14. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Chojnice 14.07.09

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Paweł JAROCH i Cezary KOZŁOWSKI. Gościem posiedzenia byli Marzenna OSOWICKA – dyrektor Festiwalu Szachowego oraz Jan NOGAL  prezes UKS Rotmistrz Grudziądz. Zebranie odbyło w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach, podczas V Festiwalu Szachowego.

Program posiedzenia:

 1. Podsumowanie Mistrzostw KPZSzach w Chełmży.
 2. Podsumowanie organizacji XXV Konferencji Sędziowskiej w Toruniu.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach.
 4. Rozeznanie liczby zespołów startujących w rozgrywkach.
 5. Losowanie numerów startowych drużyn III Ligi KPZSzach.
 6. Wytyczne organizacji sędziowskiego kursu centralnego w Bydgoszczy.
 7. Sytuacja finansowa KPZSzach na dzień 30 czerwca br..
 8. Aktualizacja ewidencji klubów i zawodników KPZSzach.
 9. Przygotowanie wystąpień na Walnym Zebraniu PZSzach – 18 lipca
10. Sprawy bieżące.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty. Przed posiedzeniem omówiono przydział organizacji Mistrzostw KPZSzach Juniorów. Są dwie propozycje; w Bydgoszczy i Grudziądzu. Organizator w Grudziądzu zapewnia noclegi i wyżywienie w cenie 40 zł/dobę. Natomiast ogromna większość zawodników będzie z Bydgoszczy, gdzie jest kilka klubów młodzieżowych. W głosowaniu dwóch członków Zarządu było za organizacją w Bydgoszczy, jeden za Grudziądzem, a pozostałych trzech wstrzymało się od głosu. Organizacja mistrzostw została przydzielona MKS EMDEK.

Ad 1. Impreza w Chełmży była bardzo udana, przy dużej frekwencji i udziale wielu zawodników z poza KPZSzach. Sala turniejowa przestronna, warunki lokalowe dobre, wyżywienie i noclegi bez zarzutu. Nagrody finansowe łącznie 4000 zł + 3500 zł nagród rzeczowych. Strat na zawodach KPZSzach nie poniósł. Impreza bardzo udana pod względem sportowym i organizacyjnym. Organizatorzy potrafili zjednać sobie kilku sponsorów. W przyszłości należy tylko sprawić aby był czynny bufet podczas rozgrywania turnieju.

Ad 2. XXV konferencja w Toruniu była zorganizowana w sposób inny niż dotychczasowe. Przede wszystkim rozegrano I Mistrzostwa Polski Sędziów, a patronat nad organizacją przyjął prezydent Torunia Michał ZALESKI. Spowodowało to napływ masy upominków z Urzędu Miasta i przydział pięknej sali w klubie KAMELEON. Dodatkowym magnesem było wdrażanie nowelizowanych przepisów FIDE, które obowiązują od 1 lipca 2009 r. W porównaniu do organizowanych dotychczas konferencji Toruń okazał się najlepszy i trudno będzie w przyszłości przebić ten styl. W organizacji wyróżnili się działacze toruńscy, ale na specjalne wyróżnienie zasługuje Tomasz WODZYŃSKI.

Ad 3. Regulamin referował Ulrich JAHR. W końcowej wersji regulaminu zostały uwzględnione prawie wszystkie wnioski z nadzwyczajnego zebrania KPZSzach, które odbyło się w czerwcu br. w Toruniu. Po przedyskutowaniu odczytanego w całości projektu regulaminu DMR Zarząd zatwierdził przedstawiony regulamin do stosowania w edycji rozgrywek 2009/10. Regulamin będzie niezwłocznie opublikowany w Internecie.

Ad 4-5. Po zatwierdzeniu regulaminu dokonano losowania numerów startowych zespołów uprawnionych do rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej III Ligi. Poniżej wylosowane numery startowe w III Lidze:

 1. UKS Ósemka Chojnice,
 2. Numer rezerwowy dla spadkowicza z II Ligi,
 3. MLKS Solec Kujawski,
 4. OSiR Golub-Dobrzyń,
 5. Krajan NOK Nakło,
 6. UKS Rotmistrz II Grudziądz,
 7. MKS EMDEK Bydgoszcz,
 8. LKS Łucznik Żołędowo,
 9. ŻTMS Baszta II Żnin,
10. UKS OPP DH Toruń,
11. UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz,
12. KSz Torfarm Toruń (I lub II zespół).

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, kojarzenie I rundy jest następujące:

Torfarm64 – MKS EMDEK
Łucznik – UKS Rotmistrz II
Baszta II – Krajan NOK
UKS OPP DH – OSiR GD.
UKS MDK Nr 1 – MLKS Solec
UKS Ósemka – zespół z nr 2

Uwaga: Ponieważ ostatnia runda odbędzie się w jednej sali turniejowej, system przewiduje rozpoczęcie turnieju od drugiej rundy, aby wszystkie drużyny miały po pięć meczów u siebie i pięć wyjazdów. Gdyby grano od pierwszej rundy, niektóre zespoły miałyby po sześć wyjazdów, a tylko cztery mecze u siebie. Tak więc I runda zostanie w rzeczywistości rozegrana jako ostatnia.

Zespoły uprawnione do startu w III Lidze powinny jak najszybciej potwierdzić swój start w rozgrywkach III Ligi KPZSzach na adres email lub telefonicznie do Ulricha JAHRA.

Ad 6. Kolegium Sędziów KPZSzach otrzymało zlecenie na organizację centralnego kursu sędziowskiego w IV kwartale br. w Bydgoszczy. Zebrani zastanawiali się nad dogodnym terminem organizacji tego kursu. Uzgodniono, że wnioskowany będzie termin 9-11 października, w którym nie odbywają się znaczące imprezy masowe. Proponowanym obiektem, w którym odbywałby się kurs jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ale wymaga to jeszcze uzgodnień z kierownictwem tego MDK. Jeśli będzie zgoda, Kolegium Sędziów naszego Związku wystąpi do PZSzach z wnioskiem o organizację. Powinno to nastąpić najpóźniej do końca lipca br.

Ad 7. Na dzień 30 czerwca konto bankowe KPZSzach zamyka się kwotą około 6000 zł, przy czym konferencja sędziowska w Toruniu i mistrzostwa w Chełmży są już całkowicie rozliczone. Jest to pozytywne i świadczy o prawidłowej gospodarce finansowej KPZSzach.

Ad 8. Paweł JAROCH referował stan ewidencyjny klubów KPZSzach. Obecnie w naszym Związku są zarejestrowane 34 kluby posiadające członkostwo zwyczajne Polskiego Związku Szachowego.

Ad 9. Z wyjazdu na Walne Zebranie PZSzach zrezygnował wybrany delegat Andrzej KARPIŃSKI. Pojedzie więc rezerwowy Benedykt MROZIŃSKI. Zebrani stwierdzili, że na prezesa PZSzach powinni być wybierane osoby z poza tradycyjnych układów. Po długiej dyskusji, w drodze do Warszawy i podczas prezentacji kandydatur na prezesa, wybrani delegaci KPZSzach uzgodnią na kogo będą głosować na Walnym Zebraniu.

Ad 10. Zarząd uchwalił przekazanie kwoty 170 zł na rzecz UKS Orlik Kowalewo Pom. z tytułu dopłaty do szkolenia kadry juniorów KPZSzach.

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 26 września 2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, ul. Leszczyńskiego 42. Na tym protokół zakończono.