18. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 20.04.02

W dniu 20 kwietnia br, podczas trwania wojewódzkiego kursu sędziowskiego w Toruniu, odbyło się osiemnaste posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli członkowie Zarządu Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Maria MICHALSKA i Grzegorz SANKIEWICZ, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni: Adam BORCHARDT, Kazimierz BUDNIK, Witold DYGAJTIS, Henryk MILEWSKI, Tomasz TOKARSKI i organizator kursu i posiedzenia Andrzej MICHALSKI.

Tematem posiedzenia były sprawy finansowe Związku, program Rady Trenerów, organizacja mistrzostw województwa w Ciechocinku, rozpatrzenie wniosków dotyczących organizacji mistrzostw makroregionu juniorów w 2002 r, nowelizacja regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu 2002/03, założenia organizacji Walnego Zjazdu Wyborczego, w styczniu 2003 r oraz inne sprawy organizacyjne i sportowe.

Sytuację finansową Związku omówił Ulrich JAHR. Na koncie bankowym znajduje się kwota około 10 tys. zł, która jednak w najbliższym czasie ulegnie zmniejszeniu, po wypłaceniu nagród za kończące się Drużynowe Mistrzostwa Regionu. Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z uchwałą Zarządu KPZSzach z 8 grudnia 2001. Związek na bieżąco reguluje swoje należności, kluby wykazują duży stopień zdyscyplinowania finansowego. Z opłatami za składki nie zalega już żaden klub (nie licząc Gopła Kruszwica i Toru Laskowice, które są w likwidacji), za licencje zalega z drobną opłatą 23 zł jedynie Nakielski Ośrodek Kultury.

Program Rady Trenerów omówił Andrzej KARPIŃSKI. Wojewódzkie Stowarzyszenie Związków Sportowych odmówiło przyznania dotacji na szkolenie kadry juniorów w 2002 r. Zostało to omówione w komunikacie 45 KPZSzach. Bez środków finansowych nie ma mowy o planowaniu szkolenia, które będzie możliwe jedynie w przypadku gdy kilka klubów posiadających juniorów w kadrze wojewódzkiej zbierze pieniądze na obóz szkoleniowy. Rada Trenerów planuje jedynie uzupełniające szkolenie podczas zawodów wojewódzkich i makroregionalnych juniorów.

Ulrich JAHR skrytykował fakt niemożności wydelegowania trenera na wyjazd z juniorami na Olimpiadę Młodzieży do Żagania. W poprzednim roku wobec niezdecydowania trenerów prezes sam delegował opiekunów na Mistrzostwa Polski Juniorów, co było przedmiotem słusznej krytyki. Obecnie powstała Rada Trenerów nie potrafi po raz kolejny wyłonić osoby towarzyszącej wyjazdowi juniorów na turnieje mistrzowskie, a sprawa z dużym opóźnieniem trafiła znowu do prezesa Związku. Na posiedzeniu Zarządu udało się nakłonić Henryka MILEWSKIEGO z Brodnicy, aby towarzyszył trzem juniorom na turnieju Olimpiady Młodzieży w Żaganiu.

Organizację mistrzostw Regionu seniorów i juniorów starszych omówił Cezary KOZŁOWSKI. Zawody odbędą się w sali widowiskowej Parku Zdrojowego przy kawiarni BRISTOL w Ciechocinku, w dniach 23 – 29 czerwca br. Honorowy patronat nad imprezą przyjął burmistrz Ciechocinka Leszek DZIERŻEWICZ, patronat prasowy będą sprawować toruńskie NOWOŚCI, Radio Toruń oraz Radio Las Vegas w Ciechocinku. Zawodnicy będą zakwaterowani i wyżywieni w internacie niedaleko sali gier. Dzienny koszt pobytu wyniesie 40-42 zł na osobę. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca br. Zgłoszenia należy kierować na adres kierownika zawodów Cezarego KOZŁOWSKIEGO do Torunia. W ramach imprezy rozgrywane będą trzy turnieje szachowe: Mistrzostwa Regionu Seniorów, Mistrzostwa Regionu Kobiet oraz turniej klasyfikacyjny o puchar Tężni Ciechocińskiej (dla zawodników nie spełniających wymogów regulaminowych startu w mistrzostwach województwa).

Zarząd KPZSzach delegował na sędziego głównego zawodów Janusza AUGUSTOWSKIEGO z Włocławka, sędzią pomocniczym i redaktorem biuletynu będzie Sławomir WIERZBICKI. Organizator mistrzostw Cezary KOZŁOWSKI otrzymał zalecenie przeprowadzenia akcji pozyskania sponsorów, którzy w zamian za możliwość reklamowania się na sali gier ufundują nagrody dla zawodników.

Do biura KPZSzach wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący organizacji rozgrywek makroregionalnych juniorów w 2002 r.. Organizacji podjęły się kluby Apator i MKSzach Toruń, a zawody mają odbyć się w Gimnazjum Akademickim w Toruniu. Koszty noclegów w Domu Pielgrzyma (w zależności od standardu pokoi) 16 – 35 zł na dobę. Koszt całodobowego wyżywienia w granicach 20 – 21 zł/osobę. Kierownikiem zawodów będzie Andrzej MICHALSKI. Zarząd KPZSzach postanowił, że zwrócimy się do Wojewódzkiego Związku Szachowego POMORZE z uzgodnieniem terminu i miejsca organizacji makroregionu juniorów w Toruniu. Wpisowe do turnieju będzie podobne jak w ubiegłym roku, czyli 15 zł.

Przebieg wojewódzkiego kursu sędziowskiego w Toruniu omówił Andrzej MICHALSKI. Sprawozdanie z kursu jest przedstawione w dalszej części komunikatu.

Zebrani omówili projekt nowelizacji regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2002/03 r, który przedstawił Ulrich JAHR. Ogólne założenia regulaminu powinny pozostać niezmienione. Zmianom ulegną następujące szczegóły:

- w A-klasie drużyny tego samego klubu nie będą kojarzone ze sobą w drugiej połowie turnieju.
- zawodnik składu podstawowego drugiej i dalszych drużyn tego samego klubu może rozegrać maksymalnie dwie partie w klasie wyższej niż został zgłoszony.
- w przypadku wycofania ze składu podstawowego zawodnika, klub ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić skład podstawowy, nowy zawodnik musi być zgłoszony na końcu składu podstawowego i mieć szansę rozegrania regulaminowej liczby partii w składzie zespołu.
- drugi oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
- trzecia drużyna w A-klasie stoczy mecz barażowy z 10 zespołem ligi okręgowej.
- jeśli w A-klasie występuje więcej drużyn tego samego klubu, należy zgłosić skład podstawowy tylko zespołu traktowanego jako pierwszy. W pozostałych drużynach grają wyłącznie zawodnicy rezerwowi, w dowolnej kolejności, ale taki zespół nie może awansować do ligi okręgowej.

Regulamin z tymi zmianami zostanie opracowany przez sędziego Ulricha JAHRA i przekazany członkom Zarządu do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

Ulrich JAHR przedstawił projekt regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, planowanego na dzień 15 stycznia 2003 r. Regulamin będzie zatwierdzany przez Zarząd KPZSzach na następnym posiedzeniu (musi być quorum).

Do Związku wpłynęło pismo wiceprezesa PZSzach Janusza WODY, który omawia zbieranie licencji od uczestników turnieju CRACOVIA (przełom roku 2001/02). Interpretacja zasad wykupu licencji zawodniczych jest prosta. Licencje powinny być sprawdzane na odprawie technicznej, która odbyła się jeszcze w 2001 r, a więc pobieranie opłat za 2002 r na tym turnieju było bezprawne. Organizatorzy CRACOVII zostali zobowiązani do zwrotu niesłusznie pobranych należności. Podobna sprawa jest z pobieraniem dodatkowych opłat za nieskorzystanie z noclegów i wyżywienia proponowanego przez organizatorów zawodów w Polsce. Sprawa ta została objęta uchwałą Walnego Zjazdu PZSzach w 2001 r i wpisywanie klauzuli o dodatkowych opłatach do komunikatu organizacyjnego jest bezprawne.