23. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 06.11.05

Relacja Ulricha JAHRA

Podczas rozgrywania Mistrzostw Polski Domów Kultury, w dniu 6 listopada br. odbyło się w MDK Nr 2 kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ulrich JAHR, Paweł JAROCH i Piotr SZYBOWICZ oraz zaproszeni goście Marzenna OSOWICKA, Albin KIEDROWSKI i Grzegorz SANKIEWICZ. Tematem posiedzenia było omówienie kalendarza sportowego na 2006 r, rozgrywek strefowych w Łączynie i szachów szybkich juniorów w Toruniu, rozpoczynających się Drużynowych Mistrzostw KPZSzach, organizacja meczu Toruń – Bydgoszcz i przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach.

Ożywiona dyskusja wywiązała się nad projektem kalendarza sportowego KPZSzach, który referował Paweł JAROCH. W dniu 8 stycznia będą rozgrywane Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach do organizacji których zgłosiły się dwa kluby NOK Nakło i Wiatrak Bydgoszcz. Obydwie oferty były dobre, jednak za organizacją turnieju w Nakle przemawiał teren, który nie otrzymuje zbyt wiele imprez szachowych, podczas gdy w Bydgoszczy i Toruniu tych imprez jest więcej.

Zwraca również uwagę fakt przyznania UKS Ósemce Chojnice organizacji Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich, które odbędą się w dniu 19 marca 2006. W kalendarzu kolidują terminy dwóch turniejów juniorów w dniach 1 – 3 maja 2006. Są to: tradycyjny Międzynarodowy Turniej o Krzywą Wieżę w Toruniu i VI Międzynarodowy Turniej TALENTY 2006 w Bydgoszczy. Nie zostały ustalone miejsca i organizatorzy kursu sędziowskiego, konferencji sędziowskiej, zawodów drużynowych juniorów oraz Mistrzostw KPZSzach Juniorów w szachach szybkich. Sprawy te zostaną dopięte na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 4 grudnia. Natomiast o organizację Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych ubiega się MLKS Krajna Sępólno Kraj. Zarząd postanowił zaczekać na kolejne oferty organizacyjne do dnia Walnego Zebrania Sprawozdawczego (22 stycznia 2006) i wtedy podjąć ostateczną decyzję o przyznaniu organizacji tych mistrzostw. Również w terminie do 22 stycznia 2006 ma być opublikowany kompletny kalendarz sportowy KPZSzach na 2006 r.

Przy okazji omawiania kalendarza sportowego Zarząd KPZSzach ustalił, że w regulaminie Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach oraz Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich zostanie umieszczona klauzula o możliwości startu w tych zawodach wyłącznie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu chojnickiego plus zawodnicy spoza Regionu, ale zarejestrowani w klubach KPZSzach.

Przebieg rozgrywek i wnioski z turniejów strefowych w Łączynie referował Andrzej KARPIŃSKI. KPZSzach dobrze zorganizował wyjazd ekipy do Łączyna. Został wynajęty specjalny autobus, który zawiózł i przywiózł uczestników, opłaceni dwaj trenerzy Mariusz MAZALON i Włodzimierz STRZEMKOWSKI oraz kierownik koordynator Andrzej KARPIŃSKI. Ponadto ośmiu juniorów, członków kadry wojewódzkiej, miało zapewnione pokrycie kosztów pobytu na rozgrywkach strefowych. Jednak relacja trenera MAZALONA nie była zbyt pochlebna. Juniorzy starsi w ogóle nie interesował cykl szkoleniowy podczas zawodów, dziewczyny nie przejawiały zdyscyplinowania tak potrzebnego podczas trwania turnieju. W rezultacie odnotowaliśmy mniej niż w poprzednich latach awansów do finałów MP. Tylko 18 juniorom udało się awansować do turniejów finałowych o mistrzostwo Polski. Na wyróżnienie zasługuje dwóch zawodników, mających indywidualny tok przygotowań do zawodów. Są to: Bartosz TOKARSKI i Jakub JÓŹWICKI. Grupa do 16 lat wypadła fatalnie, żaden z zawodników KPZSzach nie awansował do dalszych rozgrywek. Ogólny poziom rozgrywek, w tym również szachistów awansujących do finałów MP – przeciętny. Z małymi wyjątkami czołowi juniorzy Regionu nie rokują dobrych rezultatów w finałach MP, można liczyć co najwyżej na miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce zawodów, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.

Relację z Mistrzostw Juniorów w szachach szybkich złożył Andrzej MICHALSKI. Opóźnienie o godzinę w rozpoczęciu turnieju było spowodowane przyjazdem w ostatniej chwili znacznej liczby uczestników. Frekwencja w imprezie była jednak bardzo dobra. Zebrani proponowali, aby spóźnieni na zawody szachiści grali od II rundy, a mistrzostwa rozpoczynać punktualnie.

Organizację Drużynowych Mistrzostw KPZSzach referował Ulrich JAHR. W tegorocznej edycji mistrzostw wystartuje 50 zespołów, w tym wszystkie uprawnione do startu w ligach wojewódzkich oraz 26 drużyn w A-Klasie. Zwrócił uwagi na nowy regulamin kojarzenia do rund w A-Klasie (omówiony w poprzednim komunikacie) jednak bez naruszania zatwierdzonego regulaminu DMR. Wszystkie zespoły zgłosiły prawidłowo składy drużyn, w A-Klasie zmieniły się numery startowe na pierwszych pozycjach, ze względu na podwyższenie kategorii Moniki TARCZYKOWSKIEJ z UKS OPP Dom Harcerza Toruń, ale kojarzenie I rundy pozostało bez zmian. Andrzej MICHALSKI podał, że wpisowego do DMR nie uregulowały jeszcze następujące kluby: MLKS Solec Kujawski, Łucznik Żołędowo, Baszta Żnin, AZS UKW Bydgoszcz, Merkury Brodnica, Kopernik Grudziądz, Kopernik Inowrocław, Zryw Jeżewo, MGOK Mrocza, Wisła Nowe, Krajna Sępólno Kraj. i Gambit Świecie. Ulrich JAHR przypomniał, że biuro KPZSzach obowiązuje uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego o obowiązku wystawiania rachunków za wszystkie należności klubów. Rachunki takie nadal nie są wystawiane, a niektórzy księgowi w klubach nie uregulują należności dopóki nie otrzymają rachunku. Było to powszechnie stosowane za kadencji Zarządu 1999-2002, a obecnie zostało zaniechane i stąd zaległości w opłatach.

Organizację meczu Toruń – Bydgoszcz referował Andrzej MICHALSKI. Mecz odbędzie się w dniu 4 grudnia 2005 w Ośrodku CARITAS w Przysieku pod Toruniem. Postanowiono rozgrywać spotkanie na 40 szachownicach, w tym po 20 seniorów, 5 Old Boy'ów, 5 kobiet oraz 10 juniorów i juniorek (po jednym w każdej kategorii dziewcząt i chłopców). Tempo gry 30 posunięć na 1,5 godziny i pół godziny na dokończenie partii. Kapitanami drużyn zostali wybrani Waldemar STARZYŃSKI i Cezary KOZŁOWSKI, sędzią meczu będzie Janusz AUGUSTOWSKI.

Organizację Walnego Zebrania Sprawozdawczego referowali Andrzej MICHALSKI i Ulrich JAHR. Zebranie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2006 r w sali internatu Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Toruniu przy ul. Św. Józefa. Na następne posiedzenie Zarządu, w dniu 4 grudnia br., przewodniczący komisji Klasyfikacji i Ewidencji, Sportowej, Młodzieżowej, Wyróżnień i Dyscypliny oraz Kolegium Sędziów, złożą pisemne sprawozdania na ręce prezesa KPZSzach. Zarząd ustalił przydział mandatów na Walne Zebranie. Po jednym mandacie z głosem stanowiącym otrzymają kluby będące członkiem zwyczajnym PZSzach (z wyjątkiem klubów wykreślonych z ewidencji). Drugi mandat otrzymają kluby lig centralnych: Apator Toruń, Chemik Bydgoszcz, Baszta Żnin, Leszczyński Włocławek i Gambit Świecie. Mandaty z głosem doradczym otrzymają pozostałe kluby zarejestrowane w KPZSzach oraz członkowie Zarządu KPZSzach i przewodniczący komisji roboczych, którzy nie otrzymają mandatu z klubu. Mandat doradczy mogą również otrzymać zaproszeni goście (przedstawiciel PZSzach, Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Związków Sportowych itp.).

W sprawach różnych Zarząd podjął uchwałę o rozliczaniu rachunków telefonicznych w wysokości 50 zł kwartalnie przez przewodniczącego Komisji Sportowej Pawła JAROCHA. Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 4 grudnia w Przysieku. Setny komunikat organizacyjno-sportowy KPZSzach będzie wydany dopiero po trzeciej rundzie DMR, w połowie grudnia br. Zarząd KPZSzach prosi wszystkich zainteresowanych o pobieranie wiadomości o turniejach i działaniach KPZSzach z Internetu.