10. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz 31.01.09

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL oraz zaproszeni Paweł PAWŁOWSKI (Komisja Rewizyjna) i Sławomir WIERZBICKI. Zebranie odbyło w siedzibie BTSz Centrum w Bydgoszczy, ul Gdańska 168, Stadion Miejski ZAWISZA, pok. 126, od godz. 15.

Program posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Preliminarz budżetowy na 2009 r.
4. Uzupełnienia do kalendarza sportowego KPZSzach.
5. Organizacja Błyskawicznych MP w maju 2009 r.
6. Organizacja ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu.
7. Omówienie sposobu realizacji wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
8. Tematyka dotycząca finansowania przez Kujawsko-Pomorskie Stow. Zw. Sport.
9. Sprawy dyscyplinarne.
10. Komunikaty i wnioski.
11. Sprawy bieżące.

Prezes MICHALSKI powitał przybyłych działaczy, wśród nich nowego sekretarza Cezarego KOZŁOWSKIEGO. Paweł PAWŁOWSKI zaprezentował działanie Komisji Rewizyjnej do której został dokooptowany Krzysztof WOŹNIAK. Na najbliższym posiedzeniu Komisja ukonstytuuje się. Protokół poprzedniego posiedzenia, po uprzednim odczytaniu, został przyjęty.

Ad 3
Preliminarz omówił Tomasz WODZYŃSKI. Zarząd pozostawił nieomal bez zmiany stawki wpisowego do zawodów mistrzowskich w 2009 r. Łączne dochody zaplanowano na 33560 zł, a wydatki na wyższym poziomie ze względu na koszty związane z utworzeniem rezerwy budżetowej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Saldo na koniec roku 11613 zł. Zatwierdzenie preliminarza nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, gdy nastąpi uściślenie planowanych wpływów i kosztów.

Ad 4
Uzupełnienie kalendarza referował Paweł JAROCH. Kalendarz został uzupełniony o Mistrzostwa Old Boy w Toruniu, Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich w Żninie oraz Mistrzostwa województwa przedszkolaków w Toruniu. Publikacja w Internecie. Nazwa Mistrzostw KPZSzach seniorów i juniorów starszych została zmieniona na Mistrzostwa Województwa Seniorów i Juniorów Starszych, Żnin 20-26 czerwca 2009 r. W wrześniu będą rozgrywane międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 9-10 lat. Propozycja przekazania tych zawodów, przedstawiona przez Pomorski Związek Szachowy nie została przyjęta sześcioma głosami przy jednym wstrzymującym. KPZSzach oczekuje na zgłoszenie organizatora tego turnieju.

Ad 5
Organizację Błyskawicznych Mistrzostw Polski referował Paweł JAROCH. Z kwoty wpisowego 75% będzie przeznaczone na organizację zawodów, a pozostałe musi być przekazane do PZSzach. Organizatorem mistrzostw jest BTSz Centrum Bydgoszcz. Paweł JAROCH powinien przeznaczyć łączną kwotę ok. 10000 zł na nagrody indywidualne i zespołowe. W tym celu powinien podjąć rozmowy z Sejmikiem w Toruniu i Urzędem Miasta Bydgoszcz oraz starać się o pozyskanie sponsorów. Sprzęt do gry zapewnią BTSz Centrum przy pomocy UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Ad 6
Organizację ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu referowali Ulrich JAHR i Sławomir WIERZBICKI. Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach Andrzej FILIPOWICZ przesłał wstępny konspekt, dotyczący komunikatu organizacyjnego konferencji i preliminarza kosztów pokrywanych przez PZSzach. Istnieje propozycja zorganizowania przed rozpoczęciem konferencji Błyskawicznych Mistrzostw Polski Sędziów (podczas posiedzenia Kolegium Sędziów PZSzach w sobotę rano). Organizatorzy proponują noclegi w kompleksie akademików w cenie 45 zł za każdy nocleg w segmencie 2-osobowym. Kompleks akademików znajduje się blisko sali konferencyjnej - klub KAMELEON w Toruniu, ul. Tuwima 7 (centrum miasta). Wyżywienie w akademiku w cenie 35 zł dziennie na osobę. Rachunki za korzystanie z wyżywienia i noclegu wystawi skarbnik KPZSzach. Termin zgłoszeń do udziału w konferencji - do 31 maja br. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względu na obciążenie hoteli w sezonie turystycznym. Zgłoszenia będą nadsyłane na adres Sławomira WIERZBICKIEGO. Preliminarz kosztów pokrywanych z PZSzach zamknie się kwotą ok. 1000 zł. Pokryje to koszt wynajmu sali gier z niezbędnym wyposażeniem technicznym. Dokładny preliminarz kosztów będzie przesłany do PZSzach do dnia 5 lutego br.

Ad 7
Wnioski z uchwały Zebrania Sprawozdawczego referował Cezary KOZŁOWSKI. W III Lidze będą przyznane trzy nagrody pieniężne w wysokości 500, 300 i 200 zł dla najlepszych zawodników, którzy rozegrają przynajmniej 8 partii. Dodatkowe nagrody pieniężne będą przyznane za najlepsze rezultaty w Lidze Okręgowej 2 wysokości 250, 150 i 100 zł, podobnie w A-Klasie. W sumie wysokość nagród pieniężnych w DMR wyniesie 2000 zł. W Mistrzostwa KPZSzach Seniorów I nagroda męska wyniesie 1000 zł. Pozostałe będą ustalone w zależności od frekwencji. Do organizacji turnieju szachów szybkich z okazji X-lecia KPZSzach Zarząd poszukuje organizatora i oczekuje na zgłoszenia od klubów.

Ad 8
Kadrę juniorów KPZSzach referował Andrzej KARPIŃSKI. W 2009 r. Stowarzyszenie Związków Sportowych obniżyło limit do czterech zawodników + dwóch rezerwowych. Starty kontrolne i konsultacje dla kadry odbędą się w Żninie i Chełmży oraz podczas zawodów makroregionalnych. Zarząd ustalił następujący skład kadry wojewódzkiej juniorów: Kacper DROZDOWSKI, Łukasz LICZNERSKI, Damian ŚLIWICKI i Tomasz ŻEBRACKI oraz rezerwowi Radosław GAJEK i Mateusz MAZALON.

Ad 9
Sprawy dyscyplinarne referował Mariusz STOPPEL. Wpłynęła sprawa konfliktu, który nastąpił w czasie turnieju klasyfikacyjnego w MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Z punktu widzenia prawnego pisma są sporządzone nieformalnie (brak kontaktów osobowych). Komisja Dyscyplinarna postanowiła wystąpić o uzupełnienie danych w celu umożliwienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Ad 10
Sławomir WIERZBICKI poruszył sprawę organizacji Mistrzostw KPZSzach Seniorów w Chełmży. Sala gier jest bezpłatna, baza noclegowa jest niewielka (należy zgłaszać noclegi z dużym wyprzedzeniem), istnieje jeszcze możliwość kwaterowania zawodników w szkole. W Komitecie Organizacyjnym znajdzie się przedstawiciel starosty powiatu i burmistrza Chełmży. Do dyspozycji zawodników będzie stadion Orlika, sala gimnastyczna i pływalnia. Planuje się zorganizować imprezy towarzyszące.

Ad 11
Henryk MILEWSKI wnioskował, aby w Drużynowych Mistrzostwach KPZSzach obowiązywało tempo z dodawaniem sekund, zamiast pół godziny na zakończenie partii, albo alternatywnie obowiązkowo zegarami elektronicznymi w III Lidze. Zarząd KPZSzach nie zgodził się z tym wnioskiem, argumentując że kluby KPZSzach nie dysponują odpowiednią ilością zegarów elektronicznych. Zarząd w głosowaniu zmienił wysokość wpisowego do Mistrzostw KPZSzach Old Boy na 20 zł, a tempo gry po 15 minut dla zawodnika na partię i 9 rund (zamiast 7). Zarząd wybrał opiekunów młodzieży na finały Mistrzostw Polski Juniorów. Większość zawodników będzie mieć własnych opiekunów. Na finały będzie delegowany tylko jeden trener z KPZSzach. Z ramienia KPZSzach na Mistrzostwa Polski do 12 lat w Łebie delegowany będzie KPZSzach Paweł JAROCH. Natomiast na Mistrzostwa Polski do 16-18 lat w Chotowej delegowani powinni być trenerzy lub opiekunowie klubowi, którzy zapewnią opiekę wychowawczą. Pracę szkoleniową na miejscu zawodów będą wykonywać Mariusz STOPPEL i Paweł JAROCH.

Posiedzenie Zarządu trwało 4 godziny. Następne zebranie Zarządu KPZSzach odbędzie się w środę 8 kwietnia br. o godz. 19 w Toruniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR