9. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń 17.12.08

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL. Zebranie odbyło się wieczorem, w siedzibie KPZSzach, przy ul. Słowackiego 118 w Toruniu, w godz. 19 - 22.

Program posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wyjazdu na Kolegium Sędziów PZSzach.
2. Sprawozdanie z Walnego Zjazdu PZSzach.
3. Sprawy finansowe.
4. Aktualny stan organizacyjny rozgrywek ligowych.
5. Przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
6. Przygotowanie do zebrania Kolegium Sędziów KPZSzach.
7. Mecz Bydgoszcz - Toruń.
8. Odznaczenia.
9. Przygotowanie do organizacji BMR
10. Sprawy bieżące.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty.

Ad 1 Referował Andrzej MICHALSKI, który stwierdził, że sześcioosobowa reprezentacja Kolegium Sędziów KPZSzach była aktywna podczas obrad, czego rezultatem był wybór Ulricha JAHRA na członka Kolegium Sędziów PZSzach. Relacja z konferencji sędziów w Krakowie znajduje się na stronie Internetowej KPZSzach. Ogólnopolska konferencja sędziowska w 2009 r odbędzie się w Toruniu.

Ad 2 Referował Andrzej MICHALSKI. Relacja z Walnego Zjazdu PZSzach znajduje się zarówno na stronie Polskiego Związku Szachowego jak i na www.szachy.lo.pl. Sukcesem naszego Związku jest wybór Andrzeja MICHALSKIEGO do Komisji Rewizyjnej PZSzach.

Ad 3 Sprawy finansowe referował Tomasz WODZYŃSKI. Na dzień posiedzenia w kasie KPZSzach znajduje się 1352 zł, a na koncie bankowym kwota ok. 16 tys. zł. Na nagrody i puchary Związek wydał 12540 zł, a wszystkie wydatki zamknęły się kwotą 36808 zł. W 2008 r KPZSzach wydał ok. 200 licencji zawodniczych, sędziowskich i trenerskich. W grudniu br. skarbnik przekaże jeszcze do PZSzach kwotę ok. 1700 zł, a tytułem opłat klasyfikacyjno-rankingowych z DMR kwotę ok. 3300 zł. Poza tym należy utworzyć rezerwę ok. 2000 zł na nagrody pieniężne za najlepsze wyniki indywidualne i sędziowanie DMR. Kolejną rezerwę ok. 2000 zł Zarząd przeznacza na jednorazowe zwiększenie nagród indywidualnych w DMR oraz Indywidualnych Mistrzostw KPZSzach kobiet i mężczyzn w 2009 r. Są to pieniądze pochodzące ze zwiększonych wpływów za licencje pod koniec 2008 r. Z darowizny dokonanej po rozwiązaniu MKSzach Toruń (1200 zł) Zarząd przeznacza kwotę 500 zł na wyjazdy, w celu nawiązania kontaktu z gminami, aby podpisać umowy na współpracę. Kwota zostanie uruchomiona po ukazaniu się nowelizowanej wersji demonstracyjnej szkolenia w Internecie.

Ad 4 Referował Ulrich JAHR. Rozgrywki przebiegają planowo. Odbywają się wszystkie zaplanowane mecze, a sędzia po każdej rundzie wydaje komunikat. W grudniu będzie rozgrywana jeszcze IV runda DMR. Zarząd zwraca uwagę, że sędziowie prowadzący mecze w styczniu 2009 r będą musieli już mieć opłaconą składkę na ten rok. Uchwalono, że runda V DMR może jeszcze być sędziowana przez sędziów posiadających opłaconą składkę na 2008 r. ale przed rundą VI (23 stycznia) składki będą musiały być już opłacone pod rygorem unieważnienia sędziowania zawodów. Stawki opłat będą ogłoszone w komunikacie finansowym Polskiego Związku Szachowego, również na witrynie Internetowej KPZSzach.

Ad 5 Prezes KPZSzach zobowiązał poszczególne Komisje do sporządzenia sprawozdań z działalności do dnia 6 stycznia 2009 r. Sprawozdania będą przeczytane przez prezesa i wiceprezesa i po scaleniu przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym KPZSzach. Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego będzie opublikowany w Internecie w najbliższych dniach. Poza tym będą wysłane zawiadomienia z porządkiem obrad do aktywnych klubów, biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich.

Ad 6 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Sędziów KPZSzach odbędzie się w dniu 10 stycznia 2009 r w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy. Początek o godz. 13.00. Oprócz normalnego porządku obrad i wyboru nowego Kolegium Sędziów KPZSzach, w programie będzie referat szkoleniowy na temat nowelizacji przepisów gry i turniejowych FIDE (zmiany od 1 lipca 2009 r.). W zebraniu Kolegium powinni uczestniczyć wszyscy sędziowie szachowi naszego województwa, posiadający licencję sędziowską. Każdy aktywny sędzia ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach przynajmniej raz na trzy lata.

Ad 7 Mecz Bydgoszcz - Toruń odbył się w dniu 14 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Bydgoszczy. Sędziował Andrzej KARPIŃSKI, który z ramienia KPZSzach był organizatorem imprezy. Mankamentem był brak bezpłatnego bufetu w pobliżu sali gier, a zawodnicy mogli korzystać tylko z restauracji na stadionie. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła zgodę na finansowanie posiłku, jednak w końcu sprawa nie została dograna. W TVB ukazała się obszerna relacja z tego meczu, promująca szachy w naszym Regionie. Szkoda również, że na kilku szachownicach zarejestrowano walkowery, co nie powinno zdarzyć się w takim meczu. Kolejny X już mecz odbędzie się w 2009 r w Toruniu.

Ad 8 Referował Mariusz STOPPEL. Opracowany jest aktualny spis posiadaczy honorowych odznak Polskiego Związku Szachowego. Zarząd KPZSzach zatwierdził wystąpienie o nadanie honorowych odznak PZSzach dla następujących osób:

złota odznaka dla Marzenny OSOWICKIEJ za wielką pracę organizatorską w regionie Chojnic, oraz dla Benedykta MROZIŃSKIEGO za wieloletnią organizację festiwali szachowych w Kowalewie Pomorskim,

srebrne odznaki dla Włodzimierza JASTRZĘBSKIEGO za opiekę naukową i promowanie prac magisterskich związanych z szachami na UKW w Bydgoszczy, dla Jana NOGALA za organizację klubu Rotmistrz Grudziądz i wprowadzenie zespołu do I Ligi Szachowej, dla Mariusza MAZALONA za długoletnią pracę szkoleniową z młodzieżą w MDK Nr 2 w Bydgoszczy, dla Pawła JAROCHA za wzorowe prowadzenie ewidencji i klasyfikacji w KPZSzach i aktualizację Centralnego Rejestru PZSzach, dla Tomasza WODZYŃSKIEGO za działalność w klubie Torfarm-64 i KPZSzach,

brązowe odznaki honorowe PZSzach Zarząd zatwierdził dla Bartłomieja SIWCA i Renaty BURSY za uzyskanie tytułów mistrza FIDE, dla Wioletty PACUSZKA za szkolenie i opiekę nad juniorami Grudziądza, dla Waldemara HETMAŃSKIEGO za napisanie pracy magisterskiej o karierze Małgorzaty WIESE-JÓŹWIAK, dla Grzegorza RABĘDY za prowadzenie klubu szachowego w Centrum Kultury w Łubiance, dla Roberta ŁAKOMCA za prowadzenie klubu szachowego w Rojewie.

Ad 9 Nie ma wniosku na organizację Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o organizacji tych zawodów w Toruniu, 4 stycznia, w klubie RUBIN przy ul. Łyskowskiego 29. Początek zawodów o godz. 10. Zapisy do turnieju drużynowego do godz. 9.30 lub e-mailem do 3 stycznia. Regulamin mistrzostw opracuje Ulrich JAHR i opublikuje go w Internecie. Kolegium Sędziów KPZSzach wyznaczyło na sędziego głównego zawodów Marię MICHALSKĄ.

Ad 10 MCK Aleksandrów Kujawski ma pretensje do KPZSzach, publikując to w lokalnej gazecie. Chodzi o udział zespołu w Lidze Okręgowej. Sędzia Ulrich JAHR stwierdził, że zespół MCK nie przysłał zgłoszenia do rozgrywek, a w rozmowie telefonicznej Wiesław DOBROWOLSKI oświadczył, że klub nie dysponuje składem na rozgrywki i zgłoszenia do DMR nie przyśle. Tymczasem w wywiadzie redakcji działacz oświadczył, że sędzia rozgrywek nie przyjął zespołu do rozgrywek, a na telefony nie odpowiada. Jest to nieprawda, gdyż KPZSzach jest jak najbardziej zainteresowany szerokim udziałem jak największej liczby zespołów w rozgrywkach wojewódzkich, czego dowodem jest przyjmowanie nawet spóźnionych zgłoszeń do turniejów (chociaż kosztuje to zwiększone opłaty). W sprawie dotyczącej pucharu i dyplomu za uprzednie rozgrywki klub był zaproszony na uroczyste zakończenie rozgrywek na które przedstawiciel MCK nie przybył, a innej okazji nie było. Puchar i dyplom nadal oczekują na odbiór w biurze KPZSzach. Zarząd stwierdził, że klub MCK Aleksandrów nie wykazuje aktywnej działalności i nie bierze udziału w żadnych rozgrywkach wojewódzkich.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR