9. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 14.03.04

W dniu 14 marca br., w siedzibie Związku przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli Edward TURCZYNOWICZ, Kazimierz BUDNIK, Hieronim DYRKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI i Andrzej MICHALSKI, ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI i zaproszony Janusz ROGALLA.

Na wstępie zebrania Edward TURCZYNOWICZ powiadomił, że postanowił zrezygnować z funkcji prezesa i członka Zarządu KPZSzach z dniem Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które wobec tego zamieni się w Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ponieważ nikt więcej nie zamierza rezygnować z pracy, a Zarząd może w czasie trwania kadencji dokooptować 20 % członków padła propozycja, aby w miejsce jednego z trzech członków, którzy zrezygnowali, dokooptować Janusza ROGALLĘ – przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i Wyróżnień. Po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego, członkowie Zarządu jednogłośnie przegłosowali przyjęcie Janusza ROGALLI w skład Zarządu. Jednocześnie prezes KS Łączność wyraził zgodę na dalsze użytkowanie biura Związku aż do chwili gdy nowo wybrany prezes zadecyduje o przeniesieniu go w inne miejsce.

Uzgodniono, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPZSzach odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2004 r w Bydgoszczy. Komunikat organizacyjny tego zebrania i regulamin obrad przygotuje Ulrich JAHR.

Istnieje potrzeba nowelizacji statutu KPZSzach, zgodnie z zmienionymi przepisami w kulturze fizycznej i sporcie. Powołano Komisję Statutową w składzie Edward TURCZYNOWICZ, Andrzej MICHALSKI i Janusz ROGALLA, która przygotuje projekt nowelizacji statutu, do zatwierdzenia na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Sytuację finansową Związku omówił Hieronim DYRKA. Na koncie KPZSzach znajduje się obecnie około 14 tys. zł. Kilka klubów zalega jeszcze z uregulowaniem wpisowego do kończącej się edycji Drużynowych Mistrzostw Regionu. Są to: Baszta Żnin 360 zł, Chemik Bydgoszcz 170 zł, Kopernik Inowrocław 300 zł, Merkury Brodnica 180 zł, MGOK Mrocza 120 zł, Myśliwiec Gostycyn 180 zł, NOK SKOK Nakło 240 zł, Torfarm-64 Toruń 420 zł, Zryw Jeżewo 120 zł i Zryw Włocławek 240 zł. Zgodnie z regulaminem DMR, kluby te są zobowiązane opłacić zaległości powiększone o 25 %, a jeśli wpłata nie wpłynie do dnia Walnego Zebrania, zostanie zaproponowana uchwała o degradacji drużyn do niższej klasy.

Składki członkowskie za 2004 rok uregulowało jedynie pięć klubów: Apator Toruń, AZS UMK Toruń, Centrum Bydgoszcz, EMDEK Bydgoszcz i Krajna Sępólno Kraj. Przypominamy, że po dniu 30 marca wysokość składki rocznej ulega powiększeniu do 200 zł (lub 140 dla UKS).

Kolejnym zagadnieniem była realizacja kalendarza sportowego KPZSzach w 2004 r. W szachach szybkich zawody wygrali szachiści nie zarejestrowani w KPZSzach (Sergei SHILOV i Justyna SKROCHOCKA).

Zarząd KPZSzach uchwalił, że w kolejnych zawodach o mistrzostwo Regionu będą mogli występować tacy zawodnicy, ale nagrody i tytuły mistrzów będą mogli otrzymywać jedynie zawodnicy zarejestrowani w klubach KPZSzach oraz niestowarzyszeni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego (po okazaniu dowodu tożsamości w wpisem adresu zamieszkania).

Zarząd KPZSzach zatwierdził wysokość nagród pieniężnych dla najlepszych zawodników występujących w Drużynowych Mistrzostwach Regionu za 2003 i 2004 r (według pkt. 11-7 Regulaminu DMR. Trzej najlepsi w końcowej klasyfikacji otrzymają odpowiednio 400, 300 i 200 zł netto.

Ekipa juniorów wyjechała już na finały MP do Kołobrzegu. Trenerem finansowanym przez KPZSzach jest Mariusz STOPPEL. Ponadto szachiści Apatora wyjechali z własnym trenerem, którym jest Sergei SHILOV, juniorami z EMDEKU opiekuje się Mariusz MAZALON, a z Przemysławem BOKIEJEM wyjechał Paweł JAROCH. Kolejna ekipa z juniorami do 16 i 18 lat wyjedzie pod kierownictwem Juliana GRALKI (od 26 marca br. w Łebie), a na Olimpiadę Młodzieży (w kwietniu) desygnowany został trener Waldemar JAGODZIŃSKI.

W sprawach różnych postanowiono zrealizować wniosek Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła brak regulaminu działania Zarządu KPZSzach. Projekt regulaminu przygotuje Edward TURCZYNOWICZ na następne posiedzenie Zarządu, w dniu 28 marca br. o godz. 1500, podczas rozgrywania mistrzostw Regionu OLD BOY.