18. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
16.01.10

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Paweł JAROCH i Cezary KOZŁOWSKI oraz zaproszony Paweł PAWŁOWSKI. Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach, ul. Słowackiego 118a, w Toruniu.

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
2. Przygotowania organizacyjne Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
3. Uwagi Komisji Rewizyjnej KPZSzach.
4. Omówienie przebiegu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach.
5 Zatwierdzenie kalendarza sportowo-szkoleniowego na 2010 r.
6. Zatwierdzenie regulaminów zawodów mistrzowskich.
7. Przedstawienie stanu finansów KPZSzach.
8. Zatwierdzenie kadry młodzików KPZSzach.
9. Sprawy różne.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty z zastrzeżeniem, że w miejsce Mariusza STOPPELA na makroregionie w Junoszyno był Włodzimierz STRZEMKOWSKI.

Ad 2 Prezes przedstawił propozycję porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Projekt został przyjęty z dodaniem punktu dotyczącego sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz zmiany kolejności punktów 15 – 17. Został również zatwierdzony regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego, dokumenty będą opublikowane w Internecie. Każdy klub, będący członkiem zwyczajnym PZSzach, otrzyma jeden mandat delegata z głosem stanowiącym. Pozostałe kluby mogą przysłać swoich przedstawicieli, ale nie będą oni brać udziału w głosowaniach. Uchwały zapadają większością głosów. Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie KPZSzach przy ul. Słowackiego 118a w Toruniu. Początek o godz. 10. Zarząd zadecydował, że uczestnicy zebrania oprócz napojów i kruchych ciastek, otrzymają gorący kubek z bułką (jako posiłek). Pisemne sprawozdania z działalności przedstawili: Paweł JARICH (Kolegium Sędziów i Komisja Klasyfikacji i Ewidencji), Mariusz STOPPEL (wyróżnienia), Ulrich JAHR (organizacja), Tomasz WODZYŃSKI (finanse), a Andrzej KARPIŃSKI opublikuje sprawozdanie sportowe w Internecie.

Ad 3 Referował Paweł PAWŁOWSKI. Komisja przedstawi uwagę dotyczącą rozliczania rachunków za wyżywienie w Mistrzostwach KPZSzach w Chełmży.

Ad 4 Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach omówił Ulrich JAHR. Mistrzostwa odbywają się normalnie (w V rundzie pogoda przeszkodziła rozegraniu dwóch meczów w Chojnicach i Więcborku). Kluby wykazują wysoki stopień zdyscyplinowania, delegowani sędziowie są rozliczani przez kluby nie dysponujące licencjonowanym sędzią. Sędzia główny publikuje po każdej rundzie komunikat sędziowski w Internecie.

Ad 5 Kalendarz sportowy KPZSzach przedstawił Paweł JAROCH. Do organizacji mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich kandyduje Zespół Szkół Nr 8 we Włocławku (28 lutego 2010). Nie ma innych wniosków dotyczących organizacji tej imprezy, wobec czego zatwierdzono organizację zawodów we Włocławku. Sędzią głównym będzie Janusz AUGUSTOWSKI. Zatwierdzono organizatorów pozostałych imprez mistrzowskich na I półrocze 2010 r. Mistrzostwa Old Boy – Torfarm-64 w Toruniu Mistrzostwa KPZSzach Przedszkolaków – UKS OPP Toruń Akademickie Mistrzostwa województwa – AZS UMK Toruń Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach Juniorów – UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz Mistrzostwa w szachach szybkich juniorów – UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz Nie ma jeszcze zatwierdzonego organizatora Mistrzostw KPZSzach klasycznych w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2010 r. (do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym). Tegoroczny makroregion juniorów odbędzie się w Pieczyskach (październik 2010 r.). Cały kalendarz został zatwierdzony przez Zarząd i będzie opublikowany w Internecie. Organizację imprez mistrzowskich w II półroczu należy zgłaszać w terminie do końca lutego br.

Ad 6 Zostały zatwierdzone regulaminy Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach, Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich, Mistrzostw Old Boy. Zarząd przyjął zasadę, że zawodnik bez przynależności klubowej, jeśli startuje w zawodach mistrzowskich, płaci roczną składkę do KPZSzach w wysokości 30 zł. Nie dotyczy to dzieci do 10 lat.

Ad 7 Przedstawił Tomasz WODZYŃSKI. Saldo KPZSzach na koniec 2009 r. wy-niosło 9120 zł. Zaległości klubów wynoszą 1200 zł (Kasztelan Barcin, Merkury Brodnica, Unia Gniewkowo, Leszczyński Włocławek i Zryw Jeżewo). Będą wysłane monity. Za szkolenie internetowe należność uregulował Urząd Miasta Toruń. Składki klubowe za 2010 r. opłacił tylko jeden klub (Baszta Żnin). Termin opłacania składki klubowej bez zniżki – do końca kwietnia br. Na dzień 16 stycznia uprawnionych do sędziowania jest już 17 sędziów KPZSzach, którzy opłacili składkę za 2010 r. Tomasz WODZYŃSKI zgłosił wniosek o nagrodę 300 zł brutto dla księgowej za wzorowe prowadzenie finansów KPZSzach. Wniosek przeszedł czterema głosami przy jednym wstrzymującym. Suma nagród w 2009 r. wyniosła 15490 zł (28 % przychodów). Suma przychodów 55605 zł. Jest to wzrost o około 100 % w porównaniu do 2007 r. i przekraczające planowana kwotę nagród w 2009 r.

Ad 8 Zarząd KPZSzach zatwierdził czteroosobową kadrę Młodzików na 2010 r. do której weszli: Kacper i Konrad DROZDOWSCY, Alicja ŚLIWICKA i Artur MARCHLEWICZ. Rezerwowymi są Damian ŚLIWICKI i Mateusz MAZALON.

Ad 9 W sprawach różnych Paweł JAROCH poruszył sprawę dyplomu dla Artura MARCHLEWICZA. Wybrano trenerów do wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorów. W grupie 16-18 lat delegowany będzie trener klubowy Mariusz STOPPEL, który zaopiekuje się chłopcami. Problem występuje z trenerem czterech dziewcząt (Monika TARCZYKOWSKA, Izabela SIERGIEJ, Zofia WODZYŃSKA i Maja RACZYŃSKA). W grupie 10-12 lat w finale MP uprawnionych jest dziewięć dzieci z których troje ma własnych trenerów klubowych. Dla pozostałych sześciu trenerem związkowym będzie Andrzej KARPIŃSKI. W grupie 14 lat (OOM) wystartuje czterech zawodników, których opiekunem będzie Mariusz MAZALON. Z okazji 40-lecia klubu LZS Wieża Więcbork złożył wniosek o przyznanie honorowych odznak PZSzach dla Józefa BIAŁKOWSKIEGO, Stanisława MAZURA i Tadeusza KOPANIARZA. Wniosek musi rozpatrzyć Komisja Odznaczeń KPZSzach. Na wniosek Cezarego KOZŁOWSKIEGO Zarząd uchwalił, aby w rozgrywkach drużynowych przyznawać dodatkowy medal dla zawodnika rezerwowego.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 27 lutego br. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2, ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy, na godz. 14.