23. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Pieczyska
19.10.10

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej KARPIŃSKI i Paweł JAROCH oraz zaproszeni Piotr KONIECZYŃSKI i Grzegorz SANKIEWICZ. Posiedzeniu przewodniczył Cezary KOZŁOWSKI.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 2. Przygotowanie organizacyjne do DMR edycji 2010/11.
 3. Przebieg Makroregionu Pomorza i Kujaw w Pieczyskach.
 4. Organizacja ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu, 27-28 listopada.
 5. Sprawozdanie finansowa, w tym lista zadłużonych klubów.
 6 Organizacja meczu Bydgoszcz – Toruń, 5 grudnia br w Bydgoszczy.
 7. Projekt kalendarza sportowo-szkoleniowego KPZSzach na 2011 r.
 8. Sprawy odznaczeń resortowych dla działaczy i zawodników KPZSzach.
 9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie. Porządek zebrania został przyjęty. Tomasz WODZYŃSKI nie przygotował listy dłużników KPZSzach, ale lista ta ostatnio się skróciła i będzie opublikowana w Internecie. Paweł JAROCH prosił o przesunięcie jego punktów na początek posiedzenia, bo musi opiekować się juniorami z Gdyni.

Ad 7 Referował Paweł JAROCH. Ustalono dalsze terminy rund Drużynowych Mistrzostw KPZSzach w 2011 r.

9 stycznia – IV runda, 23 stycznia – V runda, 13 lutego – VI runda, 27 lutego – VII runda,
13 marca – VIII runda, 27 marca – IX runda, 10 kwietnia – X runda, 17 kwietnia – XI runda
(w Bydgoszczy, tylko III Liga).

Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach odbędzie się w dniu 16 stycznia, a Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach – w dniu 30 stycznia 2011 r.

Termin rozgrywania Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych będzie ustalany podczas obrad Walnego Zebrania KPZSzach, w dniu 16 stycznia 2011 r.

Kalendarz KPZSzach na 2011 r. został przegłosowany i zatwierdzony. Zostanie przesłany do klubów KPZSzach i opublikowany w Internecie. Jednocześnie będzie rozpisany konkurs na organizację mistrzostw województwa, które odbędą się w I półroczu 2011 r.

Do Zarządu wpłynęły trzy oferty klubów bydgoskich (Chemik, Pocztowiec i MDK Nr 1) na organizację Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich. Po dyskusji zebrani liczbą głosów 4 przy dwóch wstrzymujących zadecydowało o wyborze oferty Chemika, który zorganizuje te mistrzostwa w połączeniu z Turniejem Niepodległości, w dniu 11 listopada br.

Zawody będą rozgrywane jako ogólnodostępny turniej indywidualny z zastosowaniem punktacji drużynowej (4 zawodników płci dowolnej lub zespół kobiecy – 2 zawodniczki). Partie pomiędzy zawodnikami tej samej drużyny nie będą kojarzone. Regulamin opracuje Ulrich JAHR.

Ad 2 Referował Ulrich JAHR. Z udziału w rozgrywkach III Ligi zrezygnował Krajan NOK Nakło. W miejsce tego zespołu Zarząd dokooptował do III Ligi rezerwowy zespół UKS OPP Dom Harcerza Toruń (przegłosowane jednogłośnie), który potwierdził możliwość startu w tej klasie rozgrywek.

Do rozgrywek IV Ligi zgłosiło się (po wyłączeniu zespołów III Ligi) zgłosiło się ostatecznie 28 drużyn. Ulrich JAHR zaproponował olimpijski system kojarzenia drużynowego w tej klasie rozgrywek, który Zarząd zatwierdził jednogłośnie. Zasadą tego systemu jest zapobieżenie kojarzenia ze sobą zespołów o dużej rozbieżności rankingów składu podstawowego w początkowej fazie rozgrywek. System jest załączony do protokołu z posiedzenia i będzie również opublikowany w Internecie. Warunkiem zastosowania systemu jest jednak udział przynajmniej 26 drużyn w rozgrywkach IV Ligi.

Obecnie napływają już imienne zgłoszenia składów podstawowych. Termin nadsyłania tych składów do sędziego głównego rozgrywek upływa z dniem 25 października br. Zgłoszenia spóźnione będą skutkować zwyżką 25% wpisowego do zawodów.

Ad 3 Referował Andrzej KARPIŃSKI. Makroregion jest rozgrywany w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym ŻAGIEL w Pieczyskach k/Koronowa. Startuje 104 zawodników w 10 grupach wiekowych dziewcząt i chłopców. Warunki pobytu w ośrodku są dobre. Pokoje w większości 3-4 osobowe. Dobrze ogrzewane z ciepłą wodą. Duża stołówka serwuje smaczne wyżywienie. Zawody odbywają się w trzech salach gier na terenie ośrodka.

Ad 4 Referował Andrzej MICHALSKI. Konferencja znajduje się w końcowym stadium organizacji. Honorowy patronat potwierdził prezydent Torunia Michał ZALESKI. Kolegium Sędziów PZSzach wydało już komunikat organizacyjny konferencji, są zarezerwowane noclegi i klub KAMELEON w Toruniu, gdzie odbędzie się konferencja i II MP Sędziów.

Zarząd KPZSzach oczekuje, że w tegorocznej konferencji i II MP Sędziów wezmą udział sędziowie klas centralnych reprezentujących KPZSzach. Zgłoszenia przyjmuje Cezary KOZŁOWSKI (e-mail: biuro@sempre.torun.pl). Samo uczestnictwo w konferencji i MP Sędziów jest bezpłatne. Przyjezdni pokrywają tylko koszty ewentualnych noclegów i wyżywienia oraz dojazdu. Uczestnictwo w mistrzostwach jest również bezpłatne. Sędzią głównym zawodów będzie Maria MICHALSKA (klasa FIDE).

Ad 5 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Stan konta KPZSzach na dzień bieżący wynosi 2500 zł. Zaczynają wpływać kwoty wpisowego do DMR. KPZSzach jest jednym z czołowych związków wojewódzkich, który oferuje załatwianie licencji zawodniczych (obecnie blisko numeru 700). Sytuacja finansowa w większości klubów szachowych naszego województwa jest bardzo trudna.

Ad 6 Referował Ulrich JAHR. Urząd Miasta Bydgoszczy przekazuje na organizację meczu kwotę 3400 zł. Mecz będzie rozgrywany w olimpijskiej sali konferencyjnej i restauracji na stadionie Zawiszy. Zawody rozpoczną się o godz. 12, w dniu 5 grudnia br. wspólnym obiadem dla 100 uczestników, sędziów, organizatorów i zaproszonych gości. Mecz będzie rozgrywany na 40 szachownicach (20 seniorów, 5 kobiet, 5 oldboy i 10 juniorów w każdej drużynie), z tempem po 120 minut na partię lub 90 minut na partię i 30 sekund na posunięcie. Na sędziego meczu tradycyjnie proponuje się Janusza AUGUSTOWSKIEGO z Włocławka. Głównym organizatorem meczu w Bydgoszczy jest UKS MDK Nr 1, pod kierownictwem Mariusza STOPPELA. Członkowie Zarządu zastanawiali się nad sposobem wyróżnienia odznakami i dyplomami zasłużonych działaczy szachowych, podczas meczu.

Ad 8 Referował Cezary KOZŁOWSKI. Brak odpowiedzi władz na wniosek naszego związku. Ponieważ w posiedzeniu nie uczestniczył Mariusz STOPPEL, punkt ten został przełożony na następne posiedzenie.

Ad 9 Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 11 grudnia br w Toruniu.

Posiedzenie Zarządu trwało 3,5 godziny. Na tym protokół zakończono.