16. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 06.12.04

Relacja Ulricha JAHRA

W dniu 6 grudnia, w salce MDK Nr 2 w Bydgoszczy, odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Zarządu KPZSzach, na które przybyli: prezes Andrzej MICHALSKI oraz członkowie Zarządu Andrzej KARPIŃSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ewa ŚMIECHOWSKA, Ulrich JAHR, Paweł JAROCH i Piotr SZYBOWICZ. Przedmiotem zebrania było zatwierdzenie kalendarza imprez na 2005 r, informacja finansowa, organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczego, przygotowania do finałów MP Juniorów oraz sprawy bieżące.

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Waldemar STARZYŃSKI referował spotkania z przedstawicielami dwóch klubów NOK Nakło i Leszczyński Włocławek. Jak wiele innych w naszym Regionie, borykają się one z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi.

Paweł JAROCH zapoznał zebranych z drugą wersją kalendarza sportowego na 2005 r. Wersja ta została przyjęta jednogłośnie z kilkoma formalnymi poprawkami. Niektóre szczególnie ważne imprezy mistrzowskie będą przydzielane organizatorom po rozpatrzeniu ofert. Termin zgłaszania ofert upływa z końcem marca 2005 r.

Prezes poinformował, że na dzień 30 listopada 2004 na koncie bankowym KPZSzach figuruje kwota 11 071 zł. Świadczy to o odbudowaniu rezerwy finansowej Związku.

W każdy poniedziałek i czwartek, w biurze Związku przy ul. Broniewskiego 15 w Toruniu, są dyżury członków Zarządu. Ulrich JAHR przekazał do wystawienia trzy rachunki za sprzedane programy SP98 i druki ewidencyjne. Niektóre kluby zalegają z płatnościami, tłumaczą ten fakt brakiem rachunków za usługi świadczone przez KPZSzach. Sprawa ta powinna być rozstrzygnięta komunikatem finansowym Związku.

Prezes rozdał opracowane i omówione uprzednio zakresy czynności członków Zarządu.

Przebieg Walnego Zjazdu Wyborczego PZSzach w Warszawie referował Andrzej KARPIŃSKI, który był delegatem KPZSzach. Ulrich JAHR stwierdził, że wybrany Zarząd PZSzach składa się z ludzi reprezentujących wiele Regionów kraju, ale z Warszawy jest tylko jeden członek Zarządu, podobnie z Poznania – tylko nowo wybrany prezes Janusz WODA. Może to powodować określone trudności.

Sprawozdania komisji KPZSzach złożył tylko Przemysław JAHR, Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji. Prezes MICHALSKI wyznaczył ostateczny termin składania sprawozdań do 20 grudnia br.

Zebrani upoważnili prezesa MICHALSKIEGO do opracowania komunikatu organizacyjnego, regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach, które odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2005 r w Toruniu.

Ustalone i zatwierdzone zostały składy komisji roboczych KPZSzach:

- Odznaczenia i Dyscyplina: Piotr SZYBOWICZ, Mariusz STOPPEL i Piotr SKOWROŃSKI.
- Komisja Klasyfikacji i Ewidencji: Przemysław JAHR, Ulrich JAHR i Kazimierz BUDNIK.
- Komisja Sportowa: Paweł JAROCH, Andrzej KARPIŃSKI i Piotr SZYBOWICZ.
- Kolegium Sędziów: Ulrich JAHR, Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI, Michał BOROCH i Kazimierz BUDNIK.
- Kolegium Trenerów – bez obsady, do czasu wyborów.

Komisja Rewizyjna KPZSzach powinna wykonać swoje czynności na początku stycznia 2005 r. Bilans KPZSzach będzie przygotowany na Walne Zebranie 22 stycznia.

Piotr SZYBOWICZ zapoznał zebranych z propozycją uruchomienia konkursu na najwszechstronniejszego szachistę KPZSzach. Ustalono, że regulamin konkursu przygotuje on na następne posiedzenie Zarządu do zatwierdzenia.

Ulrich JAHR przekazał zebranym o lekceważącej postawie sędziny Marii MICHALSKIEJ, która nie przekazała sprawozdania do FIDE z makroregionu w Toruniu (nie reaguje na pisemne uwagi przewodniczącego KKiE KPZszachi, który w końcu sam sporządził to sprawozdanie). Sprawa znajdzie epilog na posiedzeniu Kolegium Sędziów KPZSzach, w dniu 11 grudnia 2004.

Wniosek AZS UMK Toruń o nadanie odznaczeń, został przekazany do Komisji. Sprawę przygotowania ekip juniorów na finały Mistrzostw Polski przygotuje Andrzej KARPIŃSKI na następne zebranie Zarządu, które odbędzie się w sobotę 8 stycznia 2005 o godz. 14.00