20. zebranie Zarządu KPZSzach
Solec Kuj.  30.09.02

W dniu 30 września, podczas trwania Mistrzostw Regionu Juniorów, odbyło się w kawiarni Hali Sportowej OSiR w Solcu Kuj. dwudzieste w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach, w którym uczestniczyli: prezes Ulrich JAHR, członkowie Zarządu Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Mirosław LUBICKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Grzegorz SANKIEWICZ i Jerzy ŚNIADECKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszeni goście Edward TURCZYNOWICZ, Jan BOCHAT, Kazimierz BUDNIK, Andrzej MICHALSKI, Przemysław JAHR, Tomasz TOKARSKI, Michał BOROCH, Paweł PAWŁOWSKI, Jan BOCHAT i Edward KULSKI.

Porządek obrad przewidywał informację finansową, podsumowanie rezultatów uczestniczących w rozgrywkach centralnych zespołów naszego Regionu w juniorach i seniorach, informację o organizacji półfinałów MP juniorów w Toruniu, przygotowanie do uruchomienia nowej edycji Drużynowych Mistrzostw Regionu, organizację zebrania wyborczego Kolegium Sędziów KPZSzach w Bydgoszczy, informację o centralnym kursie sędziowskim w Ciechocinku, przygotowanie do organizacji dorocznego meczu szachowego Bydgoszcz-Toruń w Bydgoszczy oraz zatwierdzenie projektu komunikatu organizacyjnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach w styczniu 2003 r.

Członkowie Zarządu KPZSzach zapoznali się z organizacją i warunkami gry mistrzostw województwa juniorów do 14 lat. Sala gier w hali sportowej OSiR w Solcu Kujawskim znakomicie nadaje się do rozgrywania zawodów masowych. Michał BOROCH zwrócił uwagę, że w noclegowni Harcówki, w porze nocnej odbywała się dyskoteka, co związane jest z hałasem. Sprawą zajął się organizator Jan BOCHAT.

Informację finansową przedstawił Hieronim DYRKA. Obecny stan konta KPZSzach wynosi około 7500 zł, zaczynają już wpływać należności z tytułu wpisowego do DMR. Żaden klub nie zalega z opłatami na rzecz KPZSzach. Informację uzupełnił Ulrich JAHR przekazując wielkości kwot, które napłynęły na konto Związku z poszczególnych klubów. Najwięcej pieniędzy wpłacił Torfarm-64 Toruń 2336 zł, następnie EMDEK Bydgoszcz 2199 zł, Apator Toruń 1991 zł, Baszta Żnin 1986 zł, Centrum Bydgoszcz 1790 zł, MDK Nr 1 Bydgoszcz 1698 zł, MKSzach Toruń 1592 zł, Chemik Bydgoszcz 1294 zł, Gambit Świecie 1069 zł i Łucznik Żołędowo 1061 zł. Pozostałe kluby mają mniej wpłat na konto KPZSzach. Z sekcji nie zarejestrowanych naszego Regionu wpłynęła kwota 649 zł, a kluby poza naszym województwem wpłaciły 1958 zł (głównie licencje z turniejów oraz festiwalu w Barlinku). Najmniejszym klubem jest Stal Grudziądz, która opłaciła tylko składkę członkowską 150 zł. Oprócz należności z klubów (składki członkowskie, licencje, wpisowe do rozgrywek i druki) KPZSzach otrzymał dotację z Urzędu Miasta Bydgoszczy na organizację mistrzostw miasta juniorów (1800 zł), wpływy ze sprzedaży SP98 i reklam wyniosły 1490 zł, a odsetki bankowe 145 zł. Zawody mistrzostw juniorów w Ciechocinku i Solcu Kuj. częściowo były finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd KPZSzach zapoznał się z zasadami awansu juniorów do rozgrywek centralnych. W finałach MP Juniorów zapewniony start mają obecnie tylko dwaj juniorzy KS Apator Toruń Łukasz TOKARSKI i Lidia BRYŁA, którzy są zwolnieni z rozgrywek makroregionalnych.

Start zespołów w ligach centralnych omówił Andrzej KARPIŃSKI. W II lidze juniorów uprawnione były cztery zespoły naszego województwa, ale udział wzięły tylko dwie drużyny bydgoskie, które utrzymały się w tej klasie rozgrywek. Lepiej wypadł MDK Nr 1, który zajął 11. miejsce, a kilku zawodników tego klubu wydatnie poprawiło swoje notowania rankingowe. Toruńskie zespoły Apator i MKSzach nie wzięły udziału w rozgrywkach z powodu zbyt wysokich kosztów udziału. Woleli wysłać swoich zawodników na ogólnopolskie turnieje indywidualne. W ligach seniorów Region był reprezentowany przez pięć zespołów. Solidnie wypadły zespoły Chemika i Centrum z Bydgoszczy, które bez problemów przedłużyły swój staż pierwszoligowy. Rewelacyjnie wypadła Baszta Żnin, która wykorzystała regulamin rozgrywek centralnych II ligi, wykupując wielokrotność wpisowego i zgłaszając skład o średniej rankingowej powyżej 2150 pkt. Przeciętnie wypadł wzmocniony zespół Torfarmu, który jednak utrzymał się w II lidze. Spadły pozostałe dwie drużyny: Gambit Świecie z I ligi (na własne życzenie, ponieważ nie zabrano na rozgrywki Hanny JABŁOŃSKIEJ) oraz beniaminek EMDEK Bydgoszcz. Podkreślono fatalną organizację i przeprowadzenie rozgrywek II ligi, podczas których sędziowie nie prowadzili nawet wyników indywidualnych, a do dnia dzisiejszego nie ma sprawozdania sędziowskiego.

Lidia TURCZYNOWICZ podniosła sprawę namawiania zawodniczki MDK Nr 1 Magdy WESOŁOWSKIEJ do przejścia do KSz Torfarm, bez wiedzy kierownictwa klubu. Za ten incydent przeprosił kierownik klubu Cezary KOZŁOWSKI. Tomasz TOKARSKI omówił podobny przypadek z Ewą LEWANDOWSKĄ. Ulrich JAHR przekazał zalecenia dla klubów wypożyczających zawodników. Klub powinien od razu pobrać należność za powrót zawodnika oraz zażądać podpisania II odcinka karty ewidencyjnej zawodnika, aby uciąć niepotrzebne zwlekanie z tymi formalnościami po zakończeniu okresu wypożyczenia. W dyskusji na ten temat zabierali jeszcze Janusz AUGUSTOWSKI i Michał BOROCH.

Organizację półfinałów MP Juniorów, które odbędą się w dniach 21 – 27 października br w Toruniu, omówił Andrzej MICHALSKI. Organizacja tych zawodów jest już przygotowana. Brakuje jeszcze kwoty około 1500 zł na nagrody. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać najdalej do 15 października. Po tym terminie kluby będą musiały załatwiać te sprawy we własnym zakresie.

W związku ze zbliżającymi się Drużynowymi Mistrzostwami Regionu wpłynął protest ŻTMS Baszty Żnin oraz zapytanie KSz Gambit Świecie. Klub Baszta Żnin zaprotestował przeciwko usunięciu zespołu z rozgrywek III ligi, zwracając uwagę na fakt, że Zarząd KPZSzach rozlosował ten klub do tej klasy w podjętej uchwale z dnia 23 czerwca br Po przedyskutowaniu protestu odbyło się głosowanie w którym 7 członków Zarządu wypowiedziało się za uwzględnieniem protestu Baszty, a dwóch wstrzymało się od głosu. Baszta II Żnin została więc włączona do rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej III ligi szachowej, otrzymując nr startowy 3. W tym układzie zapytanie KSz Gambit o baraże do III ligi i ligi okręgowej stało się bezprzedmiotowe. Na sędziego głównego Drużynowych Mistrzostw Regionu w sezonie 2002/03 został ponownie wyznaczony Ulrich JAHR. Komunikat o terminach i kojarzeniach oraz składy poszczególnych zespołów będą opublikowane po upływie terminu zgłoszeń, czyli po 15. października br. Rozgrywki drużynowe rozpoczynają się w dniu 10. listopada. W uzasadnionych przypadkach niektóre zespoły rozegrają pierwsze mecze w dniu 3. listopada br.

Poniżej zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach skład lig regionalnych:

 Regionalna III liga
  
 Liga okręgowa
  
 1. BTSz Centrum II Bydgoszcz
 2. KS Apator Toruń
 3. ŻTMS Baszta II Żnin
 4. MCK Aleksandrów Kuj.
 5. AZS Akademii Bydgoskiej
 6. LZS Zryw Dąbrówka
 7. MKS Zryw Włocławek
 8. MKS EMDEK Bydgoszcz
 9. KSz Torfarm-64 II Toruń
10. MLKS Solec Kujawski
11. UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz
12. LZS Łucznik Żołędowo
 1. BKS Chemik II Bydgoszcz
 2. MKS EMDEK II Bydgoszcz
 3. MKSzach Toruń
 4. GKS Myśliwiec Gostycyn
 5. MLKS Wisła Nowe n/W
 6. OSiR Golub-Dobrzyń
 7. TKKF Merkury Brodnica
 8. KSz Gambit II Świecie n/W
 9. KSz Torfarm-64 III Toruń
10. MLKS Unia Gniewkowo
11. BTSz Centrum III Bydgoszcz
12. KS Apator II Toruń

W rozgrywkach A-klasy prawdopodobnie wystartuje aż 28 zespołów. Do ubiegłorocznego składu tej klasy rozgrywek dołączą awizowane zespoły Promienia Kowalewo Pomorskie, MKS Chełmża, Chemika III Bydgoszcz, UKS MDK Nr 1 II Bydgoszcz i Gambitu III Świecie. Termin zgłoszeń imiennych upływa z dniem 15. października br.

Informację o organizacji centralnego kursu sędziowskiego w Ciechocinku (29 listopada–1 grudnia br) przekazał Ulrich JAHR. W kursie mogą również uczestniczyć kandydaci na sędziów II klasy, po zgłoszeniu ich przez kluby naszego Regionu. Zarząd KPZSzach zatwierdził zgłoszenie następujących sędziów naszego Regionu, celem podwyższenia swojej klasy sędziowskiej na centralnym kursie: Maria MICHALSKA i Lidia TURCZYNOWICZ na klasę państwową oraz Sławomir WIERZBICKI i Marcin DOBOSZ na klasę pierwszą.

W dniach 1-2 grudnia br w Ciechocinku odbędzie się również ogólnopolska konferencja sędziowska, w której mogą uczestniczyć sędziowie klas centralnych, którzy posiadają licencję na 2002 r. Zarząd KPZSzach postanowił finansować udział sędziów klasy państwowej w tej konferencji.

Wytyczne organizacji meczu Bydgoszcz–Toruń omówił mianowany dyrektor zawodów Edward TURCZYNOWICZ. Organizator ma zamiar powiększyć liczbę uczestników meczu o polityków i biznesmenów, którzy wnieśliby do imprezy pulę nagród oraz nadali rozgłos zawodom. Sędzią zawodów zgodził się być ponownie Janusz AUGUSTOWSKI, na kierowników sportowych obydwu drużyn zostali wybrani Maria MICHALSKA z Torunia i Lidia TURCZYNOWICZ z Bydgoszczy.

Zarząd KPZSzach zatwierdził projekt komunikatu organizacyjnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach w dniu 15 stycznia 2003 r. Ustalono, że w najpóźniej do 15 października kluby zgłoszą propozycje o nadanie honorowych odznak Polskiego Związku Szachowego, celem wręczenia działaczom na Walnym Zebraniu.

W sprawach różnych omówiono zgłoszenia organizacji zawodów okręgowych w 2003 r. Do tej pory wpłynęły dwa wnioski na organizację Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych w Ciechocinku lub Solcu Kujawski. Te i inne wnioski, dotyczące organizacji zawodów w 2003 r, będą rozpatrywane podczas ostatniego, w bieżącej kadencji, posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w dniu 23. listopada br w Bydgoszczy. Na to posiedzenie komisje robocze KPZSzach są zobowiązane dostarczyć swoje sprawozdania z działalności. Posiedzenie Zarządu trwało trzy godziny.