12. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz 22.04.09

Relacja Ulricha Jahra

Protokół nr 4/09, z posiedzenia Zarządu KPZSzach

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL. Zebranie odbyło w siedzi­bie BTSz Centrum w Bydgoszczy, ul Gdańska 168, Stadion Miejski ZAWISZA, pok. 126, od godz. 19.

Program posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
4. Relacja z przebiegu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach.
5. Organizacja ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu.
6. Organizacja Mistrzostw KPZSzach Seniorów w Chełmży.
7. Projekt regulaminu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2009/10 r.
8. Sprawy finansowe KPZSzach.
9. Informacje dotyczące meczu Toruń - Pampeluna.
10. Uaktualnienie kalendarza sportowego KPZSzach.
11. Komunikaty i wnioski.
12. Sprawy bieżące.

Ad 1 Prezes MICHALSKI powitał przybyłych działaczy i przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty.

Ad 2 Protokół poprzedniego posiedzenia, po uprzednim odczytaniu, został przyjęty. Paweł JAROCH wniósł o dokooptowanie zawodników z II kategorią, posiadających ranking FIDE w granicach 1750-1799 (członkowie kadry wojewódzkiej młodzików) do grupy A Mistrzostw KPZSzach w Chełmży. Zarząd przyjął zasadę, że wymienieni młodzicy będą w pierwszej kolejności przyjęci na trzy wolne miejsca w grupie A, a ponadto zawodnicy z II kategorią, bez rankingu FIDE, mogą wybierać między grupą A i C.

Ad 3 Andrzej KARPIŃSKI poinformował, że wyjazd na OOM do Sielpi k/Końskich nastąpi w najbliższą niedzielę. W związku z rezygnację Zofii WODZYŃSKIEJ (wyjazd do Włoch) ekipa będzie liczyć tylko pięciu zawodników, więc traci refundację kosztów jednego trenera. Trenerem ekipy będzie Waldemar JAGODZIŃSKI. Padła propozycja dokooptowania drugiego trenera, którym miał być Mariusz MAZALON. KPZSzach pokryje koszty pobytu drugiego trenera, jednocześnie pokrywając koszty szkolenia dla obydwu. Kluby pokryją koszty dojazdu trenerów do Sielpi. Sprawa ta została jednogłośnie przegłosowana. W kadrze wojewódzkiej młodzików zwolniło się miejsce, po powołaniu do Akademii Szachowej Radosława GAJKA. Na zawodnika rezerwowego dokooptowany został Artur MARCHLEWICZ (brązowy medalista MP do 10 lat).

Ad 4 Przebieg Drużynowych Mistrzostw KPZSzach relacjonował Ulrich JAHR. Mistrzostwa przebiegały spokojnie, sędzia otrzymał tylko jeden protest, który został oddalony z przyczyn formalnych. Poziom mistrzostw nieco się obniżył o czym świadczy fakt, że żaden zawodnik nie przekroczył bariery 2300 p. rankingowych, a wynik ponad 2200 p. uzyskało ledwie siedmiu zawodników. Awans do II Ligi wywalczył zespół KSz Torfarm-64 Toruń. Wydaje się, że zawodnicy i działacze dobrze przyjęli organizację ostatniej rundy III Ligi w jednym miejscu. Przykra sprawa to duża liczba oddanych walkowerów w czasie trwania mistrzostw - większa niż w poprzednich latach. Poprawiła się natomiast dyscyplina wśród działaczy klubowych, którzy wywiązywali się ze swoich obowiązków dobrze. W kolejnej edycji rozgrywek drużynowych uchwałą Walnego Zebrania zostanie utworzona IV Liga okręgowa, po połączeniu drużyn Ligi Okręgowej i A-Klasy.

Ad 5 Prezydent Torunia oraz przewodniczący Sejmiku wojewódzkiego potwierdzili objęcie honorowego patronatu nad ogólnopolską konferencją sędziowską i MP sędziów. KPZSzach proponuje wydanie okolicznościowego medalu dla zwycięzców zawodów. Sala gier w klubie Kameleon może pomieścić 100 osób. Noclegi są zarezerwowane. Są już pierwsze zgłoszenia do uczestnictwa i MP sędziów.

Ad 6 W zastępstwie Sławomira WIERZBICKIEGO referował Tomasz WODZYŃSKI. Pula nagród pieniężnych wyniesie około 2000 zł + regulaminowe wpływy z wpisowego. Zawody są w pełni przygotowane i obecnie organizatorzy oczekują na zgłoszenia uczestników.

Ad 7 Omawiał Ulrich JAHR, który opracował pierwszą wersję projektu regulaminu, w nawiązaniu do nowelizowanych Przepisów Gry FIDE, obowiązujących od 1 lipca 2009 r. Regulamin będzie jeszcze dyskutowany na Kolegium Sędziów KPZSzach, ale zatwierdzenie tego dokumentu może nastąpić dopiero po opublikowaniu drukiem polskiego tłumaczenia nowelizowanych Przepisów FIDE. Zebrani uchwalili możliwość udziału w DMR drużyn spoza naszego województwa, pod warunkiem zgody Zarządu KPZSzach. Projekt zawiera już punkty regulaminu wynikające z nowelizowanych Przepisów FIDE, ale publikowany będzie dopiero po dyskusji w Kolegium Sędziów KPZSzach, które odbędzie się w końcu kwietnia br.

Ad 8 Zebrani otrzymali wydrukowany preliminarz kosztów KPZSzach, który jest dołączony do protokołu zebrania. Składki klubowej za 2009 r. nie opłaciło jeszcze 12 klubów, a termin płatności bez zwyżki upływa z końcem kwietnia.

Ad 9 Hiszpańskie miasto Pampeluna chciałoby rozegrać mecz z reprezentacją Torunia przy pomocy Internetu. Z okazji jubileuszu miasto przeznaczy na to odpowiednią kwotę pieniężną. Ponadto arcymistrz z Pampeluny ma dać symultanę w Toruniu.

Ad 10 Paweł JAROCH znowelizował kalendarz sportowy KPZSzach na 2009 r. Dokument ten został opublikowany w Internecie. Cezary KOZLOWSKI wnioskował o uzupełnienie tego kalendarza o zawody akademickie.

Ad 11 Po ogłoszeniu przez kuratora PZSzach terminu ponownych wyborów, które mają się odbyć w dniu 18 lipca br., Zarząd KPZSzach postanowił zgłosić Sławomira WIERZBICKIEGO na kandydata do Zarządu PZSzach oraz Andrzeja MICHALSKIEGO do składu Komisji Rewizyjnej PZSzach. Ustalono również, że delegaci z KPZSzach zostali wybrani na całą kadencję, więc na ponowny Zjazd do Warszawy pojadą ci sami. Nie wiadomo jednak ile mandatów otrzyma KPZSzach na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Szachowego.

Ad 12 Andrzej MICHALSKI za kilka dni przejdzie operację nerki. W czasie jego nieobecności funkcję p.o. prezesa przejmie Ulrich JAHR. Na posiedzeniu został zatwierdzony układ listownika KPZSzach. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w środę 20 maja 2009 r. w Toruniu. Ze względu na późną porę (godz. 23) niniejszy protokół nie został jeszcze autoryzowany, ale zebrani postanowili, że będzie już umieszczony w Internecie.

Posiedzenie Zarządu trwało 4 godziny.