21. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Żnin
27.06.10

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Mariusz STOPPEL oraz zaproszony Jerzy ŚNIADECKI. Zebranie odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie, Stadion przy ul. Gnieźnieńskiej 7. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
2. Omówienie mistrzostw województwa juniorów w szachach szybkich.
3. Sprawozdanie z Olimpiady Młodzieży w Sękocinie.
4. Organizacja kursu sędziowskiego na klasy okręgowe w Chojnicach.
5. Organizacja 26. Ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu.
6. Organizacja zawodów makroregionalnych juniorów w Pieczyskach.
7. Sprawozdanie z Drużynowych Mistrzostw KPZSzach.
8. Współpraca szkoleniowa KPZSzach z Basztą Żnin.
9. Bieżące sprawy finansowe KPZSzach.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Wizytacja odbywających się w Żninie Mistrzostw KPZSzach.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2 Referował Mariusz STOPPEL. Frekwencja zadowalająca (ponad 70 uczestników). Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Bydgoszczy, który wywiązał się z zadania dobrze. Najwięcej zawodników wystartowało z Bydgoszczy. Nie zanotowano konfliktów czy reklamacji podczas trwania zawodów. Relacja z zawodów w Internecie. Zawody sędziowali Mariusz STOPPEL i Mariusz MAZALON.

Ad 3 Miał referować Mariusz MAZALON, który w dniu zebrania przebywał na turnieju w Łazach. Zawody zdecydowanie wygrał reprezentant KPZSzach Kacper DROZDOWSKI, który otrzymał wiele bardzo przychylnych recenzji w prasie szachowej. Kacper w ostatnich latach poczynił duże postępy i jest wielką nadzieją KPZSzach. W tych samych zawodach 9-te miejsce zajął Mateusz MAZALON, a Damian ŚLIWICKI zajął 11 miejsce. Wśród dziewcząt Karolina SKOCZEK zajęła 28 miejsce z 50 % rezultatem. Opiekunem i trenerem ekipy był Mariusz MAZALON. Ulrich JAHR zaproponował, aby wyróżnić Kacpra na uroczystym posiedzeniu Zarządu KPZSzach. Sprawą zajmie się sekretarz KPZSzach.

Ad 4 Referował Ulrich JAHR. Do dnia posiedzenia wpłynęło tylko jedno zgłoszenie, ale kurs się odbędzie bez względu na frekwencję. Organizator przewiduje frekwencję 4 – 6 słuchaczy. Wykładowcami będą Ulrich JAHR, Paweł JAROCH i Andrzej MICHALSKI.

Ad 5 Referował Andrzej MICHALSKI. Został powołany komitet organizacyjny w składzie Andrzej MICHALSKI, Cezary KOZLOWSKI, Tomasz WODZYŃSKI i Ulrich JAHR. Konferencja sędziowska odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. Odbędą się również II Mistrzostwa Polski Sędziów. Spotkanie integracyjne planowane jest w Forcie Nr 4 przy ul. Polnej w Toruniu. Sceneria fortu będzie z pewnością magnesem powiększającym frekwencję.

Ad 6 Zawody makroregionalne odbędą się w dniach 16 – 23 października 2010 r. w Ośrodku Wojskowym ŻAGIEL w Pieczyskach,. Przedstawiciele Zarządu KPZSzach przeprowadzili lustrację ośrodka. Koszt osobodnia wyniesie 55 zł. Noclegi w pokojach trzyosobowych z łazienkami. Warunki pobytu dobre. Ośrodek wyposażony nowocześnie, przystosowany do rekreacji i dobrego wypoczynku. Zapewnione łącze internetowe. Wyżywienie w dobrej jadalni ośrodka, dostępna będzie kawiarenka z napojami podczas zawodów.

Ad 7 Referował Ulrich JAHR, który przedstawił skrótowo przebieg rozgrywek (wyniki umieszczone w Internecie) oraz przedstawił regulaminowe zasady awansu i uprawnień do kolejnej edycji Drużynowych Mistrzostw KPZSzach. Referent przedstawił wytyczne regulaminowe w sprawie uprawnień do startu w III Lidze edycji 2010/2011. Dokument jest załącznikiem do protokołu, oddzielnie opublikowanym w Internecie. Po zakończeniu rozgrywek IV Ligi wpłynęły dwa protesty w sprawie podziału nagrody 200 zł za zwycięstwo na IV szachownicy. Zarząd stwierdził, że w IV Lidze fundował nagrody uznaniowe poza regulaminem i do podziału nie można wnosić zastrzeżeń. Ostatecznie Zarząd postanowił w głosowaniu podzielić 200 zł na dwóch zawodników Łukasza BIELUSZEWSKIEGO i Sławomira KRÓLA po 100 zł każdemu. Nagrody będą wypłacone po uregulowaniu przez zainteresowane kluby zaległości finansowych. W kolejnym regulaminie sprawa nagród dla zawodników IV Ligi będzie bardziej szczegółowo uregulowana.

Ad 8 Referował Jerzy ŚNIADECKI, który ma zamiar opracować projekt szkolenia instruktorów w KPZSzach. Sprawa z punktu finansowego jest w toku załatwiania.

Ad 9 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Zaległości finansowe w KPZSzach ma jeszcze 10 klubów, w tym sześć za dwa lata. Stawia to nasz związek w kłopotliwej sytuacji, ponieważ PZSzach domaga się wpłaty składek za te kluby, a pieniądze nie wpłynęły do naszego związku. Komunikat w sprawie zaległości stanowi załącznik do protokołu i będzie opublikowany w Internecie. Na spotkaniu prezesów związków wojewódzkich odrzucony był wniosek aby część składki zawodniczej trafiała do PZSzach. Ustalono wtedy, że forma składek regulowanych w klubach należy do kompetencji klubów i centrala związku nie może w tej kwestii ingerować. Rozliczenia finansowe z PZSzach są przez nasz związek prowadzone na bieżąco i nie ma zalęgłości. Problem dotyczy tylko niezapłaconych składek członkowskich od klubów. Po dwóch latach takich zaległości kluby nie płacące składek będą wykreślone z ewidencji. Stan finansów KPZSzach na dzień 23 czerwca br. wynosił 3190 zł. Zalęgłości to tylko nieodebrane nagrody za DMR. Stan kasy znajduje się obecnie poniżej poziomu bezpieczeństwa.

Ad 10 W sprawach różnych omawiana była sprawa odznaczeń dla działaczy. Został wysłany do PZSzach wniosek o nadanie złotych i srebrnych odznak honorowych. W opracowaniu są wnioski o nadanie odznaczeń resortowych. Do gmin są wysyłane projekty umów o szkolenie internetowe. Równolegle są opracowywane projekty tematów lekcji internetowych. Na propozycję sekretarza zostanie opracowany projekt punktacji aktywności klubów, pod kątem wyników sportowych i organizacji imprez szachowych. Cezary KOZŁOWSKI przypomniał, że Zarząd KPZSzach powinien zatwierdzać kierownika grupy juniorów wyjeżdżających na zawody centralne (oprócz delegowanego trenera).

Ad 11 Członkowie Zarządu zapoznali się z organizacją Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych, które rozpoczęły się w Żnińskim Ośrodku Sportu. Zawody są rozgrywane w trzech grupach rankingowych. Sale gry przygotowane wzorowo. Sześć szachownic transmitowanych jest w Internecie dzięki uprzejmości Jana NOGALA z Rotmistrza Grudziądz. Frekwencja zadowalająca – 47 zawodników, w tym dwóch arcymistrzów. Koszt osobodnia w Żninie wynosi od 54 zł (pokoje czteroosobowe). Mistrzostwa sędziuje Mariusz STOPPEL, przy pomocy asystujących: Dawida JANKOWSKIEGO, Józefa MARCINIAKA i Jana NOGALA. Kierownikiem i organizatorem mistrzostw jest Jerzy ŚNIADECKI. Fundusz nagród łącznie wynosi ponad 16 tys. zł (nie licząc kilkunastu nagród rzeczowych, pucharów i medali), głównie od sponsorów i organizatora Baszta MOS w Żninie.

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w Toruniu, 19 września br.

Na tym protokół zakończono.