22. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz
25.09.10

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL oraz zaproszeni Jan NOGAL, Paweł PAWŁOWSKI i Piotr SKOWROŃSKI. Zebranie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 2. Przygotowanie organizacyjne i losowanie numerów startowych DMR edycji 2010/11.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach.
 4. Relacje z rozgrywek lig centralnych (ekstraklasa, I oraz II liga).
 5. Relacja z II Ligi Juniorów 2010 r.
 6 Organizacja zawodów makroregionalnych juniorów w Pieczyskach.
 7. Aktualny stan finansów KPZSzach.
 8. Sprawozdanie z Mistrzostw KPZSzach Juniorów.
 9. Nagrody i wyróżnienia szkoleniowców KPZSzach.
10. Opracowanie wniosku do Kuratorium Oświaty z okazji Dnia Nauczyciela.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Postępowanie Komisji Dyscyplinarnej w sprawie zawodnika Bukowskiego.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2 Omawiał Ulrich JAHR. W 2010 r. awans do II Ligi uzyskały dwa zespoły: UKS Ósemka (reprezentująca woj. pomorskie, w którym nie rozgrywano zawodów drużynowych) oraz rezerwa UKS Rotmistrz Grudziądz). Jednak z II Ligi obydwa beniaminki spadły, wspólnie z Torfarmem Toruń, który zepchnął swoją drugą drużynę do IV Ligi, a Ósemka uniemożliwiła awans swoich rezerw do III Ligi. W rezultacie tych przesunięć awans do III Ligi uzyskał automatycznie zespół PKS Wiatrak Bydgoszcz, który zajął czwarte miejsce w rozgrywkach IV Ligi. Z kolei uprawniona do startu w III Lidze KPZSzach drużyna Leśny Bydgoszcz zrezygnowała ze startu w tej lidze (z klubu odeszło trzech zawodników składu podstawowego) i w tym przypadku do tej klasy rozgrywek dokooptowano pierwszy zespół rezerwowy, którym jest ITS Kopernik Inowrocław. Ostatecznie w rozgrywkach III Ligi wystartują następujące zespoły: Ósemka Chojnice, Rotmistrz II Grudziądz, KSzach-64 Toruń, MDK Nr 1 Bydgoszcz, EMDEK Bydgoszcz, Krajan NOK Nakło, Chemik II Bydgoszcz, Baszta II Żnin, OSiR Golub-Dobrzyń, Pocztowiec Bydgoszcz, Wiatrak Bydgoszcz i Kopernik Inowrocław. Ostatnia runda III Ligi będzie rozgrywana w jednej sali w Bydgoszczy. Podany skład III Ligi został przez Zarząd KPZSzach zaakceptowany.

Do rozgrywek IV Ligi KPZSzach wstępnie zgłosiło się aż 30 drużyn z 24 klubów. Są to: UKS OPP Toruń (3 drużyny), PKS Leśny Bydgoszcz, LZS Szubin, Ósemka Chojnice i Gambit Świecie (po 2 drużyny), KSzach-64 II Toruń, Krajna Sępólno Kraj., MKS Chełmża, Baszta III Żnin, Wisła Nowe, Znicz Rojewo, Wieża Więcbork, MGOKiR Mrocza, UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, UKS Rotmistrz III Grudziądz, KSN Łuczniczka Bydgoszcz, BKS Chemik III Bydgoszcz, Kopernik II Inowrocław, UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz, Centrum Kultury Łubianka, LKS Łucznik Żołędowo, AZS UKW Bydgoszcz, Pocztowiec II Bydgoszcz, i Tucholanka Tuchola (dawniej Myśliwiec Gostycyn).

Brak awiza zgłoszeń z takich ośrodków jak Włocławek, Brodnica, Solec Kujawski, Barcin, Jeżewo, Gniewkowo, Aleksandrów Kujawski i Kowalewo Pomorskie. Należałoby również oczekiwać zgłoszeń rezerw takich klubów jak AZS UMK Toruń i EMDEK Bydgoszcz.

Rozgrywki są prawidłowo przygotowane. Na forum internetowym KPZSzach został nawet ogłoszony konkurs na projekt graficzny zapisu partii. Wpłynęło aż siedem projektów, z których Przemysław JAHR wybrał trzy; autorstwa Renaty BURSY, Andrzeja HARASIMOWICZA i Krystiana JANIKA, które będą zalecane do stosowania w zawodach KPZSzach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Kolegium Sędziów KPZSzach przygotowało do zatwierdzenia projekt regulaminu kolejnej edycji DMR. Projekt został wstępnie opublikowany na witrynie Internetowej KPZSzach, celem zapoznania się przez zainteresowanych i nadesłanie uwag. Dyskusja w Internecie rozwinęła się jednak tylko w przedmiocie tworzenia palarni. Kolegium Sędziów KPZSzach zorganizowało kolejny kurs sędziów, który odbył się w lipcu, podczas trwania festiwalu w Chojnicach. Przygotowywany jest jeszcze jeden taki kurs w Pieczyskach, podczas rozgrywek makroregionalnych juniorów. Zadaniem tych kursów jest przygotowanie kadry sędziowskiej, zdolnej do jednoczesnego sędziowania wszystkich meczów w ramach kolejnych rund DMR.

Ulrich JAHR opracował szczegółowy system ustalania numerów startowych, który został omówiony na posiedzeniu Zarządu i według którego przeprowadzono komisyjne losowanie. Genezą projektu jest zminimalizowanie dalekich wyjazdów w systemie dojazdowym DMR oraz brak widocznego handicapu dla zespołów posiadających niskie numery startowe.

Obecnie ważne jest dotrzymanie przez zgłoszone drużyny terminu zgłoszenia składów podstawowych, który upływa z dniem 25 października br. Kojarzenie I rundy w IV Lidze będzie możliwe jednak dopiero na początku listopada, kiedy ukaże się kolejna lista rankingowa FIDE. Również do tego dnia wszystkie uczestniczące w rozgrywkach kluby są zobowiązane do uregulowania zaległości finansowych w KPZSzach, w szczególności składki klubowej za 2010 r. i wpisowego do zawodów. Rozgrywki rozpoczną się w niedzielę 7 listopada 2010 r. Do sędziego głównego powinni zgłaszać się sędziowie, którzy wyrażą zgodę na delegowanie ich do sędziowania meczów w klubach nie posiadających licencjonowanych sędziów.

Zarząd KPZSzach postanowił powierzyć funkcję sędziego głównego zbliżającej się edycji DMR, którym będzie Ulrich JAHR. Zatwierdzony sędzia główny może dobrać sobie asystenta. Sędzia główny ma obowiązek wydania komunikatu organizacyjnego całych mistrzostw najpóźniej do dnia 30 października br.

Ad 3 W kolejnym punkcie obrad rozpoczęła się dyskusja nad projektem regulaminu DMR edycji 2010/11. W ogólnych zarysach regulamin jest podobny do tekstu poprzedniej edycji. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zostały jednak uściślone niektóre punkty regulaminu. IV Liga będzie rozgrywać tylko 10 rund. Zostały nieco podwyższone opłaty wpisowego, co wynika ze zwiększenia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej przez PZSzach. Nowością jest możliwość złożenia protestu od decyzji sędziego głównego, który może (po uznaniu jego wykroczenia) być ukarany przez Komisję Dyscyplinarną KPZSzach. Odwołania od decyzji sędziów meczów rozpatruje sędzia główny, ale kapitan zespołu protestującego ma obowiązek wpisania na odwrocie protokołu meczowego zaistniałe nieprawidłowości. Zostały również uściślone nagrody za indywidualne osiągnięcia w IV Lidze. Organizator meczu może utworzyć palarnię przy sali gier o ile dopuszczają to wewnętrzne przepisy obowiązujące w danym obiekcie. Ale w tym pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba.

Regulamin DMR został z poprawkami zatwierdzony, po czym przegłosowano system losowania opracowany przez Ulricha JAHRA (przy jednym głosie wstrzymującym) i przeprowadzono komisyjne losowanie numerów startowych III Ligi System losowania został opublikowany w Internecie. Zarząd KPZSzach zaakceptował jego stosowanie. Losy ciągnął neutralny działacz Paweł PAWŁOWSKI.

W IV Lidze Okręgowej zespół który otrzyma pierwszy numer startowy wylosował czarny kolor bierek, więc będzie mieć wyjazd w I rundzie rozgrywek.

Lista startowa Kujawsko-Pomorskiej III Ligi edycji 2010/11:

1. Wiatrak Bydgoszcz, 2. Krajan NOK Nakło, 3. Kopernik Inowrocław, 4. OSiR Golub-Dobrzyń, 5. UKS Ósemka Chojnice, 6. UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, 7. Pocztowiec Bydgoszcz, 8. UKS Rotmistrz II Grudziądz, 9. Baszta MOS II Żnin, 10. MKS EMDEK Bydgoszcz, 11. KSzach-64 Toruń, 12. Chemik II Bydgoszcz.

Uwaga: Ostatnia runda (w kodeksie szachowym wykazana jako pierwsza), będzie rozgrywana w Bydgoszczy. Wtedy spotkają się pary: Wiatrak – Chemik II, Krajan NOK – Kszach-64 Toruń, Kopernik Inowrocław – MKS EMDEK Bydgoszcz, OSiR Golub-Dobrzyń – Baszta MOS II Żnin, UKS Ósemka Chojnice – UKS Rotmistrz II Grudziądz, UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz – Pocztowiec Bydgoszcz.

Ad 4 Relacje z drużynowych rozgrywek centralnych złożyli Jan NOGAL i Paweł JAROCH. Wszystkie relacje są opublikowane w Internecie, na witrynie www.szachy.lo.pl.

Ad 5 Relację z II Ligi Juniorów w Chełmie złożył Mariusz STOPPEL. Relacja również jest opublikowana w Internecie. Jan NOGAL stwierdził, że w KPZSzach nie odbywają się rozgrywki drużynowe juniorów. Uniemożliwia to awans zespołu do II Ligi. Andrzej MICHALSKI zaproponował, aby najbliższe rozgrywki drużynowe juniorów odbyły się w Grudziądzu.

Ad 6 Andrzej KARPIŃSKI omówił przygotowania organizacyjne do makroregionu juniorów, w dniach 16 – 23 października br. w Pieczyskach. Rozwinęła się dyskusja w sprawie uprawnień zawodników z mistrzostw województwa. Zawodników z województwa Pomorskiego zgłosi POZSzach. Zawodnicy KPZSzach będą wyłonieni z odbywających się mistrzostw województwa (po 12 z każdej grupy wiekowej). Juniorzy starsi mogą być zgłaszani dowolnie przez kluby, na adres turnieju w programie ChessArbiter opublikowany w Internecie, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń, grupy wiekowe będą ograniczone do 12 z każdego okręgu, zaś najsłabsi rankingowo będą wycofywani z listy startowej. Obowiązuje posiadanie licencji zawodniczej. W Pieczyskach zarezerwowano 70-80 miejsc noclegowych, w przypadku większej liczby uczestników będą oni zakwaterowani w pobliskich innych ośrodkach (w tej samej cenie).

Ad 7 Tomasz WODZYŃSKI referował stan finansów KPZSzach. Obecnie stan konta wynosi zaledwie 1500 zł. Kilka klubów nie zapłaciło jeszcze rocznej składki. Zaległości wynoszą kwotę 2000 zł. Kluby, które zalegają z płatnościami, zostaną zawiadomione o możliwości skreślenia z listy klubów KPZSzach.

KPZSzach wysłał pisma do gmin województwa w sprawie uruchomienia szkolenia internetowego. Pozytywnie odpowiedziały tylko dwie gminy Toruń i Czernikowo. Prezes uznał to za osobistą porażkę i zrezygnował z dalszego działania w tym zakresie.

Ad 8 W mistrzostwach województwa juniorów uczestniczy rekordowa liczba ponad 100 uczestników. Sala gry przestronna, warunki gry dobre. Co roku są większe kłopoty z organizacją zawodów. KPZSzach nie przeznacza środków finansowych na przygotowanie sali, zużycie energii, sprzątanie itp.

Ad 9 KPZSzach otrzymał pismo w sprawie nadania wyróżnień dla wyróżniających się szkoleniowców. Zgłoszono sześciu trenerów z których Stowarzyszenie Związków Sportowych wytypuje osoby do wyróżnienia. Jednak bez powołania Kolegium Trenerów KPZSzach sprawa wydaje się być trudna do załatwienia. Wniosek został zaakceptowany. Brak chętnych do pracy w Kolegium Trenerów KPZSzach występuje u nas już od kilku lat.

Ad 10 Cezary KOZŁOWSKI zaproponował wystąpienie do Kuratorium Oświaty o wyróżnienia do czołowych szkoleniowców prowadzących zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zaproponował osobę Andrzeja MICHALSKIEGO za długoletnią działalność w szkołach i organizację masowych imprez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Toruniu. Wniosek został zaakceptowany.

Ad 11 Drużynowe Mistrzostwa w szachach szybkich będą rozgrywane 14 listopada br. KPZSzach oczekuje na wnioski z klubów, o organizację tych zawodów. W związku z organizacją w dniach 27-28 listopada 2010 r. ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu, nie ma możliwości rozgrywania w tym terminie rundy Drużynowych Mistrzostw KPZSzach. W związku z tym w 2010 r. odbędą się tylko trzy rundy DMR.

Ad 12 Sędzia Paweł PALUSZKIEWICZ przesłał do Komisji Dyscyplinarnej plik dokumentów związanych ze sprawą podejrzenia o kupowanie partii przez zawodnika BUKOWSKIEGO. Brak jednak oficjalnego wniosku o ukaranie. Mariusz STOPPEL wnioskował o powołanie komisji do zbadania tej sprawy w składzie Mariusz STOPPEL, Paweł PALUSZKIEWICZ, Krzysztof SZORTYKA. Również Jan NOGAL otrzymał dokumenty od sędziego Pawła PALUSZKIEWICZA. Sprawa dotyczy imprezy międzynarodowej, więc zajmie się nią Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Szachowego pod kierownictwem Jana NOGALA. Sprawa jest już rozpatrywana, a decyzja zapadnie zapewne niedługo. Zawodnik BUKOWSKI został już zawieszony w prawach zawodniczych.

Posiedzenie Zarządu trwało 4,5 godziny. Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 19 października br., podczas rozgrywek makroregionalnych w Pieczyskach.