11. zebranie Zarządu KPZSzach
Solec Kuj. 26.11.00

W dniu 26 listopada br, w Soleckim Domu Kultury, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli: Ulrich JAHR, Cezary KOZŁOWSKI, Mirosław LUBICKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Bogdan WODYŃSKI, Maria MICHALSKA i Jerzy ŚNIADECKI (członkowie Zarządu), Janusz AUGUSTOWSKI (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz zaproszeni goście: Edward TURCZYNOWICZ, Jan BOCHAT i Andrzej MICHALSKI. Przedmiotem posiedzenia była organizacja meczu Bydgoszcz - Toruń, informacje finansowe i o organizacji imprez międzynarodowych oraz centralnych, zatwierdzenie kalendarza sportowego na I półrocze 2001, sprawozdania komisji na Walny Zjazd Związku oraz organizacja tego Zjazdu.

Na początku zebrania gospodarz Jan BOCHAT, przedstawił klub MLKS Solec Kujawski, którego jest prezesem. Klub posiada cztery sekcje: badmintona, brydża sportowego, tenisa stołowego i szachową. Największe sukcesu ma sekcja badmintona, której członkowie zdobyli już dwa medale Mistrzostw Europy oraz 23 medale Mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych. Sekcja ta zrzesza około 60 zawodników. Drugą sekcją w klubie są szachy, zrzeszające około 50 zawodników, posiadające zespół w II lidze seniorów, Sekcje tenisa stołowego i brydża sportowego mają drużyny w dalszych klasach rozgrywek i nie notują większych osiągnięć, sprowadzając się do działalności rekreacyjnej. Ogółem klub zrzesza ponad 150 zawodników i działaczy, obecnie posiada dobrą bazę lokalową i zaplecze w nowo wybudowanej hali sportowej w Solcu Kuj. Należy do zrzeszenia LZS i jak wszędzie boryka się przede wszystkim z trudnościami finansowymi.

W czasie trwania posiedzenia dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kuj., mgr Zbigniew WAWRZYNIAK, oprowadził zebranych na posiedzeniu KPZSzach po nowej hali i pomieszczeniach hotelowych, demonstrując możliwości organizacyjne obiektu. Na wniosek Jana BOCHATA, w dniu 21 stycznia 2001 r, w tej hali sportowej odbędą się Błyskawiczne Mistrzostwa Województwa. Dodatkowym atutem Solca jest bliskość do największych ośrodków szachowych Regionu Bydgoszczy i Torunia oraz stosunkowo łatwy dojazd również z innych miejscowości województwa, z racji centralnego położenia miasta. Propozycja została przyjęta, mistrzostwa odbędą się w luksusowych warunkach, Zarząd KPZSzach żywi nadzieję, że obsada będzie rekordowa pod względem frekwencji, a zawody w Solcu Kujawskim otworzą cykl przyszłorocznych zawodów szachowych na początku nowego stulecia.

Sytuację finansową Związku omówił Ulrich JAHR. Po stronie wpływów w 2000 r jest kwota prawie 97 tys. zł, wydatki zamknęły się kwotą ponad 86 tys. zł (stan na dzień 22 listopada). Po stronie wpływów oczekujemy jeszcze niewielkiej dotacji za mistrzostwa juniorów starszych w Łączynie oraz zaległych wpłat od klubów województwa UKS BDK Brodnica, Gambit Świecie, Gopło Kruszwica, Łucznik Żołędowo, Merkury Brodnica, MLKS Solec Kuj., Myśliwiec Gostycyn i Nakielski Ośrodek Kultury, na łączną kwotę około 2500 zł. Po stronie wydatków będą przede wszystkim kwoty przeznaczone na organizację meczu Bydgoszcz - Toruń. Janusz AUGUSTOWSKI zaproponował przyznanie jednorazowej kwoty pieniężnej za duży nakład pracy Przemysława JAHRA w tworzenie i obsługę strony internetowej Związku oraz wzorowe prowadzenie spraw klasyfikacji i ewidencji KPZSzach. Zebrani uchwalili przyznanie kwoty 600 zł brutto, przy dwóch głosach wstrzymujących i bez głosów przeciwnych.

Na zakończenie roku, stulecia i tysiąclecia w naszym województwie odbędą się dwa turnieje szachów szybkich w obsadzie międzynarodowej. W sobotę 2 grudnia w Bydgoszczy (sala Akademii Medycznej przy Rondzie Jagiellonów) odbędą się zawody pod patronatem posła Grzegorza SCHREIBERA, a dwa tygodnie później, również w sobotę 16 grudnia podobne zawody we Włocławku, w których patronat honorowy przyjęła marszałek senatu Alicja GRZEŚKOWIAK. Turniej we Włocławku, organizowany z okazji rocznicy powstania MKS Zryw będzie rozgrywany we Włocławskim Centrum Kultury przy ul. Toruńskiej 87. W obydwu turniejach przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Organizację dorocznego meczu Bydgoszcz - Toruń, w dniu 10 grudnia (sala Malinowa Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy, ul. Gdańska 14) omówił dyrektor zawodów mec. Edward TURCZYNOWICZ. Patronat honorowy nad tą imprezą objął prezydent Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ, odbyły się posiedzenia organizacyjne z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, w przygotowaniu są upominki dla uczestników meczu, na sali będzie prezentowana część wystawy promocyjnej miasta, mówca zaproponował powołanie kapituły celem wyróżnienia przedstawicieli obydwu miast z okazji organizacji meczu. Zatwierdzony został już regulamin meczu, a zawody będą rozgrywane według ubiegłorocznej formuły, na 40 szachownicach (25 seniorów, 5 kobiet oraz 10 juniorów i juniorek - po jednym w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt).

Następnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie kalendarza sportowego Związku na I półrocze 2001 r. KPZSzach nie otrzymał jeszcze choćby wstępnego projektu kalendarza centralnego, w związku z tym prace nad terminarzem wojewódzkim były prowadzone jakby po omacku, tylko na podstawie doświadczeń lat ubiegłych. W stosunku do przedstawionych projektów, załączonych do poprzednich komunikatów, nastąpiły nieznaczne przesunięcia. Do najważniejszych należy wprowadzenie do kalendarza wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w dniach 8 - 12 kwietnia oraz przesunięcie Drużynowych Mistrzostw Województwa Juniorów na dni 1 - 3 czerwca. Poza tym wojewódzki kurs sędziowski postanowiono zorganizować w Solcu Kujawskim w planowanym początkowo terminie. Równolegle z mistrzostwami województwa seniorów ma odbyć się otwarty turniej klasyfikacyjny dla szachistów nie posiadających kategorii centralnych. Zatwierdzona przez Zarząd KPZSzach wersja kalendarza sportowego na I półrocze 2001 jest załączona do komunikatu.

Na wniosek przedstawicieli MKSzach Toruń mecz ligi okręgowej Drwęca Golub-Dobrzyń - MKSzach Toruń został przełożony z 28 stycznia na wcześniejszy termin 7 stycznia 2001. Powodem jest wyjazd większości zawodników na ferie zimowe. Termin 7 stycznia został przyjęty jako rezerwowy również dla innych drużyn III ligi i ligi okręgowej.

Zebrani przyjęli proponowany regulamin obrad i komunikat organizacyjny Walnego Zjazdu Sprawozdawczego, który odbędzie się w Bydgoszczy w sobotę 20 stycznia 2000 r. Jednogłośnie zatwierdzono następujący klucz rozdziału 59 mandatów na ten zjazd:

- po jednym mandacie dla wszystkich 38 klubów i sekcji szachowych KPZSzach,

- dodatkowy mandat dla klubów posiadających zespoły w ligach państwowych (Gambit Świecie, Chemik Bydgoszcz, Torfarm-64 Toruń, MLKS Solec Kuj., MDK Nr 1 Bydgoszcz i EMDEK Bydgoszcz (6 mandatów),

- dodatkowy mandat dla klubów posiadających osobowość prawną (członków zwyczajnych PZSzach) jeśli posiadają drużynę przynajmniej w lidze okręgowej KPZSzach (Baszta Żnin, UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, Apator Toruń, MLKS Solec Kuj., Gambit Świecie, Chemik Bydgoszcz, Zryw Włocławek, Torfarm-64 Toruń, Unia Gniewkowo, EMDEK Bydgoszcz, Krajna Sępólno Kraj., Wisła Nowe, Centrum Bydgoszcz, Kopernik Inowrocław, Drwęca Golub-Dobrzyń) - 15 dodatkowych mandatów.

W przygotowaniu jest sprawozdanie z działalności KPZSzach za 2000 r. Prezes zaapelował o przekazanie załączników z komisji statutowych Związku najdalej do 15 grudnia br. Dotyczy to Kolegium Sędziów, Komisji Szkoleniowej, Komisji Klasyfikacji i Ewidencji oraz Komisji Młodzieżowej. Brak tych załączników uniemożliwi opublikowanie pełnego sprawozdania przy komunikacie nr 27.

Rozbieżności wśród zebranych wystąpiły przy omawianiu propozycji wpisowego do wojewódzkich zawodów juniorów w 2001 r. Ostatecznie postanowiono przedstawić propozycję pośrednią, której zatwierdzenie i tak należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Inną propozycją do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie KPZSzach będzie projekt przeprowadzenia następnej edycji rozgrywek wojewódzkiej A-klasy systemem szwajcarskim. Tegoroczne rozgrywki A-klasy są zbyt rozbudowane i mają najwięcej terminów, dyskusyjny jest podział na grupy, niektóre wyjazdy są dalekie. Przy dużym zdyscyplinowaniu działaczy klubowych można z powodzeniem zastosować system szwajcarski na dystansie 10 rund, z udziałem przynajmniej 20 zespołów rozstawionych w kolejności uzyskanego wyniku w rozgrywkach bieżącej sesji. W ten sposób walka na dystansie będzie bardziej wyrównana, a suche rezultaty 6:0 rzadkością. Zmniejszenie liczby rund spowoduje mniej wyjazdów, choć niektóre będą również dalekie, ale generalnie nie powinno to zwiększyć kosztów ponoszonych przez kluby. Równie dyskusyjny jest także system dwukołowy rozgrywek w lidze okręgowej, która mogłaby być połączona w jedną grupę, podobnie jak wojewódzka III liga.

Na zakończenie posiedzenia omówiono jeszcze propozycje wyróżnień dla działaczy na Walnym Zgromadzeniu Związku.