24. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz
26.02.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej KARPIŃSKI i Mariusz STOPPEL oraz zaproszony Adam ŁĘTOCHA. Posiedzenie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

 1. Omówienie przygotowań do Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i Pucharu Polski.
 2. Organizacja Drużynowych Mistrzostw Juniorów KPZSzach na rok 2011.
 3. Aktualizacja kalendarza sportowo-szkoleniowego KPZSzach na rok 2011.
 4. Projekt regulaminu na najlepsze drużyny seniorów i juniorów KPZSzach pod względem osiągniętych wyników sportowych w 2010 r.
 5. Sprawozdanie z Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach w Szachach oraz Indywidualnych Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich – mężczyzn i kobiet, rozegranych w Toruniu na 2011 rok.
 6 Przedstawienie sprawozdania dot. nadania odznaczeń honorowych PZSzach (srebrne i złote) oraz KPZSzach (brązowych) i zatwierdzenia nowych.
 7. Aktualne sprawozdanie finansowe KPZSzach dot. głównie składek członkowskich za 2010 rok i wpłaty wpisowego do DMR-2010/11, IV i III Ligi.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1 Referował Andrzej KARPIŃSKI, który ma się zająć szkoleniem dzieci do 12 lat zakwalifikowanych do finałów MP (z wyjątkiem MDK Nr 1 – ma własnego trenera). Finał będzie rozgrywany w Mielnie. KPZSzach deleguje dwóch trenerów (Andrzeja KARPIŃSKIEGO i trenera z MDK Nr 1).

Ad 2 Organizacja drużynowych Mistrzostw Juniorów została przyznana klubowi UKS Rotmistrz w Grudziądzu pod koniec maja 2011 r. Jeśli frekwencja będzie przynajmniej trzech drużyn 6-osobowych, KPZSzach ufunduje medale dla zwycięzców. Zarząd podjął decyzję o możliwości startu w tych mistrzostwach niezarejestrowanych zespołów szkolnych, jednak bez możliwości awansu do II Ligi. Regulamin mistrzostw opracuje Kolegium Sędziów KPZSzach.

Ad 3 Aktualizację kalendarza sportowego KPZSzach na 2011 r. miał referować Paweł JAROCH, który jednak nie przybył na zebranie. Zmiany do kalendarza zatwierdził Zarząd KPZSzach. Są one następujące:

27 kwietnia – 3 maja br. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Klubów Uczelnianych we Wrocławiu (szachy klasyczne).
Kwiecień, maj – Akademickie Mistrzostwa województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Grudzień – Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach szybkich w Poznaniu.

Z powodu braku oferty, Mistrzostwa KPZSzach w szachach klasycznych odbędą się w drugiej połowie sierpnia. Zarząd oczekuje na oferty organizacji tych zawodów. Klub Pocztowiec Bydgoszcz będzie organizatorem Mistrzostw KPZSzach Oldbojów w dniu 20 marca w Bydgoszczy. Regulamin zawodów przygotuje Kolegium Sędziów. KPZSzach zbiera wpisowe do zawodów, funduje puchary i medale dla zwycięzców w kategoriach wiekowych do 65 lat i powyżej tego wieku.

Zarząd KPZSzach powierzył organizację ostatniej rundy Drużynowych Mistrzostw III Ligi KPZSzach (17 kwietnia br.) UKS MDK Nr 1 w Bydgoszczy, który będzie gospodarzem sześciu ostatnich meczów tej rundy. Organizator zapewni sprzęt szachowy i szatnię dla zawodników. KPZSzach na zakończenie rozgrywek zapewni ciepłe na poje dla uczestników, przygotuje puchary, dyplomy i medale oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców III i IV Ligi. Jako rekompensatę dla organizatora KPZSzach ufunduje trzy puchary dla zwycięzców turnieju EURO SZACHY.

W dniu 16 kwietnia br. Sekcja Szachowa AZS UMK będzie organizować indywidualne mistrzostwa KPZSzach juniorów w szachach szybkich.

Ad 4 Referował Cezary KOZŁOWSKI. Punktacja dla klubów obejmuje przede wszystkim osiągnięcia medalowe czołówki w poszczególnych zawodach mistrzowskich. Są dwie klasyfikacje; odrębnie dla seniorów i juniorów. Ponieważ referent nie przedstawił konkretnego projektu, postanowiono że przygotuje projekt punktacji, prześle go do członków Zarządu, którzy najpierw zaopiniują projekt i zaproponują uzupełnienia czy zmiany, a na kolejne zebranie zostanie przedstawiona druga wersja projektu do zatwierdzenia.

Ad 5 Referował Cezary KOZŁOWSKI. Z powodu braku ofert z klubów Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich organizował Zarząd Związku. Zawody rozegrano w klubie JANTAR w Toruniu. Frekwencja była dobra. Warunki gry przyzwoite, zapewniony bufet z ciepłymi napojami. Również w tym samym klubie odbyły się Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach. Przebieg obydwu imprez był sprawny. Zwycięzcy otrzymali medale, puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. Smutne jest, że kluby nie zgłaszają ofert organizacyjnych.

Ad 6 Sprawozdanie z wyróżnień referował Mariusz STOPPEL. Do PZSzach zostały złożone dwa wnioski o nadanie honorowych odznak PZSzach, jednak nie ma odzewu ze Związku. W 2010 r. Zarząd KPZSzach przyznał trzy odznaki brązowe dla działaczy klubowych. Nie wszystkie zostały odebrane. Do zrealizowania są jeszcze wnioski dla działaczy NOK Nakło i AZS UMK Toruń, przyznane na obecnym posiedzeniu. Kontynuacji wymaga również sprawa wyróżnień działaczy KPZSzach w Stowarzyszeniu Związków Sportowych. Ustalono, że Mariusz STOPPEL opracuje wytyczne przyznawania honorowych odznak PZSzach, roześle to opracowanie członkom Zarządu, który na kolejnym posiedzeniu przedyskutuje i zatwierdzi kryteria oceny.

Ad 7 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Aktualny stan konta KPZSzach 9400 zł. Kluby wpłacają obowiązkowe składki za 2011 r. Część z tych należności musi być przekazana do Polskiego Związku Szachowego. Zaległe opłaty uregulował ostatnio Klub Leszczyński Włocławek oraz UKS Ósemka Chojnice. Skarbnik zwrócił uwagę, że ulga w płaceniu składki klubowej do PZSzach kończy się z dniem 31 marca br. Opłaty za udział zawodników rezerwowych w DMR powinny być uregulowane po ogłoszeniu przez skarbnika.

Ad 8 W sprawach różnych Andrzej MICHALSKI referował spotkanie prezesów wojewódzkich związków szachowych w Warszawie.

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 2 kwietnia w Toruniu.

Posiedzenie Zarządu trwało 3 godziny.