku Samorządowego w Toruniu oraz Polskiego Związku Szachowego.

Trudniejsza jest ocena II Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy. W lutym br działacze BTSz Centrum zwrócili się do naszego Związku o utworzenie, pod szyldem KPZSzach, konta bankowego celem finansowania festiwalu. Przez to subkonto przepływały więc wszystkie pieniądze potrzebne do organizacji i przeprowadzenia zawodów. Konto otworzył w Banku Pocztowym w Bydgoszczy Ulrich JAHR. Nominację na dyrektora festiwalu otrzymała Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK, która od tej chwili posługiwała się wyłącznie pieczątkami KPZSzach. Można więc powiedzieć, że Związek był głównym organizatorem zawodów, choć festiwal przygotowywali działacze BTSz Centrum, którzy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania KPZSzach w umowach ze sponsorami oraz operacjach bankowych. Jednak podczas trwania festiwalu działacze ci zapomnieli o naszym związku. Po zakończeniu imprezy Ulrich JAHR zwrócił się o przekazanie oryginałów dokumentów finansowych, celem sporządzenia sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi otrzymał nie podpisane pismo w którym Komitet Organizacyjny oświadczył, że rozliczenie festiwalu zostało dokonane przez specjalistyczne Biuro Rachunkowe i jest zgodne z posiadanymi dokumentami finansowymi, a planowana organizacja III Festiwalu stwarza potrzebę przechowywania tych dokumentów u skarbnika Jerzego TABACZKI, który dostarczy dokumenty na żądanie organów kontrolnych. W związku z powyższym rozliczenie finansowe zawodów nie może być publikowane. Według oświadczenia Jerzego TABACZKI obroty II Festiwalu zamknęły się kwotą 124 340 zł.

Zaproszona na posiedzenie Zarządu KPZSzach Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK nie przybyła do Sępólna. Nie przyjechał też nikt w jej zastępstwie. Działacze BTSz Centrum oświadczyli, że III Festiwal będzie już organizowany przez tworzące się Stowarzyszenie. Nie będzie więc potrzeby dalszego wykorzystywania nazwy KPZSzach do pozyskiwania sponsorów i organizacji zawodów.

Pod względem sportowym turniej główny festiwalu zgromadził na starcie rekordową liczbę 18 arcymistrzów i był najsilniejszym jaki kiedykolwiek rozegrano w Bydgoszczy. Frekwencja w turniejach towarzyszących nie była rewelacyjna. Niewielka frekwencja zawodników w turniejach B i C była spowodowana trwaniem roku szkolnego.

Stan finansów Związku omówili Hieronim DYRKA i Ulrich JAHR. W dniu 24 czerwca na koncie KPZSzach znajdowała się kwota 7455 zł. Związek nie ma zadłużeń, a zobowiązania do niektórych sędziów są spowodowane brakiem sprawozdań sędziowskich. Do uregulowania jest kwota około 1000 zł dla sędziów oraz pewne (trudne obecnie do określenia) kwoty wyłożone przez kluby z tytułu uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kołobrzegu i Wiśle. Z kolei zaległości od klubów (za składki roczne) wynoszą jeszcze 480 zł.

Do dnia 30 czerwca 2000 składki rocznej nie uregulowały jeszcze kluby Dąb Barcin, Merkury Brodnica, Nakielski Ośrodek Kultury i Tor Laskowice Pom. Kluby Forteca Pakość i Zagople Kruszwica zostały zawieszone w działalności, a zawodnicy należący do tych sekcji szachowych nie będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez KPZSzach. Powodem są zaległości finansowe i brak kontaktu z kierownictwem tych klubów. Wznowienie działalności jest możliwe tylko w przypadku uregulowania zaległych należności na rzecz KPZSzach.

Kluby szachowe w 2000 r wpłaciły na konto KPZSzach łącznie kwotę 38875 zł (w tym 4265 za składki członkowskie, 6710 z tytułu licencji zawodniczych, 18755 wpisowego do MP w Żninie, 7915 z tytułu wpisowego do mistrzostw Regionu, 490 za druki, 740 za kurs i licencje sędziowskie). Ponadto ze sprzedaży programu SP98 wpłynęło 720 zł, dotacje UM w Bydgoszczy wyniosły 2400 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego za MP Żnin 8000 zł, refundacje z MP Juniorów i Olimpiady do 14 lat 4161,24 zł, a odsetki bankowe wyniosły kwotę 78,39 zł. KPZSzach jest winien do PZSzach kwotę ponad 6000 zł tytułem części wpisowego do MP w Żninie, natomiast Browary Bydgoskie KUJAWIAK nie wpłaciły jeszcze należności za promocję swoich wyrobów podczas Mistrzostw Polski.

Największe kwoty z tytułu uczestnictwa w zawodach sportowych wpłaciły kluby: Torfarm Toruń 2289 zł, Gambit Świecie 2170 zł, Apator Toruń 1875 zł, Centrum Bydgoszcz 1700 zł, Baszta Żnin 1670 zł, MKS EMDEK Bydgoszcz 1490 zł, MDK Nr 1 Bydgoszcz 1409 zł, Chemik Bydgoszcz 1359 zł, oraz MKSz Toruń 935 zł. Zerowe konto po stronie wpłat mają Zagople Kruszwica i Forteca Pakość, a minimalne uczestnictwo w zawodach regionalnych wykazują: Nakielski Ośrodek Kultury 29 zł, Tor Laskowice Pom. 75 zł, Merkury Brodnica 100 zł, Stal Grudziądz 120 zł, Wiatrak Bydgoszcz 210 zł, Promień Kowalewo Pom. 220 zł, MKS Chełmża 225 zł, Dąb Barcin 230 zł i Wieża Więcbork 255 zł. Wpłaty klubów z poza naszego województwa wyniosły kwotę 12650 zł (wpisowe do MP w Żninie). Ponadto wpłynęło wpisowe w wysokości 1085 zł, do organizowanych przez KPZSzach mistrzostw Bydgoszczy juniorów i seniorów, które nie jest liczone do wpłat z tytułu udziału w mistrzostwach województwa.

Związek otrzymał już refundację w wysokości 3850 zł za wyłożone zaliczki celem finansowania reprezentacji województwa na mistrzostwa juniorów w Wiśle. Część tych pieniędzy została pokryta przez kluby szachowe. Ze względu na upływający czas dokładne rozliczenie wyłożonych kwot jest utrudnione. Zarząd KPZSzach postanowił zwrócić się do zainteresowanych klubów, aby przedstawiły swoje roszczenia w tym zakresie, które po sprawdzeniu w dokumentacji księgowej KPZSzach zostaną zwrócone klubom. Na refundację czeka jeszcze druga impreza (która odbyła się wcześniej), to znaczy MP juniorów w Kołobrzegu.

W dalszej części zebrania działacze KPZSzach zwrócili uwagę na konieczność uzupełnienia nowelizowanych deklaracji członkowskich PZSzach przez połowę klubów Regionu. Brak rejestracji uniemożliwi w przyszłości udział w zjazdach, szkoleniach, rozgrywkach centralnych i spowoduje utratę praw wyborczych klubów nie dopełniających najprostszych formalności. Przy niniejszym komunikacie deklaracje do klubów, które nie dopełniły jeszcze obowiązku rejestracji w Polskim Związku Szachowym będą przesłane ponownie. Deklaracje te, po wypełnieniu przez kluby muszą być przesłane na adres KPZSzach do Bydgoszczy.

Po przejęciu ewidencji zawodników przez Przemysława JAHRA, nie już zaległości w tej komisji. Również wnioski o nadanie kategorii szachowych są załatwiane bieżąco, jednak tylko na podstawie udokumentowanych sprawozdań sędziowskich i tabel wyników, zgodnych z przepisami klasyfikacyjnymi kodeksu szachowego.

Po zapoznaniu się z projektem regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2000/01 r zebrani wprowadzili kilka kosmetycznych poprawek i zatwierdzili ten regulamin, który jest załączony do komunikatu. Najważniejszą zmianą jest zaniechanie obowiązkowej kolejności zgłoszeń wśród zawodników rezerwowych, którzy jednak muszą w każdym przypadku grać za zawodnikami składu podstawowego. Ponadto zostało ustalone nowe tempo gry 20 posunięć na godzinę i po godzinie na dokończenie partii.

Regulamin mistrzostw województwa juniorów nie został jeszcze opracowany. Polski Związek Szachowy wprowadził znowu instytucję makroregionów, w których może startować dowolna liczba zawodników. Traci więc sens organizacji mistrzostw województwa juniorów i zaraz po tym rozgrywek makroregionalnych. Janusz AUGUSTOWSKI zobowiązał się wyjaśnić sprawę w PZSzach i do tego czasu (kwestia dwóch tygodni) KPZSzach wstrzyma organizację tegorocznych mistrzostw województwa juniorów.

Kolejnym punktem posiedzenia było losowanie numerów startowych zespołów w III lidze i ligach okręgowych w zbliżającym się sezonie 2000/01. Rezultaty tego losowania są uwidocznione w załączonym komunikacie organizacyjnym Drużynowych Mistrzostw Regionu. Podczas ustalania numerów startowych III ligi zespoły Zrywu Włocławek i Zrywu Dąbrówka, które mają siedziby najdalej położone od centrum województwa zostały tak rozlosowane, aby mieć dwa kolejne numery startowe. W ten sposób zespoły nie będą musiały jeździć do obydwu krańcowych drużyn. Podobnie drużyny z Bydgoszczy i Torunia otrzymały numery startowe w dolnej połowie tabeli, aby wyrównać liczbę spotkań wyjazdowych dla wszystkich drużyn III ligi.

Zebrani postanowili przydzielić organizację tegorocznych mistrzostw województwa LZS klubowi Zryw Dąbrówka. Turniej mistrzowski będzie rozegrany w niedzielę 12 listopada.

Na zakończenie posiedzenia ustalona została pierwsza wersja kalendarza sportowego KPZSzach na pierwsze półrocze 2001 r. Terminy rozgrywek i niektóre miejscowości organizatorów są podane w załączniku do komunikatu.

W dniu 1 lipca br., po zakończeniu mistrzostw województwa seniorów, odbyło się uzupełniające posiedzenie części Zarządu KPZSzach. Obecni byli: Ulrich JAHR, Hieronim DYRKA, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Bogdan WODYŃSKI, Zbigniew KUBICKI oraz zaproszeni Paweł PAWŁOWSKI i Jerzy JABŁOŃSKI. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie możliwości organizacyjnych mistrzostw województwa juniorów w 2000 r, w powiązaniu z rozgrywkami makroregionu Pomorskiego. Ponieważ województwo dysponuje aż 12 miejscami w każdej grupie wiekowej dziewcząt i chłopców, zebrani przedyskutowali celowość organizacji mistrzostw juniorów do 16 i 18 lat, które miały być początkowo rozegrane w Chełmży. Uznano, że w tych grupach wiekowych nie przyjedzie do Chełmży więcej niż po 10 zawodników, którzy w komplecie musieliby jechać na rozgrywki makroregionalne. Byłoby to niepotrzebne wydawanie pieniędzy i z tak już pustych klas klubowych. Dlatego uzgodniono, że w tym roku mistrzostwa województwa juniorów w grupach wiekowych dziewcząt i chłopców do 16 i 18 lat (roczniki 83/84 i 85/86) odbędą się w ramach turniejów półfinałowych o mistrzostwo Polski (makroregiony). Do tych zawodów mogą być zgłaszani zawodnicy posiadający przynajmniej IV kat (do 16 lat) i III kat (do 18 lat). Zgłoszenia zawodników do rozgrywek makroregionalnych juniorów do 16 i 18 lat przesyłają kluby na adres KPZSzach w terminie do 3 października br. Związek przeprasza organizatora MKS Chełmża za anulowanie planowanych rozgrywek.

Mistrzostwa województwa juniorów do 10, 12 i 14 lat odbędą się w Bydgoszczy, w terminie 29 września do 2 października br. Udział w tych rozgrywkach wezmą dzieci z roczników 87/88, 89/90 oraz 1991 i młodszych. Organizatorem zawodów będzie MKS EMDEK. Regulamin mistrzostw załączony do komunikatu. Zebrani uzgodnili, że z tych rozgrywek zostaną zwolnieni członkowie kadry juniorów naszego województwa

Chłopcy do 14 lat: Łukasz SCHREIBER i Kamil SCHREIBER Centrum Bydgoszcz oraz Łukasz GAJTKOWSKI i Andrzej STUCZYŃSKI Apator Toruń.

Dziewczęta do 14 lat: Magdalena WESOŁOWSKA i Edyta WESOŁOWSKA MDK Nr 1 Bydgoszcz (Edyta ma zapewnione miejsce w finale MP do 14 lat),

Chłopcy do 12 lat: Janusz KUDEŁKA i Jakub WŁÓDARCZAK MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Dziewczęta do 12 lat: Klaudia DOMOWICZ Zryw Włocławek.

Wymienieni zawodnicy rozpoczną eliminacje do Mistrzostw Polski od rozgrywek makroregionalnych. Pozostali będą walczyć o miejsca w mistrzostwach województwa (dziewczęta do 12 i 14 lat o 11 miejsc, chłopcy do 14 lat o 8 miejsc, chłopcy do 12 lat o 10 miejsc, dzieci do 10 lat o 12 miejsc w każdej grupie wiekowej).

Ponadto uzgodniono ostateczny termin rozgrywania mistrzostw województwa juniorów w szachach szybkich, które odbędą się w Toruniu w dniu 3 września 2000. Regulamin tego turnieju również jest załączony do komunikatu.