15. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
06.09.09

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL i Cezary KOZŁOWSKI oraz Paweł PAWŁOWSKI z Komisji Rewizyjnej. Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach, przy ul. Słowackiego w Toruniu.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu w Chojnicach.
 2. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w Warszawie.
 3. Informacja o turnieju szachowym z okazji Światowego Zlotu Polonii.
 4. Informacja o spotkaniu Rodziców dzieci będących członkami kadry wojewódzkiej.
 5. Organizacja Mistrzostw KPZSzach juniorów.
 6. Sprawy finansowe KPZSzach i zatwierdzenie wysokości nagród w DMR.
 7. Makroregion do 10 lat i sprawozdanie z II Ligi Juniorów.
 8. Makroregion juniorów w Gdańsku.
 9. Uzupełnienie kalendarza sportowego na 2010 r.
10. Informacja o organizacji centralnego kursu sędziowskiego.
11. Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach edycji 2009/10 r.
12. Sprawy różne.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty. Termin zebrania został przyspieszony ponieważ Andrzej KARPIŃSKI nie mógł być obecny w dniu 26 września ze względu na Mistrzostwa Juniorów.

Ad 2 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PZSzach złożył Cezary KOZŁOWSKI. Do Warszawy pojechała 5odobowa delegacja KPZSzach w dniu 18 lipca br. Jan NOGAL kandydował do Zarządu PZSzach, a Andrzej MICHALSKI do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym obrad został Bartłomiej KORPAK, który był kuratorem. Prowadził obrady sprawnie. Szachy są w Polsce jedną z najliczniejszych dyscyplin sportu (tylko po piłce nożnej). Na zjeździe poroszono m.in. problem wprowadzenia szachów do szkół. Należy w każdym WZSzach zebrać przynajmniej 7000 podpisów, aby wprowadzić ten temat pod obrady Sejmu. Wśród działaczy szachowych są różne opinie dotyczące powołania kuratora. Przeważa jednak pogląd, że była to czarna plama w historii Związku.

Nowym prezesem PZSzach został Tomasz SIELICKI, który w tajnych wyborach wyraźnie pokonał Jana KUSINĘ. Nowy prezes reprezentuje kierunek menedżerski zarządzania Związkiem. Zasadniczym problemem Związku są finanse i to jest najważniejsze zadanie dla nowego prezesa, ujęte w jego programie.

Delegacja KPZSzach nie brała większego udziału w dyskusji na forum zjazdu. Do władz PZSzach Jan NOGAL otrzymał tylko 7 głosów, a Andrzej MICHALSKI 15 głosów do Komisji Rewizyjnej i obydwaj nie zostali wybrani do władz.

Do Zarządu PZSzach weszli Włodzimierz SCHMIDT, Piotr ZIELIŃSKI i Wojciech ZAWADZKI (wiceprezesi), Agnieszka FORNALURBAN, Tomasz DELEGA (sekretarz generalny) Bogdan JEŻAK (skarbnik), Waldemar TABOŁA, Zbigniew TYSZKIEWICZ, Tomasz STEFANIAK oraz Zenon CHOJNICKI, który nadal będzie prowadzić klasyfikację i ewidencję. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Sławomir FUNDOWICZ (przewodniczący), Marian KANAREK, Janusz ZIEMACKI, Bogdan OBROCHTA i Zbigniew URBAN.

Do Zarządu nie weszli Andrzej FILIPOWICZ, Zbigniew PYDA i Tadeusz WALCZAK.

Została powołana Rada Nadzorcza PZSzach w składzie której będą wszyscy prezesi wojewódzkich związków szachowych.

Ad 3 W Toruniu odbyły się w sierpniu XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. W programie były również rozgrywki szachowe. W turnieju wystartowało 18 uczestników. Była to fajna manifestacja patriotyzmu. KPZSzach fundował kryształowy puchar dla zawodnika przybyłego z najdalszego kraju. Był nim szachista z Chicago. Organizacyjnie Toruń wypadł bardzo dobrze.

Ad 4 Spotkanie z rodzicami juniorów odbędzie się dopiero w końcu września br., podczas Mistrzostw KPZSzach Juniorów. Andrzej KARPIŃSKI zaproponował szkolenie kadry juniorów w ośrodku żnińskim, w listopadzie br.

Ad 5 Organizatorem mistrzostw KPZSzach juniorów (2627 września br.) będzie MDK Nr 2 w Bydgoszczy. KPZSzach liczy na fundowanie nagród dla uczestników przez sponsorów. Andrzej KARPIŃSKI był zaskoczony brakiem środków z KPZSzach. Tomasz WODZYŃSKI stwierdził, że początkowo organizację tych zawodów zgłosił UKS Rotmistrz Grudziądz, oferując darmową salę gier, wsparcie prezydenta Grudziądza i tanią bazę noclegową. W głosowaniu jednak imprezę przydzielono MKS EMDEK w Bydgoszczy, licząc na to, że z oszczędności wynikających z konieczności wyjazdu dużej grupy juniorów bydgoskich do Grudziądza ufundują nagrody dla zwycięzców. Puchary, medale i ekwiwalenty sędziowskie pokrywa KPZSzach. Nagrody będą zakupione ze środków z wpisowego. Regulamin, opracowany przez Kolegium Sędziów, został zatwierdzony przez Zarząd.

Ad 6 Księgowa KPZSzach nie przedstawiła szczegółowego planu kont. Związek dysponuje obecnie kwotą ok. 5000 zł na bieżącą działalność. Zarząd dyskutował nad regulaminowymi nagrodami, które w edycji 2009/10 wyniosą łącznie 1000 zł (400+300+200+100 zł) według pkt. XII9 regulaminu. Dodatkowo Zarząd KPZSzach zatwierdził nagrody za najlepsze rezultaty procentowe (przy minimum 7 partii) na poszczególnych szachownicach w IV Lidze KPZSzach. Za zwycięstwo na każdej szachownicy zawodnicy IV Ligi otrzymają dodatkowe nagrody w zależności od liczby startujących tam drużyn. Do 20 drużyn – nagrody po 100 zł, 2130 drużyn po 150 zł i ponad 30 drużyn – po 200 zł. Natomiast w III Lidze KPZSzach ufunduje po siedem medali dla każdej z trzech najlepszych zespołów. Skarbnik KPZSzach sporządzi dodatkowy aneks w sprawie nagród, do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Zarządu przed rozpoczęciem Mistrzostw.

Ad 7 Punkt referował Mariusz STOPPEL. Komunikat makroregionu w grupach do 10 lat został już opublikowany w Internecie. Organizatorem jest MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Rozgrywki dotyczą tylko roczników 1999 i 2000. W rozgrywkach II Ligi Juniorów wystartował tylko MDK Nr 1 Bydgoszcz, którego zespół zajął dobre 10 miejsce, utrzymując się w tej klasie rozgrywek. Koszt pobytu wyniósł ok. 5 tys. zł. W rozgrywkach juniorów są rygorystyczne przepisy ewidencyjne i zmiany barw klubowych. Organizacja rozgrywek II Ligi w Łukowie na wysokim poziomie. Łukasz LICZNERSKI uzyskał bardzo wysoki rezultat 9,5(11) pkt., wygrywając szachownicę.

Ad 8 Andrzej MICHALSKI przekazał, że nie ma kontaktu z działaczami Pomorskiego Związku Szachowego. Prawdopodobnie makroregion juniorów 11-13-15-17 lat będzie rozgrywany w Kątach Rybackich. Sprawą kontaktu z organizatorami będzie zajmować się Paweł JAROCH.

Ad 9 Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich odbędą się 29 listopada br. Brak do chwili obecnej organizatora tych rozgrywek. KPZSzach oczekuje oferty na organizację tych zawodów w terminie do końca września br. Regulamin rozgrywek został zatwierdzony. Tradycyjny mecz Toruń – Bydgoszcz odbędzie się w dniu 12 lub 13 grudnia w Toruniu. Regulamin meczu opracują działacze toruńscy.

Ad 10 Ulrich JAHR referował organizację centralnego kursu sędziowskiego, który odbędzie się w dniach 22 – 25 października br. w salach MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Ze strony KPZSzach, w związku z przewidywanym dużym uczestnictwem kandydatów z naszego Regionu, postanowiono finansować zakup napojów i drobnego poczęstunku na sali konferencyjnej w kwocie około 100 zł. W dniu 25 października (po zakończeniu egzaminów kursu centralnego) w godzinach popołudniowych w MDK Nr 1 odbędzie się wojewódzka konferencja sędziowska, połączona z częścią szkoleniową (np. obsługa zegarów elektronicznych). W tym dniu mija ostateczny termin zgłaszania składów osobowych do Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 1009/10 r.

Ad 11 Sprawę zbliżającej się edycji DMR 2009/10 referował Ulrich JAHR. Do III Ligi KPZSzach dwie uprawnione zespoły nie zgłosiły się. LKS Łucznik Żołędowo oficjalnie wycofał zespół z III Ligi, brak również zgłoszenia MLKS Solec Kujawski. Może zaistnieć przypadek, że w III Lidze KPZSzach będą aż trzy wakujące miejsca (jeśli z II Ligi nie spadnie żaden zespół z naszego województwa). W takim przypadku obowiązuje regulamin poprzedniej edycji DMR, w którym ustalono, że pierwszym rezerwowym na wolne miejsce jest 11 zespół III Ligi (Kopernik Inowrocław), a drugim najwyżej zaszeregowany zespół Ligi Okręgowej (LZS Szubin). W przypadku trzeciego wolnego miejsca do III Ligi będzie dokooptowany kolejny zespół Ligi Okręgowej (czyli AZS UKW Bydgoszcz). Sprawa będzie uchwalona na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach w dniu 3 października br. w MDK Nr 1 w Bydgoszczy o godz. 14.

Wszystkie zespoły uczestniczące w IV Lidze Okręgowej powinny w terminie do końca września br. potwierdzić udział zespołów w tej klasie rozgrywek (bez podania składów podstawowych). Zgłoszenia przyjmuje Ulrich JAHR. Sprawy terminów rund DMR w 2010 r oraz miejsca rozgrywania ostatniej rundy III Ligi decyzja zapadnie po otrzymaniu kalendarza centralnego na 2010 r. z PZSzach.

Ad 12 Cezary KOZŁOWSKI prosił o umieszczenie w kalendarzu KPZSzach imprez akademickich.

Na tym protokół zakończono.