10. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 01.10.00

W dniu 1 października, w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, odbyło się dziesiąte posiedzenie Zarządu KPZSzach obecnej kadencji w którym wzięli udział członkowie Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ i Zbigniew KUBICKI, z ramienia Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI i Benedykt MROZIŃSKI oraz zaproszeni goście: Kazimierz BUDNIK, Edward SKIERA, Henryk MILEWSKI, Edward KULSKI, Bolesław CIEMNIAK, Edward TURCZYNOWICZ, Henryk TRZEBIATOWSKI i Ryszard OLĘDZKI. W programie posiedzenia była wizytacja zawodów o mistrzostwo województwa juniorów w grupach wiekowych do 14, 12 i 10 lat, podsumowanie rozgrywek II ligi seniorów, sprawy finansowe Związku, ewidencja klubów i zawodników, program szkolenia kadry juniorów i sędziów szachowych, organizacja rozgrywek makroregionalnych juniorów, drużynowe mistrzostwa Regionu, organizacja meczu Bydgoszcz - Toruń, propozycje Komisji Odznaczeń i inne sprawy organizacyjno-sportowe.

Zebrani podkreślali liczną frekwencję na tegorocznych mistrzostwach województwa juniorów. Spowodowała to zapewne organizacja zawodów w dużym mieście, ale fakt udziału aż 16 klubów, z całego Regionu, w zawodach wart jest odnotowania. Krytyka organizacji mistrzostw dotyczyła terminu rozpoczęcia i zakończenia zawodów (powinny kończyć się w poniedziałek przed południem, aby ekipy zamiejscowe mogły wrócić na czas do domu) oraz wspomnianego wcześniej braku bufetu przy sali gier.

Rozgrywki II ligi omówił Andrzej KARPIŃSKI. Podkreślił osiągnięcia zespołów w II lidze seniorów. W tym roku zespoły kujawsko-pomorskie “rządziły” rozgrywkami, przez cały turniej nadając ton zawodom i zajmując czołowe lokaty w końcowej tabeli. Bezprecedensowy sukces odnieśli szachiści Gambitu Świecie, awansując do grona dziesięciu najlepszych zespołów I ligi w Polsce. O równie dużym sukcesie mogą powiedzieć juniorzy MDK Nr 1 Bydgoszcz, trenowani przez Juliana GRALKĘ, którzy utrzymali się w gronie drużyn II ligi seniorów. Cała drużyna podniosła swoje kwalifikacje szachowe wypełniając normy na wyższe kategorie. Podkreślić należy jeszcze solidarną współpracę zespołów naszego województwa, w szczególności Torfarmu i Chemika, które w ostatniej rundzie zawodów grały już o przysłowiową “pietruszkę”, a mimo tego odebrały punkty zespołom walczącym o awans do I ligi i utrzymanie się w szeregach II ligi. To również dzięki nim Gambit awansował, a MDK Nr 1 utrzymał się w lidze. Świadczy to o doskonałej atmosferze, panującej w naszym Regionie.

Sytuację finansową Związku przedstawił Ulrich JAHR. Na dzień 30 września na koncie Związku znajdowała się kwota 8200 zł. Zostały uregulowane wszelkie zadłużenia wobec Polskiego Związku Szachowego, ZUS, klubów i innych instytucji współpracujących. W ciągu 9 miesięcy 2000 r Związek wykazuje obrót ponad 90000 zł (bez festiwalu w Bydgoszczy). Na wpływu składają się wpłaty z klubów (42646 zł, dotacja UM w Bydgoszczy 2400 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego 8000 zł, dotacja PZSzach 5930 zł, dotacja Stowarzyszenia Związków Sportowych 3885,92 zł, refundacja z Mistrzostw Polski Juniorów 7219 zł, refundacja z Olimpiady Młodzieży 311,24 zł, wpływy ze sprzedaży programu Swiss Perfect 1080 zł, wpłaty firm sponsorujących i z reklam 12285 zł, odsetki bankowe 78,39 zł oraz saldo na 1 stycznia 6398,87 zł.

Wśród wpłat z klubów największą pozycję stanowi wpisowe bo Mistrzostw Polski w Żninie od klubów innych województw - 12900 zł. najwięcej wpłat z 10 najaktywniejszych klubów naszego województwa wpłynęło od: Torfarm Toruń 2289 zł, Gambit Świecie 2170 zł, Apator Toruń 1975 zł, Centrum Bydgoszcz 1970 zł, Baszta Żnin 1920 zł, EMDEK Bydgoszcz 1800 zł, MDK Nr 1 Bydgoszcz 1599 zł, Chemik Bydgoszcz 1481 zł,, MKSz Toruń 1145 zł, Zryw Dąbrówka 1029 zł. Pozostałe kluby wpłaciły mniej niż 1000 zł, ale wart jest podkreślenia, że na dzień 30 września br żaden klub nie zalega już z opłatami na rzecz PZSzach. KPZSzach jest również jedynym związkiem wojewódzkim, który w pełni wywiązał się z opłat na rzecz Polskiego Związku Szachowego, a przecież pod względem ilości klubów i zarejestrowanych zawodników znajdujemy się na czołowym miejscu wśród województw.

Równie pozytywnie można powiedzieć o uzupełnianiu ewidencji klubów i zawodników. Na dzień 30 września KPZSzach rejestrował 991 czynnych zawodników grających w 38 zarejestrowanych klubach i sekcjach szachowych. Nowych deklaracji klubowych PZSzach nie wypełniły już tylko trzy kluby: Gopło Kruszwica, Wieża Więcbork i Stal Grudziądz. Zestawienie ewidencyjne zawodników jest wykazane w załączniku do komunikatu.

Na centralny kurs sędziowski do Łączyna zgłosiło się 10 sędziów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wyższe klasy centralne. Związek deleguje również czterech sędziów na ogólnopolską konferencję wyborczą: Janusza AUGUSTOWSKIEGO, Andrzeja KARPIŃSKIEGO, Bogdana WODYŃSKIEGO oraz jadącego tam na koszt PZSzach Ulricha JAHRA. Również i w tej dziedzinie Związek nadrabia zaległości z lat ubiegłych, kiedy to wyższe kwalifikacje sędziowskie klasy centralnej uzyskał tylko Kazimierz BUDNIK.

W zakresie szkolenia kadry juniorów zebrani postanowili przeprowadzić je przy okazji rozgrywek makroregionalnych w Łączynie (22 - 29 października br). Postanowiono wydelegować (na koszt Związku) trzech trenerów koordynatorów, którzy pojadą do Łączyna. Są nimi Andrzej KARPIŃSKI (kierownik wyszkolenia), Julian GRALKA i Grzegorz SANKIEWICZ. Istnieje możliwość wynajmu autobusu, który przewiezie uczestników rozgrywek w makroregionie do Łączyna. Odpowiedzialnym za te sprawy będzie Andrzej KARPIŃSKI, do którego należy przekazywać zgłoszenia na przejazd autokarem.

Przy okazji omawiania rozgrywek makroregionalnych ustalono, że ostateczny termin zgłoszeń juniorów, którzy nie uczestniczyli w mistrzostwach województwa do 14 lat upływa z dniem 10 października. Mistrzostwa województwa do 16 i 18 lat odbędą się w ramach zawodów makroregionalnych, a Związek ufunduje medale, puchary i dyplomy dla zwycięzców tych zawodów.

Związek deleguje jednego sędziego do prowadzenia zawodów makroregionalnych w Łączynie. Będzie nim Janusz AUGUSTOWSKI (klasa pierwsza).

W związku ze zbliżającym się propagandowym meczem Bydgoszcz - Toruń (10 grudnia w Bydgoszczy) na zebranie zostali zaproszeni działacze społeczni miasta Bolesław CIEMNIAK i Edward TURCZYNOWICZ. Obydwaj zgłosili chęć włączenia się do organizacji meczu. Do załatwienia są sprawy odpowiedniej sali gier, bufetu, dekoracji, transportu stołów i krzeseł, megafonizacji, upominków dla zawodników, zaproszeń itp. KPZSzach deklaruje ze swojej strony pokrycie kosztów sędziowania meczu (sędzią będzie Janusz AUGUSTOWSKI), przejazdu zawodników z Torunia, dostarczenie sprzętu do gry oraz wysyłkę komunikatów. Dyrektorem zawodów wybrano Edwarda TURCZYNOWICZA, kapitanem reprezentacji Bydgoszczy będzie Andrzej KARPIŃSKI, a reprezentacji Torunia Cezary KOZŁOWSKI.

Na posiedzeniu omawiano wnioski o nadanie honorowych odznaczeń Polskiego Związku Szachowego działaczom naszego Regionu. Zebrani postanowili wystąpić o przyznanie złotej odznaki PZSzach dla Pawła PAWŁOWSKIEGO Apator i Kazimierza BUDNIKA Chemik. Srebrną odznakę PZSzach mają otrzymać Henryk MILEWSKI Merkury, Edward SKIERA Gryf, Henryk TRZEBIATOWSKI Zryw Dąbrówka, Edward KULSKI MGOK Mrocza i Przemysław JAHR Łucznik. Brązowe odznaki otrzymają Jarosław GRYNIAKÓW i Marek LEWANDOWSKI Torfarm oraz Stanisław GOŁUŃSKI Tor (już wręczona) Lista proponowanych odznaczeń nie jest zamknięta i może być uzupełniona na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach (prawdopodobnie 26 listopada br).

Omawianie kalendarza sportowego na 2001 r przełożono na następne posiedzenie Zarządu KPZSzach, ze względu na brak choćby pierwszej wersji kalendarza zawodów centralnych PZSzach.

Przy okazji omawiania kalendarza centralnego na 2001 r została podjęta decyzja o wystąpienie do PZSzach w sprawie organizacji II ligi juniorów w Bydgoszczy, II ligi seniorów w Toruniu lub Ciechocinku oraz zawodów centralnych UKS w Bydgoszczy.

Zarząd KPZSzach zatwierdził propozycję wprowadzenia do regulaminu DMR uzupełnienia, polegającego na dopuszczeniu do rozgrywek kobiet, grających w ligach państwowych, na szachownicach męskich w zespołach III ligi, ligi okręgowej i A-klasy.

Zarząd KPZSzach ustalił podział drużyn w A-Klasie sezonu 2000/01 na trzy grupy. Zespoły bydgoskie zostały rozstawione do wszystkich grup. Organizacja rozgrywek A-Klasy jest przedstawiona w załączniku do komunikatu. W nowej edycji rozgrywek A-Klasy weźmie udział rekordowa liczba drużyn. Nie zgłosiły się jedynie cztery sekcje szachowe: Promień Kowalewo Pom., Pionek Włocławek, MKS Chełmża i Tor Laskowice Pom. Po raz pierwszy w rozgrywkach uczestniczyć będą UKS BDK Brodnica, UKS Almaserv Bydgoszcz, Nakielski Ośrodek Kultury, Stal Grudziądz i Kasztelan Barcin. Niektóre kluby wystawiły drugie, a nawet trzecie zespoły w zawodach A-Klasy. Ważne teraz jest aby wszystkie drużyny zgłosiły imienne składy zespołów do rozgrywek. Organizacja i terminarz pierwszych rund Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2000/01 rok jest załącznikiem do komunikatu. Przypominamy o uchwale Zarządu KPZSzach odnośnie wytypowania sędziów na mecze III ligi. W przypadku gdy klub nie zgłosi sędziego, będzie on delegowany przez KPZSzach na koszt klubu będącego organizatorem meczu. Stawka za sędziowanie meczu wynosi 40 zł.

W sprawach różnych kluby otrzymały komunikat organizacyjny i regulamin półfinałów Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet, które odbędą się w dniach 4 - 11 listopada br w Polańczyku. Uprawnienia do udziału w tych zawodach mają zawodniczki posiadające przynajmniej I kategorię szachową oraz zawodnicy z rankingiem FIDE lub przynajmniej I+ kategorią szachową. Szczególnie zaleca się aby w półfinałach grali mistrzowie seniorów w naszym województwie Magdalena ZAJĄC i Dawid ZIÓŁKOWSKI.

W dniu 9 grudnia br we Włocławku odbędzie się Międzynarodowy Turniej Szachów Szybkich z okazji 15-lecia klubu Zryw. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od zawodnika (juniorzy 10 zł). Organizatorzy przewidują wyjątkowo dużą pulę nagród, przy czym I nagroda wynosi 2000 zł. Patronat honorowy nad zawodami objęła marszałek senatu Alicja GRZEŚKOWIAK. Zawody odbędą się w Miejskim Centrum Kultury we Włocławku przy ul. Toruńskiej 92. Zapisy od godz. 800, początek o godz. 1000. Sala będzie przygotowana na 100 uczestników. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu 12 listopada w Dąbrówce odbędą się wojewódzkie zawody Zrzeszenia LZS. Rozegranych będzie 9 rund systemem szwajcarskim, po 20 minut dla każdego zawodnika. Organizatorem jest LZS Zryw Dąbrówka, przy współudziale Zrzeszenia LZS i KPZSzach. Udział mogą wziąć wyłącznie członkowie klubów LZS i innych związanych ze sportem małych miast. Zgłoszenia na adres Kol. Henryka TRZEBIATOWSKIEGO w Dąbrówce, 89-410 KAMIEŃ KRAJ. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie sprawny zegar szachowy.

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu Ulrich JAHR przeprowadził wykład z systemu szwajcarskiego, przeznaczony dla sędziów udających się na centralny kurs do Łączyna. Na wykład przybyło 12 słuchaczy. Oprócz części teoretycznej słuchacze wykonali szereg ćwiczeń praktycznych kojarzeń grup punktowych w systemie szwajcarskim.