19. zebranie Zarządu KPZSzach
Ciechocinek 23.06.02

W dniu 23 czerwca br, po otwarciu Indywidualnych Mistrzostw Regionu w Ciechocinku, odbyło się dziewiętnaste w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli: prezes Ulrich JAHR, członkowie Zarządu Hieronim DYRKA, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Zbigniew KUBICKI, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ, Jerzy ŚNIADECKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni Kazimierz BUDNIK (Chemik), Wiesław DOBROWOLSKI (MCK AK), Przemysław JAHR (KKiE), Sławomir JAKUBIK (MLKS Solec Kuj.), Paweł PAWŁOWSKI (Apator), Grzegorz SITNIEWSKI (Gambit) i Piotr SKOWROŃSKI (Centrum).

Tematem posiedzenia były sprawy finansowe Związku, zatwierdzenie regulaminów Drużynowych Mistrzostw Regionu 2002/03, regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach, organizacja mistrzostw Regionu juniorów do 14 lat i makroregionu pomorsko-kujawskiego, losowanie numerów startowych drużyn Kujawsko-Pomorskiej III ligi i ligi okręgowej, wstępny projekt kalendarza sportowego KPZSzach na I półrocze 2003 oraz inne sprawy organizacyjne i sportowe.

Sytuacja finansowa Związku w ostatnich miesiącach uległa pogorszeniu. Obecny stan konta wynosi 7300 zł i ulegnie dalszemu zmniejszeniu na skutek wydatków związanych z organizacją Indywidualnych Mistrzostw Regionu w Ciechocinku. Pomimo upływu prawie sześciu miesięcy nadal nie otrzymaliśmy dotacji na 2002 r.

Zarząd KPZSzach zatwierdził regulamin Drużynowych Mistrzostw Regionu na 2002/03 rok, dyskutowany na poprzednim posiedzeniu. Do regulaminu wprowadzono jeszcze jedną poprawkę następującej treści:

"Zespół, który startował w rozgrywkach II ligi, nie awansując z rozgrywek regionalnej III ligi i nie utrzymał się w klasie centralnej, spada do tej klasy w której startował w Drużynowych Mistrzostwach Regionu."

Również został zatwierdzony regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2003 r. Obydwa zatwierdzone regulaminy są załączone do komunikatu.

Tegoroczne mistrzostwa Regionu dzieci do 14 lat odbędą się (zgodnie z kalendarzem sportowym) w Solcu Kujawskim. Sprawę referował Sławomir JAKUBIK. Zawody będą rozegrane w hali widowiskowo sportowej w dniach 27 – 30 września. Koszt noclegów w Ośrodku Sportowym wynosi 25 zł/dobę od osoby. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Domu Harcerza (tam cena 15 zł/dobę od osoby). Całodzienne wyżywienie wyniesie 28 zł od osoby. Istnieje możliwość tylko częściowego korzystania z wyżywienia. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłosić pisemnie do 10 września br, na adres MLKS Solec Kuj., ul. Kościuszki 30, 86-050 SOLEC KUJ. Zgłoszenia do zawodów (bez rezerwacji noclegów i wyżywienia będą przyjmowane do ostatnich dni przed zawodami. Organizatorom zależy na dużej frekwencji zawodów. Sprzęt szachowy zapewni Organizator (pomogą kluby bydgoskie). Do komunikatu jest załączony regulamin tych zawodów.

KPZSzach zgłosił gotowość organizacji mistrzostw makroregionu pomorsko-kujawskiego juniorów w dniach 21 – 27 października br w Toruniu. Jest to uzgodnione z Wojewódzkim Związkiem Szachowym POMORZE. Problemem jest obecnie przeniesienie planowanej dotacji w wysokości 6000 zł z Sejmiku Wojewódzkiego w Gdańsku do Torunia. KPZSzach wystosował pismo w tej sprawie do dyrektora departamentu Urzędu Marszałkowskiego Adama MOTŁAWSKIEGO w Toruniu. Nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.

Zebrani na posiedzeniu działacze klubowi uczestniczyli w ceremonii losowania numerów startowych drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej III ligi i ligi okręgowej. Zespoły w każdej z lig zostały podzielone na grupy terytorialne, a losowanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem odległości dojazdowych poszczególnych drużyn. Dwa zespoły najdalej położone (Zryw Włocławek i Zryw Dąbrówka w III lidze oraz OSiR Golub-Dobrzyń i Merkury Brodnica w lidze okręgowej) musiały otrzymać numery 1 i 11 lub 6 i 7, kolejne dwa zespoły (Baszta Żnin i MCK AK w III lidze oraz Wisła Nowe i Myśliwiec Gostycyn w lidze okręgowej) powinny otrzymać numery w górnej połowie listy startowej ale pierwszy z nich numery nieparzyste a drugi parzyste. Pozostałe zespoły z dużych ośrodków Torunia i powiatu bydgoskiego wylosowały pozostałe wolne numery startowe. Rezultaty dokonanego losowania są przedstawione poniżej:

Kujawsko-Pomorska III liga

 1. BTSz Centrum II Bydgoszcz
 2. KS Apator Toruń
 3. ŻTMS Baszta Żnin
 4. MCK Aleksandrów Kuj.
 5. AZS AB Bydgoszcz
 6. LZS Zryw Dąbrówka
 7. MKS Zryw Włocławek
 8. MKS EMDEK Bydgoszcz
 9. KSz Torfarm Toruń
10. MLKS Solec Kuj.
11. UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz
12. LZS Łucznik Żołędowo

Liga okręgowa

 1. BKS Chemik II Bydgoszcz
 2. MKS EMDEK II Bydgoszcz
 3. MKSzach Toruń
 4. GKS Myśliwiec Gostycyn
 5. MLKS Wisła Nowe n/W
 6. OSiR Golub-Dobrzyń
 7. TKKF Merkury Brodnica
 8. KSz Gambit II Świecie n/W
 9. KSz Torfarm II Toruń
10. MLKS Unia Gniewkowo
11. BTSz Centrum III Bydgoszcz
12. KS Apator II Toruń

W losowaniu III ligi wzięto pod uwagę dwa zespoły: MKS EMDEK Bydgoszcz i Torfarm Toruń, które awansowały do II ligi w wyniku regulaminu PZSzach. Jeśli zespoły te utrzymają się w rozgrywkach centralnych – do III ligi będą dokooptowane zespoły rezerwowe.

Uwaga:

W przypadku wolnego miejsca w III lidze, rezerwowym zespołem jest Unia Gniewkowo. W przypadku wolnego miejsca w lidze okręgowej, rezerwowym zespołem jest Kopernik Inowrocław. W przypadku spadku z II ligi więcej zespołów – do ligi okręgowej zostanie przesunięty zespół Zryw Dąbrówka. Liga okręgowa może być powiększona do 13 zespołów, po degradacji Zrywu Dąbrówka, który otrzyma Nr 1, aby nie zmieniać kojarzenia I rundy.

W dalszej części posiedzenia został przedyskutowany wstępny kalendarz sportowy KPZSzach na I półrocze 2003 r, z uwzględnieniem terminów mistrzostw wojewódzkich. Projekt tego kalendarza jest załączony do komunikatu. Przy tej okazji zostały zmienione terminy zawodów grudniowych kalendarza sportowego na 2002 r, a mianowicie:

08.12 – III runda DMR (III liga, liga okręgowa i A-klasa,
14-15.12 – Nocny Maraton Szachowy w Świeciu,
15.12 – IV Mecz Bydgoszcz – Toruń.

W sprawach organizacyjnych dyskusja działaczy przeniosła się na sprawy klubowe związane z przepisami ewidencyjnymi PZSzach o karencji. Sprawa dotyczy niektórych zawodników KS Apator Toruń, którzy zamierzają zwolnić się z klubu wymagającego od nich rozliczenia finansowego. Zdaniem działaczy toruńskich Zbigniewa KUBICKIEGO i Pawła PAWŁOWSKIEGO klub stawia żądania wygórowane, nie do zrealizowania przez szachistów. Przedstawiciele Komisji Ewidencji i Klasyfikacji wyjaśnili, że w przypadku rozbieżności klub musi przesłać so KPZSzach drugi odcinek karty ewidencyjnej z zawiadomieniem skreślenia z listy członków klubu, a z tą datą biegnie roczna karencja zawodnika, który nie rozliczył się. Zawodnik może zwrócić się do Związku o podjęcie negocjacji w celu polubownego załatwienia sprawy lub w celu skrócenie okresu karencji. Tymczasowej mediacji z KS Apator podjął się przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Janusz AUGUSTOWSKI.

Na tym posiedzenie zakończono, następne zebranie Zarządu KPZSzach zostało wyznaczone na czas rozgrywania mistrzostw juniorów do 14 lat w Solcu Kuj.