15. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 17.11.01

W dniu 17 listopada br, w klubie RUBIN, przy ul. Łyskowskiego 27 w Toruniu, odbyło się piętnaste w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli członkowie Zarządu Hieronim DYRKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Zbigniew KUBICKI, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ, Lidia TURCZYNOWICZ i Bogdan WODYŃSKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni Andrzej MICHALSKI, pełniący rolę gospodarza, Grzegorz ULATOWSKI – z-ca naczelnika Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Michał BORUTA MKSzach, Witold DYGAJTIS Centrum, Grzegorz SITNIEWSKI, Leszek BULTROWICZ i Piotr SWOROWSKI z Gambitu Świecie, Paweł PAWŁOWSKI, Włodzimierz STRZEMKOWSKI i Tomasz TOKARSKI z Apatora Toruń. Tematem posiedzenia było podsumowanie sportowe rozgrywek makroregionalnych juniorów, organizacja meczu Toruń – Bydgoszcz, sprawy Kolegium Sędziów, kalendarz sportowy na 2002 r, sprawy finansowe Związku, sprawozdawczość na Walny Zjazd, propozycje odznaczeń i wyróżnień oraz rozpatrzenie protestu KSz Gambit w sprawie uzupełnienia składu III ligi.

Zebranych powitał Andrzej MICHALSKI, następnie Maria MICHALSKA przedstawiła organizację klubu MKSzach Toruń. Klub ten popularyzuje szachy wśród dzieci i młodzieży Torunia i okolic. Zrzesza głównie juniorów, którzy jednak po ukończeniu 18 lat nie muszą opuszczać klubu. Kierownictwo MKSzach organizuje mistrzostwa Torunia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz ligi skupiające drużyny szkolne. Szachiści MKSzach biorą udział w rozgrywkach wojewódzkich i makroregionalnych. Co roku organizują (w miesiącu maju) międzynarodowy turniej juniorów o Krzywą Wieżę Torunia. W komentarzu do tej wypowiedzi Cezary KOZŁOWSKI stwierdził, że szachiści MKSzach nie startują w organizowanych corocznie szachowych mistrzostwach Torunia, przez co nie spotykają się z szachistami innych klubów na terenie miasta.

Tegoroczny mecz reprezentacji Torunia i Bydgoszczy odbędzie się w dniu 9 grudnia br w Toruniu, w sali Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim. Mecz rozpocznie się o godz. 930. Trwają rozmowy z władzami obu miast, w celu uzyskania pomocy rzeczowej oraz pozyskania przychylności VIPów dla naszej dyscypliny sportowej. Patronat prasowy przyjmie redakcja Nowości Torunia. Kapitanami reprezentacji będą Włodzimierz STRZEMKOWSKI i Andrzej KARPIŃSKI, sędzią meczu będzie Janusz AUGUSTOWSKI, kierownikiem organizacyjnym Andrzej MICHALSKI. Na posiedzeniu został zatwierdzony regulamin meczu, do którego zastrzeżenia wniósł Cezary KOZŁOWSKI, który proponował aby juniorzy nie grali na szachownicach seniorów. Wniosek ten nie przeszedł. Inny wniosek zgłoszono, aby powiększyć ilość szachownic o udział VIPów; postanowiono to wprowadzić w następnym meczu.

Podsumowania rozgrywek makroregionu dokonał Andrzej KARPIŃSKI.. Do finałów awansowało 23 szachistów z naszego Regionu, co jest wynikiem zadowalającym, choć w niektórych grupach wiekowych województwo przegrało z kretesem na korzyść Pomorza. Zawodnicy, którzy nie awansowali jeszcze do finałów MP, mogą wystartować w turnieju ostatniej szansy, który odbędzie się na początku grudnia w Lubniewicach. Prezes zapowiedział, że jeśli do tego turnieju zgłosi się przynajmniej pięciu zawodników naszego Regionu, KPZSzach sfinansuje połowę kosztu udziału trenera, opiekuna. W dyskusji głos zabierało kilku mówców wśród których Lidia TURCZYNOWICZ zgłosiła zastrzeżenia wobec nieformalnego wyboru trenerów, którzy wyjechali na turniej do Sopotu oraz nierzetelnego rozliczenia funduszu z wpisowego i dotacji WZZS w Bydgoszczy na ten cel. Andrzej KARPIŃSKI nie widział w tym rozliczeniu nic nierzetelnego, prezes stwierdził, że pieniądze dla trenerów nie przepłynęły przez konto KPZSzach, a rozliczenie środków było dokonywane bezpośrednio w WZZS.

Sprawy finansowa Związku zreferowali Hieronim DYRKA i Ulrich JAHR. Wpływy Związku za 10 miesięcy br zamknęły się kwotą 47857,88 zł, w tym 34325 zł od klubów, 9999,98 saldo na 1 stycznia 2001, 1800 zł dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy, 1060 zł ze sprzedaży Swiss Perfect, 215 zł refundacji z Olimpiady Młodzieży, 100 zł od prywatnego sponsora i 357,90 zł odsetek bankowych. Z klubów najwięcej wpływów było z Centrum Bydgoszcz 2372 zł oraz Baszty Żnin 2322 zł i Torfarm Toruń 2220 zł. W dalszej kolejności EMDEK Bydgoszcz 1944 zł, Apator Toruń 1873 zł, Gambit Świecie 1536 zł, MDK Nr 1 Bydgoszcz 1404 zł, Chemik Bydgoszcz 1236 zł, AZS Akademii Bydgoskiej 1162 zł, MKSzach Toruń 1099 zł i MLKS Solec Kuj. 1089 zł. Pozostałe kluby nie przekroczyły kwoty 1000 zł. Z wpłatami zalegają dwa kluby: MKS Włocławek i MLKS Solec Kuj., które nie uregulowały dotychczas wpisowego do III ligi. Związek nie zalega z żadnymi opłatami. Na dzień 15 listopada stan konta KPZSzach wynosi 10500 zł. Wojewódzkie Stowarzyszenie Związków Sportowych nie udzieliło bezpośredniej dotacji dla KPZSzach, a jedynie pokryło część kosztów organizacji mistrzostw województwa juniorów na kwotę 1957 zł, mistrzostw makroregionu juniorów na kwotę 2689,40 zł, wynagrodzenia księgowej na kwotę 500 zł oraz za wynajem sal gier klubów MDK Nr 1 Bydgoszcz, MKSzach Toruń i MKS Włocławek na łączną kwotę 1110 zł.

Wydatki Związku zamknęły się kwotą 37026,80 zł, w tym: 705,99 posiedzenia, 2441,78 delegacje, 3169,36 zakup pucharów, 999,50 ZUS i Urząd Skarbowy, 607,30 zakup druków, 1064,60 znaczki pocztowe, 10812,50 nagrody na zawodach, 8580,50 składki do PZSzach, 3674 wyjazd juniorów na MP do Kołobrzegu i Zakopanego, 3132,80 sędziowanie, 1088,00 fundusz bezosobowy oraz 750 zł innych wydatków (składka WSZZ i wynajem sal gier). Nie została refundowana przez Urząd Marszałkowski kwota wyłożona na wyjazd juniorów i ta pozycja w sposób nadmierny obciąża budżet Związku.

Sprawy Kolegium Sędziów omówił Bogdan WODYŃSKI. Planowany kurs sędziowski w tym roku nie doszedł do skutku ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń. Kolejny kurs ma odbyć się w marcu 2002 r, Andrzej MICHALSKI zaproponował zorganizowanie kursu sędziów systemem dojazdowym w Toruniu (dwie sesje w soboty plus egzamin). Zostało to przyjęte. Kurs zostanie rozpisany po Nowym Roku. W przeciwieństwie do zawodników, którzy zostali zdyscyplinowani koniecznością wykupu licencji, nie wszyscy sędziowie dokonali tej finansowej formalności. Zdarzyły się dwa przypadki sędziowania meczów przez sędziów bez licencji. W kolejnych meczach tacy sędziowie będą traktowani jako nieuprawnieni, a gospodarze zmuszeni do karnego wyjazdu.

W dalszej części posiedzenia został omówiony projekt kalendarza sportowego KPZSzach na 2002 r. Oprócz wspomnianego przeniesienia kursu sędziów do Torunia zmieniono lokalizację błyskawicznych mistrzostw województwa z Torunia do Ciechocinka. Organizatorami tych mistrzostw będą Urząd Miasta Ciechocinek oraz kluby Apator i Torfarm Toruń. Mistrzostwa odbędą się w dniu 6 stycznia 2002 w sali widowiskowej Parku Zdrojowego przy kawiarni BRISTOL, ul. Traugutta w Ciechocinku, a patronat honorowy objął burmistrz Ciechocinka Leszek DZIERŻEWICZ.

Ustalono termin ostatniego w tym roku posiedzenia Zarządu KPZSzach na dzień 9 grudnia, podczas meczu Toruń – Bydgoszcz w Toruniu. Na ten dzień wszystkie komisje KPZSzach są zobowiązane złożyć pisemne sprawozdania z działalności w 2001 r. Na tym posiedzeniu będą omówione sprawy nagród pieniężnych dla najlepszych zawodników Drużynowych Mistrzostw Regionu 2001/02 oraz preliminarz finansowy Związku na 2002 r. Zarząd ustalił wielkość funduszu nagród na kwotę 2500 zł. Regulamin podziału tej kwoty opracuje wybrana komisja w składzie Cezary KOZŁOWSKI (przewodniczący), Lidia TURCZYNOWICZ i Janusz AUGUSTOWSKI.

Do Zarządu KPZSzach wpłynął protest KSz Gambit Świecie, którego II drużyna została zdegradowana do ligi okręgowej po spadku kilku zespołów Regionu z II ligi szachowej. Jednocześnie w III lidze nie wystartował uprawniony zespół Gopła Kruszwica, który automatycznie został zdegradowany do A-Klasy. Szachiści Gambitu wnioskowali aby zespół klubowy uzupełnił stawkę drużyn III ligi. W imiennym głosowaniu za uzupełnieniem składu III ligi głosowało sześciu członków Zarządu, pozostali wstrzymali się od głosu, przy braku przeciwnych. Zarząd podjął więc uchwałę o dokooptowaniu zespołu Gambit II Świecie do III ligi, który otrzyma numer 6 w tabeli kojarzeń (w miejsce wycofanego Gopła Kruszwica). Zespół ten będzie mieć dwa mecze zaległe, które decyzją sędziego głównego rozgrywek odbędą się w następujących terminach:

25. listopada 2001 w Bydgoszczy Centrum II – Gambit II Świecie,
2. grudnia 2001 w Świeciu Gambit II – Zryw Dąbrówka.

W terminarzu spotkań Kujawsko-Pomorskiej III Ligi w miejsce Gopła Kruszwica należy wstawić zespół Gambitu II Świecie. Skład tej drużyny nie ulega zmianie w stosunku do zgłoszonego w rozgrywkach ligi okręgowej. Zespół Gambitu II opłacił już różnicę wpisowego do III ligi.

W lidze okręgowej terminarz rozgrywek nie ulega zmianie. Jedynie zespoły, które w kolejnych rundach miały grać z Gambitem II Świecie, będą dodatkowo pauzować.

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono wnioski Komisji Odznaczeń o nadanie honorowych odznak Polskiego Związku Szachowego działaczom naszego Regionu. Brązowe odznaki PZSzach otrzymają: Piotr ŚLUSARSKI – dyrektor OPP Dom Harcerza w Toruniu, Andrzej DROZDOWSKI dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu, Eugeniusz GRYNDA – prezes Grudziądzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Tadeusz PYTEL Kasztelan Barcin, Marzenna OSSOWICKA UKS ZS Nr 8 Chojnice, Janusz ROGALLA Wiatrak Bydgoszcz, Andrzej SARGALSKI Gryf Bydgoszcz, Krystian JANIK Nakielski Ośrodek Kultury, Janusz WOJTAROWICZ Merkury Brodnica, Marcin SZARY Baszta Żnin, Jacek JOACHIMOWSKI Baszta Żnin, Anna CZAJKOWSKA Unia Gniewkowo, Leszek BULTROWICZ Gambit Świecie, Józef KLUGIEWICZ Drwęca Golub-Dobrzyń, Tomasz THEUSS Krajna Sępólno Kraj., Tomasz TOKARSKI Apator Toruń, Marek PALIWODA Centrum Bydgoszcz, Jerzy TABACZKA Centrum Bydgoszcz.

Zarząd KPZSzach postanowił wystąpić do Polskiego Związku Szachowego o nadanie złotych odznak honorowych Januszowi AUGUSTOWSKIEMU (członek Zarządu PZSzach) oraz Edwardowi ARMKECHTOWI na 55 lecie pracy społecznej w środowiskach TKKF w Bydgoszczy. Ponadto wnioskujemy o nadanie srebrnych odznak honorowych PZSzach następującym działaczom: Grzegorz SCHREIBER Centrum Bydgoszcz, Henryk KRAJEWSKI – dziennikarz, Grzegorz SITNIEWSKI Gambit Świecie, Witold DYGAJTIS Centrum Bydgoszcz, Jarosław GRYNIAKÓW Torfarm Toruń, Jan KONOPCZYŃSKI Łucznik Żołędowo, Piotr SWOROWSKI Świecie, Dariusz OPERMAN Krajna Sępólno Kraj., Jerzy ŚNIADECKI Baszta Żnin i Piotr SKOWROŃSKI Centrum Bydgoszcz.

Posiedzenie Zarządu trwało 3 godziny.