13. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń 19.06.09

Relacja Cezarego Kozłowskiego

Udział w posiedzeniu Zarządu KPZSzach. wzięli: Andrzej Michalski, Ulrich Jahr, Andrzej Karpiński, Cezary Kozłowski, Tomasz Wodzyński, Paweł Jaroch i Mariusz Stoppel.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes KPZSzach. Andrzej Michalski, który powitał zabranych i przedstawił porządek obrad. W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Omówienie "Akcji letniej - 2009" i przedstawienie kadry młodzików KPZSzach. z planem zagospodarowania środków finansowych z tym związanych, ref. Kol. A. Karpiński. Aktualnie na 6 miejsc przyznanych dla KPZSzach do udziału w "Wakacji z szachami" odpowiedziało 4 uczestników. Akcję pilotuje p. Modzelan w Gorzowie. Koszt uczestnika – 740 zł na 2 tygodnie. Drugi termin "Wakacji z szachami" ma być zorganizowany w miejscowości Łazy w woj. Zachodniopomorskim, kierowany przez p. Komarka z Koszalina. Wg. Kol. A. Karpińskiego obie wymienione akcje mają częściowo wybrany niefortunny termin. Być może na drugi rok otrzymamy tylko 4 miejsca (aktualnie wszyscy z Bydgoszczy) i można będzie dokooptować 2 zawodników z Torunia.

Z relacji rodziców kadrowiczów, K. Drozdowskiego i Śliwickiego będą oni startować na Mistrzostwach Województwa Seniorów i Juniorów starszych w Chełmży lub na Festiwalu Szachowym w Kowalewie Pomorskim i w Chojnicach, częściowo w systemie dojazdowym. Do wyboru jest również turniej szachów szybkich w Koszalinie, turniej w Polanicy, makroregion i półfinały mistrzostw Polski. Kadra młodzików na ww. starty ma do wykorzystania 24 dni. Ponieważ istnieje ewentualność, że K. Drozdowski nie wystartuje w podanych j.w. turniejach (przygotowuje się do Mistrzostw Europy w swojej grupie wiekowej, a rodzice poszukują środków finansowych na realizację tego startu) jest propozycja powołania w jego miejsce innego zawodnika, kolejnego w klasyfikacji, w celu utrzymania kwoty 900 zł. Przyznawanej na rok na każdego kadrowicza. Prezes A. Michalski w związku z powyższymi informacjami proponuje spotkanie z zainteresowanymi rodzicami zawodników w celu uzyskania konkretnej odpowiedzi o decyzji startu swoich podopiecznych na początku września br. roku.

Aktualnie w Chełmży wystartowali Marchlewicz i Śliwicki a do turnieju w Kowalewie Pomorskim zgłoszeni zostali: Marchlewicz, Śliwicki, Mazalon i ewentualnie Żebracki. Reasumując starty kadry młodzików KPZSzach w 2009 roku i stosunek zainteresowanych rodziców może doprowadzić do sytuacji niekorzystnej dla KPZSzach. dotyczącej utraty przydzielonych na ten cel środków finansowych ze Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy.

Otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy w wysokości 1500 zł. Na organizację Wojewódzkiego Finału Mistrzostw Juniorów do lat 9 – 11 – 13 organizowanych przez MDK Nr 1 w Bydgoszczy.

Kol. P. Jaroch poinformował zebranych, że do chwili obecnej nikt nie zgłosił się do organizacji drużynowych mistrzostw KPZSzach. w szachach szybkich na 2009 rok. Ustalenie ewentualnego organizatora i termin zawodów przesunięto na kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach. 14 lipca w Chojnicach. Kol. U. Jahr z kolei poinformował Zarząd o aktualnym braku zainteresowania w formie medialnej, pytań, korespondencji – IV Liga KPZSzach. wśród uprawnionych drużyn, w sezonie 2009/10. Ponadto zgłosił się do Kol. P. Jarocha o ustalenie listy sędziów, którzy wyrażają swoją chęć sędziowania, głównie na wyjazdach, IV i III Ligi, tam gdzie kluby i sekcje szachowe mają problem z własną obsadą sędziowską. Stworzyć w nowym sezonie rozgrywkowym tzw. Listę Sędziów Aktywnych. Zaangażowany sędzia szachowy z aktualną licencją i dokonaną opłatą na dany rok kalendarzowy, uprawniającą do sędziowania zawodów szachowych, otrzymują od organizatora (gospodarza) meczu ustalony ryczałt i zwrot kosztów przejazdu i dojazdu.

Kol. U. Jahr przypomniał zebranym, że podczas Mistrzostw Województwa w Chełmży odbędzie się kurs skrócony na II kategorię sędziowską, uprawniający do sędziowania meczów ligowych i lokalnych turniejów szachowych. Nowi sędziowie, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym mają obowiązek wykupienia u Kol. T. Wodzyńskiego licencji sędziowskich. Skarbnik KPZSzach. Kol. T. Wodzyński zgłosił wniosek dot. Wpłaty 50% wpisowego, dodatkowo dla tych zawodników niezgłoszonych w terminie do Mistrzostw Województwa w Chełmży. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Ponadto przedstawił aktualny stan środków finansowych KPZSzach z aktualnym stanem budżetu 7500 zł, 1000 zł dotacji ze Starostwa Powiatu Toruńskiego na organizację Mistrzostw Województwa w Chełmży, omówił w zastępstwie Kol. S. Wierzbickiego ogólny stan przygotowań do ww. zawodów i organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów PZSzach. w Toruniu. Stan tych przygotowań należy uznać za w pełni zadawalający, co wystawia pochlebną opinię dla bezpośrednich organizatorów i środowiska szachowego naszego związku.

Kol. T. Wodzyński przedstawił również dla przypomnienia listę klubów, które jeszcze nie zapłaciły składki rocznej z wyższą stopą oprocentowania. Przedstawił również propozycję, żeby organizatora Festiwalu Szachowego w Chojnicach nakłonić do wpłacenia 25% od wpisowego na rzecz KPZSzach.

W punkcie "Sprawy inne – wolne wnioski" Kol. T. Wodzyński w związku z X – leciem KSz. Torfarm – 64 w Toruniu przedstawił wniosek dot. Przyznania honorowych odznak PZSzach. i KPZSzach. dla następujących wyróżniających się działaczy i zawodników klubu: odznaką brązową dla A. Drozdowskiego, dyr. Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu oraz odznaki srebrne dla K. Herby, A. Masłowskiego, A. Lewandowskiego i W. Jankowskiego. Ponadto p. M. Ossowicka, prezes UKS "Ósemka" Chojnice zgłosiła wniosek przyznania brązowych odznak honorowych KPZSzach. dla wyróżniających się działaczy tego klubu: Paluszkiewiczowi, Windporskiemu i Piotrowskiej. Oba wnioski zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd i przekazane do realizacji Kol. M. Stopplowi, członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za ten dział z tytułu pełnionej funkcji.

Kol. A. Michalski poinformował, że przez okres wakacji (lipiec – sierpień) nie będzie dyżurów w siedzibie KPZSzach. w Toruniu przy ul. Słowackiego 118a. Informacji telefonicznych będzie udzielał prezes, sekretarz i skarbnik.

Kol. U. Jahr poruszył sprawę organizacji tzw. "palarni" na terenie objętym salą gry i wykorzystaniem tego pomieszczenia przez palaczy tytoniu w nowej edycji rozgrywek ligowych z pytaniem "wolno palić, czy nie podczas rozgrywanych partii". Przepisy FIDE dokładnie tego problemu nie interpretują. Być może odpowie na to pytanie Ogólnopolska Konferencja Sędziów PZSzach a ściślej Kolegium Sędziów PZSzach.

Na tym wyczerpano porządek zebrania i zakończono posiedzenie do kolejnego spotkania członków Zarządu w dniu 14 lipca w Chojnicach, podczas III Międzynarodowego Festiwalu Szachowego – 2009.