21. zebranie Zarządu KPZSzach
Bydgoszcz 23.11.02

W sobotę 23. listopada br., w sali MDK Nr 1 w Bydgoszczy, odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach. Przybyli członkowie Zarządu: Hieronim DYRKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Zbigniew KUBICKI, Maria MICHALSKA, Grzegorz SANKIEWICZ i Lidia TURCZYNOWICZ oraz zaproszeni Edward TURCZYNOWICZ, Sławomir WIERZBICKI, Andrzej MICHALSKI, Michał BOROCH, Kazimierz BUDNIK i Przemysław JAHR. Tematem posiedzenia było przekazanie sprawozdań z działalności przez komisje Związku, sprawy finansowe, podsumowanie organizacji półfinału MP juniorów w Toruniu, organizacja meczu Bydgoszcz – Toruń, organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach, wnioski o nadanie honorowych odznak, propozycje stawek wpisowego do zawodów okręgowych w 2003 r, kalendarz sportowy na I półrocze 2003 r i wnioski organizacyjne zawodów regionalnych w 2003 r.

Sprawozdanie z działalności złożyli jedynie przedstawiciele KKiE KPZSzach. Kierownictwa innych komisji albo nie przyjechali na posiedzenie lub nie przywieźli sprawozdań. W sprawach finansowych, aktualną sytuację przedstawił Hieronim DYRKA. Aktualny stan konta KPZSzach wynosi 11.822 zł. Kilka klubów zalega jeszcze z opłaceniem wpisowego do Drużynowych Mistrzostw Regionu. Są to: AZS Akademii Bydgoskiej 160 zł, Baszta Żnin 360 zł, Centrum Bydgoszcz 540 zł, EMDEK Bydgoszcz 420 zł, Promień Kowalewo Pom. 120 zł i Zryw Włocławek 258 zł. Łącznie 1858 zł.

Podsumowania organizacji półfinału MP juniorów w Toruniu dokonał Andrzej MICHALSKI. Zawody były dobrze zorganizowane, czego dowodem jest wystąpienie wiceprezesa Wojewódzkiego Związku Szachowego POMORZE pana JANKOWSKIEGO, który w ciepłych słowach podziękował za bardzo staranną organizację imprezy. Ulrich JAHR dodał, że na szczególne wyróżnienie zasługują Tomasz TOKARSKI, Andrzej MICHALSKI oraz Sławomir WIERZBICKI.

Założenia organizacyjne dorocznego meczu Bydgoszcz – Toruń przedstawił Edward TURCZYNOWICZ. Niedawne wybory samorządowe do władz miast opóźniły przygotowania organizacyjne meczu. W trakcie załatwiania jest bezpłatna sala gier (hotel "Pod Orłem" w Bydgoszczy), wyżywienie w restauracji hotelowej, upominki z Urzędu Miasta oraz dekoracja sali. Na otwarcie zawodów zaproszeni będą nowo wybrani prezydenci Torunia i Bydgoszczy oraz lokalna Telewizja Bydgoszcz. KPZSzach pokryje koszty przyjazdu ekipy z Torunia, koszty sędziowskie i wydawnicze. Sprzęt szachowy (po 10 kpl szachów i zegarów) dostarczą cztery największe kluby bydgoskie: Centrum, Chemik, EMDEK i MDK Nr 1. Po dyskusji, zebrani postanowili nie zmieniać regulaminu trzech poprzednich meczów, wystąpi więc w każdej reprezentacji 25 seniorów, 5 kobiet oraz 10 juniorów (po jednym w każdej grupie wiekowej chłopców i dziewcząt). Składy reprezentacji zgłoszą do 5 grudnia kapitanowie Lidia TURCZYNOWICZ i Maria MICHALSKA.

Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w dniu 12. stycznia 2003 r w sali MDK Nr 1 w Bydgoszczy jest praktycznie zakończona. Ukazał się regulamin obrad oraz komunikat organizacyjny zebrania, który otrzymały wszystkie zarejestrowane w KPZSzach kluby. Do załatwienia jest jeszcze sprawa zaproszeń gości specjalnych oraz bufetu i szatni. Zebrani ustalili, że delegaci klubów posiadających osobowość prawną muszą posiadać przy sobie pisemne upoważnienie swojego klubu do reprezentowania w głosowaniach (po jednym z każdego klubu posiadającego osobowość prawną). Inni uczestnicy zebrania mogą brać udział w dyskusji oraz mogą być wybierani do komisji roboczych i władz Związku (nie biorą jedynie udziału w głosowaniach).

Ulrich JAHR zreferował wystosowany do PZSzach wniosek o nadanie złotych i srebrnych odznak honorowych. Zebrani uchwalili ponadto przyznanie dwóch kolejnych odznak brązowych dla Wiesława DĄBKA i Ryszarda SZYNWELSKIEGO oraz zakup kilku medali 60-lecia PZSzach, celem wręczenia przedstawicielom instytucji wspierających Związek.

Dyskusja w sprawie propozycji stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich w Regionie w 2003 r sprowadziła się do jednego wniosku, aby utrzymać bez zmian stawki obowiązujące w 2002 r. Propozycja ta podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie KPZSzach.

Przedstawioną propozycję kalendarza sportowego KPZSzach na I półrocze 2003 r. zebrani uzupełnili o organizatorów najbliższych imprez mistrzowskich; w dniu 26 stycznia błyskawiczne mistrzostwa Regionu organizować będzie BKS Chemik Bydgoszcz, a zawody odbędą się w obiekcie klubowym w Bydgoszczy przy ul. Glinki (stadion), kolejne zawody mistrzowskie w szachach szybkich, organizowane przez Międzyszkolny Klub Szachowy, odbędą się w Toruniu w dniu 9 lutego.

W sprawach różnych Ulrich JAHR przedstawił organizację zawodów szachów szybkich na zakończenie kadencji, które odbędą się w niedzielę 29. grudnia br. w salach Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Leszczyńskiego 42. Organizatorem turnieju jest KPZSzach.

Michał BOROCH prosił o pomoc w napisaniu pracy dyplomowej Piotra SZYBOWICZA o tematyce historycznej szachów w naszym Regionie. Maria MICHALSKA przypomniała o konieczności ukarania zawodników Bożeny SPYCHALSKIEJ i Bolesława NIEDBAŁY za opuszczenie zawodów w ostatniej rundzie bez usprawiedliwienia. W rezultacie zawodniczka Maria WOJCIECHOWSKA straciła szansę zdobycia normy na I kategorię szachową.

Wniosek o mianowanie trenerów ekip naszego Regionu, udających się w styczniu 2003 r na finały MP juniorów w Krynicy Górskiej (10 – 19.01) i Wisły 24.01 – 2.02) został skierowany do Kolegium Trenerów. Wyjazd trenerów będzie finansowany ze środków KPZSzach. Kolegium Trenerów przedstawi również wniosek o finansowanie kadry juniorów do 14 lat.

Posiedzenie Kolegium Sędziów KPZSzach

Po posiedzeniu Zarządu KPZSzach odbyło się pierwsze zebranie Kolegium Sędziów. Przybyli Ulrich JAHR – przewodniczący, Andrzej MICHALSKI – zastępca, Sławomir WIERZBICKI – sekretarz oraz Michał BOROCH i Kazimierz BUDNIK – członkowie. Tematem był omówienie protestu KSz TORFARM Toruń w sprawie skreślenia z listy uczestników półfinału MP juniorów zawodniczki tego klubu oraz sprawy organizacyjne Kolegium.

Ulrich JAHR odczytał treść protestu z którego wynika, że sędzia główny zawodów skreślił zawodniczkę Annę ŻUCHELKOWSKĄ po nieprzybyciu na drugą rundę zawodów. Po zapoznaniu się z całą treścią protestu członkowie Kolegium uznali słuszność decyzji sędziego. Zawodniczka Anna ŻUCHELKOWSKA została zgłoszona przez KSz TORFARM, ale nie była obecna na odprawie technicznej. Ponieważ był nieparzysta liczba zawodniczek (trzy) otrzymała pauzę w pierwszej rundzie, a losowanie sprowadziło się do ustalenia koloru bierek pozostałych zawodniczek, które grały ze sobą w I rundzie. Już ten fakt był gestem w stronę zawodniczki, której nieobecność nie była usprawiedliwiona. Kiedy w drugiej rundzie również nie przybyła, a kierownictwo KSz TORFARM nie przedstawiło usprawiedliwienia, sędzia skreślił nieobecną szachistkę z turnieju i zadecydował o kontynuowaniu zawodów przez dwie pozostałe, które miały rozegrać mecz z sześciu partii (zgodnie z regulaminem zawodów). Anna ŻUCHELKOWSKA stawiła się dopiero na trzecią rundę, już po opublikowaniu decyzji skreśleniu z zawodów. Powrót do początkowej organizacji tego turnieju spowodował by zamieszanie i protesty dwóch innych klubów, a absencja szachistki Torfarmu nie była wcześniej usprawiedliwiana. Decyzję Kolegium podjęto jednogłośnie.

Kolejny protest KSz TORFARM Toruń, w sprawie zmuszenia do ponownego zakupu licencji przez zawodnika Krzysztofa PASZKA, został oddalony bez rozpatrzenia. Kolegium nie jest władne do rozpatrywania protestów finansowych dotyczących zawodników. Zebrani stwierdzili tylko, że zawodnik uczestniczący w turnieju mistrzowskim ma obowiązek przedstawić sędziemu aktualną licencję na dany rok kalendarzowy. Brak takowej upoważnia organizatora do warunkowania startu w turnieju po wykupieniu licencji.

W sprawach organizacyjnych Kolegium nastąpił podział pracy członków tego gremium. Organizacją kursów sędziowskich, analizą sprawozdań sędziowskich i badaniem aktywności będzie zajmować się Andrzej MICHALSKI, ewidencją sędziów, wystawianiem dokumentacji związanej z licencjami sędziowskimi zajmie się Sławomir WIERZBICKI, Michał BOROCH i Kazimierz BUDNIK prowadzić będą wizytacje imprez okręgowych oraz sprawy dyscyplinarne i wyróżnień sędziów. Ulrich JAHR zajmie się organizacją Kolegium, współpracą z Kolegium PZSzach, sprawami finansowymi, zatwierdzeniem sędziów na zawody oraz organizacją posiedzeń (3 – 4 razy w roku, w zależności od potrzeby).