20. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
24.04.10

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Mariusz STOPPEL. Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach, ul. Słowackiego 118a w Toruniu. Przewodniczył Cezary KOZŁOWSKI.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 2. Podsumowanie Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2009/10 r.
 3. Sprawozdanie z Mistrzostw Polski Juniorów 16-18 lat w Karpaczu.
 4. Relacja z mistrzostw KPZSzach Old Boy.
 5. Sprawozdanie z Pucharu Polski Juniorów 10-12 lat w Wiśle.
 6 Przygotowanie do startu juniorów w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Sękocinie.
 7. Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium Sędziów KPZSzach w Bydgoszczy.
 8. Relacja z przebiegu przygotowań do przyznania odznaczeń resortowych dla działaczy z      okazji 10 rocznicy powstania KPZSzach.
 9. Przedstawienie bieżących spraw finansowych KPZSzach.
10. Sprawy związane w kontaktach z KPZSzach.
11. Komunikaty i sprawy różne.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach referował Ulrich JAHR. Z powodu ogłoszenia żałoby narodowej ostatnie dwie rundy mistrzostw zostały przesunięte o trzy tygodnie, na dni 25 kwietnia i 9 maja br. Zebrani zaakceptowali ostateczną wersję nagród, które wynoszą: W III Lidze za cztery najlepsze rezultaty rankingowe (przy minimum granych 8 partii) 400, 300, 200 i 100 zł oraz puchar dla zwycięzcy i medale dla zawodników pierwszych trzech drużyn. W IV Lidze KPZSzach wypłaci pięć nagród pieniężnych po 200 zł za zwycięstwa na poszczególnych szachownicach, a puchary otrzymają najlepsze trzy zespoły. Nagrody w III Lidze będą wręczane w dniu 9 maja, zaraz po zakończeniu ostatniej rundy. Nagrody pieniężne w IV Lidze będą wysłane pocztą na wskazane przez zawodników adresy.

Ad 3. Referował Tomasz WODZYŃSKI, który był opiekunem grupy zawodników z Torunia. Trenerem był Dawid ZIÓŁKOWSKI. Wystartowało czterech zawodników z naszego województwa. Sala gry dla czołówki turnieju była bez oświetlenia dziennego i ciasna. Dojście do drugiej sali z hotelu niebezpieczne (mógł zdarzyć się wypadek na wąskim i śliskim podejściu). Szachiści KPZSzach wypadli na miarę swoich możliwości. Zofia WODZYŃSKA zajęła 32 miejsce. Łukasz LICZNERSKI jest wątłego zdrowia, nie wytrzymał kondycyjnie rund finiszowych, zajął 19 miejsce nawiązując walkę z czołówką aż do ósmej rundy. Mateusz BRZEZIŃSKI miał dobry początek, ale po przegraniu partii załamał się i zajął dopiero 28 miejsce. Przemysław BOKIEJ wypadł poniżej swoich możliwości zajmując 24 miejsce. Reasumując, KPZSzach nie osiągnął w tych mistrzostwach znaczących wyników sportowych. Cezary KOZŁOWSKI zaznaczył, że Dawid ZIÓLKOWSKI nie był wyznaczony przez Zarząd KPZSzach na trenera. Mariusz STOPPEL wyjaśnił, że pojechał on w jego zastępstwie i dobrze spisał się jako trener na zawodach. Zarząd tego nie mógł zatwierdzić ze względu na bliskość rozpoczęcia rozgrywek.

Ad 4. Organizatorem turnieju Old Boy był klub Torfarm. Startowała rekordowa liczba 29 zawodników. Zawody były zorganizowane dzięki staraniom Tomasza WODZYŃSKIEGO, jednak pomieszczenie klubowe było zbyt małe i szachiści grali ciasno stłoczeni. Ulrich JAHR zaproponował, aby kolejne mistrzostwa Old Boy odbyły się w Bydgoszczy w klubie Pocztowca.

Ad 5. Puchar Polski młodzików referował Andrzej KARPIŃSKI. Warunki pobytu w Wiśle bardzo dobre, a osobodzień kosztował jedynie 45 zł, przy dobrym wyżywieniu i warunkach noclegowych (w obiektach dostęp do Internetu). Trzech zawodników KPZSzach do końca walczyło z szansami medalowymi: Alicja ŚLIWICKA, Konrad DROZDOWSKI i Radosław GAJEK. Wszyscy jednak przegrali partie na finiszu, grając na dystansie z całą czołówką zawodów. Radosław TAMOŃ miał dobry start, ale nie wytrzymał dystansu. Ostatecznie Alicja ŚLIWICKA zajęła 14 miejsce, na 20 pozycji Julia HUMIN, 39 - Zuzanna BORKOWSKA i 50 Maria LITOWSKA, startowało 54 zawodniczek. W grupie chłopców Konrad DROZDOWSKI zajął wysokie czwarte miejsce. Pozostali: Michał MROZIŃSKI zajął 45 miejsce, a Radosław TAMOŃ 48 miejsce na 58 zawodników. W grupach do 12 lat startowała Oliwia SKORUPA zajmując 35 miejsce na 49. W grupie chłopców Radosław GAJEK przegrywając ostatnią partię zajął piąte miejsce, a w tej samej grupie Artur MARCHLEWICZ zajął 19 miejsce (jest młodszy rocznikiem i czeka go jeszcze jeden występ w tej grupie wiekowej).

Ad 6. Zbliża się termin rozgrywek Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na te zawody zakwalifikowali się Karolina SKOCZEK, Mateusz MAZALON, Kacper DROZDOWSKI i Damian ŚLIWICKI. Trenerem delegowanym przez KPZSzach będzie Mariusz MAZALON.

Ad 7. Referował Ulrich JAHR. Omówił protokół z posiedzenia Kolegium i przedstawił propozycje regulaminów zawodów mistrzowskich oraz preliminarz organizacji kursów sędziowskich na II i III klasę. Po dyskusji Zarząd zatwierdził organizację Mistrzostw KPZSzach młodzików do 9, 11 i 13 lat w dniach 25-26 września br. w Bydgoszczy. Organizatorem będzie MKS EMDEK. Proponowany przez Kolegium Sędziów regulamin został jednogłośnie zatwierdzony. Odnośnie Drużynowych Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich, nie ma jeszcze propozycji organizatora. KPZSzach ogłosi konkurs na organizację tych zawodów w dniu 14 listopada br. Sam regulamin został zatwierdzony z zastrzeżeniem, że zespół kombinowany nie może otrzymać medali (gra tylko o miejsce i nagrody finansowe).

Ad 8. Mariusz STOPPEL podał informację o wyróżnieniach i odznaczeniach przyznanych przez Stowarzyszenie Związków Sportowych. Nie znalazł innych źródeł dotyczących odznaczeń resortowych dla działaczy. Nie ma potwierdzenia, kto z działaczy, sędziów czy trenerów naszego województwa ma już odznaczenia resortowe przyznawane przez Ministra Sportu. Komisja Odznaczeń ma już propozycję do wyróżnienia kilku osób, ale nie może pytać ich czy takie odznaki już posiadają. Postanowiono w Internecie opublikować odpowiedni komunikat w tej sprawie. Muszą bowiem być nadesłane wnioski do opiniowania i dalszej realizacji. Do zainteresowanych klubów będą również przesłane listy z prośbą o uzupełnienie posiadanych już odznaczeń.

Ad 9. Sprawy finansowe referował Tomasz WODZYŃSKI. Stan konta wynosi ok. 9 tys. zł, a w kasie znajduje się ok. 1000 zł. Wpływy za cztery miesiące wyniosły 3900 zł z wpisowego oraz 500 zł ze szkolenia internetowego. Nie ma zaległości dotyczących wydatków. Fundusz nagród za cztery miesiące wynosi 5440 zł (zakupiono już również puchary i medale za DMR). Sprawami finansowymi KPZSzach zajął się ostatnio skarbnik PZSzach, który znalazł kilka turniejów, z których rzekomo nie wpłynęły należności z KPZSzach. Tomasz WODZYŃSKI odwołał się już od tych żądań finansowych (ok. 2000 zł), z których jedne nie podlegały opłatom (A-Klasa), a na inne mamy dokumenty wpłat. Roszczenia są za turnieje od 2006 r., dawno już rozliczone finansowo. Składki rocznej ze zniżką nie opłaciło jeszcze kilkanaście klubów, które będą musiały uregulować pełną opłatę, jeśli nie uregulują jej do końca kwietnia br. Zestawienie opublikuje skarbnik KPZSzach w Internecie.

Ad 10. W 2010 r. PZSzach w komunikacie finansowym zwiększył opłaty klasyfikacyjno-rankingowe, a teraz domaga się tych opłat za DMR, który rozpoczął się w listopadzie 2009 r. Zarząd interpretuje to w taki sposób, że komunikat nie może obowiązywać wstecz. Wpisowe jest bowiem wpłacane przed zawodami, a nie po ich zakończeniu.

Ad 11. Andrzej KARPIŃSKI poinformował, że kierownik Ośrodka w Pieczyskach oczekuje kontaktu z prezesem KPZSzach odnośnie podpisania umowy na organizację zawodów makroregionalnych. Tomasz WODZYŃSKI poinformował, że KPZSzach złożył wniosek o dotację 3995 zł na organizację zawodów makroregionalnych. Preliminarz nie został jeszcze zatwierdzony przez Stowarzyszenie Związków Sportowych. W dniach 28.04 – 3.05 odbędą się we Wrocławiu zawody pn. V Międzynarodowy Puchar Zarządu Głównego AZS do których mogą zgłaszać się reprezentacje poszczególnych uczelni wyższych. 22 maja w Toruniu odbędą się Akademickie Mistrzostwa szkół wyższych województwa. W dniach 2 – 6 czerwca w Krakowie odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Cezary KOZŁOWSKI postawił wniosek o prowadzenie klasyfikacji klubowej pod względem organizacyjnym i sportowym. Najlepsze kluby powinny być nagradzane dyplomami. Drugi wniosek dotyczy reprezentacji juniorów. Przy tego rodzaju zawodach KPZSzach powinien delegować kierownika ekipy, eliminując te czynności zatrudnionemu trenerowi. Na zawody mistrzowskie powinien być delegowany przedstawiciel Zarządu. Powyższe wnioski (po rozpracowaniu) będą omówione i głosowane na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na niedzielę 27 czerwca br. o godz. 15 w Żninie. Podczas tego posiedzenia będą wręczane nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców IV ligi DMR.

Na tym zebranie zakończono.