14. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 07.09.04

W dniu 7 września odbyło się w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Bydgoszczy posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli: prezes Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Janusz ROGALLA i Waldemar STARZYŃSKI. Pozostali członkowie Zarządu byli usprawiedliwieni. Tematem posiedzenia było omówienie organizacji najbliższych rozgrywek okręgowych oraz organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego KPZSzach.

Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich odbędą się w dniu 12 września w Toruniu. Organizatorem zawodów jest MKSzach Toruń. Stosowny komunikat i regulamin zawodów został opublikowany w internecie.

W dniach 24 – 27 września będą rozgrywane Mistrzostwa Regionu Juniorów do 10, 12 i 14 lat. Zawody odbędą się w sali MDK Nr 2 w Bydgoszczy, ul. Leszczyńskiego 42. Organizatorem imprezy jest MKS EMDEK Bydgoszcz. Regulamin tych zawodów jest opublikowany w internecie.

Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach szybkich zostały przeniesione na dzień 10 października (w poprzednio proponowanym terminie będzie zajęta sala). Zawody odbędą się w Hali Sportowej w Solcu Kujawskim, a organizatorem jest miejscowy MLKS. Regulamin mistrzostw jest opublikowany w internecie.

Mistrzostwa makroregionu pomorsko-kujawskiego odbędą się w dniach 22 – 27 października w Toruniu. Organizatorem zawodów będzie KPZSzach, wspólnie z MKSzach Toruń. Zawody odbędą się w Zespole Szkół Nr 12, ul. Żwirki i Wigury. Do dnia posiedzenia Wojewódzki Związek Szachowy POMORZE nie akceptował regulaminu, nie został również wydany komunikat organizacyjny imprezy. Andrzej MICHALSKI zobowiązał się do załatwienia tej sprawy w najbliższych dniach i dołączyć niezbędne dokumenty. Należy przypomnieć, że do mistrzostw makroregionu awansuje po 8 zawodników z każdej grupy wiekowej Mistrzostw Regionu Juniorów do 10, 12 i 14 lat oraz zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki grup wiekowych do 16 i 18 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów makroregionalnych muszą posiadać aktualne licencje sportowe, które są publikowane na stronie internetowej PZSzach. W tym turnieju obowiązują również opłaty klasyfikacyjno-rankingowe, zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach.

Do wszystkich omówionych imprez KPZSzach ufunduje puchary dla zwycięzców.

Andrzej MICHALSKI poinformował, że stan konta bankowego KPZSzach wynosi obecnie około 6 tys. zł. Ulrich JAHR powiedział, że jest to najniższy od lat stan finansów Związku, świadczący o tym, że nie pilnuje się wpływów KPZSzach. Stan ten jest tak niski pomimo zrezygnowania z fundowania pucharów na niektórych imprezach lokalnych oraz zmniejszenia wysokości nagród do 70 % funduszu wpisowego.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odmówił rejestracji zmiany składu osobowego Zarządu KPZSzach oraz propozycji zmian statutowych, na skutek uwidocznienia szeregu (kilkunastu) nieformalności w protokole Walnego Zjazdu z kwietnia 2004 r. Dlatego jedyną możliwością jest ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego KPZSzach. Uzgodniono termin tego zjazdu na 3 października br. w Toruniu. Stosowny komunikat prezes KPZSzach zobowiązał się do opublikowania w internecie.

W sprawach różnych postanowiono zwołać Zebranie Wyborcze Rady Trenerów, która została zdekompletowana na skutek rezygnacji Grzegorza SANKIEWICZA. Zebranie to odbędzie się w dniu 26 września br., podczas rozgrywania Mistrzostw Regionu Juniorów w MDK Nr 2 w Bydgoszczy. Komunikat w tej sprawie przygotuje Andrzej KARPIŃSKI.

Zebrani potwierdzili, że w przypadku gdy do rozgrywek III Ligi nie przystąpi jakaś z drużyn uprawnionych, zespół ten (zgodnie z regulaminem) zostanie zdegradowany aż do A-Klasy. Szachiści występujący w III Lidze muszą posiadać aktualne licencje sportowe, opublikowane w internecie na stronie PZSzach. Termin zgłoszeń składów osobowych do wszystkich klas rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Regionu, upływa z dniem 15 października br., a do dnia 31 października br. zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do składów podstawowych w III Lidze muszą posiadać licencje sportowe PZSzach.

Uzgodniono, że posiedzenie w dniu 8 września było ostatnim przed Nadzwyczajnych Walnym Zebraniem KPZSzach w dniu 3 października.