17. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
21.11.09

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Andrzej KARPIŃSKI, i Cezary KOZŁOWSKI oraz zaproszony Paweł PAWŁOWSKI. Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach, ul. Słowackiego 118a, w Toruniu.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 2. Sprawozdanie z makroregionu juniorów w Junoszynie k/Stegny.
 3. Sprawozdanie z centralnego kursu sędziowskiego w Bydgoszczy.
 4. Przygotowania organizacyjne do Drużynowych Mistrzostw w szachach szybkich.
 5. Przygotowania do meczu Toruń – Bydgoszcz (13 grudnia br.)
 6 Bieżący komunikat finansowy KPZSzach.
 7. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń i wnioski o przyznanie honorowych odznak.
 8. Projekt kalendarza sportowo-szkoleniowego na 2010 r.
 9. Przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
10. Sprawy związane z obchodami 10lecia KPZSzach.
11. Sprawy różne.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty.

Ad 2 Sprawozdanie z makroregionu w Junoszyno k/Stegny ukazało się już na witry­nie internetowej KPZSzach. Cena za osobodzień w wysokości 45 zł była bardzo przystępna. KPZSzach na 43 miejsc awansujących zdołał wywalczyć tylko 16. Do tego należy doliczyć jeszcze sześciu zawodników, mających automatyczne uprawnienia do udziału w finałach. Nikt nie awansował z grupy do 12 lat i to jest niepokojący objaw. Opiekunami reprezentacji KPZSzach byli Andrzej KARPIŃSKI, Włodzimierz STRZEMKOWSKI, Piotr SZYBOWICZ, Mariusz MAZALON i Paweł JAROCH (prywatnie). W finałach MP mamy 12 zawodników w grupach do 12 lat, czterech pojedzie na Olimpiadę Młodzieży, a siedmiu pojedzie na MP do 18 lat.

Ad 3 W dniach 22 – 25 października odbył się w Bydgoszczy centralny kurs sędziowski, w który uczestniczyło 28 słuchaczy, w tym dziewięciu z KPZSzach. Kurs centralny stał na wysokim poziomie, czego dowodem jest 100 % wynik na egzaminach. Dziewięciu sędziów (wśród nich Mariusz STOPPEL) uzyskało państwową klasę sędziowską, pozostali I klasę, a Piotr MINICHOWSKI który kandydował na II klasę, również zaliczył egzamin. Kurs odbył się w sali wystawowej MDK Nr 1, uczestnicy zostali zakwaterowani w pobliskim hotelu, wyżywienie na salę gier dostarczała firma cateringowa.

Kilka dni przed rozpoczęciem kursu, podczas obrad Kongresu FIDE, tytuł sędziego klasy FIDE otrzymała Maria MICHALSKA. Gościem kursu był prezes PZSzach Tomasz SIELICKI. Wykłady prowadzili Andrzej FILIPOWICZ, Zenon CHOJNICKI i Ulrich JAHR, którzy tworzyli również komisją egzaminacyjną.

Ad 4 Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich organizuje KPZSzach. Zawody odbędą się 29 listopada br. w klubie JANTAR, ul. Dziewulskiego 12, w Toruniu. Sędzią głównym będzie Andrzej MICHALSKI. Zapisy do turnieju o godz. 9, początek o godz. 10.

Ad 5 Andrzej MICHALSKI rozmawiał z obydwoma prezydentami miast i załatwił salę gier w Toruniu (Liceum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Zaułek Prosowy) w dniu 13 grudnia br. Mecz odbędzie się na 40 szachownicach (17 seniorów, 4 kobiety, 5 old boy, 9 juniorów i juniorek – bez 18 juniorek). Jest problem z dojazdem reprezentacji Bydgoszczy, ponieważ KPZSzach nie finansuje dojazdu (uchwała WZD). Są czynione starania o pokrycie kosztów przez UM Bydgoszcz.

Ad 6 Stan finansów na dzień posiedzenia Zarządu wynosi 12412 zł, zaległości klubów wynoszą ok. 1100 zł. W IV Lidze za wygranie każdej szachownicy (przy rozegraniu przynajmniej 8 partii) wynosi 150 zł. Kilka klubów nie zapłaciło składki za 2009 r. ale nie uczestniczą w rozgrywkach. Są to Unia Gniewkowo, Zryw Jeżewo, Leszczyński Włocławek, Merkury Brodnica i Kasztelan Barcin.

Ad 7 Nieobecny Mariusz STOPPEL przekazał wniosek o nadanie brązowych odznak PZSzach Andrzejowi STUCZYŃSKIEMU, Barbarze MĄCZKOWSKIEJ, Markowi GASZKOWSKIEMU, a Zarząd KPZSzach postanowił nadać jeszcze brązowe odznaki Lidii GERC, Krzysztofowi KIRSZOWI (senior) oraz Józefowi WYRZYKOWSKIEMU.

Ad 8 Zarząd KPZSzach ustalił terminarz rund Drużynowych Mistrzostw KPZSzach w 2010 r.: V runda – 10 stycznia, VI runda – 31 stycznia, VII runda – 7 lutego, VIII runda – 21 lutego, IX runda – 21 marca, X – 11 kwietnia, a ostania XI runda w dniu 18 kwietnia 2010. Dla III Ligi ostatnia runda odbędzie się ponownie w Toruniu.

Terminy innych imprez w I kwartale 2010 r. są następujące:

Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach – 17 stycznia 2010 (do ustalenia),
Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach – 24 stycznia 2010 w Toruniu,
Indywidualne Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich – 7 marca 2010 (do ustalenia),
Mistrzostwa KPZSzach Old Boy – 28 marca 2010 (organizuje Torfarm64 Toruń).

Mistrzostwa Old Boy odbędą się w dwóch kategoriach; powyżej 55 i 65 lat.

Na dwie imprezy (17 stycznia i 7 marca) Zarząd KPZSzach oczekuje oferentów, którzy zechcą zorganizować te mistrzostwa.

Ad 9 Na kolejne zebranie Zarządu KPZSzach odpowiedzialni za poszczególne komisje złożą pisemne sprawozdania z działalności. Sprawy młodzieżowe i kadry juniorów – Andrzej KARPIŃSKI, sprawy sędziowskie i ewidencyjne – Paweł JAROCH, sprawy finansowe – Tomasz WODZYŃSKI, sprawy wyróżnień – Mariusz STOPPEL, sprawy organizacyjne i rozgrywek drużynowych – Ulrich JAHR.

Ad 10 Zarząd KPZSzach postanowił zorganizować turniej szachów szybkich z okazji 10-lecia Związku, w okresie między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Zawody odbędą się w Toruniu. Dokładniejsze informacje zostaną ustalone na następnym posiedzeniu Zarządu. Wpisowe 10 zł na 10-lecie (Juniorzy i Old Boy 50 % zniżki). Sala gier na 50 zawodników (zadecyduje kolejność zgłoszeń).

Ad 11 Zarząd KPZSzach zatwierdził udział II zespołu Chemika Bydgoszcz w III Lidze KPZSzach w edycji 2009/10 DMR. Postanowiono również w Internecie opublikować wzór formularza ekwiwalentu sędziowskiego, za sędziowanie meczów drużynowych. Ustalono również ostateczny termin opłat składek sędziowskich za 2010 r. na dzień 24 stycznia 2010 (Walne Zebranie KPZSzach) dla sędziów prowadzących zawody w przyszłym roku. Oznacza to, że VI rundę DMR będą mogli jeszcze prowadzić sędziowie, którzy dokonali opłat składek za 2009 r.

Na spotkaniu prezesów wojewódzkich związków szachowych, które odbyło się w dniu 14 listopada br. w Warszawie, do Komisji Wyróżnień Polskiego Związku Szachowego został wybrany przedstawiciel naszego województwa, Jan NOGAL z UKS Rotmistrz Grudziądz.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 19 grudnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2, ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy, na godz. 14.