13. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 10.06.01

W dniu 10 czerwca, podczas rozgrywania Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich, odbyło się trzynaste posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Hieronim DYRKA, Lidia TURCZYNOWICZ, Bogdan WODYŃSKI, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ, Zbigniew KUBICKI, Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni: Witold DYGAJTIS, Kazimierz BUDNIK, Andrzej MICHALSKI i Henryk MILEWSKI. Podczas posiedzenia omawiana była organizacja imprez w naszym województwie, wnioski z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, sprawy Kolegium Sędziów KPZSzach, zapowiedzi organizacji kolejnych zawodów mistrzowskich i sprawy finansowe Związku. Ponadto Zarząd przygotował uchwałę zatwierdzającą bilans Związku za 2000 r, zatwierdził regulamin Drużynowych Mistrzostw Regionu w sezonie 2001/02, przedyskutował regulamin działania Kolegium Trenerów oraz przeprowadzono losowanie numerów startowych zespołów uprawnionych do startu w ligach wojewódzkich.

Bogdan WODYŃSKI omówił stan organizacyjny Kolegium Sędziów KPZSzach. Kolegium wydało 17 legitymacji sędziowskich dla sędziów, którzy w pełni uzupełnili dokumenty potrzebne do uzyskania licencji okręgowej. Kazimierz BUDNIK uzyskał w maju br tytuł sędziego klasy państwowej. Z powodu niewielkiej liczby zgłoszeń nie doszedł do skutku planowany kurs sędziowski na klasy wojewódzkie. Kurs ten będzie przeniesiony na następny rok. Sędziowie, którzy chcieliby uzyskać licencję klasy drugiej mogą w tym roku zgłosić się na kurs centralny w październiku lub na kurs organizowany przez działaczy z Kalisza. Janusz AUGUSTOWSKI podejmie próbę organizacji centralnego kursu sędziowskiego na wszystkie klasy sędziowskie w Ciechocinku. Oferty mają być zgłaszane do Kolegium Sędziów PZSzach najdalej do 30 czerwca br. Bogdan WODYŃSKI zwrócił uwagę na fakt, że do Kolegium Sędziów KPZSzach nie wpływają wnioski o zatwierdzanie sędziów na zawody mistrzowskie w województwie. Ulrich JAHR stwierdził, że przyczyna leży w trudności uzyskania kontaktu z przewodniczącym Kolegium, który stracił pracę w MLKS Krajna. Uzgodniono, że do czasu trwania tych trudności wnioski o akceptację sędziów należy zgłaszać do członka Kolegium Andrzeja MICHALSKIEGO. Andrzej MICHALSKI został również zatwierdzony na sędziego głównego Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych w Żninie.

Zarząd KPZSzach przedyskutował i zatwierdził regulamin działania Kolegium Trenerów, przygotowany przez Lidię TURCZYNOWICZ. Uzgodniono, że konferencja wyborcza Kolegium Trenerów odbędzie się w dniu 30 września br w Bydgoszczy. Powstanie Kolegium Trenerów uporządkuje sprawy powoływania kierownictw ekip wojewódzkich, wyjeżdżających na zawody centralne oraz problem szkolenia kadry wojewódzkiej juniorów. Podczas posiedzenia przedyskutowano protest BTSz Centrum Bydgoszcz w sprawie delegacji Mariusz MAZALONA jako trenera ekipy wyjeżdżającej na zawody do Prudnika. Sprawa ta wpłynęła na trzy dni przed wyjazdem ekipy i trudno było dokonać korekty. Zarząd uznał protest za spóźniony, w przyszłości tymi sprawami będzie zajmować się Kolegium Trenerów, wybrane podczas konferencji wrześniowej.

Z rozegranych w tym roku zawodów na terenie województwa najwyżej został oceniony Festiwal Szachowy w Bydgoszczy. Była to impreza wysokiej rangi, umożliwiająca start zawodnikom wszystkich klas, a także bezpośrednią obserwację zmagań arcymistrzów. Z innych zawodów wysoko zostały ocenione turnieje w Solcu Kuj. i Gniewkowie oraz trwające mistrzostwa juniorów w Toruniu. Słabą ocenę uzyskał Puchar Ziemi Świeckiej, podczas którego zawodnicy pili alkohol, a organizatorzy nie reagowali na grę w turnieju w towarzystwie kufli z piwem. Skandalem zakończył się turniej w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie organizatorzy nie dopuścili do sprawdzania licencji zawodniczych. Przy omawianiu zawodów mistrzowskich Zarząd zatwierdził termin rozgrywania Mistrzostw Regionu Juniorów do 14 lat na czas 28 września do 2 października br w Bydgoszczy. Zawody te zorganizuje MKS EMDEK, który zobowiązał się do zorganizowania bufetu przy sali gier, którego nie było podczas ubiegłorocznego turnieju.

Polski Związek Szachowy odmówił przekazania części wpisowego do II ligi seniorów, która miała być rozegrana w Toruniu. Również Urząd Marszałkowski nie przyznał na te zawody choćby minimalnej dotacji. W związku z tym KPZSzach zrezygnował z organizacji II ligi, nie widząc możliwości wywiązania się z obowiązków organizatora.

W sprawach finansowych KPZSzach prezes podkreślił całkowite wywiązanie się wszystkich klubów z należności regulaminowych. Pod względem sprzedaży licencji KPZSzach znajduje się na trzecim miejscu w kraju. Klubom naszego Regionu należy się pochwała za bardzo wysoką dyscyplinę finansową i terminowe opłacanie wszelkich zobowiązań.

Zarząd KPZSzach, po przedyskutowaniu wprowadził kilka poprawek do projektu regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu w sezonie 2001/02. Po przegłosowaniu każdej poprawki głosowano cały regulamin, który został ostatecznie zatwierdzony. Nowelizowany regulamin wprowadza szereg innowacji, dlatego powinien być dogłębnie przestudiowany przez kierowników i kapitanów drużyn. Zdaniem Zarządu jest to nowoczesny regulamin, na miarę nowego wieku. Zostają zminimalizowane kary pieniężne, które i tak nie były ściągalne. Za brak należytej troski o poziom spotkań zostały wprowadzone kary punktowe (w przypadku walkowerów) oraz konieczność dodatkowych wyjazdów (w przypadku braku sędziego na meczu III ligi). Przyspieszone zostało tempo gry do 25 posunięć w pierwszej godzinie, inne są zasady wprowadzania zawodników rezerwowych, ponadto w regulaminie znalazło się szereg interpretacji pominiętych w poprzednich edycjach. Zatwierdzony regulamin jest załączony do komunikatu, podobnie jak wyniki losowania numerów w ligach wojewódzkich. Losowanie zostało przeprowadzone według systemu przedstawionego przez Ulricha JAHRA. Układ numerów optymalizuje układ rozjazdów w III lidze i częściowo również w lidze okręgowej.