24. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 13.12.05

Relacja Ulricha JAHRA

W dniu 13 grudnia 2005 odbyło się w Bydgoszczy (sala MDK Nr 2) posiedzenie Zarządu, w którym wzięli udział Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ewa ŚMIECHOWSKA, Ulrich JAHR, Paweł JAROCH i Piotr SZYBOWICZ. Porządek zebrania przewidywał akceptację kalendarza sportowego na 2006 r., omówienie Drużynowych Mistrzostw KPZSzach, przyjęcie sprawozdań komisji roboczych za 2005 r, relację z zebrania prezesów wojewódzkich związków szachowych, omówienie komunikatu finansowego PZSzach i organizację Walnego Zebrania Sprawozdawczego (22 stycznia).

Kalendarz sportowy referował Paweł JAROCH, dokument został przyjęty jednogłośnie (opublikowany w komunikacie nr 100 KPZSzach). Prezes otrzymał sprawozdania pięciu komisji roboczych (wszystkie).

Podsumowanie pierwszych trzech rund DMR dokonał Ulrich JAHR. W związku z ukazaniem się komunikatu finansowego PZSzach na 2006 r., zwrócił uwagę na pilne uregulowanie należności do PZSzach za opłaty klasyfikacyjno rankingowe, obowiązujące w 2005 r. Opłaty te wzrastają w 2006 r a nie zostały przewidziane we wpisowym do rozgrywek. Dlatego KPZSzach powinien te należności odprowadzić do PZSzach jeszcze w grudniu br. Drugi problem, to sprawa licencji zawodniczych w 2006 r. Ulrich JAHR zasugerował, aby wystosować pismo do PZSzach w celu uniknięcia opłat licencyjnych zawodników uczestniczących w rozpoczętych w listopadzie rozgrywkach drużynowych KPZSzach. W tym czasie nie obowiązywały jeszcze licencje na szczeblu wojewódzkim, więc regulamin rozgrywek również nie zawiera klauzuli o obowiązku posiadania licencji. Poza tym licencje powinny być sprawdzane i weryfikowane przed I rundą, która odbyła się 13 listopada 2005 r., a nie w trakcie trwania rozgrywek. Obecnie załatwianie spraw licencyjnych i zbieranie opłat byłoby niezwykle utrudnione i spowodowałoby szereg słusznych niejako reklamacji z tego powodu. Prezes zobowiązał się do wystosowania odpowiedniego pisma do PZSzach.

Andrzej MICHALSKI złożył relację ze spotkania prezesów wojewódzkich związków szachowych, które odbyło się w przeddzień Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZSzach. Na tym spotkaniu pozytywnie zaopiniowano zmianę statutu PZSzach, który ma być stowarzyszeniem wojewódzkich związków szachowych, a te z kolei stowarzyszeniami klubów na terenie swojego działania. Po wprowadzeniu obowiązku posiadania licencji zawodniczej w 2006 r. do załatwiania tych spraw będą upoważnione wojewódzkie związki szachowe.

Zebrani zapoznali się z treścią komunikatu finansowego PZSzach. Nieznacznie zostały podwyższone stawki rocznych opłat klubów zarejestrowanych w PZSzach oraz opłaty klasyfikacyjno rankingowe dla szachistów z listy FIDE. Ponadto w rozgrywkach wojewódzkich będących eliminacją do turniejów centralnych będzie obowiązywać posiadanie licencji zawodniczej, a generalnie od 2007 r. każdy czynny zawodnik będzie musiał posiadać licencję.
Przy omawianiu organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Andrzej MICHALSKI przekazał na dyskietce regulamin obrad, który będzie opublikowany w Internecie i zobowiązał się do sporządzenia i rozdania delegatom rocznego sprawozdania z działalności KPZSzach, łącznie z częścią finansową (bilans w układzie rodzajowym). Skarbnik KPZSzach będzie zobowiązany wystawić klubom zarejestrowanych w KPZSzach rachunki za składki roczne na 2006 r., które roześle do klubów z terminem płatności do 31 marca 2006. Jednocześnie kluby, posiadające zaległości finansowe za 2005 r., otrzymają monity z krótkim terminem płatności.

W sprawach różnych Andrzej KARPIŃSKI poinformował, że po rozegraniu turniejów ostatniej szansy KPZSzach będzie dysponować 23 miejscami juniorów w finałach MP 2006 r. Z turniejów strefowych zakwalifikował się 18 zawodników, z zawodów ostatniej szansy Mieszko WODZYŃSKI, a bezpośrednio do finałów MP zostali włączeni Lidia BRYŁA, Edyta WESOŁOWSKA, Łukasz TOKARSKI i Kacper DROZDOWSKI. Ulrich JAHR poinformował zebranych o całkowitym wyczerpaniu druków ewidencyjnych w KKiE KPZSzach, w związku z czym kluby powinny zaopatrywać się w druki kart ewidencyjnych, legitymacji szachowych i kodeksów szachowych bezpośrednio w biurze KPZSzach w Toruniu.