12. zebranie Zarządu KPZSzach
Solec Kuj. 03.03.01

Dzięki uprzejmości kierownictwa OSiR w Solcu Kuj., w dniu 3 marca odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyło siedmiu członków Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Hieronim DYRKA, Lidia TURCZYNOWICZ, Maria MICHALSKA i Jerzy ŚNIADECKI, ponadto zaproszeni goście Przemysław JAHR, Grzegorz SITNIEWSKI, Kazimierz BUDNIK, Tomasz TOKARSKI i z ramienia gospodarzy Adam BRZOZOWSKI.

Porządkiem posiedzenia było omówienie uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego, ustalenie ostatnich szczegółów kalendarza sportowego na 2001 r, sprawy finansowe Związku, wnioski z MP Juniorów w Zakopanem i Wiśle, podsumowanie akcji porządkowania ewidencji, sprawy sędziowskie, organizacyjne i sportowe.

Ulrich JAHR omówił realizację uchwały Zebrania Sprawozdawczego. Związek wystąpił do PZSzach o organizację zawodów II ligi seniorów w Toruniu, uzupełniając ofertę z 2000 r o dalsze szczegóły ustalone z kierownictwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzienna stawka (łącznie z wyżywieniem) wyniesie 61 zł w pokojach dwuosobowych lub 56 w pokojach trzyosobowych. Zawody będą rozgrywane w salach Uniwersytetu w Toruniu. Dowiedzieliśmy się, że Polski Związek Szachowy zamierza zlecić nam tę imprezę, choć oficjalnego zlecenia jeszcze nie ma. Na obecnym posiedzeniu Zarządu będą rozpatrywane oferty lokalizacji tegorocznych mistrzostw województwa seniorów i juniorów starszych. KPZSzach ma powołać Wojewódzkie Kolegium Trenerów i Instruktorów. Przygotowano już projekt regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2001/02 rok, uwzględniający rozgrywanie A-Klasy systemem szwajcarskim oraz nowelizacje wynikające z dyskusji na Walnym Zebraniu. Do PZSzach wysłaliśmy protokół z obrad Walnego Zebrania zawierający sformułowania dotyczące dyskusji odnośnie praktyk monopolistycznych związanych z wymuszaniem korzystania z noclegów i wyżywienia w wybranych ośrodkach. W dyskusji nad uchwałami Walnego Zebrania Lidia TURCZYNOWICZ wnioskowała o jak najszybsze powołanie Kolegium Trenerów. Ulrich JAHR zaproponował utworzenie nieformalnego komitetu inicjatywnego, który opracuje niezbędne dokumenty i zorganizuje pierwsze zebranie wyborcze Wojewódzkiego Kolegium Trenerów.

Następnie zebrani przystąpili do uzupełniania tegorocznego kalendarza sportowego KPZSzach. Uzupełniony kalendarz sportowy stanowi załącznik do komunikatu.

Sytuację finansową Związku omówili Hieronim DYRKA i Ulrich JAHR. Na koncie KPZSzach widnieje kwota około 10 tys. zł. Jest to pozornie duża suma, ale należy zauważyć, że po zakończeniu zbierania wpłat za licencje i składki członkowskie aż do października br nie będzie nowych wpływów. Ponadto połowę składek członkowskich trzeba odprowadzić do PZSzach. Tegoroczna sprzedaż licencji jest na ukończeniu. Ostatnie kluby jak Gambit Świecie, MKSzach Toruń, Kasztelan Barcin i Merkury Brodnica uregulowały już swoje należności. W najbliższych dniach licencje zamierzają wykupić UKS BDK oraz Wieża Więcbork. Brak wiadomości jedynie z Drwęcy Golub-Dobrzyń. Zebrani podjęli uchwałę, że na wszystkich zawodach ujętych w kalendarzu sportowym KPZSzach sędziowie obowiązkowo powinni sprawdzać licencje zawodnicze. Dotyczy to zawodów o zasięgu przynajmniej wojewódzkim, klasyfikowanych w rankingu oraz w szachach szybkich. Licencji nie potrzeba sprawdzać w zawodach gminnych i o zasięgu lokalnym. Z obowiązku wykupu licencji są zwolnieni jedynie juniorzy bez kategorii szachowej, którzy nie należą do klubu sportowego. Z chwilą zdobycia choćby V kategorii szachowej zawodnik taki jest obowiązany wykupić licencję, w przeciwnym przypadku zdobyta kategoria nie może być nadana.

Przy omawianiu wniosków z Mistrzostw Polski Juniorów wywiązała się ożywiona dyskusja na temat przyszłości szachów naszego województwa. Przedstawiciele klubów szkolących młodzież twierdzili, że sytuacja w szachach młodzieżowych nie jest zła, prezes Jahr z kolei martwił się o przyszłość, bazując na słabych rezultatach dzieci na MP w Kołobrzegu. Przy okazji można było wywnioskować, że faworyzowany Janusz KUDEŁKA z MDK Nr 1 Bydgoszcz nie wyjechał na MP do Kołobrzegu z powodu braku finansowania trenera. Natomiast Tomasz TOKARSKI twierdził, że w Apatorze Toruń praktycznie nie ma szkolenia młodzieży szachowej, a juniorzy korzystają w większości z indywidualnego cyklu szkolenia.

Przemysław JAHR omówił aktualny stan ewidencji wojewódzkiej, która została w pełni uporządkowana, a wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach drużynowych posiadają już nowe karty ewidencyjne i numery rozpoczynające się wyróżnikami KP-. Zarząd podjął uchwałę, że w przyszłości do zawodów mistrzowskich mogą być dopuszczani wyłącznie zawodnicy posiadający uzupełnioną ewidencję. Wynika z tego, że szachiści obecnie nieaktywni, którzy będą chcieli wznowić udział w zawodach, będą musieli przed tym wypełnić nowe karty ewidencyjne. Na dzień 3 marca br w ewidencji wojewódzkiej znajduje się 827 nazwisk zawodników aktywnych, posiadających w pełni uzupełnioną ewidencję, w tym 174 zawodników z kategoriami centralnymi. Jest to mniej więcej połowa stanu z przed dwóch lat, ale za to urealniona i uporządkowana. W dyskusji o sprawach Komisji Maria MICHALSKA zapowiedziała przejęcie spraw klasyfikacyjnych, związanych z nadawaniem kategorii okręgowych. W związku z tym sprawozdania sędziowskie z wnioskami klasyfikacyjnymi należy kierować na adres do Torunia. Sędzia przesyłający sprawozdanie musi mieć licencję, w przeciwnym razie zawody nie będą klasyfikowane.

Związek wystąpił do PZSzach o organizację II ligi juniorów w Bydgoszczy i II ligi seniorów w Toruniu oraz ogólnopolskiego turnieju UKSów w Bydgoszczy. Nie przyznano nam organizacji II Ligi juniorów, pozostałe zawody mają szansę powodzenia. Przy omawianiu tego punktu posiedzenia zostały rozpatrzone trzy oferty na organizację mistrzostw województwa seniorów i juniorów starszych w 2001 r. Organizatorzy w Solcu Kuj. proponowali najnowocześniejszą halę sportową, z kolei przedstawiciele Świecia i Żnina proponowali ośrodki sportów wodnych i nieco tańsze noclegi (za to trudniejszy dojazd i konieczność stałego zamieszkania w czasie zawodów). Działacze z Torunia byli za systemem dojazdowym, a więc woleli rozgrywać mistrzostwa w Solcu Kuj., bardzo korzystnie pod tym względem położonemu. W głosowaniu przeważyły jednak walory Żnina i tam Zarząd zdecydował się przeprowadzić tegoroczne mistrzostwa (głosami +4, =1, -2). W dniach 24 – 30 czerwca br odbędą się w Żninie nie tylko mistrzostwa województwa seniorów i juniorów starszych, ale również turniej klasyfikacyjny dla zawodników do II kategorii, druga propozycja kursu sędziowskiego na klasy okręgowe i obóz szkoleniowy dla kadry młodzików.

Punkt posiedzenia sędziowski omówił Ulrich JAHR, pod nieobecność wszystkich członków Kolegium Sędziów. Centralne licencje sędziowskie posiada obecnie 15 sędziów naszego województwa, tyleż sędziów posiada okręgową licencję sędziowską. Inni sędziowie nie figurują w spisie posiadających licencje, głównie na skutek nie uzupełnienia wymaganych dokumentów jak badanie lekarskie, ubezpieczenie oraz wniosek ze zdjęciami. Kolegium Sędziów PZSzach przystępuje obecnie do opracowania nowelizowanego kodeksu szachowego, który ma się ukazać drukiem w III kwartale br.

W sprawach różnych Maria MICHALSKA wnioskowała o nadanie brązowych odznak honorowych PZSzach czterem nauczycielom najbardziej aktywnych szkół w Toruniu, gdzie corocznie odbywają się mistrzostwa z udziałem kilkuset uczniów szkolnych. Zarząd KPZSzach przyznał brązowe odznaki honorowe Wiesławie GERA SP Złotoria, Krzysztofowi MATEJKI SP Nr 14, Teresie GAJTKOWSKIEJ SP Nr 5 i Joannie FILIPOWICZ SP Nr 21.