12. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 24.05.04

W dniu 24 maja odbyło się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy posiedzenie Zarządu KPZSzach, w którym uczestniczyli: prezes Andrzej MICHALSKI, wiceprezesi Ulrich JAHR i Andrzej KARPIŃSKI, sekretarz Ewa ŚMIECHOWSKA oraz członkowie Zarządu Hieronim DYRKA, Piotr DOLIŃSKI, Janusz ROGALLA i Waldemar STARZYŃSKI.

Andrzej KARPIŃSKI zreferował przygotowanie do WAKACJI Z SZACHAMI organizowanych przez panią Danutę SANETRĘ z PZSzach. Do zajęć zakwalifikowano 11 szachistów naszego województwa, wśród nich po dwóch z MKS EMDEK, MDK Nr 5 i Chemika Bydgoszcz, UKS ÓSEMKA z Chojnic oraz TORFARM-64 Toruń i jednego z UKS OPP Dom Harcerza Toruń. Całkowity brak dotacji i środków na szkolenie kadry juniorów uniemożliwia działanie szkoleniowców na terenie naszego Regionu.

Zebrani zatwierdzili komunikat organizacyjny Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych w Ciechocinku. Jedyną zmianą było przesunięcie godziny odprawy technicznej w dniu 26 czerwca br. na godz. 11.00. KPZSzach ureguluje wynagrodzenia sędziów i zakupi cztery puchary dla zwycięzców w konkurencji seniorów i juniorów (kobiet i mężczyzn). Nagrody pieniężne będą wypłacane z funduszu wpisowego oraz ze środków pozyskanych przez sponsorów.

Na zgłoszony przez Andrzeja KARPIŃSKIEGO wniosek o dopuszczenie większej liczby zawodników z II kategorią, ustalono, że sędzia będzie to mógł zrobić w przypadku małej liczby zgłoszeń (uzupełnienie do 32 uczestników w turnieju głównym.

Prowadzenie spraw dyscyplinarnych miał referował Janusz ROGALLA, który stwierdził, że Komisja Dyscyplinarna nie rozpoczęła badania żadnej ze zgłoszonych spraw. Omawianie tych problemów przełożono na następne posiedzenie Zarządu.

Na wniosek prezesa zebrani ustalili, że nastąpi przekazanie księgowości do nowego lokum KPZSzach w Toruniu przy ul,. Broniewskiego 15/17. Księgowość Związku będzie od 1 czerwca br. prowadzić pani Maria BEUTLER z Torunia.

Pod nieobecność Piotra CZARNOLEWSKIEGO, Ulrich JAHR zreferował założenia wstępne do kalendarza sportowego KPZSzach na okres od 1 czerwca do końca 2004 r. Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich zostały przełożone na 12 września 2004 r. Najbliższą imprezą będą Drużynowe Mistrzostwa Regionu Juniorów, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca w Toruniu. Termin zgłoszeń i rezerwacji noclegów do dnia 6 czerwca. Ze względu na bliski termin rozgrywek, sekretarz KPZSzach zawiadomi zainteresowane kluby telefonicznie, a regulamin zawodów będzie umieszczony w Internecie. Zebrani zatwierdzili projekt kalendarza sportowego, w którym będzie umieszczona klauzula o możliwości poszerzenia tego dokumentu, po zgłoszeniu imprez organizowanych przez kluby naszego Regionu. Zwraca uwagę nowa pozycja w kalendarzu, którą są Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach szybkich, zaproponowane przez Piotra DOLIŃSKIEGO. Projekt kalendarza jest załączony do komunikatu.

Waldemar STARZYŃSKI zaproponował rozesłanie ankiety do klubów, które mają podać składy swoich zarządów, terminy posiedzeń, statut klubowy, możliwości organizacyjne, itp. Ankietę roześle sekretarz Związku.

Ulrich JAHR przedstawił założenia do organizacji nowej edycji Drużynowych Mistrzostw Regionu 2004/05 r. Uzgodnione zostały terminy rozgrywek aż do 11 rundy DMR w 2005 r. Następnie sprawozdawca przedstawił projekt regulaminu nowej edycji DMR oraz system losowania numerów startowych w ligach okręgowych. Założenia te zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym. Regulamin został zatwierdzony i podpisany przez prezesa i przewodniczącego Kolegium Sędziów KPZSzach (załączony do komunikatu, wraz z wynikami losowania numerów oraz przyjętym systemem losowania).

Na zakończenie posiedzenia zebrani ustalili, że Związek będzie mieć dwa adresy korespondencyjne w Toruniu przy Broniewskiego 15/17 (tam należy kierować wszelkie sprawy finansowe i organizacyjne Związku) oraz w Bydgoszczy, skr. poczt. 142 (Ma-Ga) gdzie mieści się siedziba Kolegium Sędziów oraz Komisji Ewidencji i Klasyfikacji KPZSzach (tam kierować należy sprawy sędziowskie, sprawozdania z zawodów, ewidencję i zmiany barw klubowych, wpisy do legitymacji zawodniczych i inne, związane z wymienionymi gremiami). Komunikat organizacyjno-sportowy KPZSzach będzie nadal redagowany przez Ulricha JAHRA, dlatego ewentualne uwagi do komunikatów oraz teksty do zamieszczania w komunikatach również należy przesyłać na podany adres do Bydgoszczy.

Związek jest obecnie w trakcie reorganizacji i kierownictwa klubów powinny jak najszybciej zapoznać się z nową organizacją KPZSzach, aby nie dochodziło do nieporozumień, ani zbędnego przesyłania korespondencji. W najbliższym czasie nastąpi rejestracja nowego Zarządu w Sądzie Rejonowym w Toruniu, po czym konto bankowe KPZSzach również zostanie przeniesione do jednego z banków toruńskich. Z funkcji skarbnika zrezygnuje Hieronim DYRKA, a Zarząd KPZSzach dokooptuje do składu nowego skarbnika z Torunia.