18. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 05.03.05

Relacja Ulricha JAHRA

W obecności Andrzeja MICHALSKIEGO, Ewy ŚMIECHOWSKIEJ, Andrzeja KARPIŃSKIEGO, Waldemara STARZYŃSKIEGO, Pawła JAROCHA, Piotra SZYBOWICZA i Ulricha JAHRA odbyło się w dniu 5 marca br., posiedzenie Zarządu KPZSzach, na którym omówiono następujące zagadnienia: spotkanie szkoleniowców KPZSzach, warunki organizacji zawodów szachowych, kurs kierowników zgrupowań i obozów, sprawy zaległe ZUS, rejestr organizowanych w Regionie imprez szachowych, podsumowanie finałów MP Juniorów i otwartych mistrzostw KPZSzach i honorowe odznaki PZSzach.

Przy zatwierdzaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia prezes wniósł poprawkę do tekstu krytykującego skarbnika Związku. Zdaniem Andrzeja MICHALSKIEGO Michał BORUTA dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. W przygotowaniu są cztery oferty, które należy złożyć do 7 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczą one szkolenia internetowego młodzieży (w tym planowane spotkanie ze szkoleniowcami), organizacji Mistrzostw Regionu Juniorów, rozgrywek makroregionalnych juniorów i meczu Toruń – Bydgoszcz w 2005 r. Do wszystkich gmin naszego województwa zostały wysłane oferty zawiadamiające o rozpoczęciu szkolenia internetowego młodzieży. Włączenie się gminy do takiego szkolenia ma kosztować 500 zł, a tego funduszu będą pokrywane koszty takiego szkolenia. Spotkanie szkoleniowców m.in. w tej sprawie odbędzie się w sobotę 23 kwietnia od godz. 14 w Toruniu.

Po przedyskutowaniu problemu, Zarząd zatwierdził warunki organizacji imprezy mistrzowskiej w naszym Regionie. Regulamin zawodów mistrzowskich opracowuje Kolegium Sędziów KPZSzach. Organizator zawodów, po otrzymaniu zlecenia z KPZSzach ma obowiązek przygotować komunikat organizacyjny w którym będą zawarte następujące szczegóły: adres sali gier, która powinna być przygotowana zgodnie z zasadami podanymi w kodeksie szachowym (odpowiednia ilość miejsc do gry, oświetlenie, temperatura, sprzęt szachowy, bufet, szatnia, tablice informacyjne, komputer z drukarką, niezbędne druki, sprzęt szachowy, megafonizacja). W komunikacie organizacyjnym może być zawarta uwaga, że każdy zawodnik powinien posiadać sprawny zegar szachowy, który stawia do gry w przypadku otrzymania bierek czarnego koloru. Również megafonizacja sali gier jest niezbędna w przypadku powyżej 50 uczestników. Komunikat powinien zawierać specjalny punkt dotyczący liczby i wysokości nagród, pucharów, dyplomów i medali. Organizator może zastrzec sobie termin nadsyłania zgłoszeń (powinien przy tym, podać adres i telefon, gdzie należy zgłoszenia przesyłać). KPZSzach wyraża dezaprobatę dla organizatorów, którzy ograniczają się do ustalania nagród wyłącznie z wpisowego. Organizator, który nie ponosi kosztów związanych z wyjazdami swoich zawodników, powinien odpowiednio zwiększyć pulę nagród lub postarać się o sponsora. Ważnym punktem w komunikacie organizacyjnym jest podanie osoby (lub grupy osób) odpowiedzialnej za organizację zawodów. Bez zapewniania odpowiednich warunków organizacyjnych KPZSzach nie będzie zlecać organizacji zawodów mistrzowskich.

Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy organizuje jednodniowy kurs kierowników obozów i zgrupowań sportowych. Koszt uczestnictwa 90 zł, termin w kwietniu. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres KPZSzach do Torunia, w terminie do końca marca br.

Prezes zapoznał zebranych z problemami współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który monituje o dokumenty z 2000 i 2001 roku. W biurze KPZSzach nie ma tych dokumentów. Ustalono, że po tylu latach nie można domagać się dowodów płatności, sprawy są przedawnione i spowodowane bałaganem w ZUS. Bilans za 2004 r został już złożony w Urzędzie Skarbowym w Toruniu.

Postanowiono założyć rejestr wszelkich imprez szachowych w naszym Regionie. Podczas Walnego Zebrania prezes nie wręczył wyróżnień najlepszym działaczom i klubom. Rejestr taki, który będzie prowadzić Paweł JAROCH, umożliwi przegląd dokonań poszczególnych działaczy terenowych i klubów KPZSzach.

Paweł JAROCH dokonał podsumowania Mistrzostw Polski Dzieci, które odbyły się w Kołobrzegu. Był on tam trenerem związkowym delegowanym przez KPZSzach. Wśród 13 zawodników z naszego Regionu w pierwszej dziesiątce uplasował się tylko Kacper DROZDOWSKI z Apatora i Damian ŚLIWICKI z UKS OPP Toruń, a w drugiej dziesiątce dalszych pięcioro. Zostali oni ocenieni pozytywnie. Być może Kacper DROZDOWSKI i Monika TARCZYKOWSKA uzyskaliby lepsze rezultaty gdyby nie porażki na starcie turnieju. Pozostali zawodnicy wypadli poniżej oczekiwań, z reguły zajmując końcowe miejsca w klasyfikacji swoich grup wiekowych. Ogólnie reprezentacja KPZSzach wypadła przeciętnie, wróciła (jak zwykle zresztą) bez medali.

Obecnie przygotowywana jest ekipa na Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat, które odbędą się w Łebie. Z ramienia KPZSzach trenerem ekipy będzie Mariusz STOPPEL, do tych mistrzostw zakwalifikowali się Magdalena WESOŁOWSKA. Edyta WESOŁOWSKA, Karolina TUMOLEWSKA, Janusz KUDEŁKA, Krzysztof ZWOLAKIEWICZ, Andrzej STUCZYŃSKI, Jakub JÓŹWICKI, Karol JAROCH i Michał SZCZEPIŃSKI.

Zebrani podsumowali organizację Mistrzostw Regionu w Żninie. Organizacja mistrzostw została oceniona dobrze. Zawodnicy domagają się jednak przyspieszenia czasu gry z 20 do 15 minut, aby skrócić czas trwania turnieju. Mała frekwencja była spowodowana zbiegiem terminu z Nocą Golubską. W przyszłym roku organizatorzy zawodów w Golubiu już podali termin 4-5 marca 2006, aby zawody te nie kolidowały z mistrzostwami regionalnymi.

Zarząd KPZSzach postanowił wystąpić do PZSzach o nadanie srebrnej odznaki honorowej dla KSz Gambit Świecie, za awans do I ligi szachowej w 2002 r.

W sprawach różnych ustalono regulaminowe nagrody za najlepsze rezultaty rankingowe w DMR edycji 2004/05. Zgodnie z regulaminem nagrody pieniężne otrzyma trzech najlepszych zawodników w rankingu PZSzach, którzy rozegrają przynajmniej 8 partii w zawodach. Wysokość nagród: I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł. Oprócz tego sześciu najlepszych w punktacji rankingowej oraz po sześć najlepszych zespołów w końcowej klasyfikacji drużynowej we wszystkich klasach rozgrywek, otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Andrzej KARPIŃSKI przekazał, że w Stowarzyszeniu Związków Sportowych został złożony projekt dotacji na 2005 r, uwzględniający również powołanie kadry okręgowej juniorów. W sprawie WAKACJI Z SZACHAMI imienne zgłoszenia należy nadsyłać Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, imiennie do Andrzeja KARPIŃSKIEGO. Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia. KPZSzach otrzymał 16 miejsc w Wakacjach (w tym 12 dla UKS i 4 dla pozostałych klubów).

W dniu 31 marca br. upływa termin nadsyłania ofert na organizację Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych. Oferty te będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się 9 kwietnia o godz. 14 w Toruniu.

Prezes zwrócił się z wnioskiem, aby kluby, które nie potrzebują biuletynu KPZSzach, napisały do Związku w Toruniu z rezygnacją z otrzymywania tych komunikatów. Spowoduje to mniejsze koszty kserowania i kolportażu komunikatów, które i tak ukazują się w internecie szybciej, niż kolportowane przez Biuro KPZSzach.

Andrzej KARPIŃSKI negatywnie ocenił metodę postępowania KS Łączność Bydgoszcz w sprawie przejścia zawodnika Przemysława BOKIEJA z UKS MDK Nr 5 do tego klubu. Metoda ta ociera się o kaperownictwo.