25. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
09.04.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Andrzej KARPIŃSKI. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KPZSzach w Toruniu. Posiedzeniu przewodniczył Cezary KOZŁOWSKI.

Program posiedzenia:

1. Sprawozdanie z MP Juniorów do 16-18 lat w Muzasichle.
2. Przygotowania do startu w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do 14 lat.
3. Organizacja Mistrzostw Juniorów KPZSzach do 14 i 18 lat.
4. Aktualny stan rozgrywek drużynowych III i IV Ligi.
5. Bieżące sprawy finansowe KPZSzach.
6. Zatwierdzenie kalendarza sportowego KPZSzach na 2011 r.
7. Projekt regulaminu przyznawania odznak honorowych PZSzach i kryteria dla wyróżnionych działaczy KPZSzach przez Stowarzyszenie Związków Sportowych.
8. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie. Z powodu absencji dwóch członków Zarządu, którzy mieli referować sprawy, punkty 6 i 7 porządku posiedzenia zostały przeniesione na następne posiedzenie Zarządu (jednogłośnie).

Ad 1 Referował Andrzej KARPIŃSKI. Przedstawicielami KPZSzach byli Mariusz STOPPEL i Mariusz MAZALON. Relacja jest umieszczona na witrynie KPZSzach. Lokum dla ekipy (bardzo udane) załatwiał Mariusz STOPPEL Sukcesem był złoty medal Kacpra DROZDOWSKIEGO, który w ubiegłym roku wygrał OOM, a obecnie (jako młodszy rocznik) również wygrał mistrzostwo Polski do 16 lat. Również znakomity wynik uzyskał Łukasz LICZNERSKI, klasyfikując się na szóstym miejscu. Nieźle wypadła Karolina SKOCZEK, Monika TARCZYKOWSKA i Mateusz BRZEZIŃSKI grali na swoim poziomie, natomiast slaby wynik uzyskał Przemysław BOKIEJ, który ostatni raz wystartował jako junior. W sumie ekipa została oceniona pozytywnie, co świadczy o coraz lepszej pracy szkoleniowej wśród juniorów naszego Regionu.

Ad 2 Referował Andrzej KARPIŃSKI. Olimpiada Młodzieży rozpoczyna się 13 kwietnia br. w Suwałkach. Ekipa KPZSzach będzie składać się z pięciu zawodników. Andrzej KARPIŃSKI jedzie jako przedstawiciel naszego Związku. Trzeci numer startowy ma Radosław GAJEK, dziesiąty – Damian ŚLIWICKI, szesnasty Tomasz ŻEBRACKI. Ekipę uzupełniają Zuzanna SZCZEŚNIAK i Mikołaj MACIEJEWSKI. Zawodnicy mają trenerów klubowych. Uczestnicy OOM kuszą posiadać aktualne badania lekarskie z przychodni sportowej, które trzeba okazać na odprawie technicznej.

Ad 3 Referował Andrzej MICHALSKI, który zgłosił kilka poprawek do opublikowanego już regulaminu. Współorganizatorem Mistrzostw KPZSzach Juniorów w szachach szybkich jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (klub KAMELEON), wpisowe wynosi 15 zł (a nie jak opublikowano 10 zł), zawody odbędą się w sobotę 16 kwietnia, a zgłoszenia na Chess Arbiter do 15 kwietnia br. Sponsorem zawodów jest firma POZKAL Inowrocław w osobie Tadeusza CHĘSY. KPZSzach finansuje koszty sędziowskie oraz puchary, dyplomy i medale dla zwycięzców. Klub KAMELEON przekazuje nieodpłatnie salę gier oraz funduje nagrody rzeczowe i obiad dla uczestników.

Ad 4 Referował Ulrich JAHR. Mistrzostwa drużynowe zbliżają się ku końcowi. Jutro będzie rozgrywana ostatnia runda IV Ligi, a za tydzień zakończy rozgrywki III Liga na wspólnej sesji zjazdowej w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy. W III Lidze o mistrzostwo rywalizują jeszcze aż cztery zespoły, które w ostatnich rundach grają między sobą. W IV Lidze zdecydowanie prowadzi rezerwowy zespół UKS Ósemki Chojnice, który może jednak awansować do III Ligi tylko w przypadku awansu pierwszej drużyny do II Ligi. Szanse awansu do III Ligi mają również MGOKiR Mrocza i Gambit Świecie. W tym punkcie prezes Andrzej MICHALSKI odczytał pismo zespołu NOK Nakło w sprawie werdyktu sędziego głównego DMR. Odwołanie było rozpatrywane przez Zarząd i będzie objęte odrębnym protokołem, a z głosowania wyłączył się Ulrich JAHR jako strona.

Ad 5 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Za kilka dni zakończą się rozgrywki drużynowe III i IV Ligi. KPZSzach funduje puchar dla zwycięzcy III Ligi oraz po siedem medali dla trzech najlepszych drużyn tej Ligi plus sześć dyplomów drużynowych. Zwycięzcy indywidualni na poszczególnych szachownicach otrzymają dyplomy. Czterej najlepsi zawodnicy, którzy grali przynajmniej 8 partii w III Lidze (pod względem osiągniętego rankingu PZSzach) otrzymają nagrody pieniężne (400, 300, 200 i 100 zł). W IV Lidze trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary. Zwycięzcy poszczególnych szachownic otrzymają dyplomy a trzech najlepszych zawodników (minimum 8 partii) otrzymają nagrody pieniężne (150, 100 i 50 zł). Dodatkowo najlepsze kobiety (8 partii) w III i IV Lidze otrzymają wyróżnienia w kwocie 100 zł (III Liga) i 50 zł (IV Liga). Wszystkie nagrody będą wręczane w dniu 17 kwietnia po zakończeniu XI rundy III Ligi w MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Komunikat skarbnika KPZSzach w tej sprawie ukaże się w Internecie, po opublikowaniu końcowych wyników IV Ligi. Podczas XI rundy III Ligi KPZSzach zapewnia ciepłe napoje i ciastka dla uczestników. Sędzią XI rundy będzie Ulrich JAHR, asystentami będą Andrzej MICHALSKI i Przemysław JAHR (obsługa komputerowa). Obecnie KPZSzach posiada na koncie bankowym ponad 5000 zł. Do klubów zalegających z opłatami wysłano monity. Największymi dłużnikami Związku są AZS UKW – 740 zł, MGOKiR Mrocza oraz GKS Myśliwiec Gostycyn i LKS Łucznik Żołędowo po 500 zł. Klub Leszczyński Włocławek uregulował już wszystkie należne opłaty wobec KPZSzach. Obecnie kluby uczestniczące w rozgrywkach III i IV Ligi są zobowiązane do uregulowania opłat klasyfikacyjno rankingowych za zawodników rezerwowych. Opłata wynosi po 20 zł za każdego zawodnika rezerwowego. Wykaz liczbowy zawodników rezerwowych publikuje sędzia główny DMR w swoich komunikatach. Termin dokonania opłat – do 10 maja br.

Ad 6 Przeniesiony na następne posiedzenie.

Ad 7 Przeniesiony na następne posiedzenie.

Ad 8 W sprawach różnych Cezary KOZŁOWSKI odczytał dwa wnioski o nadanie honorowych odznak PZSzach. Zarząd przyznał brązową odznakę Bogdanowi NIERZWICKIEMU z Pocztowca Bydgoszcz. Odznaka będzie wręczona na zakończeniu rozgrywek DMR w dniu 17 kwietnia br. Drugi wniosek dotyczy nadanie srebrnej odznaki dla Hanny GARBOWSKIEJ z AZS UMK Toruń za otrzymanie dyplomu mistrzyni FIDE. Wniosek będzie przekazany do Komisji Wyróżnień KPZSzach celem wystąpienia do PZSzach o nadanie srebrnej odznaki. Działacz szachowy UKS Rotmistrz Grudziądz Jan NOGAL został wybrany radnym do Rady Miasta Grudziądza. W związku z tym zrezygnował z funkcji prezesa UKS Rotmistrz, w jego miejsce prezesem został wybrany Mirosław ŚCIBOROWSKI. Cezary KOZŁOWSKI i Andrzej MICHALSKI zostali wyróżnieni przez prezydenta Torunia za całokształt działalności przy popularyzacji sportu szachowego. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu będzie dyskutowana organizacja (termin) Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych. Zarząd oczekuje ofert z klubów. Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 28 maja br. w Bydgoszczy.

Posiedzenie Zarządu trwało 4 godziny.

Na tym protokół zakończono.