17. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 17.02.02

W dniu 17 lutego br, w siedzibie firmy Ma-Ga w Bydgoszczy, odbyło się siedemnaste w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli członkowie Zarządu: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Mirosław LUBICKI, Hieronim DYRKA, Lidia TURCZYNOWICZ, Bogdan WODYŃSKI, Grzegorz SANKIEWICZ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI i zaproszeni goście: Kazimierz BUDNIK, Sławomir WIERZBICKI, Tomasz TOKARSKI, Andrzej SARGALSKI i Edward SKIERA. Tematem zebrania było omówienie wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach, podsumowanie Mistrzostw Polski Juniorów i Dzieci, organizacja wojewódzkiego kursu sędziowskiego w Toruniu, uzupełnienie kalendarza sportowego na 2002 r, sprawy finansowe oraz rozpatrzenie wniosków dotyczących organizacji mistrzostw Regionu seniorów i makroregionu juniorów.

Pomimo ożywionej dyskusji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Związku, przegłosowana uchwała jest tym razem wyjątkowo skromna i zawiera się jedynie w trzech punktach. Chodzi o umożliwienie nadawania V i IV kategorii szachowych w klubach zawodnikom bez licencji, wypracować system szkolenia juniorów do końca marca br oraz wystąpić do Polskiego Związku Szachowego z protestem przeciw łamaniu uchwały Walnego Zjazdu w sprawie niedopuszczalności stosowania dodatkowych opłat dla zawodników nie korzystających z proponowanych przez organizatorów warunków pobytu.

W tej ostatniej sprawie zostało wystosowane pismo do Polskiego Związku Szachowego z żądaniem ustosunkowania do powtarzających się praktyk pobierania dodatkowych opłat za załatwianie noclegów i wyżywienia poza obiektami proponowanymi przez organizatora. Również uchwała o nadawaniu niższych kategorii szachowych nie jest trudna do wdrożenia ponieważ od kilku lat kluby były już uprawnione do nadawania V i IV kategorii szachowej zawodnikom.

Ożywiona dyskusja potoczyła się przy omawianiu programu szkolenia kadry juniorów. Z roku na rok reprezentanci klubów naszego województwa zajmują coraz dalsze miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów i to budzi niepokój działaczy oraz powoduje nieomal całkowity brak dotacji na szachy ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W 2002 r nasi szachiści nie tylko nie zdobyli medalu na tych mistrzostwach, ale nawet nie uplasowali się w pierwszych dziesiątkach klasyfikacji w poszczególnych grupach wiekowych.

Powołanie Rady Trenerów nie spowodowało poprawy w tym zakresie. Problem rozbija się o pieniądze i brak szkolenia indywidualnego, a nawet niechęć do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach. W dyskusji na ten temat wzięli udział nieomal wszyscy uczestnicy posiedzenia. Andrzej KARPIŃSKI podsumował uzyskane rezultaty jako adekwatne do otrzymanych numerów startowych, a więc uzyskane w granicach aktualnych możliwości. Jednak inni uczestnicy posiedzenia stwierdzali znaczny postęp w szkoleniu czołówki juniorów innych ośrodków szachowych w Polsce. Zawodnicy przyjeżdżają na Mistrzostwa Polski nie tylko z trenerami, ale również z komputerami, zawierającymi bazy danych przeciwników. Nasi szachiści występują w tych rozgrywkach jak “dzicy” na Olimpiadzie, po kilku nawet dobrze rozegranych rundach zostają rozpracowani przez konkurencyjnych trenerów i w rezultacie w dalszych rundach przegrywają partię za partią. Dotyczy to również najmłodszych zawodników. W grupie do 10 lat niektórzy zawodnicy też byli przygotowywani do partii poprzez analizę gry najbliższego przeciwnika.

Sławomir WIERZBICKI przytoczył w punktach braki naszych zawodników. Nie dysponują oni literaturą szachową i podręcznikami, brak im indywidualnej pracy nad szachami, na mistrzostwa przyjechali bez odpowiedniego przygotowania (może z wyjątkiem trzech zawodników), nie posiadają rozeznania gry swoich przeciwników, następuje duża przypadkowość uzyskiwanych rezultatów w pojedynczych partiach (szczególnie wśród dziewcząt). Dzieci z Brodnicy nie mają warunków treningu, choć wykazywały dużą ochotę do gry. Niektórzy zawodnicy wypadli w miarę dobrze tylko dlatego, że byli zupełnie nieznani dla przeciwników. W następnych turniejach mogą uzyskać słabsze wyniki nawet wtedy gdy ich poziom gry się podniesie.

Na rozgrywki nie pojechali prawdopodobnie najlepsi w swoich grupach wiekowych Tomasz TRABSZYS i Janusz KUDEŁKA oraz Ewelina KRENZ, która zachorowała przed wyjazdem. Na pytanie o absencję czołowych juniorów Lidia TURCZYNOWICZ odpowiedziała, że Janusz KUDEŁKA miał zakaz rodziców, a Tomasz TOKARSKI powiedział, że Tomasz TRABSZYS po prostu nie chciał wyjechać na zawody mistrzowskie, do których nie miał kiedy się porządnie przygotować.

Związek jest obowiązany przygotować program szkolenia kadry juniorów. Ustalono, że Rada Trenerów KPZSzach zbierze się na posiedzeniu w dniu 23 marca br w sali MKS EMDEK w Bydgoszczy (początek o godz. 1200). Poszczególni członkowie Rady Trenerów są proszeni o przygotowanie swoich wypowiedzi do powstania programu. Sprawy finansowe leżą w gestii Zarządu KPZSzach, a wiceprezes Andrzej KARPIŃSKI nawiąże kontakt z Woj. Stow. Związków Sportowych w Bydgoszczy, celem zorientowania się w wielkości dotacji na szkolenie kadry w 2002 r. Poza tym należy powołać kadrę juniorów do 14 lat na 2002 r.

Przy omawianiu organizacji wojewódzkiego kursu sędziów szachowych ustalono, że szkolenie to odbędzie się systemem dojazdowym przez trzy kolejne soboty. Kierownikiem kursu będzie Andrzej MICHALSKI, do którego należy kierować zgłoszenia kandydatów na sędziów klas okręgowych, a szkolenie odbędzie w dniach 13, 20 i 27 kwietnia br (w godz. 1000 – 1500) w klubie RUBIN, przy ul. Łyskowskiego 29 w Toruniu. Zarząd KPZSzach liczy na udział przynajmniej 10 słuchaczy. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca br. Program szkolenia zostanie dołączony do komunikatu.

W I kwartale br ukaże się nowelizowany kodeks szachowy. Sprzedaż będzie prowadzić KPZSzach w cenie zakupu, czyli po 30 zł. Już obecnie prosimy o składanie zamówień celem zorientowania się w wielkości zapotrzebowania. Planowany kurs sędziowski będzie już prowadzony na bazie nowego kodeksu szachowego.

W sprawach finansowych podkreślono dużą dyscyplinę większości klubów i sekcji szachowych naszego Regionu. Z opłatami za licencje na 2002 r zalegają jeszcze dwa kluby: Nakielski Ośrodek Kultury oraz częściowo MGOK Mrocza. Obecnie należy pamiętać o obowiązku dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej dla Związku, która do 15 marca wynosi 150 zł, a potem wzrasta do 275 zł i w maju trzeba będzie już płacić 200 zł. Do dnia posiedzenia składkę roczną opłaciło 15 spośród 40 sekcji szachowych Regionu.

Zarząd rozpatrzył lokalizację Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych. Wpłynął tylko jeden wniosek KSz Torfarm-64 Toruń o organizację tych zawodów w Ciechocinku. Wniosek uznano jako zasadny i powierzono organizację tegorocznych mistrzostw klubowi TORFARM. Zawody odbędą się pod koniec czerwca w Ciechocinku.

W sprawach różnych prezes wskazał na odmowę uregulowania obowiązkowej opłaty do PZSzach za przeprowadzenie zawodów szachowych z normami na centralne kategorie szachowe przez organizatora XIX Międzynarodowego Turnieju Juniorów w MDK Nr 1 w Bydgoszczy. W tych zawodach uzyskano pięć kategorii centralnych, w tym jedną normę kandydacką. Brak opłaty spowoduje odrzucenie sprawozdania sędziowskiego i anulowanie wniosku o nadanie kategorii centralnych. Ulrich JAHR stwierdził, że zrezygnował z wynagrodzenia sędziego, aby Organizator mógł opłacić kwotę 145 zł do PZSzach, ale pozostał niezrozumiały upór ze strony dyrektora zawodów. Niestety KPZSzach nie może, oprócz wyrażenia dezaprobaty, ingerować w finanse organizatorów. Jeśli jednak opłata nie zostanie uregulowana, Związek w przyszłości nie będzie popierać organizacji takich turniejów, w których wysiłek zawodników jest niweczony.