25. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 11.02.06

Relacja Ulricha JAHRA

W dniu 11 lutego 2006 odbyło się w siedzibie Związku w Toruniu posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ewa ŚMIECHOWSKA, Ulrich JAHR, Paweł JAROCH, Piotr SZYBOWICZ oraz zaproszone Maria BEUTLER i Lidia GERC. Omawiano wykonanie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego, sprawy finansowe KPZSzach, regulamin doboru kadry młodzików, ustalono imienny skład kadry młodzików i inne sprawy. Na początku posiedzenia Andrzej MICHALSKI przedstawił kandydaturę Lidii GERC na skarbnika KPZSzach. Stanowisko skarbnika było nie obsadzone od ponad roku. Zebrani członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali kandydaturę, wobec czego w miejsce Michała BORUTY, Lidia GERC została dokooptowana do Zarządu KPZSzach i powierzono jej funkcję skarbnika.

Księgowa KPZSzach podała rozliczenie 30 % sumy wpisowego do rozgrywek mistrzowskich. Z wpisowego na konto KPZSzach wpłynęła kwota 3090 zł, którą w całości wydatkowano na koszty pobytu opiekunów juniorów podczas zawodów makroregionalnych oraz finałów MP (łącznie 3693,68 zł).

Maria BEUTLER poinformowała również o wykonaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, dotyczącym założenia planu kont w KPZSzach. Saldo KPZSzach na dzień 10 lutego br. wynosi 8799,23 zł. Projekt preliminarza KPZSzach na 2006 r referował Andrzej MICHALSKI. Przedstawia się on następująco:

WPŁYWY

8000,- Składki klubowe
10000,- Wpisowe do DMR
3200,- 30 % wpisowego do Mistrzostw KPZSzach
1300,- Licencje sędziowskie i SP98
7500,- Dotacje
2000,- Inne wpływy

Łącznie 32000,- zł

WYDATKI

3000,- Wynagrodzenie księgowej
2000,- Koszty administracyjne
1200,- Wynajem biura KPZSzach
2000,- Wynajem sal gier
600,- Wynajem autokaru
2000,- Delegacje działaczy
4000,- Składki do PZSzach
320,- Składki do Stowarzyszenia Zw. Sp.
1900,- Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe
1500,- Nagrody pieniężne
4080,- Koszty trenerów i opiekunów na MP juniorów
4960,- Koszty sędziowskie
2880,- Zakup pucharów
630,- Zakup medali
1000,- Inne nie przewidziane

Łącznie 32070,- zł

W kolejnym punkcie posiedzenia Andrzej KARPIŃSKI zreferował opracowany regulamin powoływania kadry KPZSzach młodzików. Kadra młodzików składa się z ośmiu zawodników oraz 15 rezerwowych. Do tej kadry mogą kandydować juniorzy do 14 lat, którzy mają zapewniony start lub zakwalifikowali się do finałów Mistrzostw Polski Juniorów do 14, 12 i 10 lat. Jeśli będą jeszcze wolne miejsca w grupie rezerwowych, do kadry zostaną dokooptowani najlepsi z rozgrywek makroregionalnych, którzy jednak nie zakwalifikowali się do finałów MP.

Po zatwierdzeniu regulaminu ustalono ośmioosobową kadrę juniorów, w skład której weszli w kolejności: Łukasz TOKARSKI, Bartosz TOKARSKI, Kacper DROZDOWSKI (wszyscy Apator Toruń), Michał WODZYŃSKI Torfarm Toruń, Przemysław BOKIEJ Łączność Bydgoszcz, Izabela SERGIEJ Promień Kowalewo Pom., Monika TARCZYKOWSKA UKS OPP Toruń i Mateusz MAZALON EMDEK Bydgoszcz. Wszyscy są tegorocznymi finalistami MP Juniorów. W kadrze rezerwowej znaleźli się pozostali finaliści MP Juniorów: Łukasz LICZNERSKI Centrum Bydgoszcz, Tomasz ŻEBRACKI UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, Kinga WARJAN MKSzach Toruń, Daria ZIELIŃSKA i Zofia WODZYŃSKA (obie Torfarm Toruń), Maja RACZYŃSKA EMDEK Bydgoszcz, Mieszko WODZYŃSKI Torfarm Toruń, Agata KRAJEWSKA UKS Kopernik Grudziądz i Joanna BOJANOWSKA UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz. Na pozostałe sześć wolnych miejsc Zarząd KPZSzach powołał jeszcze następujących młodzików: Konrad KOTULA i Krzysztof NOWACKI EMDEK Bydgoszcz, Piotr MARKS UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, Dawid KUCZMA UKS Rotmistrz Grudziądz, Szymon JUTEL UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz i Damian ŚLIWICKI UKS OPP Toruń.

Z juniorami na finały MP do 10 i 12 lat został desygnowany Paweł JAROCH. Opiekunem i trenerem juniorów w finałach MP do 16 i 18 lat został wybrany Grzegorz SANKIEWICZ (do tych zawodów zakwalifikowali się: Lidia BRYŁA Apator Toruń, Edyta WESOŁOWSKA Chemik Bydgoszcz, Sylwia KARBOWIAK UKS Rotmistrz Grudziądz, Krzysztof ZWOLAKIEWICZ UKS Kopernik Grudziądz, Jakub JÓŹWICKI UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz i Michał WŁODARSKI UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz.

Na posiedzeniu omawiano wykonanie uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 22 stycznia 2006. Zebrani potwierdzili, że zespoły klubów, które nie uregulują zaległości z 2005 r. zostaną po 1 marca usunięte z rozgrywek drużynowych. Księgowa KPZSzach założyła już analityczne konta zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Został przygotowany plan finansowy Związku na 2006 r. Uchwały Zarządu KPZSzach będą publikowane w komunikatach i Internecie. Opracowano regulamin powoływania kadry i skład imienny kadry młodzików na 2006 r. Rozliczono kwotę 30 % wpływów z wpisowego do mistrzostw KPZSzach. MLKS Krajna Sępólno Kraj. Otrzyma zlecenie na organizację Mistrzostw KPZSzach seniorów i juniorów starszych. Centrum Kultury Łubianka otrzyma zlecenie organizacji Mistrzostw KPZSzach Old Boy w dniu 5 marca w Zamku Bierzgłowskim. Do uaktualnienia pozostaje sprawa honorowych odznak PZSzach. Zarząd KPZSzach podjął uchwałę o wystąpieniu do PZSzach celem nadania złotej odznaki honorowej dla Sławomira WIERZBICKIEGO oraz przyznał dwie brązowe odznaki honorowe dla Jana NOGALA i Krzysztofa PASZKA. Dotacje Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Związków Sportowych będą rozliczone i podane do ogólnej wiadomości.

W sprawach różnych Andrzej MICHALSKI poinformował, że uzgodniona wstępnie fuzja klubów MKSzach i Torfarm Toruń nie doszła do skutku. Ulrich JAHR poinformował o planowanym posiedzeniu Kolegium Sędziów w dniu 5 marca (po zakończeniu Mistrzostw KPZSzach Old Boy) w Zamku Bierzgłowskim. Posiedzenie będzie mieć na celu organizację okręgowego kursu sędziowskiego oraz przygotowania do wyboru nowego Kolegium Sędziów KPZSzach, którego kadencja mija w bieżącym roku.

Miejskie Ognisko TKKF, Brodnicki Klub Szachowy MERKURY został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu i złożył deklarację członka zwyczajnego PZSzach.

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 25 marca br. w Toruniu.